Silkeborg - Tørvemoser

SILKEBORG

TØRVEMOSER              UTM skal rettes

SILKEBORG BRÆNDSELS COMPAGNI


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 89.xx. 


Ejer:

194?-1945  Silkeborg Brændsels Compagni  (tlf. 61) 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


10-2-1945, 11-2-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvematerialer. En hestedyndvogn, 18" gummi, et parti spor med sveller, 7 og 10 kg, nogle gravvogne, et spil, en 5 HK elektromotor, vekselstrøm, svelleborer sælges. Silkeborg Brændsels Compagni, tlf. 61 og 533, Silkeborg.

SILKEBORG TEGLVÆRKERS MOSEBRUG, Silkeborg


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 66.xx.


Ejer:

19??-1945  Silkeborg Teglværker 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt.  Trækkraft ukendt.


- - - -


14-1-1945, 18-1-1945, 22-1-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemateriel til salg. To stk. Vejen presser, den ene med gravelevator, og fire stk. udkørselsvogne på gummihjul, 7,5 HK elektromotor. Den anden med 10 HK elektromotor, stærkt ophalerspil med ca. 140 m wire, 130 m spor, 7 kg skinner, med tilbehør samt fire udkørselsvogne på gummihjul. Alt i god, brugbar stand. Silkeborg Teglværks Mosebrug, Ansvej 55, Silkeborg.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1941-47: Arne Siim

27-3-1944: leveret 4 rullelejer.

S. A. NIELSEN, Silkeborg


UTM 32N: N 622xxxx, E 534xxx - Ref.nr. 51.xx. 


Ejer:

1942       S. A. Nielsen, Skovvej 22,1, Silkeborg


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


19-4-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Komplet ælteværk med spor og tipvogne, rør mm. 40000 daglig sælges. S.A. Nielsen, Skovvej 22,1, Silkeborg. (180 dobb. m spor 7 kg sælges.)

AKSEL LETH, Silkeborg


UTM 32N: N 6224842, E 534198 - Ref.nr. 51.xx.

Ejer:

1942-1943  Aksel Leth, Søndergade 21, Silkeborg  (tlf. 880)


Tørevproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


10-12-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Lokomobil - tørvemateriel. Ca. 250 m 9 kg spor, ælteværk med tilbehør.... dyndvogne, .... sælges. Aksel  Leth, Søndergade 21, Silkeborg. Telefon 880.


5-2-1943 - BERLINGSKE TIDENDE

Lokomobil, tørvemat. Meget velholdt 6 HK Marshall, trykprøvet 1941, ny hovedrem (Balata rem), 1 stk. 3" centrifugalpumpe med rør, 1 stk. 3" dobbeltvirkende dybvands tryk- og sugepumpe med rør, forløbstøj og S.K.F. skiver 1000 mm, et parti 9 kg spor, ælteværk med tilbehør, skæremaskiner, dyndvogne m.v., 1 stk. Massey Harris motor og andet materiel sælges. Aksel Leth, Søndergade 21, Silkeborg, tlf. 880.


6-2-1943, 7-2-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Spor, lokomobil, pumper, rør, tørveværk og andet tørvemateriel sælges. .... Axel Leth, Søndergade 21, tlf. 880 Silkeborg.

TAGE MØLLER ANDERSEN, Silkeborg


UTM 32N: N 622xxxx, E 534xxx - Ref.nr. 51.xx. 


Ejer:

1941      Tage Møller Andersen, Silkeborg  (tlf. 523)


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


15-8-1941, 17-8-1941 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveindustri til salg. Udnyttelseretten af tørvemose til næste sæson .... samt 2 pressere og alt tilhørende materiel, kun brugt i år, sælges .... . Tage Møller Andersen, Silkeborg. Tlf. 523 før kl. 19.


15-8-1941, 17-8-1941 - JYLLANDSPOSTEN

150 brugte jernbanesveller sælges. Tage Møller Andersen, Silkeborg. Tlf. 523 før kl. 19.

JUL. ARSLEV & CO., Silkeborg


UTM 32N: N 622xxxx, E 534xxx - Ref.nr. 51.xx. 


Ejer:

1921      Jul. Arslev & Co.,


Tørveproduktion? Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


15-5-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Stor løsøreauktion afholdes lørdag den 21. d. m., kl. 1½ eftermiddag, af Jul. Arslev & Co. i Hotel ‘Royal’s gård, Vestergade, Silkeborg, over 1 lokomobil, 6 HK. (Marshall), 1 petroleumsmotor, 6 HK., 1 tørvepresser, 1 tørveværk med tilbehør, 500 m 5 kg spor, 300 m 7 kg spor, 2 sporskifter, svingspor og 1 transmission, 10 gravvogne, 1 transportvogn, 1 parti tagsten, 1 parti hegnspæle og brædder, 1 6-personers bil (Loreley), 8/24 HK., 3 gode arbejdsvogne, 1 ponnyvogn, plove, kultivatorer, 2 tærskemaskiner, harver, hakkelsesmaskiner, hesteriver m. m. Silkeborg, den 13. maj 1921. Dommerfuldmægtig Borberg, inkassator. 

?? , Silkeborg


 UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 66.xx. 


Ejer:

1947      ??   (tlf. 1566)


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


- - - -


9-1-1947, 11-1-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveværk til salg. Stort ælteværk, bestående af ophalerspil, ælter, silo, motor, remme, ca. 120 m spor, tipvogne, pumpe samt en del effekter hørende til værket sælges. Mose kan medfølge. Der er 10 tdr. land  læggeplads høj græsmark. Henvendelse telf. Silkeborg 1566. Samme sted er ca. 60-70 tons tørv (i skruer) til salg.

CARL CHRISTENSEN, Silkeborg


UTM 32N: N 622xxxx, E 534xxx - Ref.nr. 51.xx. 


Ejer:

1943-1948  Vognmand Carl Christensen, Silkeborg


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


Det danske Hedeselskab, Mergelafdelingen  (SA ebd 042231281)

Kontobog for spor - 138 - Udlejning af spor til tørveproduktion fra 1948/49 og Udlejning af spor til tørveproduktion (1943-1947).

Lejet ikke specificeret materiel fra Hedeselskabets mergelafdeling 1943-1948.

J. DAUBORG, Silkeborg


UTM 32N : N 622xxxx, E 534xxx - Ref.nr. 51.xx. 


Ejer:

1917   J. Dauborg, Silkeborg   (tlf. 597)


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


11-12-1917, 13-12-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvefabrik. Ca. 3 td. land fin, lyngbevokset mose med ælteværk til motor- og hestekraft, tipvogne og spor, stor, flad læggeplads, kan fås til leje for 1918 til produktion af mindst 3 mill. tørv. 4 km fra station. J. Dauborg, Silkeborg. Telefon 597.

?. FREDERIKSEN, Silkeborg


UTM 32N: N 6225050, E 534154 - Ref.nr. 51.xx. 


Ejer:

1946-1947  Frederiksen, Torvet 6, Silkeborg  (tlf. 1412)


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt, trækkraft ukendt.


- - - -


22-10-1946, 23-10-1946, 24-10-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveælteværk byttes med presseværk. Et som nyt tørveælteværk, fabrikat 'Hjerm', Kellerup, med spor, gravvogne, 2 hestedyndvogne, den ene på gummi, pumper, rør, spil og alt øvrigt tilbehør ønskes solgt eller byttet med presseværk. Frederiksen, Torvet 6, Silkeborg, tlf. 1412 efter kl. 18.


21-1-1947, 22-1-1947, 23-1-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveælteværk - presseværk. Nyt, komplet tørveælteværk, spor, vogn, 2 hestedyndvogne, den ene på gummi, samt øvrigt tilbehør sælges eller byttes m. nyt eller god, brugt presseværk. Frederiksen, Torvet 6, tlf. 1412, Silkeborg, efter kl. 18.

J. B. FRANDSEN, Silkeborg


UTM 32N: N 6225000, E 534389 - Ref.nr. 51.xx. 


Ejer:

1945-1947   Murermester J. B. Frandsen, Åhavevej 2, Silkeborg 

                      (tlf. 668)


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde 600 mm, trækkraft ukendt.


- - - -


28-2-1945, 1-3-1945, 2-3-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Ca. 200 m spor, 7 eller 10 kg, ønskes til købs straks eller leje fra 15 marts til 1. september 1945. Murerm. J. B. Frandsen, Åhavevej 2, Silkeborg.


19-2-1947, 22-2-1947, 23-2-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemateriel til salg. 1 stk. defekt tørvepresser, 1 stk. tørveælter, lidt defekt, 4 stk. gravvogne, gode hjulsæt med rullelejer til 60 cm spor, 1 stk. dyndvogn til ca. 800 tørv, 200 m 7 kg spor med sveller. Murermester J. B. Frandsen, Åhavevej 2, Silkeborg. Tlf. 668.

NIELS HAUGE, Silkeborg


UTM 32N: N 622xxxx, E 534xxx - Ref.nr. 51.xx. 


Ejer:

1920   H. P. Thomsen, Tylstrup og Niels Hauge, Silkeborg  (tlf. 157)


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


18-2-1920, 21-2-1920, 22-2-1920, 24-2-1920, 27-2-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemateriale til salg. En original svensk tørvepresser ‘Bravo’, 6 stkr. vogne med brædder, stålstøbte hjul, sporvidde 600 mm. Har været brugt i 6 uger og arbejdet tilfredsstillende. Alt så godt som nyt. Sælges meget billigt. H. P. Thomsen, Tylstrup st., tlf. 36, eller Niels Hauge, Silkeborg, Tlf. 157.

H. M. HANSEN, Silkeborg


UTM 32N: N 6226172, E 535234 - Ref.nr. 51.xx. 


Ejer:

1947   H. M. Hansen, Østeralle 5, Silkeborg


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


18-1-1947, 19-1-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveværk og bil. Presser (Vejen), spor, gravvogne og udkørselsvogne, elektrisk installation, ca. 300 meter, samt arbejdsskur og redskaber, sælges. Om ønskes kan god, velholdt 'Overland Whippet' nr. 29 medfølge. H. M. Hansen, Østeralle 5, Silkeborg.

BORIS KLINDT, Silkeborg


UTM 32N: N 622xxxx, E 534xxx - Ref.nr. 51.xx. 


Ejer:

1940   Boris Klindt, Silkeborg  (tlf. 1130 - 1131)


Tørveproduktion - I/S Boest Moses Tørvefabrik ved Nr. Snede. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


31-5-1940, 1-6-1940 - JYLLANDSPOSTEN

4 tipvogne og 150 meter tipvognsspor købes omg. mod kontant. B. Klindt, Silkeborg. Tlf. 1130 - 1131.

Revisor LORENTZEN?, Silkeborg


UTM 32N: N 622xxxx, E 534xxx - Ref.nr. 51.xx. 


Ejer:

1945   Revisor Lorentzen?, Silkeborg  (tlf. 1254)


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


7-4-1945, 8-4-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemateriale. 1 stk. friktionsspil m, kuglelejer, 8 kg kobbertråd, 2 nedføringer, cordel-kabel, sælges eller byttes m. spor og gravvogn eller 7,5 HK elektromotor. Revisor Lorentzens kontor, telf. Silkeborg 1254.

ENGELBRECHT JAKOBSEN, Silkeborg


UTM 32N: N 62236720, E 533426 - Ref.nr. 51.xx. 


Ejer:

1947   Engelbrecht Jakobsen, Almindsøvej 25, Silkeborg


Formål ukendt. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


24-5-1947, 25-5-1947, 27-5-1947 - JYLLANDSPOSTEN

4 lb. m spor og 8 tipvogne søges til købs straks. Engelbrecht Jakobsen, Almindsøvej 26, Silkeborg. Telf. 409.

ALFRED NIELSEN, Silkeborg


UTM 32N: N 622xxxx, E 534xxx - Ref.nr. 51.xx. 


Ejer:

1943   Tømrermester Alfred Nielsen, Silkeborg  (tlf. 1250)


Formentlig tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


27-10-1943, 28-10-1943, 29-10-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Til købs eller leje søges omg. 10 stk. tipvogne og 200-300 m spor. Tømrermester Alfred Nielsen, Silkeborg. Tlf. 1250.

O. THIEL NIELSEN, Silkeborg


UTM 32N: N 622xxxx, E 534xxx - Ref.nr. 51.xx. 


Ejer:

1943   Købmand O. Thiel Nielsen, Silkeborg  (tlf. 61)


Formentlig tørveproduktion Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


7-4-1943, 8-4-1943, 9-4-1943 - JYLLANDSPOSTEN

100 meter 7 ell. 10 kg's spor købes omg. Købmand O. Thiel Nielsen, tlf. 61 Silkeborg.

P. M. NIELSEN, Silkeborg


UTM 32N: N 622xxxx, E 534xxx - Ref.nr. 51.xx. 


Ejer:

1922   P. M. Nielsen, Silkeborg  (tlf. 152)


Tørve- og strøelsesfabrik i Funder Kirkeby ca. 3 km fra Silkeborg. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


26-11-1920, 27-11-1920 - SILKEBORG AVIS

2 tipvogne og ca. 300 meter spor ønskes til købs. P. M. Nielsen, Silkeborg. Telf. 152.


25-5-1922 - JYLLANDSPOSTEN

Min tørve- og strøelsesfabrik, beliggende i Funder kirkeby pr. Funder st., ca. 3 km fra Silkeborg samt brugsretten over passende mose og sandjords-læggeplads, sælges billigt, når handel kan ske i løbet af 8 dage. Til fabriken hører: 1 kedel- og maskinhus med 12 hestes kraft dampmaskine og kedel, 1 stor lagerlade med rive-, elevator- og presseanlæg, brønd med pumpeanlæg, tørvepresser, tørveælter, forme, dyndvogne, spor m.m.m. Savskæreri eller anden fabrikationsvirksomhed kan drives på pladsen. En solid køber kan overtage fabriken meget favorabelt mod en lille udbetaling, da den væsentligste del af købesummen kan betales med tørv og strøelse fra mosen. P.M. Nielsen, Silkeborg. Telefon 152.


29-10-1923 - SILKEBORG AVIS
Tipvognsspor, ca. 100 meter, ønskes til købs. P. M. Nielsen, Silkeborg. Telf. 152.

PEDERSEN & NICKELSEN, Silkeborg


UTM 32N : N 6225886, E 534454 - Ref.nr. 51.xx. 


Ejer:

1945-1946  Pedersen & Nickelsen, Borgergade 12, Silkeborg


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


22-2-1945, 24-2-1945, 26-2-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Nogle tipvogne, ca. 400 m spor og vandsnegl til salg. Pedersen & Nickelsen, Borgergade 12, Silkeborg.


15-3-1945, 16-3-1945, 17-3-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Sælges. Nogle tipvogne, ½ m³, vandsnegl, elevator til presseværk. Pedersen & Nickelsen, Borgergade 12, Silkeborg. 


6-11-1945, 7-11-1945, 8-11-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg. 1000 m spor, 7½ kg, m. sveller. En 15 HK motor. Pedersen & Nickelsen, Borgergade 12, Silkeborg.


10-1-1946, 11-1-1946, 12-1-1946 - JYLLANDSPOSTEN

1000 m spor, 7½ kg, med sveller til salg. Pedersen & Nickelsen, Silkeborg.

TH. THOMSEN, Silkeborg


UTM 32N: N 622xxxx, E 534xxx - Ref.nr. 51.xx. 


Ejer:

1919   Th. Thomsen, 'Eriksborg' pr. Silkeborg  (tlf. 499b)

1941   Th. Thomsen, 'Eriksborg' pr. Silkeborg  (tlf. 1125) 


Tørveproduktion 1919. Beliggenhed ukendt.

Brunkulsproduiktion 1941?

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


12-1-1919, 14-1-1919, 15-1-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Et tørveælteværk, bestående af ælter og snegl samt en 2" centrifugalpumpe, 420 meter spor, 9 kg, 600 mm, monteret på jernsveller, 200 meter træspor, 600 mm, svært beslået, 8 stkr. tipvogne og 4 stkr. gravvogne er til salg. Th. Thomsen, ‘Eriksborg’ pr. Silkeborg. Tlf. 499b. 


12-3-1919, 14-3-1919, 16-3-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Spormateriel sælges. 420 meter spor, 9 kg, 600 mm, monteret på jernsveller, 200 meter træspor, 600 mm, svært beslået, 4 stkr. dyndvogne og 8 stkr. tipvogne samt en 2" centrifugalpumpe og en vandsnegl. Th. Thomsen, ‘Eriksborg’ pr. Silkeborg. Tlf. 499 b.


8-7-1941 - JYLLANDSPOSTEN

Brunkulsleje kan forpagtes på 'Øster Kejlstrup', 1 km fra Silkeborg. Th. Thomsen, 'Eriksborg' pr. Silkeborg. Tlf. 1125.

TH. RØNNING, Silkeborg


UTM 32N: N 622xxxx, E 534xxx - Ref.nr. 51.xx. 


Ejer:

1918   Forvalter Th. Rønning, Hotel Phønix, Silkeborg 


Formentlig tørveproduktion Beliggenhed ukendt.

Sporvidde 700 mm?. Trækkraft ukendt.


- - - -


14-8-1918, 15-8-1918 - JYLLANDSPOSTEN

100 à 200 meter spor (700 millimeter) samt 3 à 4 tipvogne ønskes til købs. Tilbud udbedes. Forvalter Th. Rønning, Hotel Phønix, Silkeborg.

V. ØSTERGAARD, Silkeborg


UTM 32N: N 622xxxx, E 534xxx - Ref.nr. 51.xx. 


Ejer:

1948       V. Østergaard, Ballev., Silkeborg


Formål og beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


9-7-1948, 11-7-1948 - JYLLANDSPOSTEN

40 m 7 kg spor sælges. V. Østergaard, Ballev., Silkeborg.

Siden er senest

rettet


31-12-2015 

10-9-2019