Sorø - Diverse

SORØ OG OMEGN 

DIVERSE

SANDAGER MOSE TØRVEVÆRK 


UTM 32N: N 6145250, E 663500 - Ref.nr. 114.xx. 


Ejer:

194?-194?  Entr. Carlsen & Nilou, Sorø ?


Nærmere beliggenhed ukendt, men Sandager mose.


Bane anlagt 194?, nedlagt 194?.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)  ML 1  B dm  KM  ?  1941  Deutz  ? ?  ?  ?  ?  +


(1)  Tilhørende Carlsen & Nilou.


- - - -


2-8-1941 - SORØ AMTSTIDENDE

Tipvogn - stor og 10-12 kg skinner søges. Køb eller leje. Carlsen & Nilou, Hauchsvej 6, Sorø.

IVERSENS FABRIKER, Pedersborg


UTM 32N: N 6147xxx, E 661xxx - Ref.nr. 114.xx 


Ejer:

192?  Iversens Fabriker


Beliggenhed ukendt.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


12-1-1921, 14-1-1921 - JYLLANDSPOSTEN 

Tørveværk, best. af 1 tørvepresse med forælter og vogn, 1 elevator, 500 mtr. spor, bolte, lasker og sveller og 10 hyldevogne med tilh. brædder, ca. 350 stkr., er billigt til salg. Iversens Fabriker, Pedersborg. Tlf. Sorø 460. 

PEDER HANSEN, Sorø


UTM 32N: N 6147xxx, E 661xxx - Ref.nr. 114.xx 


Ejer:

1945  Peder Hansen ?


Formål og beliggenhed ukendt.

KTAS Telefonbog 1944: Peder Hansen, Husejer, Møllevang, Holbækvej.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


24-3-1945 - SORØ AMTSTIDENDE

Tipvognsspor. 130 m spor m. lasker og bolde (!) samt 2 hjulsæt m. rullelejer, alt ubrugt, sælges samlet. Peder Hansen, tlf. Sorø 167.

A. OLSEN, Sorø


UTM 32N: N 6144800 E 662500 - Ref.nr. 114.xx.


Ejer:

1921    A. Olsen, Banevejen, Sorø

 

Tørvefabrikation i Skødegårds mose, Fitting.

Spor?


- - - -


26-4-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Tørv. Gode sorte skæretørv fra Skødegaards mose, leveret på Fitting st. (Kolding–Grindsted-banen) er til salg at levere i løbet af sommeren. Pris 24 kr. pr. ton. Ca. 100 tons af produktion 1920 er billig til salg. Henvendelse til A. Olsen, Banevejen, Sorø, eller på gården. Telf. Bække 24.

E. POULSEN, Sorø


UTM 32N: N 6146097, E 662159 - Ref.nr. 114.xx. 


Ejer:

1943  E. Poulsen, Holtehuse?, Sorø 


Formål og beliggenhed ukendt.

KTAS 1943: Sorø 745 , Ejnar Poulsen, Hdlsmd., Holbergsv. 28.


- - - -


9-2-1943 - SORØ AMTSTIDENDE

Tipvognsskinner købes. E. Poulsen, Holberghus, Sorø. Tlf. 745.

EMIL ANDERSEN, Sorø


UTM 32N: N 6146008, E 662018 - Ref.nr. 114.xx. 


Ejer:

1945  Emil Andersen, Fredensvej 10, Sorø 


Tørvefabrikant. Beliggenhed ukendt.

KTAS 1946: Sorø 790, Tørvefabrikant, Saxog. 18. 


- - - -


2-5-1945, 3-5-1945 - BERLINGSKE TIDENDE

Traktor-lokomotiv, 20–25 H.K., traktor el. 6 H.K. lokomobil ønsk. tilk. Fordson traktor m. generator tils. el. bytte. Emil Andersen. Fredensv. 10. Tlf. Sorø 790.

SORØ ST. LADEGAARD


UTM 32N: N 6146580 E 665000 - Ref.nr. 114.xx. 


Ejer:

1940-194?  Erich Steenberg, Sorø St. Ladegaard


Nærmere beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft heste.


- - - -


10-3-1940, 13-3-1940 - BERLINGSKE TIDENDE 

Tørve-æltemaskine, der kan bearbejde fra 30-50.000 tørv om dagen, købes. Billigste pris opgives. samtidig søges 6 tipvogne med ca. 1000 meter spor tilleje i sommermånederne. Henvendelse til: Erich Steenberg, Sorø St. Ladegaard.


Lokalhistorisk Arkiv i Sorø - Historiegruppens arkiv.
Billede B 1383 - 1940-45. Tørvegravning, tørveskær ved St. Ladegård. - Ved tipvognene Esben. (Hestetrukne kassevogne.)

Billede B 1385 - 1940-45. Tørvegravning, tørveskær ved St. Ladegård. - "Dyndkatten” ved ælteværket. - Personerne ukendt!

ST. FREDERIKSLUND GODS


UTM 32N: N 6146870 E 655815 - Ref.nr. 114.xx. 


Ejer:

1942-1943  St. Frederikslund Gods


Nærmere beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


21-2-1942 - BERLINGSKE TIDENDE

Tipvognsmateriel. Spor, sporskifter og vogne samt løse understel købes omgående. Kontant afregning. Størrelse, pris og øvrige oplysninger bedes sendt til Store Frederikslund Godskontor, Frederikslund station.


16-6-1942 - SORØ AMTS DAGBLAD
Artikel: Løbske tipvogne tvang arbejderen ud i mosen.
Han blev i sidste øjeblik reddet af sine kammerater.
Under arbejdet med tørvegravning i St. Frederikslunds mose kom arbejdsmand Anker Johansen, Strandvejen 19, i går ud for en situation, der let kunne have kostet ham livet. Tre fuldt belæssede tipvogne løb løbsk, og Johansen, der befandt sig på et smalt spor, havde ingen anden udvej end at springe i mosen, hvor han sank ned i tørvedyndet, samtidig med at han fik de tre tipvogne ned over sig.
Falck fra Slagelse blev straks alarmeret. Man frygtede for, at Johansen havde sat livet til, men tililende kammerater fik ham op, og det viste sig, at han som ved et under var sluppet med nogle hudafskrabninger på det ene ben, og han kom hurtigt til hægterne igen. I Falcks ambulance blev han ført til Centralsygehuset i Slagelse, hvor han blev vasket ren, og da det viste sig, at han ingen alvorlige kvæstelser havde fået, kunne han tage til sit hjem.


25-1-1943, 27-1-1943 - BERLINGSKE TIDENDE

Tipvognsskinner. Brugte 7 og 9 kg skinner med spiger og bolte købes omgående. Store Frederikslund Godskontor, Frederikslund. Tlf. Næsbyskov 6.


13-4-1944, 14-4-1944 - BERLINGSKE TIDENDE
Entreprenørmateriel til salg. Tipvognsspor med sveller og tilbehør, tipvogne, lokomotiver med gas, tørveælteværker, 50 m elevator, motorer med gas samt varmepumpe.
Godsejer Grevenkop-Castenskiold, St. Frederikslund station.


19-4-1944, 20-4-1944, 21-4-1944 - BERLINGSKE TIDENDE
Spormateriel, tipvogne, lokomotiver, tørveredskaber sælges samlet eller delt. Næsbyskov 36.

PETER CHRISTENSEN, Fulby


UTM 32N: N 6149600, E 664400 - Ref.nr. 114.xx.


Ejer:

1942   Peter Christensen, Fulby mose


KTAS Telefonbog 1942 siger: Fulby tlf. 5 X:

Peter Christensen, parcellist, Fulby Mose pr. Sorø.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Formentlig håndkraft.


- - - -


8-7-1942 - BERLINGSKE TIDENDE

6 tipvogne, 300 m spor med vigespor, ønskes tilleje straks. Tlf. Fulby 5 X.

SORØ SAVVÆRK, Sorø


UTM 32N: N 6144475, E 662970 - Ref.nr. 117.xx.


Ejer:

1942   Sorø Savværk


Savværk på sydsiden af Sorø station med sidespor fra denne via drejeskive. Internt flytbart smalspornet. 


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Formentlig håndkraft.


- - - -


Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og Omegn
Billede B 1383 - 1928. Sorø Savværk ca. 1928. (Spor.)

SORØ GASVÆRK, Sorø


UTM 32N: N 6146375, E 661309 - Ref.nr. 117.xx.


Ejer:

1930-     Sorø Kommune


Gasværk ved Sorø sø. Nyt værk opført 1930, nedlagt 1966.

Tipvogn til koks. 


Bane anlagt 1930, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Håndkraft.


- - - -


12-7-1930 - RINGSTED FOLKETIDENDE
Artikel: Det nye gasværk i Sorø. Tipvogn til koks.

OLDEBJERG TEGLVÆRK, Lindebjerg 


UTM 32N: N 6141650, E 658430 - Ref.nr. 117.08.


Ejer: 

19??            C.N. Rohkjær
193?-19??  I/S Oldebjerg Teglværk (Otto D. Føste og Johs. Johansen)
19??-1979  Johs. Johansen

1979-199?  ?


Teglværk anlagt 1923 sydvest for Sorø. Lukket 199. . Ca. 1 km bane fra værk til grav syd for værket. Fra 1981 kun ca. 100 m bane nærmest værket.
Bane anlagt 1923, nedlagt 1990.

Sporvidde 700 mm. Trækkraft motorlokomotiver. 


Motorlokomotiver 

(1)  -  B bm   PM 14587/385   1943   Ford  40   type FD
(2) -  B bm    Nagb?  ?              19??   ?          ? 

(3) -  B bm    KM    106            1948   Bedf   ? 

 
(1)  Købt 1964 fra Nivaagaards Teglværk '2' (104.05). Oprindelig 

       leveret til entr. Peter Hansen & Søn, Odense, med 600 mm 

       sporvidde.
       1979 solgt til IBK-medlem og sat i drift som HVB 'M 2'.
(2)  Købt 19?? fra Gl. Antvorskov Teglværk (117.07). 

       Sporvidde 600 mm?  Ophugget 1980?, uden at have været i drift.
(3)  Overtaget 1979 fra Sandagergård Teglværk (118.01).

       1991 solgt til IBK-medlem. 


- - - -


Spøer - Hovedbog 1929-32:

1931: Vogndele, div.


Spøer - Hovedbog 1932-37:

1934: Vogndele, spordele, div. (700 mm).
28-7-1934: 2 stk. sporskifter 700 mm, 1 højre, 1 venstre, 7 kg skinner, afs. til Sandagergaard Teglværk, Vrangstrup st. 

1935: Vogndele, div. (700 mm).

1936: Vogndele (700 mm).


Spøer - Hovedbog 1937-41:

1938: Vogndele, div. (700 mm).

1939: Vogndele, div. (700 mm).


Spøer - Hovedbog 1947-53:

1951: Vogndele.

1952: Vogndele (700 mm).
26-4-1952: 1 brugt tipvogn ¾x700 + omforandring til bremsevogn.

1953: Vogndele.
13-5-1953: 1 skifte 5 m. 700 mm x br. 7 kg venstre x 128 mm sveller.
9-6-1953: 1 sporskifte 7 kg x 5 m x 700 mm x 128 mm ny sveller, venstrevendt, brugte skinner.


Spøer - Hovedbog 1953-58:

7-12-1953: 1 sporskifte 5 meter 7 kg br. skinner nye 128 mm stålsveller højre - for sporvidde 700 mm.

1954: Spordele (700 mm).

1956: Vogndele.

1957: Vogndele, spordele (700 mm).

1958; Vogndele, spordele.


Spøer - Hovedbog 1958-61:

1959: Vogndele, div. (700 mm).
1960: Vogndele, div.
30-5-1960: 1 - ¾ m³ 700 mm ombyggte fra 600 mm E T og L afstivet Hjul 300x70x700.

1961: Vogndele, spordele, div. (700 mm).


Spøer - Hovedbog 1961-64:

1962: Spordele, vogndele (700 mm).

1963: Spordele, vogndele.
22-6-1963: 1 - 10 kg 5 meter 700 mm højre skifte brede brigadesveller + 1 ekstra.
15-10-1963: Brugte hjul - ny aksler - hjulene sat ind for 682 mm. 2 sæt 300x682 x70,

3 sæt 350x682x70.

SORØ STOLEFABRIK 


UTM 32N: N 6144400, E 662400 - Ref.nr. 117.xx.


Ejer:

19??-     Ukendt


Møbelfabrik på Feldskovvej. Interne spor. 

Flyttet til ny fabrik 1986 i nordlige del af Sorø. 


Bane anlagt 192?, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


15-4-1920 - BERLINGSKE TIDENDE
Svingkran købes. En god, brugt svingkran, bæreevne ca. 3000 kg, købes. Nærmere ved henvendelse til Sorø Stolefabrik. Samme steds købes et parti tipvognsspor.

LYNG SØ, Sorø 


UTM 32N: N 61496xx, E 6606xx - Ref.nr. 117.xx.


Ejer:

194?-     Ukendt


Tørvegravning under anden verdenskrig. Tipvogne. 


Bane anlagt 194?, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 

Siden er senest

rettet


4-1-2016 

22-7-2019 

23-10-2019 

19-5-2020