Krogager-Stenderup - Diverse

KROGAGER - STENDERUP

DIVERSE 

P. HERMANSEN, Krogager 


UTM 32N: N 6172xxx, E 490xxx - Ref.nr. 70.xx.


Ejer:

1924  Maskinhandler P. Hermansen, Krogager st.


Formentlig kun forhandler.


- - - -


18-3-1924 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveælteværk sælges. Et tørveælteværk med tipvogne og spor er til salg. Oplysning fås ved henvendelse til maskinhandler P. Hermansen, Krogager st.

NIELS JENSEN, Krogager 


UTM 32N: N 6172xxx, E 490xxx - Ref.nr. 70.xx.


Ejer:

1945  Tørvefabrikant Niels Jensen, Krogager 


1943-1944 adresse  i Heager. Nærmere beliggenhed ukendt.


- - - -


20-3-1945, 21-3-1945 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Tørvemateriel til salg. 1 Hovborg presser, 3 presser, 3 rullevogne og 45 m spor, 7 kg, sælges kun samlet pr. kontant. 1600 kr. Niels Jensen, Heager, Nordenskov.


- - - -


Hedeselskabets sporbøger (SA nr. 8042231281):

Materiel uden nærmere angivelse lejet fra Hedeselskabets Mergelafdeling 1943-1945.

N. GULDAGER JENSEN, Krogager 


UTM 32N: N 6172xxx, E 490xxx - Ref.nr. 70.xx.


Ejer:

1945  N. Guldager Jensen, Krogager 


Nærmere beliggenhed ukendt. Samme som ovennævnte? 


- - - -


Hedeselskabets sporbøger (SA nr. 8042231281):

Materiel uden nærmere angivelse lejet fra Hedeselskabets Mergelafdeling 1945.

1946 betalt for 100 m bortkommet spor.

E. MORTENSEN, Krogager


UTM 32N: N 6172xxx, E 490xxx - Ref.nr. 70.xx.


Ejer:

1945  E. Mortensen, Krogager st.


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


- - - -


30-5-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvepresser m. elevator samt gasmotor og 100 m spor ønskes til leje fra 15. juni til 30. juli. E. Mortensen, Krogager st.

KROGAGER FISKERI


UTM 32N: N 6172200, E 489600 - Ref.nr. 66.xx.


Ejer:

1964  Kartoft, Eg  (tlf. Stenderup 1).


Dambrug ved Nørrebæk/Ansager å.


Bane anlagt (før) 1943, nedlagt 19??. 

Sporvidde ?600  mm. Trækkraft ukendt. 


- - - -


1-8-1943, 2-8-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Drejeskive, god brugt, til tipvognsspor 700 mm, ønskes til købs. Krogager Fiskeri, Krogager st. Tlf. Stenderup (Varde) 1.


13-2-1950 - JYLLANDSPOSTEN

Ca. 400 m 10-12 kg spor købes. Henv. Krogager Fiskeri, tlf. Stenderup v. Varde 1.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1951-64: Hr. Kartoft, Eg

24-7-1964: 350 m br. 7 kg skinner m/lasker . Spordele. 2 sæt br. hjul 300x600x54  SKF.

STENDERUP MERGELLEJE


UTM 32N: N 6171900, E 490300 - Ref.nr. 66.20.


Ejer:

1910-1912  Hejnsvig-Vesterhede Mergelselskab

1912-1916  Hejnsvig Mergelselskab ?

191?-191?   Kvie-Morsbøl Mergelselskab

191?-1916   Stenderup Mergelselskab

Entreprenør:

1910-191?   H. Hoffmann & Sønner, Brabrand


Mergelbane med flytbare spor i årene 1910-1916 fra mergelleje sydvest for Stenderup.


Sporvidde 785 mm. Trækkraft damplokomotiver.


Damplokomotiver

(1)  Franskm. B t   Heilbronn  148  1882   

(2)  Jacob       B t    Krauss        558  1876

(3)   ?               B t    Krauss     6623   1912

(4)   Maren     B t    Hens       11210   1912


(1)   ?

(2)   1915 fra Åstrup og Omegns Mergelselskab.

(3)   1914-1916. Fra Åstrup og Omegns Mergelselskab.

(4)   1914-1915. Fra Glejbjerg.


- - - -


31-8-1915-1-9-1915, 2-9-1915 - JYLLANDSPOSTEN

20 dygtige arbejdere kan straks få stadigt arbejde (vinterarbejde) ved mergelarbejdet i Sønderup pr. Grindsted. Stor fortjeneste ved akkord. Hofmann. (Stenderup?)CARL P. NIELSENS MERGELLEJE


UTM 32N: N 6171900, E 490300 - Ref.nr. 66.20.


Ejer:

1930-19??  Gårdejer Carl P. Nielsen 


Samme leje som Stenderup Mergelleje. Spilbane med en tipvogn.  


23-4-1930 - VEJLE AMTS FOLKEBLAD
Notits: Mergelindustri i Krogager.
I årene fra 1914–17 var der en større mergelindustri i Stenderup. Entreprenørfirmaet Hoffmann & Sørensen var af det daværende mergelselskab lejet til at grave og køre mergelen ud. Der var den gang 1 gravemaskine og 4 lokomotiver i gang, og ca. 150 arbejdere var beskæftiget. Mergelen købtes af John Johnsen, som den gang var ejer af gården, der er beliggende lige øst for banen ved landevejen efter Hejnsvig fra Stenderup.

Den nuværende ejer af ovenfor nævnte gård, Carl P. Nielsen, har nu for ganske nylig genoptaget mergelindustrien, ganske vist i mindre format. Der, hvor gravemaskinen har gået, er en bank, som overjorden er gravet af, bleven tilbage og mergelen er der let tilgængelig. Ovenfor graven i den vestlige ende har Karl P. N. bygget et træskur, hvori der er installeret et spil, trukket af en 7 hestes elektromotor; der er lagt spor ned i graven, og ved hjælp af spillet trækker man tipvognen, læsset med mergel, op på en lille forhøjning udenfor skuret. Her kan man bekvemt køre til med en lastauto og tappe mergelen over i bilen, som omg. transporterer mergelen ud på forbrugerens mark.
Carl P. Nielsen har allerede haft en ret god afsætning, eftersom han har solgt ca. 400 favne til levering i år. Mergelen koster leveret på pladsen 25 kr. pr. favn, hvilken pris vist ikke kan siges at være for høj i forhold til kvaliteten. Kalkprocenten er ca. 18, og den har yderligere den fordel at være særlig kaliholdig.
Hele virksomheden er meget praktisk og sindrigt anlagt, så Karl P. N. vil sikkert få godt udbytte og fornøjelse af foretagendet.        Tilskuer.

MADS J. ESKESEN, Stenderup


UTM 32N: N 6171xxx, E 489xxx - Ref.nr. 70.xx. 


Ejer:

1946  Mads J. Eskesen, Stenderup, Krogager  (tlf. Stenderup 11y) 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


- - - -


5-4-1946 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Tørvemateriel. 1 stk. Esbjerg-presser og 1 stk. spil, kun brugt et år, 1 tipvogn og 4 rullevogne og 12 master med tilhørende bøjler og klokker, lidt aluminiumstråd kan medfølge. Mads J. Eskesen, Stenderup, Krogager. Tlf. Stenderup 11 y.

MARIUS CHRISTENSEN, Krogager 


UTM 32N: N 6172xxx, E 490xxx - Ref.nr. 70.xx. 


Ejer:

1920  Marius Christensen, Krogager st.  (tlf. 26)   


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


- - - -


8-6-1920 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Akkord på tørvegravning af 2 a 300,000 tørv. Spor haves. Henvendelse til Marius Christensen, Krogager st. Tlf. 26.

Siden er senest

rettet


5-10-2015 

19-7-2019 

13-4-2020