Rønde - Diverse

RØNDE 

DIVERSE  

J. BAY, Ulstrup 


UTM 32N: N 6236200 E 600400 - Ref.nr. 49.xx  


Ejer:

1919     Entr. J. Bay, Ulstrup, Rønde  


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft spil?  


- - -


12-2-1919, 13-2-1919 - JYLLANDSPOSTEN
1000 meter spor, passende for tørvefabrikation, helst 7 kg skinner, ønskes til leje, eventuelt til købs, af tørve-entreprenør J. Bay, Ulstrup, Rønde.

Smed E. CHRISTENSEN, Skrejrup 


UTM 32N: N 6241924, E 590443 - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1918     Smed E. Christensen, Skrejrup, Rønde 


- - - - 


9-11-1918, 10-11-1918 - JYLLANDSPOSTEN
Skinnespigere. Fast aftager til håndsmedede skinnespiger søges, helst jernhandler eller grosserer. Smed E. Christensen, Skejrup, Rønde.

Gårdejer N. FOGED, Rønde 


UTM 32N: N 6239140, E 594975 - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1915     Gårdejer N. Foged, Kjærsgaard pr. Rønde 


Beliggenhed af kalkbrudet er ukendt. Kjærsgaard ligger i Bjødstrup, men dér er hverken kalkbrud eller jernbane.


- - - - 


6-11-1915, 9-11-1915, 12-11-1915 - JYLLANDSPOSTEN
Kalksten. Et kalkbrud ønsker at levere ekstra gode kalksten. Tilbud med højeste pris og omtrentligt kvantum bedes sendt til N. Foged, Kjærsgaard pr. Rønde. Tlf. 5 b Rønde.


26-5-1916, 29-5-1916, 1-6-1916 - JYLLANDSPOSTEN
Sten- og kalkbrud med store mængder af ral, grus mm. er til salg eller leje. Jernbane går gennem brudet og sidespor kan fås. Nærmere ved N. Foged, gårdejer, Kjærsgaard pr. Rønde. Tlf. 5 b Rønde.

SVEND IBSEN, Rostved 


UTM 32N: N 6239140, E 594975 - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1941     Svend Ibsen, Rostved pr. Rønde   (tlf. 136)


Formentlig tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - - 


23-4-1941, 24-4-1941 - JYLLANDSPOSTEN
4 tipvogne ønskes til leje for sommeren. Svend Ibsen, Rostved pr. Rønde. Tlf. Rønde 136.

N. KROHR, Bjødstrup 


UTM 32N: N 62391xx, E 5949xx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1943     N. Krohr, Bjødstrup pr. Rønde   (tlf. 31)


Formentlig tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - - 


5-6-1943, 6-6-1943 - JYLLANDSPOSTEN
Motorer til stationær brug, 1 stk. Nash bilundervogn med generator, god gummi og selvtransportabel, 1 stk. Chevrolet motoranlæg med generator, begge i god og driftssikker stand, ca. 90 m gode, brugte tipvognsskinner er til salg. N. Krohr, Bjødstrup pr. Rønde. Tlf. 31.

WINTHER MADSEN, Rønde 


UTM 32N: N 62403xx, E 5914xx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1931-1934   Vognmand Winther Madsen, Rønde   (tlf. 69 - 14)


Mergelgravning. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - - 


19-3-1931, 20-3-1931, 21-3-1931 - JYLLANDSPOSTEN
Gravemaskine ønskes. Ny eller lidt brugt gravemaskine ønskes til købs straks. Skal kunne bruges til mergel. Vinther Madsen, telf. 69, Rønde.


25-9-1931, 26-9-1931 - JYLLANDSPOSTEN
Sveller. Ca. 100 sveller ønskes til købs med opgivelse af pris til vognmand Winther Madsen, Rønde. Tlf. 69.


1-11-1933, 2-11-1933, 3-11-1933 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvogne. 8 à 10 gode, brugte ¾ m tipvogne og ca. 500 m spor ønskes til købs straks. Winther Madsen, Rønde. Telefon 14.


7-12-1933, 8-12-1933, 9-12-1933 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvognsspor. Ca. 500 meter 10 à12 kg skinner ønskes til købs, evt. byttes med ¾ m³ tipvogne. Winther Madsen, Rønde. Telefon 14.


19-1-1934, 21-1-1934, 23-1-1934 - JYLLANDSPOSTEN
Sveller. 250 stkr. brugte statsbanesveller eller lign. ønskes til købs eller bytte med ¾ m³ tipvogne. Winther Madsen, Rønde. Telefon 14.


19-1-1934, 21-1-1934, 23-1-1934 - JYLLANDSPOSTEN
12 stkr. ¾ m³ tipvogne er billigt til salg. Winther Madsen, Rønde. Telefon 14.

HOLGER SEJERSEN, Feldballe 


UTM 32N: N 6238800, E 598200 - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1950-1951    Holger Sejersen, Feldballe   (tlf. 40)


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft spil.


- - - - 


25-4-1951, 27-4-1951 - JYLLANDSPOSTEN
Tørvemateriel til salg.

Et ælteværk med 6 m dyndelevator, kapacitet 12 a 15.000 i timen, kun brugt en sæson, 4 stk. tipvogne, 80 m spor, en skifter, et spil, en form med klipper og 35 m 2" jernrør. Holger Sejersen, Feldballe. Tlf. Feldballe 40 kan ben. (8-12 og 13-17).

NAPPEDAM BRO, Egens Vig 


UTM 32N: N 6238000, E 592460 - Ref.nr. 48.03. 


Ejer:

1946-1950    Kalø Gods (Jagtrådet) 


Landingsbro i Egens Vig ved Ringelmose skov. 

Bane anlagt før 1937, nedlagt 19??

Sporvidde 600 mm. Ca. 90 m spor. Trækkraft håndkraft. 


- - - - 


Vandbygningsdir. Afl. 28/1/1975-232 (SA edb 8004617831)
Anlægsbroer 109 1-10


VBV 4. distrikt 9-5-1946: Til VBDir.:
Jeg har den 2. d.m. besigtiget Nappedam Bro i Egens vig på vestsiden af Mols. Der er ingen oplysninger i herværende arkiv, men det konstateredes, at broen er 3,6 m bred og består af en 7,6 m lang, åben pælebro med et understøtningsåg, ca. 43 m dæmning indfattet af lodrette stensætninger med påstøbt betonmur foroven og jernrækværk ved begge sider, ca. 16 m åben pælebro og 33 m pæleindfattet stensætning med plankedæk. På den sidstnævnte strækning er broens bredde udvidet til 6,6 m. På broen findes et troljespor. Broen tilhører så vidt vides Kalø Gods.


1949-50: Korrespondance mellem Jagtrådet som ejer af Kalø gods samt div. ministerier ang. tilskud til istandsættelse af Nappedam Bro. Ender med at ejeren selv istandsætter broen.


Indberetninger:
1937: Skinner til troljer.
Alle andre år hedder det blot 'Ingen ændringer'.


- - - -


28-5-1943 - JYLLANDSPOSTEN
Notits: 100 tørvelaster fra Kaløvig til Samsø til sommer. * Knebel, torsdag.
Den store udskibning af tørv fra Nappedam bro i Kaløvig til Samsø er i dag begyndt. Til den mosefattige ø skal der fra Kalø Gods' mosebrug leveres 2000 tons, og hos andre tørvefabrikanter på egnen er der bestilt yderligere et par tusinde tons. Sidste år afgik over 100 tørvelaster fra Nappedam, deraf størstedelen til Samsø, men også til hovedstaden og andre købstæder blev der sendt skibslaster. Man venter at komme op på et lignende antal i år, og lasterne er fra 50 til 150 tons. Også fra Ebeltoft havn er tørveudskibningen begyndt.

A. C. RANDERS, Bendstrup     Flyttes


UTM 32N: N 62391xx, E 5949xx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1919     A. C. Randers, Bendstrup pr. Mørke 


Formentlig tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - - 


24-2-1919 - RANDERS DAGBLAD
Jernbjælker til salg. 23 stkr. (nr. 10) 16 alen. 8 stkr. (nr. 13) 16 alen. 8 stkr. jernsøjler, en del dørbeslag, 60 alen jernskinner og 2 tipvogne samt en kartoffelkoger, alt så godt som nyt, sælges billigt. A. C. Randers, Bendstrup pr. Mørke. Telefon Bendstrup central.

Siden er senest

rettet


30-10-2019