Struer - Diverse

STRUER

DIVERSE  

CARL JENSEN, Struer


UTM 32N: N 618xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1946  Købmand Carl Jensen, Struer   (Tlf. 282)


Formål og beliggenhed ukendt. Evt. tørv.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??. 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


- - - -


7-10-1946, 9-10-1946, 11-10-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Benzin skinnetraktor, 600 mm, 4 stk. vigespor, 600 mm, samt 6 stk. tipvogne, ¾ m³, 600 mm, ønskes til købs. Købmand Carl Jensen, Struer, telf. 282.

A. PILGAARD, Struer


UTM 32N: N 6261040, E 474288 - Ref.nr. 35.xx. 


Ejer:

1952   A. Pilgaard, Voldgade 6, Struer  (Tlf. 90)


Formentlig tørveproduktion. Beliggenhed ukendt (Handbjerg?).


Bane anlagt (før) 1952, nedlagt 19??.

Sporvidde 500 mm. Trækkraft motorlokomotiv?.


- - - - 


8-2-1952, 10-2-1952 - JYLLANDSPOSTEN

En let og driftssikker skinnebus ønskes til købs eller leje i tørvesæsonen. Sporvidde 500 millimeter. A. Pilgaard, Voldgade 6, Struer, tlf. 90.

Mejeribestyrer C. LARSEN, Humlum


UTM 32N: N 6266329, E 472204 - Ref.nr. 35.xx. 


Ejer:

1918-1919  Mejeribestyrer C. Larsen, Humlum


Formål og beliggenhed ukendt. Tørveproduktion?


Bane anlagt 1918?, nedlagt 19??.

Sporvidde 500 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


14-5-1918, 15-5-1918, 16-5-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne købes. To à tre stk. tipvogne, sporvidde 500 mm, ønskes til købs pr. omg. C. Larsen, Mejeriet, Humlum station.


14-3-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Byttehandel. To stkr, tipvogne, ca. 1¼ kbm. rumindhold, 500 mm sporvidde, ønskes byttet med to stkr. ¾ kbm. rumindhold, 500 mm sporvidde. Mejeribestyrer Larsen, Humlum st.

KR. HVIDBJERG, Kvistrup


UTM 32N: N 6257958, E 475990 - Ref.nr. 35.xx. 


Ejer:

1929  Kr. Hvidbjerg, Qvistrup Mølle


Beliggenhed ukendt.


Sporvidde 700 mm. Trækkraft ?heste. 


- - - -


28-4-1929, 30-4-1929 - JYLLANDSPOSTEN

Troljer til tørv. 4 stk. heste-troljer, sporvidde 700 mm, hjulflange ca. 65 mm, købes. Kr. Hvidbjerg, Qvistrup Mølle, Struer.

BENDIX TØMMERHANDEL, Struer


UTM 32N: N 6260xxxx, E 475xxx - Ref.nr. 35.xx. 


Ejer:

1961   O. Bendix Tømmerhandel, Struer

1963   A/S Bendix Tømmerhandel, Struer


Filial af tømmerfirma i Holstebro, som var ejer af Fladmose Teglværk ved Idom?


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??. 

Sporvidde 500 mm. Trækkraft ukendt. 


- - - -


Spøer - Hovedbog 1958-61: O. Bendix Tømmerhandel, Struer

1-8-1961: 14 - 5 meters br. 7 kg skinner m/lasker.

1 højre 500 mm 5 meters skifte 7 kg på nye stålsveller 128 mm.


Spøer - Hovedbog 1961-64: A/S Bendix Tømmerhandel, Struer

21-5-1963: Br. 7 kg skinner = 10 a 5 meter m/lasker = 50 meter. Spordele.

25-6-1963: 8 hjul 225 - 65/70.

I. A. HUNDERUP, Struer


UTM 32N: N 6260xxx, E 475xxx - Ref.nr. 35.xx. 


Ejer:

1944    I. A. Hunderup, Struer


Handelsfirma.


- - - -


12-8-1944, 16-8-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenør, se her. Vi kan straks levere dem nye eller brugte gravemaskiner, 2 nye blandemaskiner, 350 l., tipvogne, skinner, motorlokomotiv, motortromler, betonkasser osv. Indhent tilbud, reel behandling. Vor ingeniør vil fremvise de forskellige maskiner. I. A. Hunderup, Agentur og kommission, Struer.

T. W. JENSENS SØNNER, Struer


UTM 32N: N 6260xxx, E 475xxx - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1917-1945?  T. W. Jensens Sønner, Struer


Tømmerhandel? Formentlig til grusgrav. Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt (før) 1917, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


15-6-1917, 16-6-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne til salg. 6 stkr. gode, brugte ¾ kubikmeters tipvogne, 600 mm sporvidde, 1 stk. do. trolje samt 10 længder 12 kg spor sælges billigt. T. W. Jensens Sønner, Struer.


17-12-1944, 19-12-1944, 21-12-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne og skinner til grusgrav købes. Oplysninger til T. W. Jensens Sønner A/S, Struer. Telf. 8 & 9.


19-12-1944, 21-12-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Grussortererværk købes. Rundsorterer eller vibration. Oplysninger til T. W. Jensens Sønner A/S, Struer. Telf. 8 & 9.


19-12-1944, 21-12-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Ophalespil, elektrisk, købes, med eller uden motor. Oplysninger til T. W. Jensens Sønner A/S, Struer. Telf. 8 & 9.


12-11-1945, 13-11-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne og spor. 2 tipvogne, ¾ m³ samt 100 m spor, 7 kg, ønskes til købs. T. W. Jensens Sønner A/S, Struer, telf. 8 og 9.

STRUER MØRTELVÆRK


UTM 32N: N 62600xx, E 4727xx - Ref.nr. 35.xx. 


Ejer:

19??-1944  Knud Majlund 

1944-19      T. W Jensens Sønner A/S (Tlf. Ølby 41)


Mørtelværk og grusgrav 2 km vest for Struer.


Bane anlagt 1944?, nedlagt 1954?

Sporvidde ukendt. Trækkraft spil/håndkraft?


- - - -


7-6-1946 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Notits: Moderne mørtelværk. En præsentation for Struers murermestre m. fl.
For et par år siden købte firmaet T. W. Jensens Sønner, Struer, af Knud Majlund dennes ejendom og mørtelværk ca. 2 km vest for Struer, og siden er anlægget blevet udbygget, moderniseret og mekaniseret under store vanskeligheder med hensyn til fremskaffelse af materiel og maskiner, således at direktørerne Aage W. Jensen og Terman W. Jensen i går med berettiget stolthed kunne forevise virksomheden for Struers bys halve snes murermestre, der alle er værkets kunder, tillige med en del murermestre i omegnen, idet det at læske kalk og selv fremstille mørtel på byggepladsen faktisk må betragtes som en forladt metode på disse egne.
Struer Mørtelværk, som det hedder, er virkelig også blevet en moderne virksomhed, som trods sin store kapacitet takket være den gennemførte mekanisering kan betjenes af kun tre mand. Sandet, som findes på stedet i store mængder, hentes op af graven pr. tipvogn med motor-tovtræk, tippes om i en 5 meter dyb grube, hvorfra det ved hjælp af transportør med skovle bringes op i et højt trætårn, hvor det ved hjælp af vibrerende harper renses for sten, der ruller ud af anlægget, således at der fremkommer sand og grus i fem sorteringer, der ad mekanisk vej kan leveres til hver sin vogn. ....


21-11-1954, 23-11-1954 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg. 2 stk. brugte tipvogne, 1 meter, ca.. 200 meter spor,1 stk. elektr. ophalespil med stålwire, sælges billigt. Struer Mørtelværk, tlf. Ølby 41.

J. ØREGAARD, Struer


UTM 32N: N 6260xxxx, E 475xxx - Ref.nr. 35.xx. 


Ejer:

1947  Vognmand J. Øregaard, Struer  (Tlf. 163)


Formål og beliggenhed ukendt. Tørv? Grusgrav?

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


3-4-1947, 5-4-1947, 6-4-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor. 100 lb. m 7 kg spor med jernsveller, 600 mm bredde, i fin stand, sælges. Vognmand J. Øregaard, telf. 163, Struer, pers.

Vognmand VIUM JENSEN, Struer


UTM 32N: N 6260xxx, E 475xxx - Ref.nr. 35.xx. 


Ejer:

1946   Vognmand Vium Jensen


Grusgrav. Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 1946?

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


15-8-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Buchtrups vibrationsgrusharper på blokvogn med elevator og 2½ hk petroleumsmotor, fin stand overalt. Kan ses i drift. 165 m spor med jernsveller, 2 drejeskiver og 1 tipvogn sælges. Vognmand Vium Jensen, telf. 307, Struer.

STRANDBJERGGAARD, Humlum?


UTM 32N: N 6263500, E 474960 - Ref.nr. 35.xx. 


Ejer:

1930   ?


Større gård ved Struer bugt. Formål ukendt.

 

Bane anlagt 1930?, nedlagt 19??

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


1-5-1930 - HOLSTEBRO DAGBLAD
To brugte tipvogne med ca. 100 meter spor købes på Strandbjerggaard.

VEJBJERGGAARD, Humlum


UTM 32N: N 6268300, E 473536 - Ref.nr. 35.xx. 


Ejer:

1918   ?


Større gård ved Venø sund nord for Humlum bugt. Formål ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 1918?

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


18-2-1918 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Skinnespor er til salg på Vejbjerggaard, Humlum, telefon 27.

NIELS DAHL, Ølby?


UTM 32N: N 6263500, E 474960 - Ref.nr. 35.xx. 


Ejer:

1921  Niels Dahl, (Dahlgaard?)   (tlf. Ølby 6) 


Nærmere beliggenhed og formål ukendt.

 

Bane anlagt 1921?, nedlagt 19??

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


27-9-1921 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Brugte tipvognsspor ønskes til købs. Niels Dahl, telefon 6 Ølby.

Siden er senest

rettet


9-10-2015 

15-10-2019 (delt) 

20-12-2019