Nordthy - Diverse

NORDTHY

DIVERSE

HANSTHOLM HAVN


UTM 32N: N 6331000, E 475700 - Ref.nr. 19.01.


Ejer: 

1912-193?  Vestkysthavneanlæggene (Staten)

193?-196?   Vandbygningsvæsenet (Staten)


Sporanlæg i forbindelse med anlæg og udvidelser af Hanstholm havn.

Anlægget startet ca. 1912 og løbende fortsat siden. 


Bane anlagt (før) 1912, nedlagt 19??.

Sporvidde 785 mm. Trækkraft: Damp- og motorlokomotiver.


Damplokomotiver

ManglerMotorlokomotiver 

(1)    ?    ? bm   ?   ?  19??  Ford  20 hk

(2)    ?    ? bm   ?   ?  19??  Ford  20 hk

(3)    ?    ?  ?      ?   ?  19??  ?   

(4)    HANSTED  B bm  PM  8208/83  1931  Ford  40 hk  type PCM

(5)    ?    B bm  PM      8246/84  1931  Ford  40 hk   type PCM

(6)    ?    B bm  PM  10474/169  1936  Ford  55 hk  type PM-F

(7)    ?    B dm  PM   12941/257  1940  BW    55 hk  type BWD

(8)    ?    B dm  PM   24877/467 1956  Ford   ?? hk   type FDD


(1)   Ford benzinmotor type T.

(2)   Ford benzinmotor type T.

(3)   ??

(4)   Nyt, leveret i Nors. 3,5 tons.

        Leveret med Ford benzinmotor type AA.

        8-2-1943 til Agger (26.01), havde da motor nr. 3.477.029, og var

        forsynet med generator. 16-11-1944 til Thyborøn (30.01), 1945

        forsynet med Ford motor type AA nr. 2.941.920. 25-5-1945 til ?.

(5)   Nyt, leveret i Løkken. 3,5 tons.

        Leveret med Ford benzinmotor type AA.

(6)   Nyt, leveret i Nors. 4 tons. Leveret med Ford benzinmotor

         type BB.

(7)    Nyt, leveret i Hanstholm. 5 tons. Leveret med Bur-Wain

         dieselmotor type 6A6 nr. 1070.

         1946 udlånt til Thyborøn (30.01), hvor det fik nr. D 1.

(8)    Nyt. 4 tons. Leveret med Ford dieselmotor type 506E6000 nr.

          S-104201E.


1940 havde man i Hanstholm 7 lokomotiver inkl. det ny BW (7).


Vestkysthavneanlæggene omfattede havnene Hanstholm, Hirthals (12.06) og Løkken (14.07).


- - - -


Spøer - Hovedbog 1961-64:

22-6-1964: 1000 meter br. 7 kg skinner.

KVOLSGAARD TEGLVÆRK, Bjerget 


UTM 32N: N 6329377, E 499450 - Ref.nr. 19.03. 


Ejer:

1910        I. Mortensen

1913        P. Odgaard


Teglværk ved Bjerget (Lild kirke). 

Bane anlagt 1913?, nedlagt 19.. .


- - - - 


23-1-1910, 27-1-1910 - JYLLANDSPOSTEN

Teglværk til salg. Halvparten i Kvolsbjerg Teglværk ved Frøstrup st. med andel i lageret, kan straks erholdes til købs på gunstige vilkår. En, som kan overtage pladsen som mester og forretningsfører, vil blive foretrukken. I. Mortensen.


22-2-1913, 23-2-1913, 25-2-1913 - JYLLANDSPOSTEN 

Tilbud med pris og dimension ønskes på brugte tipvognsskinner til håndkraft til ca. 80 meter spor til levering sidst i marts d.a. af undertegnede. Kvolsgaard Teglværk, Bjerget pr. Frøstrup, den 20. februar 1913. P. Odgaard, teglværksejer.


26-2-1913 - LICITATIONEN

Tipvognsskinner. Tilbud med pris og dimension ønskes på brugte tipvognsskinner til håndkraft til ca. 90 meter spor til levering sidst i marts til undertegnede. Kvolsgaard Teglværk, Bjerget pr. Frøstrup.

P. Odgaard, teglværksejer.

HILLERSLEV KALKVÆRK


UTM 32N: N 6319400, E 483800 - Ref.nr. 22.03. 


Ejer:

1918-1942  Thisted-Fjerritslev Jernbane (TFJ) 

1942-           Vestjyllands Mergelforsyning


Gødningskalkværk ved Hillerslev st. (TFJ). Ca. 500 m bane fra grav til værk.

Bane anlagt 1923 , nedlagt 196. .


Sporvidde 600 mm. Trækkraft oprindelig heste, senere motorlokomotiver.


Motorlokomotiver

(1)    ?    B ?     PM     ?    1947?   ?    ?  hk


(1)   Kan evt. være PM 407/14480 bygget 1944 til entr. H. E. Riisberg,

        Århus, og senere overtaget af Vestjyllands Mergelforsyning, som

        dog også havde bane i Rindum Mergelleje (49.03), og Damhuså

        Mergelleje (39.xx), hvor det befandt sig i 1962.


- - - -


14-6-1923, 16-6-1923 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor. 200 à 300 l.m. skinner med lasker og bolte ønskes. Skinnevægt og pris bedes opgivet til driftsbestyrer Wilster, Thisted.


29-5-1942

Notits: Hillerslev Kalkværk solgt af TFJ til Vestjyllands Mergelforsyning.

NIELS CHRISTENSEN GULD,

Vester Vandet


UTM 32N: N 6318800, E 474488 - Ref.nr. 26.xx. 


Ejer:

1937  Maskinsmed Niels  Christensen Guld, Vester Vandet 


Formentig kun forhandler.

Sandsynligvis var der kun tale om et lokomobil?


- - - -


20-6-1937- JYLLANDSPOSTEN

Et godt, brugt damplokomotiv, mindst 8 hk, i god stand søges. Maskinsmed Niels Christensen Guld, Vester Vandet pr. Thisted.

LILDSTRAND GRUSKOMPAGNI


UTM 32N: N 63344xx, E 4977xx - Ref.nr. 30.xx. 


Ejer:

1943  I/S Lildstrand Gruskompagni, Frøstrup (tlf. Lild Strand 7) 


Nærmere oplysninger ukendte.

Bane anlagt 19??, nedlagt 19?? 


- - - -


14-2-1943, 16-2-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognshjul. Kraftige, brugte hjul med aksler og lejer, evt. undervogne, købes straks. I/S Lind Strøm Gruskompagni. Tlf. 7 fra 12-1 og efter 5. Postadresse Frøstrup.


17-2-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognshjul. Kraftige, brugte hjul med aksler og lejer, evt. undervogne, købes straks. I/S Lildstrand Gruskompagni. Tlf. 7 fra 12-1 og efter 5. Postadresse Frøstrup.

Siden er senest

rettet


29-11-2015

2-12-2015