Ribe - Diverse

RIBE 

DIVERSE 

RIBE STAMPEMØLLE


UTM 32N: N 6130xxx, E 484xxx - Ref.nr. 79.xx 


Ejer:

19??-19??   Husted Christensen

1970-1971  ?


Savværk og tømmerhandel. Oprindelig vandmølle i sydlige del af Ribe.


Bane anlagt (før) 1970, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1968-72:

28-8-1970: 10 brugte 7 kg skinner a c 4,5 meter = 45 meter. 28 stk. do. a 6 meter m/ lasker = 168 meter.

Laskebolte. 14 sæt hjul brugte som de  står, dog er sølerne neddrejet til 35 mm lejer. Lejer.

21-4-1971: 12 - 5 m - 7 kg skinner m/lasker = 60 meter.

23-4-1971: 4 lgd. 5 m 7 kg/m skinne m/lasker = 20 meter.

11-6-1971: Brugte 7 kg skinner. 6 a 7 kg skinner a 5 meter = 30 meter.

HUSTED CHRISTENSEN, Ribe 


UTM 32N: N 6130xxx, E 484xx - Ref.nr. 79.xx.


Ejer:

1940-194?  Tømmerhandler Husted Christensen, Ribe


Indehaver af Ribe Stampemølle.

Medejer af Kongens Mose Tørveindustri.


- - - -


7-3-1940 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Et konsortium, bestående af tømmerhandler Husted Christensen, ingeniør Kn. Styrup og ing. Jens Stürup har i den senere tid arbejdet på at oprette en moseindustri på Ribeegnen. Fabrikationen agtes påbegyndt på et areal i Kongens Mose, syd for Løgumkloster, og de forskellige maskiner er indkøbt .... 

RIKARDT V. ISAKSEN, Kærbøl mark 


UTM 32N: N 6134xxx, E 483xxx - Ref.nr. 79.xx.


Ejer:

1945  Rikardt V. Isaksen, Kærbøl mark, Ribe


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. 


- - - -


2-5-1945, 4-5-1945 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Jernspor. Ca. 80 m spor til tørvebrug, ønskes til købs eller leje. Rikardt V. Isaksen, Kærbøl Mark, Ribe.

M. PUGGAARD, Ribe


UTM 32N: N 6131600, E 485087 - Ref.nr. 79.xx.


Ejer:

1945  M. Puggard, Sct. Pedersgade, Ribe


Formål ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 1951?.

Sporvidde ukendt.


- - - -


22-10-1945, 23-10-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogns-spor 5 og 7 kg sælges. M. Puggaard, Sct. Pedersgade, Telefon 468, Ribe.

RIBE MARSK MERGELSELSKAB 


UTM 32N: N 618xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 79.xx. 


Ejer:

192?-192?  ?


Bane anlagt 1925?, nedlagt 19??. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


28-3-1925, 29-3-1925, 2-4-1925 - JYLLANDSPOSTEN

Mergeltransport. Ribe Marsk Mergelselskab ønsker tilbud på udkørsel af 100.000 m³ mergel. Længste køreafstand 19 km. Samlet sporlængde 71 km. Betingelser og kort ligger til eftersyn hos kroejer H. Lassen, Kjærbøl kro, Ribe, og på Hedeselskabets Mergelafdeling, hvortil tilbud indsendes inden mandag den 20. april, kl. 2. 

N. MADSEN LUSTRUP, Seem


UTM 32N: N 6131600, E 485087 - Ref.nr. 79.xx.


Ejer:

1944  N. Madsen Lustrup, Seem pr. Ribe


Grusgrav. Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 1944?.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


26-2-1944, 29-2-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Grussorterer, mrkt. Buchtrup, vippesystem, meget lang transportør, spor, tipvogne, 1 stk. 6" bred og 25 m lang rem, gammel kvalitet, sælges billigt. N. Madsen Lustrup, Seem pr. Ribe. Tlf. Skallebæk 22.

RIBE JERNSTØBERI


UTM32: N 6131600, E 485087 - Ref.nr. 79.xx.


Ejer:

1938   Ribe Jernstøberi 


Jernstøberi.  


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt.


- - - -


24-1-1938 - SYDVESTJYDEN
Notits: Ribe Jernstøberi har hidtil klaret sig med tipvogne, der befordredes ved håndkraft. Nu skal man have et lille lokomotiv, da det er for tidsspildende at skubbe de tungt lastede vogne over støberiets ret store areal.

SV. JEPSEN, Ribe


UTM32: N 61315xx, E 4847xx - Ref.nr. 79.xx.


Ejer:

1944   Sv. Jepsen, Korsbrødregade 354, Ribe 


Formentlig tørveproduktion ukendt sted.  


Sporvidde ukendt.


- - - -


16-3-1944, 17-3-1944 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Spor. 50–150 meter mosespor ønskes til leje eller købs omgående. Sv. Jepsen, Korsbrødregade 354, Ribe.

VEDSTED MERGELLEJE


UTM32: N 6124800, E 482600 - Ref.nr. 79.xx.


Ejer:

1915   Entr. A. Laurids Jensen, Esbjerg  


Mergelleje syd for Hviding st. 


Sporvidde 1435 mm og smalspor. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


10-6-1915 - JYLLANDSPOSTEN
Til salg: 450 m jernbaneskinner med tilhørende sporskifte og 500 m tipvognsspor med tilhørende 6 vogne. A. Laurids Jensen, Esbjerg.


12-6-1915, 15-6-1915, 18-6-1915, 19-6-1915 - JYLLANDSPOSTEN
For en mergel- ell. grusgrav er alt jernbane- og tipvognsspor fra Vedsted Mergelleje straks til salg.  A. Laurids Jensen, Esbjerg.

K. OKHOLM, Vester Vedsted


UTM32: N 6127xxx, E 479xxx - Ref.nr. 79.xx.


Ejer:

1916   K. Okholm, Vester Vedsted 


Formentlig tørveproduktion ukendt sted.  


Sporvidde 700 mm?


- - - -


Det danske Hedeselskab, Mergelafdelingen (SA ebd 042231281)
1911-1923 m. m. Kontobog for spor - 138
Journal for indkøb af spor. Salg af spor og vogne til tørveproduktion under første verdenskrig. 
6-7-1916  Gratehede til  K. Okholm, V. Vedsted - 5 m spor

Siden er senest

rettet


17-10-2019 

26-3-2020