Tjæreborg - Entreprenørfirmaer

TJÆREBORG

ENTREPRENØRFIRMAER

Entr. SØREN KRISTENSEN, Tjæreborg


Indehaver:

1952-1953  Søren Kristensen, Tjæreborg


Sporvidde ukendt. 


Anvendelse: 

1952-1953   Omkørselsvejen , Ribe 


- - - -


11-6-1953 - SYDVESTJYDEN
Notits: Ribe. Arbejdet på omkørselsvejen standset.
Entreprenøren synes at være ude for pekuniære vanskeligheder, og arbejderne er utilfredse.
Entreprenør Søren Christensen, Tjæreborg, der står for jordarbejdet ved omkørselsvejen, synes at have fået pekuniære vanskeligheder. Konsekvenserne af hans økonomiske problemer kendes endnu ikke, men foreløbig ligger arbejdet fuldstændig stille og halvt fyldte tipvogne står urørte på de interimistiske spor på den nye vejstrækning.
Arbejderne har ikke mindst været utilfreds med feriepengeudbetalingen, og de har således rettet en henvendelse til politiet for at høre, hvad de skal gøre for at få det spørgsmål bragt på det rene. Politiet har henvist arbejderne til en sagfører, idet sagen, hvis der skal en retslig ordning til, må føres frem som et rent civilt søgsmål.


- - - - 


Spøer - Hovedbog 1947-53:

1952: Vogndele

17-2-1953: 2 rullekæder = 4120 meter SN nr. 12297. 4 lige samleled. 2 forkrøbbede do.

13-5-1953: Vogndele (returneret).

Entr. POUL JENSEN, Tjæreborg


Indehaver:

1916-19??  Poul Jensen    Adressen midlertidig?


Sporvidde ukendt.


Anvendelse:

1916  Ukendt


- - -


14-6-1916 - LICITATIONEN

Licitation over mergeltransporten fra Melholt-Hou og Omegns Mergelleje:

Entreprenør Poul Jensen, Korskroen, Tjæreborg st.: 16 kr. pr. kbfv. (ned til 15 kr.).

Entreprenør J. C. Jensen & Co., Enghavevej 27, København B: 17,25 kr. pr. kbfv. (ned til 16 kr.).

Entr. MAGNUS CHRISTENSEN, Tjæreborg


Indehaver:

1948-1952  Magnus Christensen, Tjærebrog


Muligvis til grusgrav?


Sporvidde 600 mm.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1947-53:

1948: Spordele

1950: Vogndele, spordele (600 mm)

1952: Vogndele

17-4-1952: 1 brugt vogn  1 m³x600.

Entr. TH. THOMSEN, Tjæreborg?


Indehaver:

1916-191?   Th. Thomsen, Tjæreborg?


Sporvidde ukendt.  Trækkraft ukendt.


Anvendelse

1915             Regulering af Gudenå, Tørring ?

1916-191?   Inddæmning af Stranderholm, Klarup.


- - - -


15-4-1916, 22-4-1916 - JYLLANDSPOSTEN

Formand. En dygtig og pålidelig mand, som er vant til jordarbejde og til at kunne omgås folkene, kan få plads som formand ved henvendelse til entreprenør Th. Thomsen, Tjæreborg.


14-6-1916 - LICITATIONEN

Jordarbejde, diger mm. ved inddæmning af Stranderholm overdraget Th. Thomsen, Tjæreborg.

Siden er senest

rettet


26-10-2015 

12-10-2019