Nykøbing Falster - Diverse

NYKØBING FALSTER

DIVERSE            UTM skal rettes

NYKØBING FALSTER  TEGLVÆRK


UTM32: N 6073800, E 684440 - Ref.nr. 130.01. 


Ejer:

1913-19??  H. A. & C. A. Jensen


Teglværk i nordlige udkant af Nykøbing ved Vordingborg-vejen.

Brændt 1913.


Bane anlagt .... , nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


24-11-1913 - JYLLANDSPOSTEN
I nat ved tolvtiden udbrød der brand i Nykøbing F. Teglværk, tilhørende Brødrene H. A. & C. A. Jensen. Ilden opstod på tørreloftet og bredte sig i løbet af ganske kort tid til hele trævarebygningen over ovnen samt til det tilhørende brændselshus og maskinhuset. På tørreloftet fandtes en mængde trærammer, hvorpå stenene anbringes til tørring, og desuden noget brændsel til fyring i ovnen. Det lykkedes at redde den del af maskinhuset, hvor kedlen og motoren fandtes, medens det øvrige i en længde af ca. 80 meter nedbrændte. Det lykkedes desuden at redde et par træbygninger, som ilden havde fået fat i. En del maskiner blev ødelagt, men både brændselsrummet og tørrerummet var for tiden tomme. Selve teglovnen har næppe taget skade. Der har ikke været fyret i ovnen siden i tirsdags, så der er nogen sandsynlighed for, at ilden er påsat. Endnu til morgen brændte det i ruinerne.


7-11-1928 - LOLLAND_FALSTERS FOLKETIDENDE
Notits: Ulykke på teglværket. –
Den halvthundredeårige arbejdsmand Johannes Christensen, Smalby, der arbejder på Nykøbing Teglværk, kom i går til skade under arbejdet med at skubbe nogle tipvogne. I det fedtede føre gled hans fod, og benet kom til at stå så uheldigt, at tipvognen trykkede det over kort ovenfor anklen. I teglværkets bil blev den sårede ført til sygehuset, hvor han nu ligger.

NYKØBING FALSTER GARVERI


UTM32: N 607xxxx, E 684xxx - Ref.nr. 130.xx  


Ejer:

1890-    Hartvig-Møller 


Garveri opført 1890 mellem Hovedgade og Klostertræde. 

Brændt 1913.


Bane anlagt 1890?, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - - 


23-11-1948 - LOLLAND-FALSTERS STIFTS-TIDENDE
Notits: Nykøbing. Garvergården mellem Hovedgade og Klosterstræde.
Hartvig-Møller. 1890 ny fabrik. Tipvognsbro.

NYKØBING FALSTER BRYGHUS


UTM32: N 60735xx, E 6845xx - Ref.nr. 130.xx  


Ejer:

18??-  


Bryggeri opført 18?? ved Kohavevej. 


Bane anlagt 18??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


16-10-1943 - LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE
Artikel: Nykøbing Falster Bryghus - Tipvogne til transport af mask.

NYKØBING FALSTER LOSSEPLADS


UTM32: N XXX, E XXX - Ref.nr. 130.xx  


Ejer:  Nykøbing Falster kommune 


Losseplads ved Kohaveskoven, senere i Tingsted.   


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft motorlokomotiv. 


- - - - 


27-9-1950 - LOLLAND-FALSTERS STIFTS-TIDENDE
Notits: Nu kommer behandlingsanlæget på lossepladsen i Nykøbing F.
Forlænger bl. a. lossepladsens 'levetid' med 15–20 år og skulle mindske faren for rotter.
Licitation afholdes den 16. oktober . Bygningen kommer til at ligge langs med Kohaveskoven og bliver omgivet af et lille anlæg.


31-5-1954 - LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE
Notits: Nykøbing F. 30 meter skråning på lossepladsen brændt. –
Søndag eftermiddag opstod der ild over et område på ca. 30 meter af skråningen af tipvognssporet på den kommunale losseplads. Ilden havde godt fat, og brandvæsenet blev alarmeret. I løbet af godt en time var der slukket med vand fra åen, og der skete ingen skade, ligesom der heller ikke på noget tidspunkt under branden var fare på færde.


3-1-1962 - LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE
Notits: Grundejerne må stå tidligt op, for at få tømt deres skarnkasser.
Nykøbing F. kommune har fået forbud mod at benytte sine to grusgrave ved Ø. Toreby som losseplads.
Bruger nu den gamle losseplads ved Poul Martin Møllers vej.
Lokomotivet, der trækker tipvognene på den eksisterende losseplads nord for Tingsted å er gået i stykker, og det kan ikke betale sig at få det repareret.

J. LÜTKEN FRIGAST & CO.,

Nykøbing F. 


UTM32: N 6072xxx E 684xxx - Ref.nr. 1XX.xx. 


Ejer:

1920-19??  J. Lütken Frigast & Co., Nykøbing F.  


Trælasthandel m.m. ved Nykøbing havn. 

Tørveproduktion under 1. verdenskrig? 


- - - -


28-2-1920 - LOLLAND-FALSTERS STIFTSTIDENDE
Tørvefabrikationsmateriel. Et parti forme og kasser til tipvogne til salg. J. Lütken Frigast & Co. 


2-8-1939 - LOLLAND-FALSTERS STIFTS-TIDENDE
Artikel: J. Lütken Frigast & Co., Nykøbing F. Kul- og tømmerfirma.
Brændt 1930. Genopført. Tipvognsspor ved tørreovn.

JERNSTØBERIET GULDBORG


UTM32: N XXX, E XXX - Ref.nr. 130.xx. 


Ejer:

19??-19?? 


Jernstøberi ved Nykøbing Falster station. Havde tipvogne 1943.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Håndkraft?


- - - - 


26-8-1943 - MIDDELFART VENSTREBLAD
Notits: Brændt ihjel af flydende jern.
Under arbejdet på Jernstøberiet Guldborg i Nykøbing F. blev en 33-årig arbejder, Sv. Olsen, Solvej 62, så farlig forbrændt, da en tipvogn med en halv ton glødende jern væltede og sprøjtede indholdet ud over ham, at han i går er død på sygehuset.

Vognmand J. P. ANDERSEN, Nyk. Fl.


UTM32: N XXX, E XXX - Ref.nr. 130.xx. 


Ejer: 

19??-1929  Vognmand J. P. Andersen


Formål og beliggenhed ukendt, evt. grusgrav. (Gik konkurs 1929)

Sporvidde ukendt.


- - - -


29-11-1929 - ENTREPRENØREN

4-12-1929 afholdes auktion i vognmand J. P. Andersens konkursbo, Slotsbroen, Nykøbing Falster. Bl.a. nævnes tipvogne med spor.

Richard Jensen, Dommerfuldmægtig. 

KALKVÆRKERNES SALGSKONTOR


UTM32: N XXX, E XXX - Ref.nr. 1XX.xx. 


Ejer:

1940  Kalkværkernes Salgskontor, Nykøbing Fl. 


Beliggenhed og formål ukendt.


- - - - 


2-1-1943 - BERLINGSKE TIDENDE

En del tipvogne, et parti 7 kg skinner, nogle elektromotorer (vekselstrøm), ophalerspil, elektrisk, til 3 tons, ophalerspil, stort, til håndkraft, 5 tons vognvægt, centrifugalpumpe (2½ tomme), kalkknuser, mærket ‘Desge’, kalkknuser, mærket ‘Desintegrator’, sælges. Kalkværkernes Salgskontor, Kreibersgade 24, Nykøbing F. Telf. 811.

STIGAARD AMLER, Nyk. Fl.


UTM32: N XXX, E XXX - Ref.nr. 1XX.XX. 


Ejer:

1942  Stigaard Amler, Nykøbing Fl. 


Formål og beliggenhed ukendt. Havde bl.a. interesser i Tjørnebjerggården stenleje ved Rødby. 


- - - -


18-9-1942 - BERLINGSKE TIDENDE

Grussorterer sælges. Større grussorterer med 20 HK dieselmotor, spor og tipvogne, sælges omg. Stigaard Amler, Nykøbing F. Tlf. 212.


25-3-1943, 26-3-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Materiel til salg. Et parti 19 kg skinner. 1 stk. elevator af vinkeljern, 6 m lang, med balatarem, ca. 25 cm bred, 1 cm tyk, monteret med 25 stk, kopper af 4 mm plade, 25X15X15 cm. 1 stk. sandsuger i god stand, ca, 125 cm i diam., med ca. 10 m rør, 6". Fabrikant Stigaard Amler, Nykøbing F. Tlf. 212.

J. S. GRAM, Nykøbing Fl.

J. S. GRAMS EFTFLGR.   


UTM32: N 6183954, E 664824 - Ref.nr. 1XX.xx. 


Ejer:

1892-19??  J. S. Gram, Nykøbing p. F.

19??-19??  J. S. Grams Eftf., Nykøbing Falster 


Handelsfirma. Agent for Dolberg, Rostock.


- - - -


31-3-1892, 2-4-1892, 5-4-1892 - BERLINGSKE TIDENDE

Tipvogne. 12 stkr. kun lidet brugte tipvogne stå billig tilsalg hos J. S. Gram, Nykjøbing p. F. Sporvidden er 27 tom., De 8 vogne måle c. 40 Kbfd., de 44 c. 60 kbfd. og de 8 ere med bremse.

E. NIELSEN, Nyk. Fl.


UTM32: N XXX, E XXX - Ref.nr. 1xx.XX. 


Ejer:

1943  Fabriksmester E. Nielsen, Torvet 9, Nykøbing Fl.


Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


4-3-1943, 6-3-1943, 8-3-1943 - BERLINGSKE TIDENDE

Tørveælteværk til salg. Dacali tørveælteværk nr. 2 komplet, dyndvogne til spor 700 m/m, forme, drejeskiver, alt brugt en sæson, sælges snarest. Henvendelse fabriksmester E. Nielsen, Torvet 9, Nykøbing F. Telef. 195.


23-3-1943, 25-3-1943, 27-3-1943 - BERLINGSKE TIDENDE

Tørveælteværk til salg. Dacali tørveælteværk nr. 2 komplet, 4 dyndvogne til spor 700 mm forme, drejeskiver, alt brugt en sæson, sælges snarest, samlet eller delt. Henvendelse fabriksmester E. Nielsen, Torvet 9, Nykøbing F. Telefon 195.

Bagermester BJERREGAARD, Nykøbing Falster 


UTM32: N 60xxxxx E 696xxx - Ref.nr. 1XX.xx. 


Ejer:

19??    Bagermester Bjerregaard 


Bageri med tipvognsspor gennem Slippen i Nykøbing.  


- - - -


6-4-1943 - LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE
Bagermester Bjerregaard, Nyk F. Tipvognsspor gennem 'Slippen'.

KAI OLSEN, Nyk. Fl. 


UTM32: N 6183954, E 664824 - Ref.nr. 1XX.xx. 


Ejer:

1942  Kai Olsen, Kongensgade 33, Nykøbing Falster 


Beliggenhed ukendt.


- - - -

 

28-1-1942 - BERLINGSKE TIDENDE

Tørvemateriel. 2 ælteværker, kapacitet 60.000 og 40.000 stk. daglig, med elektromotorer, kabler, elektrisk materiel, tipvogne og skæretromle, er billigt til salg. Kai Olsen, Kongensgade 33, Nykøbing F. Telf. 346.

HANS HENRICHSEN & CO., Nyk. F.   


UTM32: N 6183954, E 664824 - Ref.nr. 1XX.xx. 


Ejer:

1923  Hans Henrichsen & Co., Nykøbing F.


Handelsfirma?


- - - -


30-6-1923, 8-7-1923 - BERLINGSKE TIDENDE

Tipvognshjul, 200 stkr. 300 m/m stålstøbte, enkeltflangede hjul, sælges billigt. Hans Henrichsen & Co., Nykøbing F.

P. CHR. HANSEN, Nyk. F.


UTM32: N 6089175, E 682470 - Ref.nr. 1XX.xx. 


Ejer:

1950  P. Chr. Hansen, 'Nyk. F.  (tlf. 365) 


Maskinhandel?


- - - -


25-10-1950, 29-10-1950 - BERLINGSKE TIDENDE

7 kg's tipvognsskinner og sveller leveres fra lager. P. Chr. Hansen, Nykøbing F. Telf. 365.

H. RAUNSTRUP, Nykøbing Falster 


UTM32: N 6081780 E 698050 - Ref.nr. 1XX.xx. 


Ejer:

1945-1946  H. Raunstrup, Nykøbing F. 


Tørveproduktion formentlig i Maglemose ved Åstrup. 

- - - -


19-1-1945 - LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE
Tipvognsspor - Ælteværk.
4–500 meter tipvognsspor ønskes til leje fra 1. marts til ca. 15. august. Prima tørveælteværk med 3 vogne på gummi, kapacitet 30–40,000 tørv daglig, til salg. Kobbertråd kan eventuelt indgå i handelen.
H. Raunstrup, Laur. Larsensgade 3, stuen, Nykøbing F.


25-1-1945 - LOLLAND-FALSTERS STIFTS-TIDENDE
Tipvognsspor - Tørveælteværk.
4–500 m tipvognsspor ønskes til leje fra 1. marts til ca. 15. august. Godt ælteværk med 3 vogne på gummi, kapacitet 30–40,000 daglig, til salg. H. Raunstrup, L. Larsensgade 3, st. Nykøbing F.


16-3-1945 - LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE
Nogle tipvognshjul med kuglelejer til salg. H. Raunstrup, Moseby pr. Horbelev. Telefon Moseby 19 u.


8-3-1946, 9-3-1946 - LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE
Entreprenørmateriel. 3 tipvogne på kuglelejer og 500 lasker til tipvognsspor ønskes solgt eller byttet med nogle 4-hjulede dyndvogne til heste. H. Raunstrup, Skolegade 11, Nykøbing F.

CHR. LARSEN, Nykøbing F. 


UTM32: N 6073560 E 684415 - Ref.nr. 1XX.xx. 


Ejer:

1918-1919   Chr. Larsen, Gåbensevej 18, Nykøbing F.  (tlf. 246) 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


14-4-1919 - LOLLAND-FALSTERS STIFTSTIDENDE
En tørvemaskine, kun brugt sidste sommer, bestående af elevator, presser og pumpe, samt tipvogne, hyllevogne og alt tilbehør, kan levere ca. 70,000 tørv pr. dag, er til salg eller bytte med kreaturer. Chr. Larsen, Gaabensevej 18, Nykøbing F. – Telefon 246.

Siden er senest

rettet


14-7-2019 

3-12-2019 

24-5-2020 opdelt