Faxe-Stevns - Diverse

FAXE - STEVNS

DIVERSE            Rettes

ALSLEVGAARD


UTM32: N 6131400, E 701000 - Ref.nr. 119.04. 


Ejer:

19??  Ukendt


Ca. 1 km spor i Ganneskov. Formål ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.


PRAMBROEN STENBANE, Vallø


UTM32: N 6146600, E 704000 - Ref.nr. 116.03.


Ejer:

1951-1960  Carl Nielsen Sten og Grus / Dansk Flint-Export ved C. F. og A. F. Christiansen


Bane til transport af flint ved Strøby Egede nord for Prambroen over Tryggevælde å.


Bane anlagt 1951, nedlagt 1960.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)  ?  B bm  Gmeinder  637 1930  Ford  40 hk 


(1)  Ford A benzinmotor. 

       xxxxxxxxxxxxxxx


Firmaet havde også banerne 121.07, 122.02 og 125.02.  (m.fl.) 

STRØBY STENBANE


UTM32: N 6144000, E 709900 - Ref.nr. 116.AA. 


Ejer:

19??-19??  Dansk Flint-Export ved C. F. og A. F. Christiansen


Bane til transport af flint i Strøby Egede. Udskibningsbro opført ca. 1916, ødelagt af isen 1947.


Sporvidde ukendt. Trækkraft håndkraft?

STRØBY STENBANE


UTM32: N 6149000, E 709900 - Ref.nr. 116.02. 


Ejer:

1919-1951  Carl Nielsen, Sand-, Grus- & Singelsforretning A/S


Stenværk for gravning af kugleflint på stranden ved Strøby i samarbejde med F. L. Smidth & Co. Udskibning ved hjælp af tovbane.


Bane anlagt 1919, nedlagt 1951.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiver.


Motorlokomotiver

(1)  Nr. 1  B bm  Deutz   2501  1917   Deutz    12 hk  type XIVF

(2)  Nr. 2 B bm  Deutz   6990  1926  Deutz    11 hk  type MLH122F

(3)  ?        B bm  Deutz   7082  1926  Deutz    11 hk   type MLH222F

(4)  ?        B bm  Deutz   9515   1929  Deutz    12 hk  type MLH222F

(5)  ?        B dm  Gmeind. 637  1930  Kaelble 25 hk  


(1)  Købt 10-11-1919 via Lautrup & Langebæk fra Leopold Lindheimer,

       Frankfurt. Oprindelig leveret til DFB. Motor-nr. 87931.

(2)  Nyt via Lautrup & Langebæk. Motor-nr. 133943.

(3)  Nyt via Lautrup & Langebæk. Motor-nr. ? , 700 mm sporvidde?

(4)  Nyt via Lautrup & Langebæk. Motor-nr. 223164.

(5)  Købt 193? fra Rallejerne på Æbelø. Formentlig solgt til 

        Hedehusene Skærvefabrik. 


2 stk. lokomotiver er sandsynligvis solgt 1956 til Hedehusene Skærvefabrik (113.02).

A/S STRØBY SINGELSVÆRK


UTM32: N 6144000, E 709900 - Ref.nr. 111.xx. 


Ejer: 

1919-1925  A/S


A/S Strøby Singelsværk byggede 1919 et tovbaneanlæg ved Strøby strand. Blev 1925 overtaget af A/S Carl Nielsen, ødelagdes af isen 1931 og fjernet.


Nærmere beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.

HØJSTRUP STENBANE


UTM32: N 6126400, E 711600 - Ref.nr. 122.02.


Ejer:

19??-19??  Dansk Flint-Export ved C. F. Christiansen og A. F.  Christiansen


Ca. 500 m bane ved Højstrupskoven vest for Rødvig for gravning af kugleflint.


Bane anlagt 19??, nedlagt 1970.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)  ?  B bm  ?  ?  ?  Ford  40 hk


Firmaet havde bl.a. også banerne 116.03, 121.07 og 125.02.

FEDDET STENBANE


UTM32: N 6118000, E 697100 - Ref.nr. 121.07. 


Ejer: 

1918-19??  Baron Reedtz-Thott, Fedgård

19??-19??  Dansk Flint-Export ved C. F. og A. F. Christiansen


Bane ved gravning af flint. Udskibningsbro opført 1918, ny opført 1924, men ødelagt vinteren efter. Ny udskibningsbro opført 1942, fjernet 19??.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv 

(1)  ?  ?  ?  ?   ?  ?  ?


Firmaet havde også banerne 116.03, 122.02 og 125.02.

LUND HAVN


UTM32: N 6126280, E 709970 - Ref.nr. 122.03.


Ejer:

189?-19??  Fiskere?


Kort bane ved landingssted i Fakse Bugt anlagt til transport af sten.


Bane anlagt 189?, nedlagt 19?? .

Sporvidde ukendt. Håndkraft.

FAXE TEGLVÆRK


UTM32: N 6113770, E 701040 - Ref.nr. 122.01.


Ejer:

18??-196?  Faxe Kalkbrud A/S


Teglværk ved Faxe Jernbane med sidespor fra denne. Værk opført 18?? , ude af drift 1919-1922, lukket og nedrevet 196?.


Bane anlagt 18??, nedlagt 196?.

Sporvidde 792 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)  ?  B bm  PM  ?  193?  ?  ?   


Se under FAXE KALKBRUD

VRÅMOSE TEGLVÆRK   (Rettes)


UTM32: N 6124860, E 700200 - Ref.nr. 122.xx.


Ejer:

18??-196?  Faxe Kalkbrud A/S ??


Teglværk ved Faxe Jernbane med sidespor fra denne. Værk opført 18??, lukket og nedrevet 196?.


Bane anlagt 18??, nedlagt 196?.

Sporvidde 792 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)  ?  B bm  PM  ?  193?  ?  ?   

??? GRUSVÆRK


UTM32: N 6134000, E 688000 - Ref.nr. 121.AA.


Ejer:

19??-1940  Axel Petersen, Fakse ?

1940-?


Grus- og singelsværk, til salg 1940. Beliggenhed ukendt.

KTAS telefonbog 1940: Faxe 94 er lig Centralhotellet (Axel Petersen).


Bane anlagt 19??, nedlagt 19?? .

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?


(1)  Eksisterede april 1940. Kaldes motorvogn.


- - - -


24-4-1940, 25-4-1940, 26-4-1940 - BERLINGSKE TIDENDE

Grus- og singelsværk. Ovennævnte værk, 8 sorteringer, kan bruges dels til våd- og tør-sortering, er straks til salg med alt dertil hørende, 2 stk. Bernard motorer, 12 HK og 8 HK, en fem rammers suge- og trykpumpe, 4000 liter pr. minut, en mindre tør-sorterer med dertil hørende motor, 1 motorvogn, 60 cm spor, en vand- og gruspumpe, 2½” rør m. m., forskellige reservedele og ny næt. Axel Petersen, telf. 94 Faxe.

??? 


UTM32: N 6134000, E 688000 - Ref.nr. 121.AB.


Ejer:

1948  (tlf. Fakse 330 eller Central 9135)


Formål og beliggenhed ukendt.

KTAS telefonbog 1949: Faxe 330 er lig Chr. Larsen, Faxe Autohjælp.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19?? .

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)  ?  ?b  ?  ?  ?  ?  ?


(1)  Til salg 1948. 3 tons.

KIKKENBORG GRUS- OG SINGELSVÆRK 


UTM32: N 6128500, E 696065 - Ref.nr. 121.AE.


Ejer:

1954  Ukendt 


Nærmere beliggenhed ukendt. Havde tipvogne 1954.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19?? .

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - - 


16-7-1934 - NÆSTVED TIDENDE
Notits: Ulykkestilfælde. I Kikkenborg Grus- og Singelsværk kom en af arbejderne, Axel Jørgensen, forleden til skade, idet han blev påkørt af en tipvogn. Jørgensen fik brystet klemt og brud på et ribben, så han vil være arbejdsudygtig i nogen tid.

??? 


UTM32: N 6123800, E 702150 - Ref.nr. 121.AE.


Ejer:

1942  ??? 


Formål ukendt. Kystsikring?


- - - -


14-9-1942, 15-9-1942, 16-9-1942 - BERLINGSKE TIDENDE

Tipvognsspor, ca. 200 m og 4 vogne ønskes tilleje for ca. 2 måneder. Tilbud til arkitekt Funch Thomsen, Borupsallé 247, tlf. TAga 51 00 eller grosserer Georg Hansen, Strandhoved, Faxeladeplads, telefon 220.

STORE TAARNBY SMEDIE pr. Vallø


UTM32: N 6141940, E 706314 - Ref.nr. 121.AE.


Ejer:

1943  Gravers Petersen


- - - -


9-4-1943 - BERLINGSKE TIDENDE

Entreprenører, tørvefabrikker. Fremstilling af skifte-, klatre- og kurvespor. Forlang tilbud. Specialværksted for fremstilling af entreprenørmateriel. Gravers Petersen, St. Taarnby Smedie pr. Vallø. Tlf. Stolpehus 12.

DANSK FLINTEXPORT, værkstedet

Faxe Ladeplads


UTM32: N 6123400, E 701200 - Ref.nr. 121.AE.


Ejer:

19??-19??  A/S Dansk Flintexport


Hovedværksted for firmaet. Fremstillede også gravemaskiner.


- - - -


6-1-1946, 8-1-1946, 10-1-1946 - BERLINGSKE TIDENDE

Til købs ønskes ¾ m³ tipvogne, 600 mm sporv., tipvognsskinne, 10 à 12 kg pr. m. Opgiv antal og pris. A. H. Madsen, smedem., Faxe Ldpl. tlf. 88.

A. ANDERSEN, Hvidbæk 


UTM32: N 6129700, E 700525 - Ref.nr. 121.xx.


Ejer:

1930?-19??  Proprietær A. Andersen, Hvidbæk pr. Faxe 


Proprietærgård nordvest for Faxe. 


- - - -


1-7-1930 - NÆSTVED TIDENDE
Notits: Propr. A. Andersen, Hvidbæk. Tipvogne i svinestalden.

Siden er senest

rettet


12-8-2019 

3-4-2020