Ølgod - Diverse

ØLGOD

DIVERSE                   UTM rettes

VIGGO SLOTH, Ølgod 


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1941-1946  Viggo Sloth, Ølgod


1941 Formentlig tørveproduktion i Urup mose.

1946 Formål ukendt.


- - - -


12-5-1941 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Til salg er to tørvevogne med ruller 'Vejen'. Fire troljehjul og 25 m jernspor til salg. f. t. Viggo Slot, Urup pr. Eg.


5-4-1946, 6-4-1946 - JYLLANDSPOSTEN

100 m 7 kg jernspor ønskes til købs omg. Viggo Sloth, Ølgod. Tlf. 157 træffes mell. 7-9.

H. C. THYREGOD, Ølgod 


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1919  H. C. Thyregod, Ølgod


Tørvegravning i Urup mose ved Eg.


Sporvidde ukendt. Trækkraft formentlig heste.


- - - -


11-4-1919, 12-4-1919, 13-4-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Mose til salg. Ca. 12 tdr. land fra 2--5 alen dyb mose i Urup pr. Eeg sælges. Ny barak for 20 mand, spor, dyndvogne osv. kan medfølge. Udmærket tørreplads og losseforhold. Lossespor 5 steder i mosen. H. C. Thyregod, Ølgod.

J. N. IVERSEN, Ølgod


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

19??  J. N. Iversen, Ølgod


Indehaver af Østbæk Teglværk

Medindehaver af Urup Tørvefabrik


- - - -


11-12-1917, 13-12-1917, 14-12-1917, 15-12-1917, 17-12-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Fagmand. Entreprenør søges til at producere 6 à 8 millioner æltetørv (sæson 1918) og til med lokomotiv at køre tørvene til nærmeste station (4 kilometer). Lokomotiv med spor tillægges af entreprenøren. J. N. Iversen, Ølgod.


26-10-1918, 28-10-1918, 30-10-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Teglværk til salg, beliggende ved vestjydsk station. Godt opland. Produktion 2 millioner mursten og rør. Af solid køber forlanges kun lille udbetaling. Nærmere oplysninger fås hos J. N. Iversen, Ølgod, eller grosserer J. Willemoes, Esbjerg, med hvem handel kan afsluttes.

CHR. JENSEN, Lindbjerg Mølle


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1942-1943  Chr. Jensen, Lindbjerg Mølle


Brunkulsleje/Tørvemose. 

Beliggenhed ukendt.


- - - -


25-10-1942, 26-10-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Materiel til brunkulsleje. 200 m tipvognsspor, 1 stk. sporskifte, 1 stk. lokomotiv med generator ønskes til  købs eller leje. Leje af gravemaskine har også interesse. Chr. Jensen, Lindbjerg Mølle, Ølgod, tlf. 46.


25-9-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Højmose med 3-4 m dynd, 2 tørvepressere med elektromotorer og alt nødvendigt materiel til en dertil svarende produktion .... . Chr. Jensen, Lindbjerg Mølle, Ølgod, tlf. 46.

ØSTBÆK TEGLVÆRK, Ølgod 


UTM 32N: N 6185030, E 477270 - Ref.nr. 61.01. 


Ejer:

1917-1918  J. N. Iversen

1931            Zink

19??-1967? Carl Hansen

?1947-19?? Østbæk Teglværk A/S


Teglværk opført 1907 1 km øst for Ølgod st. (DSB). Værk brændt 196?, men genopført.


Bane anlagt (før) 1931, nedlagt (før) 1967.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Kedeltilsynet har registreret damplokomotivet O&K 1297/1904 på Østbæk Teglværk 1917. Det kom derefter til Urup Tørvefabrik, som J. N. Iversen også havde interesser i, så det er nok tvivlsomt, om det har kørt i Østbæk.


- - - -


Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv
Billede B 2257 - 1911-1972. Østbæk Teglværk, Herningvej, Ølgod.


- - - - 


26-10-1918, 28-10-1918, 30-10-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Teglværk til salg, beliggende ved vestjydsk station. Godt opland. Produktion 2 millioner mursten og rør. Af solid køber forlanges kun lille udbetaling. Nærmere oplysninger fås hos J. N. Iversen, Ølgod, eller grosserer J. Willemoes, Esbjerg, med hvem handel kan afsluttes. (???)


6-7-1940 - VESTJYLLANDS SOCIAL-DEMOKRAT
Notits: Påkørt af en tipvogn. På Østbæk Teglværk ved Ølgod blev arbejdsmand Rudolph Jensen, Ølgod, i formiddags slemt kvæstet under sit arbejde.
I morges ved 8-tiden alarmeredes Falcks ambulance fra Varde til Østbæk Teglværk ved Ølgod, hvor en alvorlig ulykke var indtruffet. I en mergelgrav arbejdede arbejdsmand Rudolph Jensen, Nørreallé, Ølgod, sammen med nogle andre arbejdere, og idet en tipvogn skulle fires ned i mergellejet, sprang nedhalingstrossen. Herved var tipvognen uden hastighedskontrol og fo'r med stærkt stigende hastighed mod mergellejets bund. Som regel afspores en tipvogn, når trossen sprænges, men i dette tilfælde skete det desværre ikke. Arbejdsmand Rudolph Jensen, der stod ved signalet, søgte at passere skinnerne, men nåede ikke over, før tipvognen ramte med rasende fart. Rudolph Jensen slyngedes omkuld og pådrog sig svære kvæstelser, men beholdt dog bevidstheden. Han førtes til Varde Amtssygehus, hvor man konstaterede kvæstelser i venstre hofteparti og på højre ben, men ellers syntes han at være sluppet nogenlunde fra den stygge ulykke.


10-1-1947, 11-1-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsskinner. Nye eller brugte 12 kg's skinner købes. A/S Østbæk Teglværk pr. Ølgod. Telefon Ølgod 45.


14-2-1950, 15-2-1950 - JYLLANDSPOSTEN

Ca. 200 m 9 kg tipvognsskinne købes. A/S Østbæk Teglværk, Ølgod tlf. 45.


- - - - 


Spøer - Hovedbog 1929-32:

31-7-1931: 1 stk. drejeskive (rulle) 600 mm.


Spøer - Hovedbog 1947-53:

1948: Spordele

28-5-1948: 1 sporskifte 7 kg højre 5 m. 600 mm 105 sveller.

9-5-1949:  1 venstre 600 mm skifte 7 kg. 105 mm sveller.

1950: Spordele

1951:Spordele, vogndele

19-1-1952: 4 klatretunger 7 kg.

1953: Spordele, vogndele


Spøer - Hovedbog 1953-58:

1957: Vogndele, div.


Spøer - Hovedbog 1958-61:

1961: Spordele, div.


Spøer - Hovedbog 1968-72:

7-1-1971: Brugte c 10 kg skinner. Kr. 35 højde 65 mm. 9 a 6 meter, 9 a 5,5 meter.

HARKES TEGLVÆRK, Harkes


UTM 32N: N 6185020, E 477846 - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1919  Ukendt


Teglværk 2 km øst for Ølgod st.


Sporvidde ukendt. Formentlig spilbane. 


- - - - 


Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv
Billede B 2518 - 1906-27. Harkes Teglværk med personer. 

Manden i hvid jakke: Buchard Madsen..
Billede B 2514 - 1906-27. Harkes Teglværk.
Billede B 2520 - 1906-27. Fra teglværksgraven. (Jerntipvogn.)


- - - -


22-9-1912 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Brand. Varde, 21. september. I morges opstod der ild i Harkes Teglværk ved Ølgod. Alle teglværkets bygninger brændte; dog blev stuehuset reddet. Ilden opstod ved gnister ved ovnen. Teglværket var assureret i ‘Danmark’ for 59,000 kr.


4-8-1930 - VESTJYLLANDS SOCIAL-DEMOKRAT
Notits: Arbejdets risiko.
Arbejdsmand Svend Thorvald Dam kom forleden meget slemt til skade ved sit arbejde på Harkes Teglværk. Han skulle læsse et læs sand, og tipvognen har ikke været stærkt nok bremset op. Dam ville så tage stopklodsen fra, men uheldigvis var denne anbragt på den side af vognen, der vendte ind mod brinken, og idet Dam tager klodsen fra hjulet, er vognen straks i drift og klemmer Dam så fast op mod brinken, at der måtte 2 mand til at få ham fri af klemmen. Doktor Andersen, der straks blev tilkaldt og befrygtede, at milten var knust, beordrede Dam indlagt på Varde Sygehus. På forespørgsel i dag meddeler sygehuset, at Dams tilstand ikke er god. Det er en slem medfart han har fået, og der venter ham et langt sygeleje.


7-8-1930 - SYDVESTJYDEN
Notits: Ulykken på Ølgod Teglværk. Arbejdsmand Svend Damm død.
Som meddelt skete der forleden en trist ulykke på Ølgod Teglværk i Harkes, idet arbejdsmand Sv. Damm under arbejdet i lergraven blev klemt ind mellem en tipvogn og brinken.
Han blev indlagt på sygehuset i Varde, hvor han siden svævede mellem liv og død.
Desværre skulle han ikke overleve ulykken – i går døde han.

ØLGOD TEGLVÆRK


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1920  Vald. Rasmussen og Chr. Bonde


Samme som Harkes Teglværk ?


- - - -


17-2-1920, 19-2-1920, 21-2-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Ølgod Teglværk til salg eller bytte, beliggende 2 km fra st., 6 tdr. land, med rigelig ler og en grusgrav. Der er villa med 2 lejligheder, et hus med lade og stald. Teglværket er moderne anlagt med ringovn og en 50 HK sugegasmotor samt Svendborg maskiner til fabrikation af sten og drænrør; der kan laves mindst 2 millioner årlig; det er gode varer, som er let at sælge. Der er bestyrer, som vil lede arbejdet eller tage det på akkord. 1. prioritet 45,000 kr. 2. prioritet efter overenskomst. Prisen er ca. 130,000 kr. Udbetaling ca. 25,000 kr.; dog kan der tages sten for en del af beløbet. Der kan byttes med hvad som helst. Kommissionær kan medvirke. Nærmere ved ejerne, Vald. Rasmussen eller Chr. Bonde, Ringkøbing.

L. HØJ, Ølgod 


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1941  L. Høj, Ølgod


Ukendt hvilket værk, der er tale om.


- - - -


2-4-1941 - JYLLANDSPOSTEN

Halvpart i 1. klasses teglværk sælges på grund af alderdom. L. Høj, Ølgod. Tlf. 151.

STRELLUF MERGELLEJE


UTM32: N 6182440  E 471475 - Ref.nr. 65.10.


Ejer:

1912-1913  Strelluf og Omegns Mergelselskab

Entreprenør:

1912-1913  H. Hoffmann & Sønner


Mergelbane med flytbare spor i årene 1912-1913 fra mergelleje ved Adsbølgaard sydvest for Strelluf (i dag Strellev).

Også kaldet Adsbølgaard Mergelleje.


Sporvidde 785 mm. Trækkraft damplokomotiver.


Damplokomotiver

(1)  ?   B t  Henschel  11685  1913

(2)  ?   B t  Hanomag  4573  1906 


(1)  1913 til Ulbjerg Mergelleje (xx.xx).

(2)  1912 fra Blaksmark Mergelleje (65.02).


- - - -


26-7-1913, 27-7-1913, 29-7-1913 - JYLLANDSPOSTEN

Nogle jordarbejdere antages ved Strellev Mergelbane pr. Ølgod st. H. Hoffmann & Sønner.


16-8-1913, 17-8-1913, 19-8-1913 - JYLLANDSPOSTEN

Lokomotivfører. En lokomotivfører kan strax eller til 1. september få plads. Skriftlig eller personlig henvendelse til H. Hoffmann & Sønner, entreprenører, Strellev pr. Ølgod.

ANTON SØRENSEN, Ølgod 


UTM 32N: N 6184794, E 476176 - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

191??  Sadelmager Anton Sørensen, Storegade 16, Ølgod


Tørvegravning. Beliggenhed ukendt.


- - - -


Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv
Billede B 4599 - 1910-30. Anton Sørensens tørvefabrikation. Manden med den hvide hat er Anton Sørensen.  (Trækassevogne tilsyneladende på træspor.) 

MADS CHRISTENSEN, Ølgod 


UTM 32N: N 6182713, E 476386 - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1917  Mads Christensen, Østergård, Ølgod


Tørvegravning. Beliggenhed ukendt.

- - - -


4-4-1917, 5-4-1917, 8-4-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Spor til leje. Ca. 100 løbende m let spor (skinnehøjde 2" à 2½”, sporvidde 5 à 600 mm) samt en undervogn til tørvegravning ønskes til leje i 3 måneder fra 1. maj. Tilbud med pris sendes til Mads Christensen, Østergård pr. Ølgod st. 

OTTO BACH, Starbæk Mølle   


UTM 32N: N 6181888, E 467950 - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1928  Otto Bach, Starbæk Mølle pr. Ølgod


Mergelarbejde. Starbæk Møllegård ligger syd for Lyne.


- - - -


11-4-1928, 12-4-1928, 13-4-1928  - JYLLANDSPOSTEN

Spor og tipvogne. 3 à 400 løbende meter spor ønskes til leje, eventuelt senere til købs, samt skiftespor og 3 tipvogne til mergelarbejde. Otto Bach, Starbæk Mølle pr. Ølgod st.


9-1-1929 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Kompagnon søges til mergelarbejde. Spor, tipvogn og motor haves. Arbejdet kan påbegyndes straks. 500 kr. nødvendig. Otto Bach, Strellev pr. Ølgod st.

M. SØRENSEN & N. FEDDERSEN, Ølgod


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1919  M. Sørensen & N. Feddersen, Ølgod


Tørvegravning. Beliggenhed ukendt.


Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


13-3-1919, 17-3-1919, 21-3-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveælteværker sælges. 1 tørveværk komplet, med dyndbeholder, pumpe og hestegang, 2 jumbekærrer, 3 stkr. forme à 65 rum, produktion for 20,000 tørv daglig. 1 stk. ‘Cyclone’ presser, 5 stkr. etage-vogne med brædder, 2 stkr. vigespor, 600 mm sporvidde, 2 stkr. gravvogne, nyt, sælges samlet eller delt til spotpris. A. Sørensen og N. Feddersen, Ølgod.

AKSEL SLOT, Ølgod


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1922  Aksel Slot, Ølgod


Formål ukendt. Beliggenhed ukendt.

Evt. samme som entr. A. Slot, Lervang?


- - - -


12-1-1922, 13-1-1922, 14-1-1922 - JYLLANDSPOSTEN

Til købs ønskes: 1 petroleumsmotor, 10-12 hk, 1 do., 5-7 hk, ca. 16 tipvogne, ½ eller ¾ meters, ca. 300 meter spor, 10-12 kg, og 1 centrifugal-vandpumpe, 80-105 mm. Materiellet skal være af anerkendt mærke og i god, brugbar stand. Tilbud med billigste pris ønskes inden 8 dage. Aksel Slot, Ølgod st.

ØLGOD SOGNERÅD


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1930  Ølgod sogneråd


Formål ukendt. Beskæftigelsesarbejde?


- - - -


26-1-1930, 28-1-1930 - JYLLANDSPOSTEN

325 mtr. transportabelt spor og 3 tipvogne ønskes til leje i 2½ måned. Opgiv pris for leje, tipvognenes rumfang og sporets vægt pr. meter til Ølgod Sogneråd, Ølgod.

JENS ØLLGAARD, Lyne


UTM32: N 6182087, E 471513 - Ref.nr. 69.xx. 


Ejer:

1940  Jens Øllgaard, Adsbølgaard, Lyhne   (tlf. 15 y) 


Formål ukendt. Beliggenhed ukendt. Samme som næste post? 


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


8-5-1940, 10-5-1940 - VESTKYSTEN - ESBJERG

300 meter spor og 4 tipvogne til salg. Jens Øllgaard, Adsbølgaard. Tlf. 15y Lyhne.

Vognmand ØLGAARD, Strellev 


UTM 32N: N 6156811, E 464472 (Torrup)    - Ref.nr. 69.xx. 


Ejer:

1934  Vognmand Ølgaard, Strellev 


Mergelgravning ved Torrup. 


Sporvidde ukendt. Trækkraft formentlig spil.


- - - -


30-6-1934 - SYDVESTJYDEN
Notits: Tipvognen væltede i mergelgraven.
Der skete i går et uheld i Torrup. I mergellejet, der ejes af vognmand Ølgaard, Strellev, væltede en tipvogn ud i den gamle mergelgrav og sank til bunds på 6 meter vand. Falcks Redningskorps fra Esbjerg blev tilkaldt og ved hjælp af et anker fik man tipvognen bjerget i land.


28-8-1936 - SYDVESTJYDEN
Notits: Faldet af tipvognen.
I går hændte der et ulykkestilfælde i mergellejet i Torrup ved Alslev. Arbejder Jørg. Mikkelsen, Rousthøje, faldt under sit arbejde i tipvognen så uheldigt ned af denne, at han i faldet brækkede den ene arm. Den tilkaldte læge fik ham hurtigt på sygehuset, hvorfra han dog sandsynligvis snart vil kunne udskrives; men selvfølgelig vil han blive uarbejdsdygtig i nogen tid.

HANS THOMSEN, List


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 69.xx. 


Ejer:

ca. 1941  Hans Thomsen, List


Tørveproduktion ca. 1941-1942. Beliggenhed ukendt.

Hestetrukne fladvogne.


Sporvidde ukendt. Trækkraft hest.


- - - -


Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv
Billede B 3 - 1941. Tørveproduktion ved Hans Thomsen, List.
Den opgravede tørvejord transporteredes på tipvogne på et udlagt jernbanespor. Vognene blev hestetrukne. På billedet ses udførelsen af dette arbejde. Der er flere billeder i læget, samt en beskrivelse fra tørveproduktionen. (Fladvogne med skæretørv.)

TH.  JØRGENSEN, Ølgod


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 69.xx. 


Ejer:

1946  Th. Jørgensen, Ølgod Auto- og Maskinværksted 


Beliggenhed ukendt. Evt. kun forhandler.


- - - -


3-4-1946 - VESTKYSTEN - ESBJERG

På gode betingelser sælges eller udlejes komplet ælteværk med alt tilbehør, såsom dyndkasse – dyndvogne, troljer, spil m. vire, 65 m spor m. sveller, vandpumpe med rør, evt. kan tørv aftages for en del af beløbet. – Th. Jørgensen, Ølgod Auto- og Maskinværksted.

MADS P. KRISTIANSEN, Vognslund


UTM 32N: N 61869xx, E 4809xx - Ref.nr. 69.xx. 


Ejer:

1947  Mads P. Kristiansen, Vognslund pr. Ølgod 


Beliggenhed ukendt. Sporvidde ukendt. 


- - - -


27-3-1947 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Tipvognsspor. 75–100 meter tyndt spor købes. Tilbud med opgivelse af dimension og mindste pris. Mads P, Kristiansen, Vognslund pr. Ølgod.

Siden er senest

rettet


20-4-2015 

27-7-2019 

26-3-2020