Lunderskov-Vamdrup - Diverse

LUNDERSKOV - VAMDRUP

DIVERSE 

LUNDERSKOV TEGLVÆRK 


UTM 32N: N 6148257, E 518945 - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

1898-1925  I/S


Teglværk midt i Lunderskov by. Anlagt 1898?, nedlagt 1926? 


Bane anlagt 19??, nedlagt 1925.

Sporvidde ukendt. Trækkraft spil og håndkraft?.


- - - -


14-5-1898 - KOLDING FOLKEBLAD
Notits: Lunderskov Teglværk. Til firmaprotokollen er anmeldt et interessentskab, der driver fabriksvirksomhed i Lunderskov under firma: 'Lunderskov Teglværk ved B. Jepsen m. fl.' Bestyrelsen består af: Gårdejer K. Birk, Nagbøl, der er formand og administrerende direktør, gårdejer Brandenborg, Gejsing, og savskærer Jacobsen, Lunderskov.


2-8-1910, 3-8-1910 - JYLLANDSPOSTEN
Et i fuld drift værende dampteglværk er til salg. Kan mulig byttes med en land- eller købstadejendom. Anvises af murermester H. Johnsen, Lunderskov.


20-11-1925, 21-11-1925, 22-11-1925, 24-11-1925 - JYLLANDSPOSTEN

Lunderskov Teglværk udbydes til salg (m. 25 hestes dampanlæg) enten til nedbrydning eller med grund og stor hal, ca. (????)  □-mtr., passende til trævarefabrik eller lignende, 2 tørrelader, plads til ca. 100.000 sten, let at nedbryde og opstille igen, 3 tipvogne med ca. 150 mtr. spor, 1 spil med ca. 50 mtr. ståltrosse, ca. 6000 strygelapper (2-stens), ca. 100 mtr. galvaniseret 2" rør, remme, remskiver, tandhjul i mange forskellige størrelser, fyrhætter og ventiler til ringovn, ca. 30.000 ildfaste sten, stenbøre m.m. I/S Lunderskov Teglværk. Telefon 43.


2-2-1926, 3-2-1926, 4-4-1926 - JYLLANDSPOSTEN

Lunderskov Teglværk. På grund af nedbrydning er følgende meget billigt til salg: Et 25 hk dampanlæg med grund og stor hal, .... . I/S Lunderskov Teglværk. Telefon nr. 43.

POUL HANSEN, Lunderskov


UTM 32N: N 6148xxx, E 518xxx - Ref.nr. 76.22.


Ejer:

1930  Poul Hansen, Lunderskov


Formål og beliggenhed ukendt. Evt. dambrug?


Bane anlagt (før) 1930, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1929-32:

6-6-1930: 2 stk. troljer SKF lejer. Størrelse 105x180 cm med kantskinner.

Entr. LARS ANDERSEN, Gelballe


UTM 32N: N 61491xxx, E 5224xx - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

1873-1874  Entr. Lars Andersen, Gjelballe pr. Lunderskov


Anvenndelse 

1873-1874    Jernbaneanlæg ved Lunderskov 


- - - -


17-6-1873, 21-6-1873, 27-6-1873 - KOLDING FOLKEBLAD
Jordarbeidere, Ved jernbaneanlæget ved Lunderskov antages 50 dygtige jordarbejdere strax. Lars Andersen. Mogens Nielsen. 


13-10-1873, 29-10-1873, 30-10-1873, 31-10-1873, 5-11-1873, 8-11-1873, 10-11-1873, 13-11-1873, 17-11-1873, 20-11-1873, 24-11-1873 - KOLDING FOLKEBLAD
Dygtige jordarbejdere antages til grus- og skinnelægning ved Lunderskov samt til jordarbejde ved Andst bro. Lars Andersen. Mogens Nielsen.


24-11-1874, 27-11-1874, 1-12-1874 - FYENS STIFTSTIDENDE

12 stkr. jernbane tipvogne til jordarbejde, 1 år gamle, ståe billig til salg hos Lars Andersen i Gjelballe pr. Lunderskov.

VAMDRUP CEMENTSTØBERI


UTM 32N: N 6142000, E 567xxx - Ref.nr. 76.01. 


Ejer:

19??-19??  P. Sølling Thomsen


Cementstøberi i sydvestlige del af Vamdrup med ca. 400 m bane til grusgrav. Elektrificeret med 220 v jævnstrøm.


Bane anlagt 19?? , nedlagt ca. 1945.

Sporvidde ?600 mm. Trækkraft el-tipvogn.


El-tipvogn  

(1)  -  A1 k  ?  ?  ?  ?  ? 


(1)  Tipvogn forlænget med træplade med førerplads og elektromotor

        med remtræk. Strømforsyning via to trolleystænger.

        Evt. flere vogne.

DSB'S KULBANE, Vamdrup


UTM 32N: N 6142xxx, E 518xxx - Ref.nr. 76.15.


Ejer:

1???-19??  De danske Statsbaner


Kultransportbane på Vamdrup st.

Bane anlagt ????, nedlagt 19??.


Sporvidde ukendt. Trækkraft formentlig håndkraft.

JOHANNES SCHOU, Vamdrup


UTM 32N: N 618xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

1918  (Isenkræmmer?) Johannes Schou, Vamdrup


Formål og beliggenhed ukendt.


- - - -


30-7-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Brugte jernbaneskinner købes. Johannes Schou, Vamdrup.

? . JENSEN, Vamdrup


UTM 32N: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

1917-191?  ? Jensen, 'Elmely', Vamdrup


Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt (før) 1917, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - - 


30-10-1917, 31-10-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Brugt tørvepresse, helst med et par tipvogne og 300 m spor, købes. Tilbud med pris bedes sendt til Jensen, ‘Elmely’, Vamdrup.


20-11-1919, 21-11-1919 - JYLLANDSPOSTEN

100 meter 60mm.s spor, brugt, med vigespor, samt to vogne med hylder til tørvetransport købes. Billigste pris bedes sendt til Jensen, Elmely, Vamdrup.

M. JENSEN, Gåskjær pr. Vamdrup


UTM 32N: N 6139xxx, E 520xxx - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

1917-191?  M. Jensen, Ravnsminde, Gåskjær pr. Vamdrup


Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 191?, nedlagt 1919.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - - 


13-2-1919, 17-2-1919, 24-2-1919 - KOLDING FOLKEBLAD
Tipvogne. 3 stk. ¾ kbm. 600 mm tipvogne samt 300 alen tværspor sælges billigt. M. Jensen, Ravnsminde, Vamdrup. Telf. 21, Ø. Bramdrup.
Sammested er ca. 150 tons tørv fra stak billig til salg. 


20-2-1919, 21-2-1919, 22-2-1919 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Tipvogne. 3 stkr. ¾ kbm. 600 mm tipvogne samt 300 alen tværspor sælges billigt. M. Jensen, Ravnsminde, Vamdrup. Telf. 21, Ø, Bramdrup. Samme sted er ca. 150 tons tørv fra stak billig til salg.


1-4-1919, 4-4-1919, 8-4-1919 - KOLDING FOLKEBLAD
Tørvepresser til salg. En brugt tørvepresser samt 3 tipvogne og 300 alen træspor er billig til salg. M. Jensen, Gåskjær pr. Vamdrup. Tlf. 21, Ødis-Bramdrup.

P. BURKAL, Vamdrup


UTM 32N: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

19??-1932?  P. Burkal, Plantagevej 6, Vamdrup


Formentlig grusgrav. Beliggenhed ukendt.


Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - - 


11-2-1932, 12-2-1932 - KOLDING FOLKEBLAD
Til salg er en stor grussorterer og en 3½ HK motor samt 30 meter spor og 2 stk. tipvogne, 60 cm sporvidde. P. Burkal, Plantagevej 6, Vamdrup.

JENS MORTENSEN, Vamdrup


UTM 32N: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

19??-1919  Murermester Jens Mortensen


Formål ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - - 


25-3-1919, 27-3-1919 - KOLDING FOLKEBLAD
Til salg. 2 tørvemaskiner til hestegang, ca. 25 sæt bører med forme og skovle samt ca. 50 meter tipvognespor er til salg straks. Murermester Jens Mortensen, Vamdrup.

JOHS. CLAUSENS MOSE, Bastrup


UTM 32N: N 6140xxx, E 517xxx - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

19??-1952  Gdr. Johs. Clausen, Bastrup 


Mosebrug i Bastrup.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - - 


3-6-1953 - KOLDING FOLKEBLAD
Notits: For et halvt år siden forsvandt en motor og 3 tipvogne fra gdr. Johs Clausens mose i Bastrup. Det viste sig, at vognene med motoren formentlig af nogle unge mennesker var kørt ud i mosegraven, og i går trak Zoneredningskorpset fra Kolding vognene og motoren op.

J. JENSEN, Vamdrup


UTM 32N: N 6148539, E 526834 - Ref.nr. 76.08.


Ejer:

19??-197?  J. Jensen, Villa 'Pynten', Vamdrup


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 191?, nedlagt 192?.

Sporvidde ukendt. Trækkraft heste?.


- - - -


12-5-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg: 2 tørvemaskiner til hestgang, 8 trillebører med forme, ca. 150 meter spor. J. Jensen, Villa ‘Pynten’, Vamdrup.


19-3-1922, 23-3-1922 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveværk. 1 tørveværk, 1 dyndkasse, 1 lokomobil, 4 hk, 1 tromleform, ca. 500 meter spor med sidespor, 60 mm, og 8 stkr. ¾ kbm. tipvogne sælges billigt. Bud udbedes. J. Jensen, Vamdrup. Telefon 60. NB Kan også købes enkelte dele.

ØSTERBYGAARD (TEGLVÆRK), Vamdrup


UTM 32N: N 6140470, E 519118 - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

1914    Madelung


Større gård med teglværk syd for Øster Vamdrup. 

Nærmere beliggenhed usikker. 

Spor ?


- - - - 


14-1-1914, 15-1-1914, 16-1-1914 - JYLLANDSPOSTEN
Teglbrænder. En mand, som er kendt med teglværk og forstår sig på brænding af sten og rør, søges til at lede et mindre teglværk snarest. Man henvender sig til Madelung, Østerbygaard, Vamdrup.


23-3-1925, 2-4-1925 - KOLDING FOLKEBLAD
Auktion på Østerbygaard ved Vamdrup lørdag den 4. april 1925, eftm. kl. 1½, efter begæring af Ribe Amts Udstykningsforening over:
Ca. 20 moseparceller af forskellig størrelse.
350 m tipvognsspor, senge og sengeklæder, 2 sæt seletøj, 1 mælkevogn, 1 skovvippe med kæde, køkkentøj, 1 egetræspumpe, 1 tostolet fjedervogn m. v.
Endvidere sælges en stor stak byghalm.
Auktionen begynder ved gården. Kredit ydes.
J. Hansen & H. Jastrup, dommerfuldm.

ERIK MØLLERS MASKINFABRIK /

ERIK MØLLER & SØNNERS MASKINFABRIK /

KARL MØLLER MASKINFABRIK, Nagbøl


UTM 32N: N 6149021, E 528466 - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

1900-194?   Smedemester Erik Møller

19??-1943    Erik Møller, Johannes Møller og Karl Møller

1943-1972   Karl Møller

1972-1989   GKN 


Oprindelig landsbysmedje i Nagbøl vest for Lunderskov. Senere produktion af bl.a. tørveværker og -vogne, motortromler, standure, hjulnav mm. 1989 navneændring til GKN Wheels Nagbøl A/S.

Ca. 1941-1965 fremstillede man mere end 600 tipvognslokomotiver, deraf en meget stor del til eksport især til Østen.


- - - -


24-3-1916, 25-3-1916, 26-3-1916 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveværk til salg. Et brugt tørveværk med forme, tipvogne, spor og en vandsnegl står til salg ved henvendelse til Erik Møller, Nagbøl pr. Lunderskov, tlf. Lunderskov nr. 83.


4-7-1916, 5-7-1916, 6-7-1916 - JYLLANDSPOSTEN

Et transportabelt tørveværk med spor, tipvogne og forme, til en daglig produktion af ca. 70.000 tørv, står til salg straks hos Erik Møller, Nagbøl pr. Lunderskov.


6-5-1917, 7-5-1917, 8-5-1917 - POLITIKEN 

Et nyt tørveværk med et godt, brugt lokomobil til en daglig produktion af 50,000 tørv står til salg hos Erik Møller, Nagbøl pr. Lunderskov.


4-8-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Maskiner til salg. .... 1 stk. ny tørvemaskine med elevator og dyndbeholder. Produktion ca. 80,000 daglig, transportabel. 2 à 300 meter spor samt nogle tipvogne, 500 mm sporvidde. ,,,, Erik Møller pr. Nagbøl.   


29-1-1910 - JYLLANDSPOSTEN
Tørv. Fabrikationen af 2 à 3 millioner tørv ønskes af Erik Møller, Nagbøl.


24-3-1916, 25-3-1916, 26-3-1916 - JYLLANDSPOSTEN
Tørveværk til salg. Et brugt tørveværk med forme, tipvogne, spor og en vandsnegl står til salg ved henvendelse til Erik Møller, Nagbøl pr. Lunderskov, tlf. Lunderskov nr. 83.


4-7-1916, 5-7-1916, 6-7-1916 - JYLLANDSPOSTEN
Et transportabelt tørveværk med spor, tipvogne og forme, til en daglig produktion af ca. 70.000 tørv, står til salg straks hos Erik Møller, Nagbøl pr. Lunderskov.


6-5-1917, 7-5-1917, 8-5-1917 - POLITIKEN
Et nyt tørveværk med et godt, brugt lokomobil til en daglig produktion af 50,000 tørv står til salg hos Erik Møller, Nagbøl pr. Lunderskov.


4-8-1917 - JYLLANDSPOSTEN
Maskiner til salg. .... 1 stk. ny tørvemaskine med elevator og dyndbeholder. Produktion ca. 80,000 daglig, transportabel. 2 à 300 meter spor samt nogle tipvogne, 500 mm sporvidde. ,,,, Erik Møller pr. Nagbøl.


28-2-1918 - BERLINGSKE TIDENDE
Tørveformer. Et større parti tørveformer, beslået med galv. båndjern, kan leveres til meget billig pris. Forlang tilbud. Erik Møller. Nagbøl pr. Lunderskov. Telefon 83.


11-6-1918, 13-6-1918, 15-6-1918 - JYLLANDSPOSTEN

For tørvefabrikanter. Et transportabelt tørveværk med pumper, elevatorer og dyndbeholder til en produktion af 60,000 tørv om dagen, elevatorkæder, vogne til udkørsel af tørvemassen samt en presser med elevator sælges af Erik Møller, Nagbøl pr. Lunderskov. Telefon 83 Lunderskov.


5-2-1919, 12-2-1919, 19-2-1919 - KOLDING FOLKEBLAD
Tørveværker, såvel til heste, motor samt dampkraft, til en produktion fra 10,000 til 100,000 tørv om dagen, leveres til kommende sæson.
Nogle brugte tørveværker samt tørvepresser med elevator haves billig til salg.
Erik Møller, Nagbøl pr. Lunderskov. Telefon 83, Lunderskov.


11-2-1919 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Tørveværker, såvel til heste- og motor- som til dampkraft, til en produktion fra 10,000 til 100,000 tørv om dagen, leveres til kommende sæson.
Nogle brugte tørveværker samt tørvepressere med elevator haves billig til salg.
Erik Møller, Nagbøl pr. Lunderskov. Tlf. 83 Lunderskov.


26-3-1919, 29-3-1919 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Petroleumsmotorer. Gode, brugte 6, 8, 12 og 15 HK. stationære og transportable motorer sælges til rimelige priser. Erik Møller, Nagbøl pr. Lunderskov. Tlf. 83 Lunderskov.


20-2-1920 - HEJMDAL
Tørveværker såvel fastliggende som transportable til en produktion fra 20 til 100,000 tørv om dagen, desuden leveres dyndvogne, transportable tørvepresser med elevator samt former. Erik Møller, Nagbøl pr. Lunderskov.


22-6-1920 - JYLLANDSPOSTEN
Notits: Vestre Landsret. RB. Viborg, 21. juni.
I en fra Andst-Slaugs Herreders Ret indanket Sag, hvorunder proprietær M. P. Knudsen af Kirkebjerggaard, der i februar måned 1918 af maskinfabrikant Erik Møller af Nagbøl købte et transportabelt ælteværk med tilbehør til en pris af 5275 kr., har anført, at det købte skulle leveres i dagene fra 7. til 11. april s. a., men at leveringen fandt sted så sent, at arbejdet først kunne begynde den 25. maj, samt at der på grund deraf er gået 32 arbejdsdage tabt, og derfor har påstået Møller dømt til betaling af det ham derved forårsagede tab, som han har opgjort til 11,702 kr., for Landsretten nedsat til 8880 kr. med fradrag af købesummen 5275 kr.
I følge Landsrettens dom kan Knudsen ikke anses på fyldestgørende måde at have dokumenteret, at hans tab har udgjort et så stort beløb, som af ham angivet, og der har derfor kun kunnet tilkendes ham en erstatning af 4000 kr., til hvilket beløb Møller har indrømmet, at hans fortjeneste i de ommeldte dage kan have beløbet sig. Som følge deraf er Knudsen, når erstatningen likvideres i købesummen, tilpligtet at betale Møller 1275 kr.
Ved underretsdommen var erstatningen fastsat til 2875 kr. og Knudsen herefter tilpligtet at betale 2400 kr.


- - - - 


10-5-1934, 17-5-1934, 31-4-1934 - JYDSKE TIDENDE
Nagbøl transportable TØRVEVÆRKER af hvilke der er leveret mange hundrede, bygges med følgende kapacitet:
Type A for 25,000 tørv
Type B for 40,000 tørv
Type C for 60,000 tørv
Forlang tilbud. Erik Møller, Nagbøl Maskinfabrik pr. Lunderskov.


14-5-1938 - JYLLANDSPOSTEN
Tørveværker og elevatorkæder til en produktion fra 10,000 til 100,000 tørv daglig. Værkerne er transportable, såvel til spor som til planker. Desuden leveres elevatorkæder og kædehjul til tørveværker, såvel fra grav til ælter som fra ælter til dyndbeholder. Erik Møller og Sønner, Nagbøl, Lunderskov. Tlf. 34.


11-10-1939 - JYLLANDSPOSTEN
Transportable tørveværker med eller uden motor, leveres i 3 størrelser, til en produktion af 20 til 25,000, 40 til 50,000 og 80 til 100,000 tørv daglig, med små driftsudgifter. 35 års erfaring. Et stykke mosekultur egner sig fortrinlig til et sådant værk.
Nærmere oplysninger fås hos
E. Møller og Sønners Maskinfabrik, Nagbøl, pr. Lunderskov, tlf. 34.


1-3-1940, 4-3-1940 - JYLLANDSPOSTEN
Nogle stk. 6 hk Fairbank eller International petroleumsmotorer købes. Opgiv alder og stand og billigste pris pr. kontant. Erik Møller og Sønner, Nagbøl pr. Lunderskov, tlf. 34, Lunderskov.


16-6-1943 - KOLDING FOLKEBLAD
Dødsannonce:
Vor kære far, svigerfar og bedstefar, Erik Jørgen Møller døde i dag.
Nagbøl, den 15. juni 1943.
Familien.
Jordefærden foregår lørdag den 19. ds. kl. 1 fra hjemmet, kl. 2 ved Skanderup Sognekirke. Salmebog benyttes.


- - - - 


12-2-1944, 13-2-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Gamle spiger, bolte og lasker købes til ballast i lokomotiver. Pris pr. ton udb. Karl Møllers Maskinfabrik, tlf. 34, Nagbøl pr. Lunderskov,


22-6-1944, 23-6-1944, 24-6-1944 - JYLLANDSPOSTEN

1 stk. 700 m/m motorlokomotiv lejes omg. eller 1 stk. 600 m/m motorlokomotiv, der kan omforandres til 700 m/m sporvidde. Carl Møller, Nagbøl, Lunderskov. Tlf. 34.


15-10-1944, 29-10-1944, 12-11-1944, 3-12-1944, 10-12-1944, 17-12-1944, 31-12-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Motorlokomotiver, 2½ til 4½ tons, med eller uden generator, leveres fra lager. Priser fra 8200 kr. med generator. Karl Møller, Maskinfabrik, Nagbøl pr. Lunderskov. Telefon 34.


12-4-1946, 13-4-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Vendegear med sammenbygget gearkasse til Jung 12 hk motorlokomotiv søges. Karl Møller, Maskinfabrik, Nagbøl pr. Lunderskov. Tlf. 34.


5-1-1947, 12-1-1947, 19-1-1947, 26-1-1947, 2-2-1947, 9-2-1947, 16-2-1947, 23-2-1947, 2-3-1947, 9-3-1947, 16-3-1947, 23-3-1947, 30-3-1947, 6-4-1947, 13-4-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Motorlokomotiver. Disel-, benzin og petroleums-lokomotiver leveres efter opgave til billigste dagspriser. Rep. af motorlokomotiver udføres på moderne special-værksted. Karl Møller, Maskinfabrik, Nagbøl pr. Lunderskov. Tlf. 34.


13-2-1949, 20-2-1949, 27-2-1949, 6-3-1949, 13-3-1949, 20-3-1949, 27-3-1949 - JYLLANDSPOSTEN

SMN-lokomotiver 2½-10 tons m. benzin- eller dieselmotor. Rep. udføres på specialværksted. Forlang tilbud. Stein & Nielsen, Randers, tlf. 2598. Lunderskov tlf. 34.


5-5-1949, 7-5-1949, 8-5-1949 - JYLLANDSPOSTEN

Fabriksnyt motorlokomotiv med ny Ruston dieselmotor 22/25 hk. Vægt 4500-5000 kg, 600 mm sporvidde, sælges. Karl Møllers Maskinfabrik, Nagbøl pr. Lunderskov. Tlf. Lunderskov 34.


16-2-1952 - VEJLE AMTS FOLKEBLAD
Notits: Lokomotiver fra Nagbøl til Indien.
Som repræsentant for den indiske regering har ingeniør J. R. Scott, Birminham, godkendt en prøvesending på tolv seks tons diesel-lokomotiver, som Karl Møllers Maskinfabrik i Nagbøl skal levere til den indiske stat. Lokomotiverne kan hver trække tredive fuldt læssede tipvogne med en fart af sytten kilometer i timen. Den indiske regering skal bruge lokomotiverne til jernbanebyggeri.


4-11-1954 - KOLDING FOLKEBLAD
Notits: SAO har købt 7 lokomotiver. Karl Møllers Maskinfabrik effektuerer ny, større ordre.
For kort tid siden afsendte Karl Møllers Maskinfabrik i Nagbøl i samarbejde med broderen Johannes Møllers Maskinfabrik i Vojens nogle vejtromler via Kolding havn og Hamborg havn for SAO's regning. Tromlerne skulle anvendes til opbygning af de såkaldte underudviklede lande.
Omkring den 25. november går en ny leverance af sted fra Nagbøl via Kolding og Hamborg for denne velfærdsorganisations regning og til underudviklede lande. Denne gang er det imidlertid ikke vejtromler, men tipvognslokomotiver, der står på ordresedlen.
Fabrikant Karl Møller fortæller, at leverancen er på syv femtonslokomotiver og den samlede købesum er 161,000 kr.


14-3-1958 - SILKEBORG AVIS
Notits: Vægtig ordre. Kolding, fredag (RB)
Ti fem tons diesellokomotiver til tipvognstog indlades i dag i Kolding i det tyske motorskib 'Ruth Dieter' i Kolding havn. Lokomotiverne, der er bygget på en sydjysk maskinfabrik, omlades i Hamborg, og sejles videre til Pusan i Korea. Her skal de sættes ind i genopbygningen som led i det amerikanske hjælpeprogram.


5-10-1958 - POLITIKEN
Notits: Kolding, lørdag (RB).
Til levering over hjælpeprogrammet for det fjerne østen er der placeret en amerikansk ordre på fjorten 12 tons diesellokomotiver hos Karl Møllers Maskinfabrik i Nagbøl i Sydjylland. Lokomotiverne skal trække grubetog i miner i Sydkorea eller på Formosa, og hele leverancen skal være udskibet i Hamborg senest 1. december. Der er mulighed for at ordren udvides med yderligere 23 lokomotiver.

NAGBØL TØRVEVÆRK


UTM 32N: N 6146, E 518 - Ref.nr. 76.xx


Ejer:

19??      ?


Tørveværk ved Nagbøl. Evt. Teglværk.


Bane anlagt 18??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft heste.

GEISING TØRVEVÆRK


UTM 32N: N 6149xxx, E 516xxx - Ref.nr. 76.22.


Ejer:

1920       Andr. Holm


Tørveværk nord for Lunderskov. Ca. 400 m spor. Værk til salg 1920.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.

?  TØRVEVÆRK, Andst


UTM 32N: N 6149xxx, E 514xxx - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

1948  ?  (Tlf. Store Andst 85)


Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 194?.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - - 


11-2-1948, 12-2-1948, 11-3-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Mose til salg, 4 tdr. land dyb tørvejord, høj læggeplads, alt i maskiner, 450 løbende meter spor, 1 Esbjerg presser, dyndvogne, rullevogne mm. sælges på grund af anden bestemmelse. Tlf. Store Andst 85 efter kl. 18.

Siden er senest

rettet 


5-5-2016 

30-7-2019 

29-9-2019 

16-4-2020 


M. CHRISTOFFERSEN, Andst


UTM 32N: N 6149xxx2, E 514xxx - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

1945  M. Christoffersen, St. Andst. (tlf. 49?)


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - - 


10-2-1945, 12-2-1945 - KOLDING FOLKEBLAD 

Tørveælteværk med dyndvogn, tipvogne, forme og 150 m tipvognsspor, lidt brugt, alt i god orden, er til salg. M. Christoffersen, telf. St. Andst 49.

 

22-2-1945, 23-2-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveælteværk, dyndvogne, tipvogne, former, spil og 150 m tipvognsskinner, lidt brugt, alt i god orden, til salg. M. Christoffersen, Ankersgaard, St. Andst, telf. 48.

MICHAEL MIKKELSEN, Andst


UTM32: N 6149xxx, E 514xxx - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

1948  ?  (tlf. Store Andst 31)


Formål og beliggenhed ukendt.


- - - - 


10-7-1945 - KOLDING FOLKEBLAD

Til købs ønskes en tipvogn og 70 meter spor. Michael Mikkelsen, Andst, telefon 31.