Bjerre Herred - Teglværker

BJERRE HERRED 

TEGLVÆRKER 

STENDERUP TEGLVÆRK


UTM 32N: N 6183930, E 550820 - Ref.nr. 68.01.


Ejer:

18??-1892  ?

1892-?

1909-19??  N. P. Bech

1950  S. Aa. Bech


Teglværk i sydlige del af Stenderup med sidespor fra HJJ 1898-19??. Værk lukket 19??.


Bane anlagt før 1901, nedlagt 196?.

Sporvidde 785 mm. Trækkraft oprindelig heste?, senere motorlokomotiver.


Motorlokomotiver 600 mm

(1)  ?  B bm  JWE  111  19??  Ford  ? 


(1)  Købt før 1960?, ophugget 1967/68.


- - - -


4-1-1901 - POLITIKEN
Notits: I Højesteret. Tyveri af jernbaneskinner.
Den første sag, som i går behandledes i Højesteret, var en lille kriminalproces, under hvilken en handelsmand, Andreas Andreasen, er idømt 4 gange 5 dages fængsel på vand og brød for at have stjålet noget så usædvanligt som jernbaneskinner. Det var nogle gamle skinner, som han i nærheden af Stenderups Teglværk læssede på sin vogn og derefter solgte til en købmand for 17 kr. 50 øre. Der var i alt 1175 pund jern. Til købmanden sagde han, at han havde købt skinnerne af en mand, han ikke kendte. Desuden var Andreasen bleven overrasket i at være i færd med på Crome & Goldschmidts Fabrikers grund at læsse sin vogn med gammelt jern, som tilhørte Horsens Svineslagteri.
Han var misfornøjet med overretsdommens værdsættelse af disse tyverier og appellerede. Højesteretssagfører Lunn mente, at tiltalte, navnlig i betragtning af, at han tidligere har været straffet for tyveri, måtte dømmes strengere. Defensor, advokat Hindenburg, gjorde herimod gældende, at tiltalte var gået så ganske åbenlyst til værks og derfor måtte antages at have handlet i god tro. Skinnerne var jo kasserede og lå ubenyttede hen. Der var i alt fald ikke tilvejebragt fyldestgørende bevis for, at Andreasen havde næret nogen forbryderisk hensigt.
Trods defensors veltalenhed skærpede Højesteret straffen til 6 gange 5 dages fængsel på vand og brød.


16-1-1909 - JYLLANDSPOSTEN
Notits: Ejendomssalg. Vejle, 15. december (!)
Sø- og handelrettens skifteafdeling i København har meddelt fabrikant N. P. Beck i Stenderup skifteudlægsskøde på ejendommen Stenderup Teglværk. Ejendommen har ca. 8 tdr. Hartkorn, og udlægssummen er 69,863 kr.


25-10-1913, 26-10-1913, 28-10-1913 - JYLLANDSPOSTEN

Skinner. Ca. 300 løb. meter brugte skinner til tipvognsspor ønskes til købs. Tilbud med pris og vægt pr. løb. meter bedes tilsendt Stenderup Teglværk pr. Stenderup st.


29-10-1913 - LICITATIONEN

Ca. 300 løb. m brugte skinner til tipvognsspor ønskes til købs. Tilbud med pris og vægt pr. løb. m. bedes tilsendt Stenderup Teglværk pr. Stenderup.


26-2-1915, 27-2-1915 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsskinner ca. 200 løb. meter, købes. Stenderup Teglværk, Stenderup st.


3-8-1920, 4-8-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Skinner. Ca. 100 lb. meter 7, 8 eller 9 kg skinner købes. Tilbud med pris sendes til Stenderup Teglværk, Stenderup st.


22-12-1922, 23-12-1922 - JYLLANDSPOSTEN

Skinner. Ca. 1000 meter 8, 9 eller 10 kg-skinner, nye eller brugte, ønskes til købs. Tilbud med pris sendes til N.P. Bech, Stenderup st.


23-4-1924, 24-4-1924 - JYLLANDSPOSTEN

Skinner købes. Ca. 400 løb.meter 10 kg skinner, nye eller helst brugte, købes. Stenderup Teglværk pr. Stenderup st.


22-2-1935 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Solgt teglværk. * Vejle, 21 februar. Fabrikant Grand har i dag solgt Bøgeager Teglværk i Grejsdalen til fabrikant N.P. Bech, Stenderup Teglværk pr. Horsens. Købesummen er 350.000 kr., hvoraf 100.000 kr. er udbetalt straks. I handelen medfølger gården, lager og maskiner. Overtagelsen er sket. Den nye ejer vil sammen med sine to sønner drive Bøgeager Teglværk ved siden af teglværket i Stenderup.


19-3-1937, 20-3-1937 - JYLLANDSPOSTEN

Ca. 400 lb.m. 10 kg skinner købes. Stenderup Teglværk, Stenderup st.


21-4-1939, 22-4-1939 - JYLLANDSPOSTEN

Skinner. Ca. 500 løb. m brugte 10 kg skinner købes. Stenderup Teglværk, Stenderup st.


13-7-1939 - JYLLANDSPOSTEN

Dieselmotor. En 70-80 hk Deutz er på grund af overgang til elektrisk kraft til salg. Kan ses i drift. Stenderup Teglværk, Stenderup st.


31-8-1956 - VEJLE AMTS FOLKEBLAD
Notits: Fik hånden i klemme mellem tipvognene.
Arbejdsmand Poul Hansen, Stenderup Teglværk, var i onsdags så uheldig at få en hånd i klemme mellem et par tipvogne. Efter at være behandlet af læge Borch, Bjerre, blev han kørt på Hornsyld Sygehus af Falcks ambulance.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1941-47:

1942: Spordele


Spøer - Hovedbog 1947-53:

15-10-1949: 24 – 400 mm hjul. 24 indv. rullelejer.
22-12-1949: 30 – 7 meter br. 10 kg skinner.
2-1-1950: 300 m br. 7 kg skinner.

14-12-1951: 4 højre og venstre skifter 12-14 kg brugte skinner sporvidde 785. 5 meter til træsveller.
1 – 3 dobbelt skifte 5 m 12-14 kg skinner til træsveller 785 spor. 1 spormål 785 mm.

1952: Spordele.
4-12-1952: 2 skifter 3-sporede sporvidde 785 x 12 kg br. skinner 7 meter til træsveller.

1953: Spordele.


Spøer - Hovedbog 1953-58:

16-10-1957: 16 – 12 kg skinner a 7 meter m/lasker.


Spøer - Hovedbog 1958-61:

1959: Spordele, vogndele, div.

1960: Spordele, vogndele
17-12-1960: 8 – 450 mm hjul Griffin. Udboring til 89 mm og kilegang.


Spøer - Hovedbog 1961-64:

1963: Vogndele, div.
1964: Vogndele, div.

JUELSMINDE TEGLVÆRK


UTM 32N: N 6173960, E 563400 - Ref.nr. 68.02.


Ejer:

1897-19??  ?

19??-1931  Sonne

1931-196?  A. Skaarup


Teglværk opført 1897 syd for Juelsminde. Nedbrændt i 1960'erne.


Bane anlagt (før) 1913, nedlagt 196. .

Sporvidde 700 mm. Trækkraft heste, senere motorlokomotiver. 


Motorlokomotiver

(1)  ?  B bm  AD  ?  19??  ?  ? 

(2)  ?  B    Nagbøl 543  1954  ?  ?  type KMN 3


(1)  Købt 7-4-1953 fra Spøer. Havde oprindelig 600 mm sporvidde og

       kom fra Åbenrå (Entr. Zastroczny & Andersen?).

(2)  Nyt. 3 tons.


- - - - 


29-2-1908, 1-3-1908 - JYLLANDSPOSTEN

Damppulsometer og trolje. Et kun lidt brugt 1½” damppulsometer, et sæt svære troljehjul (bredsporet) med 3" aksel og en 4" kloakpumpe med 8 alen rør er billig til salg. Juelsminde Teglværk.


14-2-1918 - BERLINGSKE TIDENDE

Et 5 HK. lokomobil ønskes til leje fra april til oktober. Tilbud med pris pr. arbejdsdag sendes til Juelsminde Teglværk.


12-6-1930, 14-6-1930, 15-6-1930 - JYLLANDSPOSTEN

2 tipvogne, à 1 m³, 700 mm sporvidde, ønskes. Tilbud bedes sendt til Juelsminde Teglværk, Juelsminde st.


4-10-1942, 5-10-1942, 6-10-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. 4 stk. tipvogne, ¾ m³, sporvidde 700 mm, købes. Juelsminde Teglværk. Tlf. 12.

HYRUP ?? TEGLVÆRK


UTM 32N: N 6172xxx, E 549xxx - Ref.nr. 68.xx.


Ejer:

19??-1924  Jørgensen, Teglgården


Nærmere beliggenhed ukendt. Lukket 1924.


Bane anlagt 19??, nedlagt 1924.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


19-11-1924, 21-11-1924 - JYLLANDSPOSTEN

En petroleumsmotor, 24 hk, en æltemaskine, et forskærerbord og et tipvognsspor, ca. 250 alen med tipvogne, sælges på grund af teglværkets nedlæggelse. Henvendelse til Jørgensen, Teglgården, Hyrup, Stouby.

HYRUP TEGLVÆRK


UTM 32N: N 6172xxx, E 549xxx - Ref.nr. 68.xx.


Ejer:

1908  Aug. Klærke

19??-1912  S. M. Jensen

1912-19??  Severin Rasmussen

1912-19??  Købmand Schønning og ors. L. Nielsen


Nærmere beliggenhed ukendt. Til salg 1908 og 1912.


Spor ??


- - - -


3-1-1908, 5-1-1908, 7-1-1908, 9-1-1908 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg i Bjerre herred. Hyrup Teglværk pr. Stouby er med tilhørende gård til salg, når handelen kan ske i løbet af 14 dage. Teglværket er nybygget og med ny indlagte maskiner. drivkraften er en ny 12 H. K. motor. Godt og rigeligt materiale. Stor omsætning. Gårdens størrelse er 33 tdr. land, hvorpå der holdes 4 heste, 10 kreaturer og en del svin. Bygningerne består af 4 grundmurede huse. I mangel af salg kan teglværket også fås i forpagtning. Aug. Klærke, Hyrup Teglværk pr. Stouby.


21-2-1912 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Ejendomssalg. Horsens, 20. februar. S. M. Jensen i Hyrup har mageskiftet sin gård, 33 tdr. land, og al udvendig besætning samt tilhørende teglværk med Severin Rasmussens gård i Lund, 64 tdr. land og al udvendig besætning. Jensens ejendom er vurderet til 55,000 kr. og Rasmussens til 40,000 kr. Ombytningen finder sted den 1. marts.


27-3-1912 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Ejendomssalg. Horsens, 26. marts. Gården ‘Pilegaarden’ i Ødis Bramdrup er af ejerne, købmand Schjønning i Østbirk og overretssagfører L. Nielsen i Horsens, mageskiftet med en gård og et teglværk i Hyrup, tilhørende S. Rasmussen. Ejendommene, hvis udvendige besætning medfølger, er ansat til henholdsvis 90,000 kr. og 60,000 kr. Overtagelsen sker den 1. april. 

HYRUP ? TEGLVÆRK


UTM 32N: N 6172xxx, E 549xxx - Ref.nr. 68.xx.


Ejer:

19??-1919  Grosserer Chr. V. Christensen, Århus 


Navn og nærmere beliggenhed ukendt. Til salg 1919.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


11-2-1919, 14-2-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Billigt teglværk i Hyrup, ¼ mil fra Fakkegrav, til salg. Ny ringovn i år. 25 H. K. motor, alle maskiner, 2 store lader, beboelseshus, tipvogne og skinner, 5 tdr. land fineste ler. 50,000 sten færdige. Produktion 1 million, som kan sælges på pladsen. Grosserer Chr. V. Christensen, Århus. Telefon nr. 3660.


11-6-1919, 13-6-1919, 15-6-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Teglværk ved Fakkegrav, ny ringovn, 2 store lader, 25 HK motor, maskiner, tipvogn, hest, fint ler og godt beboelseshus, 5 tdr. land. Produktion ca. 1 million. Pris 38,000 kr. Grosserer Chr. V. Christensen, Århus. Tlf. 3060.


11-7-1919, 14-7-1919, 17-7-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Teglværk, ¼ mil fra Fakkegrav. Ny ringovn, 25 HK motor, maskiner, tipvogne, hest, 5 tdr. land ler, 2 store lader, beboelseshus. Produktion ca. 1 million. Pris 38,000 kr. Byejendom kan tages i bytte. Chr. V. Christensen, Århus. Tlf. 3060.

KLAKRING TEGLVÆRK


UTM 32N: N 6175200, E 561320 - Ref.nr. 68.xx.


Ejer:

1911     Lütgemeier


Værk nedlagt 1911. Spor ??


- - - -


28-3-1911, 30-3-1911 - JYLLANDSPOSTEN

Maskiner til salg. En så god som ny petroleums-motor, 16 H. K., 1 stenstryge-maskine med afskærerbord, 1 drænrørs-maskine med forme er billigt til salg straks på Klakring Teglværk pr. Klakring st. Lütgemeier.

??? TEGLVÆRK


UTM32: N 608, E 549 - Ref.nr. 68.xx.


Ejer:

1915 ?


Bane ??


- - - -


5-8-1915, 7-8-1915 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg eller magelæg. En 1. kl.s gård, 33 tdr. land, ligger i Bjerreherreds smukkeste egn, bygningerne grundmurede, stor have, god besætning og tilhørende teglværk med alle nutidssvarende maskiner og indlagt spor, teglværket er forpagtet bort i en længere årrække, forpagtningsafgift 1750 kroner årlig, kan købes billigt; kan også byttes med en købstadsejendom i Århus eller København. ..... J. A. Bengtsen, Allégade 23, Horsens, telefon 809.


(J. A. Bengtsen var gæstgiver / restauratør).

Siden er senest

rettet


6-11-2014 

27-9-2019