Sønderborg-Als - Grusgrave

SØNDERBORG - ALS 

GRUS- OG STENGRAVE 

SØNDERBORG SKÆRVE- OG GRUSVÆRK


UTM 32N: N 609xxxx , E 551xxx - Ref.nr. 94.01.   


Ejer:

192?-1939  L. Rasmussen (+) 

1939-19??  T. Christiansen og J. Viereck, Guderup


Skærvefabrik ved Augustenborg?, startet 19.. . Værk lukket 19.. .


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm, trækkraft motorlokomotiver.


Motorlokomotiver

(1)  ?  B bm  PM     9796 / 149  1935  Ford  55   type PM-F

(2)  ?  B bm  PM  11806 / 209  1938  Ford  55   type PM-F

(3)  ?  B bm  PM   8989 / 117    1933  Ford  40  type PCM

(4)  ?  B bm  PM  10391 / 167   1936  Ford  55   type PM-F


(1)  Ny. 2 tons. Leveret med Ford benzinmotor type BB.

       1970 tilhørende Teglværkerne Island - Grønland, Egernsund

       (93.07).

(2)  Ny. 2,5 tons. Leveret med Ford benzinmotor type BB.

(3)  Købt før 1943. 2 tons. Oprindelig leveret til entr. Christiansen,

        Rasmussen & Viereck, Sønderborg.

(4)  Købt 1940 fra PM. 4,5 tons. Oprindelig leveret til Stenbrud og

        Skærvefabrik Nørre-Smedeby (96.02).


Firmaet var også ejer af FLADBJERG STENGRAV  (93.01) 

og SDR. HOSTRUP GRUSGRAV. 

Drev tillige entreprenørvirksomhed (vejanlæg).


- - - - 


28-2-1925, 3-3-1925 - JYLLANDSPOSTEN

Til købs ønskes 200 mtr. tipvognsspor, 60 cm sporvidde, 5 tipvogne, ¾ m³, deraf 2 med bremse. Sønderborg Skærve- og Grusværk, Sønderborg.


21-7-1937 - HEJMDAL
Notits: Erstatningssag.
Direktoratet for Ulykkesforsikring har tilkendt arbejdsmand Andreas Hansen, Kollund, en erstatning på 745 kr. Hansen arbejdede i september måned i 1935 på Sønderborg Skærve- og Grusværk og fik her sin højre fod beskadiget ved at vippe en tipvogn.

??? GRUSGRAV


UTM 32N: N 609xxxx , E 551xxx - Ref.nr. 94.xx. 


Ejer:

1924  Svend Petersen & Co., Sønderborg


Beliggenhed ukendt. Firmaet handlede også med byggematerialer.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv?.


- - - -


23-9-1924, 25-9-1924, 26-9-1924, 28-9-1924 - JYLLANDSPOSTEN

Søges straks til købs til en grusgrav. En god, brugt stensorterer. En god, brugt stenknuser. En god, brugt elektromotor. 8 gode, brugte tipvogne med ca. 100 m skinner. En god, brugt motorvogn, som kan trække 4 tipvogne. Svend Petersen & Co., Sønderborg.

HUMMELMAJ GRUSGRAV, Guderup


UTM 32N: N 609xxxx, E 551xxx - Ref.nr. 90.10. 


Ejer:

193?  J. Viereck


Grusgrav ved Guderup.


Bane anlagt 192?, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm?. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1) ?  B bm AD  ? / ?  192. 

 MJELS VIG SANDGRAV


UTM 32N: N6099197, E 545338 - Ref.nr. 89.xx.


Sandgrav til ballastsand med udskibningsbro til tipvogne i nordlige del af Mjels vig. Tidspunkt og ejer ukendt.


Sporvidde ukendt.


http://www.skla.dk/media/Vandreture/oldenor.pdf 

STENBJERG STENGRAV


UTM 32N: N6099197, E 545338 - Ref.nr. 89.xx.


Udgravning af sten i Stenbjerg ved Ketting. Læsserampe ved ABA.

Bane anlagt 1923. 

Ejer:  Ukendt. 

Sporvidde ??? mm. Motorlokomotiv.


19-4-1923 - HEIMDAL

Notits: Ketting, torsdag.

Et sidespor og laderampe for stentransporter.

I denne tid bliver der, hvor amtsbanen skærer vejen fra Ketting til Skakkenborg foretaget de nødvendige udgravninger til anlæg af et sidespor ind i en lavning i præstegårdsjordene. Her bliver der opført en laderampe, hvor det er meningen de ca. 6000 kbm sten fra ‘Stenbjerg’ bag præstegården, som tilhører ‘Ruhmohrsgaard’ skal lades i amtsbanernes godsvogne for så at transporteres til bestemmelsesstedet, efter sigende vejen Spang–Mommark.

Fra ‘Stenbjerg’ bliver stenene befordret til rampen i tipvogne, trukket af et lille motorlokomotiv.

Den oprindelige plan var, at knuse og sortere stenene ved rampen, men under hensyntagen til de tilstedeværende forskellige forhold blev dette for kostbart. Selve ‘Stenbjerg’, hvor stenene er gravet ud, ser ud som det var gennemrodet af et utal af granater. Når stenene er kørt væk, vil det ligne noget af en krigsskueplads, alt gennemrodet, alt øde. 

Siden er senest

rettet


14-8-2014 

6-9-2019