Sydthy - Diverse

SYDTHY

DIVERSE

BEDSTED-GRURUP SOGNERÅD


UTM 32N: N 6296000, E 463700 - Ref.nr. 30.xx. 


Ejer:

1941  Bedsted-Grurup Sogneråd


Formål ukendt. Beskæftigelsesarbejde/ Tørvegravning?


- - - -


12-9-1941, 13-9-1941, 14-9-1941 - JYLLANDSPOSTEN

6 tipvogne med 400 til 600 m spor, med jernsveller og skiftespor, ønskes til købs eller leje. Tilbud med pris indgives til Bedsted-Grurup Sogneråd pr. Bedsted. Johs. Olsen.

N. LYKKE, Bedsted


UTM 32N: N 6296xxx, E 463xxx - Ref.nr. 30.xx. 


Ejer:

1919  N. Lykke, Bedsted 


Formål ukendt.


- - - -


16-3-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Byttes med andre varer: maskinolie à 4,50 pr. kg. Til købs ønskes: 400 m spor, ca. 8 kg, og 3 tipvogne, ¾ eller 1 m³. N. Lykke, Bedsted st.

JENS MOGENSEN, Hundborg


UTM 32N: N 6309xxx, E 470xxx - Ref.nr. 26.xx. 


Ejer:

1916  Jens Mogensen, Hundborg


Formål ukendt.

Bane anlagt 19??, nedlagt 19?? 


- - - -


3-2-1916, 6-2-1916, 9-2-1916 - JYLLANDSPOSTEN

En del brugte, 65 mm tipvognsskinner med vigespor samt nogle 6 tdr. tipvogne er til salg. Jens Mogensen, Hundborg pr. Sjørring st.

AAKJÆR TØRVE- OG KISELGURFABRIK, Bedsted


UTM 32N: N 6301xxx, E 462xxx - Ref.nr. 26.xx. 


Ejer:

19??-1952  Chr. Foldager og ?. Foldager


Uvist om der var bane. Beliggenhed ukendt.


- - - -


30-3-1952 - JYLLANDSPOSTEN

Aakjær Tørve- og Kiselgurfabrik til salg på grund af min broders død og min egen overgang til andet erhverv. Alt i maskiner såvel til kiselgur- som tørvefabrikation. Nye og store bygninger. Danmarks billigste i drift. Chr. Foldager, Aakjær Tørve- og Kiselgurfabrik pr. Bedsted st.

VESTERVIG CEMENTVAREFABRIK 


UTM 32N: N 6291xxx, E 4585xx - Ref.nr. 30.xx. 


Ejer:

1921  Ukendt


Spor i tørreovn.

Bane anlagt 19??, nedlagt 19?? 


- - - -


15-11-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: En usædvanlig brand. Brand på Vestervig Cementvarefabrik. Brændende væske løb ned i varmekanaler under jorden, som sendte varmen op i tørreovnen, hvor skinnerne blev forvredne.

JENS ANDERSEN, Moselund,Bedsted


UTM 32N: N 6296970, E 465040 - Ref.nr. 26.xx. 


Ejer:

1906-1917    Jens Andersen, Bedsted

1917-19??  ? Madsen, Bedsted


Beliggenhed Hundborg mose. (også andre moser?) 


Sporvidde ukendt. Trækkraft heste.

Bane anlagt 1906, nedlagt 19??. 


- - - -


11-7-1906 - THISTED AMTS TIDENDE
Artikel: Tørvefabrikation i Thy.
Hundborg mose. Jens Andersen, Bedsted. Tørvefabrik med 6 hestes lokomobil og tipvogne.


24-3-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Tørvefabrikant Jens Andersen af Bedsted har i følge ‘Th. A, A.’ solgt Moselund med tilhørende tørvefabrik til malermester Madsen af Bedsted for 80,000 kr. Andersen overtager samtidig to Madsen tilhørende ejendomme i Bedsted for 41,000 kr. Kreaturbesætning medfølger.


- - - - 


Det danske Hedeselskab, Mergelafdelingen (SA ebd 042231281)
1911-1923 m. m. Kontobog for spor - 138
Journal for indkøb af spor. Salg af spor og vogne til tørveproduktion under første verdenskrig.
21-5-1917 fra Tømmerby   Andersen, Bedsted - 75 m spor

TANDRUP TØRVEFABRIK, Bedsted


UTM 32N: N 6300xxx, E 463xxx - Ref.nr. 26.xx. 


Ejer:

1915    Jens Andersen, Moselund pr. Bedsted


Beliggenhed formentlig ved herregården Tandrup?

Samme ejer som foregående?.


- - - - 

P. JOHANNESEN, Bedsted


UTM 32N: N 6296xxx, E 463xxx - Ref.nr. 26.xx. 


Ejer:

1913  P. Johannesen, Elektricitetsværket, Bedsted


Beliggenhed ukendt. Uvist om værket var ejer?


- - - -


8-7-1913, 10-7-1913 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveværk til salg, bestående af 50 stkr. rammer, 4 stkr. tipvogne, ca. 2000 meter spor, 1 trosse samt æltemølle og pram. Kan ses i brug i denne uge.

P. Johannesen, Elektricitetsværket, Bedsted. 


14-5-1914, 15-5-1914, 17-5-1914, 19-5-1914, 20-5-1914 - JYLLANDSPOSTEN
Brugt tørveværk. 50 stk. tørverammer, 1 æltemølle og 1 10 H.K. petroleumsmotor er meget billig til salg. P. Johannesen, Elektricitetsværket, Bedsted.

ÅRUP DAMBRUG, Årup


UTM 32N: N 6306486, E 468640 - Ref.nr. 22.04. 


Ejer:

1964-1970  Jens Jørgensen, Thisted


Dambrug ved Årup å 1 km nord for Årup. Lukket før 2007.


Bane anlagt (før) 1964, nedlagt før 2007.

Sporvidde ukendt. Trækkraft motorvogn.


Motorvogn

(1)  ?   ?  Grimstrup (1992)  c1970  B&S  8 hk


(1)   Leveret ny. Beholder fra N.P. Nielsen nr. 1992.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1961-64:

22-6-1964: 1000 meter br. 7 kg skinner.

J. HØRUP SØRENSEN, Sperring


UTM 32N: N 6310800, E 473483 - Ref.nr. 26.xx. 


Ejer:

1943   J. Hørup Sørensen, Sperring


Beliggenhed ukendt. Formål ukendt.


- - - -


19-4-1943, 20-4-1943 - THISTED AMTS TIDENDE 

Til salg: Tipvogn med 80 alen skinner, 2 sæt bringseler, en ponnyvogn og et elektrisk hegn med tråd. J. Hørup Sørensen, Sperring.

C. NIELSEN, Snedsted


UTM 32N: N 6308560, E 471361 - Ref.nr. 26.xx. 


Ejer:

1910   C. Nielsen, Legindgaard pr. Snedsted


Beliggenhed ukendt. Formål ukendt, evt. kalkbrud.


- - - -


1-7-1910, 2-7-1910 - THISTED AMTS TIDENDE

En tipvogn og ca. 100 alen spor ønskes til købs. Tilbud samt nøjeste pris bedes tilsendt undertegnede snarest. Legindgaard pr. Snedsted, den 26. juni 1910. C. Nielsen.

BOLETTESMINDES MOSE, Bedsted


UTM 32N: N 6295717, E 464166 - Ref.nr. 26.xx. 


Ejer:

1921   Jeppe Chritensen ?


Tørveproduktion.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.

Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.


- - - -


3-8-1921 - THISTED AMTS TIDENDE

Auktion over tørv m. m. Efterbegæring af Jeppe Christensen afholdes torsdag den 4. b. m., eftm. kl. 2, offentlig auktion i Bolettesmindes mose over tørv samt over to tipvogne, en del skinner m. m. Betaling til fuldmægtig Bach. Kredit i 2 måneder.

Hassing-Refs Herreders Dommerkontor, d. 2. august 1921. A. Fugl.

MARTIN STEFFENSEN, Hurup


UTM 32N: N 6289000, E 464000 - Ref.nr. 26.xx. 


Ejer:

1924   Martin Steffensen, Hurup


Formål og beliggenhed ukendt.


- - - -


20-4-1925 - THISTED AMTS TIDENDE

Skal sælges billigt. To tipvogne med 85 mtr. spor, passende til staldbrug, samt en del kampesten. Martin Steffensen, Hurup.

Fabrikant LARSEN, Hassing 


UTM 32N: N 6298000, E 466500 - Ref.nr. 26.xx. 


Ejer:

1960   Fabrikant Larsen, Hassing  (tlf. 5) 


Formål og beliggenhed ukendt.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1958-61:

7-6-1960:  44 br. 7 kg skinner a 3,5 meter. 

POUL OLSEN, Vestervig 


UTM 32N: N 6294100, E 458778 - Ref.nr. 26.xx. 


Ejer:

1950   Poul Olsen, Trankjærgaard, Vestervig  (tlf. 114y) 


Formål ukendt.


- - - -


15-4-1950 - JYLLANDSPOSTEN
10 stk. meget svære, ubrugte hurtigtogsskinner, fra tyske efterladenskaber,

længde 3,25 m. Poul Olsen, Trankjærgaard, Vestervig, tlf. 114y.

Mekaniker GRØNKJÆR, Ydby 


UTM 32N: N 6285xxx, E 465xxx - Ref.nr. 26.xx. 


Ejer:

1937-19??    Mekaniker Grønkjær, Ydby 


Mekaniker i Ydby. Byggede motorlokomotiver til teglværker. 

4 stk. kendes. 


- - - -


25-3-1938 - THISTED AMTSAVIS
Notits: Teglværkshestene erstattes af motoren.
Mekaniker Grønkjær, Ydby, er for tiden i færd med at fremstille tre motorkøretøjer, der skal erstatte teglværkshestene på teglværkerne til at række tipvognene.
En bilmotor monteres på et jernunderstel og forsynes med et gear, så det kan køre med en fart af 25 km i timen på høj gear og 3 km på lav.
Helligsø Teglværk fik i fjor et sådant motortræk, og de tre i år skal leveres til Ydby, Nykøbing og Sundby M. Teglværk.

P. NIELSEN, Skjoldborg 


UTM 32N: N 6307xxx, E 476xxx - Ref.nr. 26.xx. 


Ejer:

1942   P. Nielsen, Skjoldborg, Vestvildsund  (tlf. Sundby Thy 58) 


Formål ukendt.


- - - -


20-9-1942 - JYLLANDSPOSTEN
Til leje søges 500 meter spor og 12 stk. tipvogne straks. P. Nielsen, Skjoldborg pr. Vestvildsund. Tlf. Sundby, Thy 58.

23-9-1942, 24-9-1942 - POLITIKEN
Til leje søges 500 meter spor og 12 stk. tipvogne straks. P. Nielsen, Skjoldborg pr. Vestvildsund. Tlf. Sundby, Thy 58.

Siden er senest

rettet


6-10-2019 

27-10-2019 

17-1-2020 

2-4-2020