Vejle - Diverse

VEJLE   

DIVERSE                     UTM skal rettes

VEJLE MØRTELFABRIK


UTM32: N 608, E 557 - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1908  ?


Mørtelværk på Vardevej (Olgasvej). Smalspor og kassevogne 1908.

Fotos i Vejle Stadsarkiv nr. B-600497, B-600648.

http://www.vejlestadsarkiv.dk/


Bane anlagt (før) 1908, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft håndkraft?

VEJLE MØRTELFABRIK


UTM32: N 608, E 557 - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

19??  ?


Mørtelværk på Vejle havns nordside.


Bane anlagt (før) 1952, nedlagt 19.. .

Sporvidde 600 mm.

V. ANDERSEN, Vejle


UTM32: N 608, E 549 - Ref.nr. 67.xx.


Ejer:

1949-1951  V. Andersen, Vejle (tlf. 3141)


Beliggenhed og formål ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 198?.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiver.


Motorlokomotiver

(1)  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?

(2)  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?


(1)  Til salg marts 1954.

(2)  Til salg marts 1954.


- - - -


10-2-1949, 12-2-1949, 13-2-1949 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne, pumpe, elektromotor. 4 ¾ m tipvogne, 1 stk. dobbeltvirkende stempelpumpe, .... . V. Andersen, Svendsgade 12, Vejle.Tlf. 3141 efter 18.


2-3-1949, 3-3-1949, 5-3-1949, 7-3-1949 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. 6 stk. ¾ m tipvogne, 600 mm sporvidde, sælges billigt eller byttes med 2 stk. ½ m³ vogne. A. Andersen, Svendsgade 12, Vejle.Tlf. 3141.


2-2-1952, 3-2-1952 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenør til god grusgrav søges. Alt i maskiner forefindes. V. Andersen, Svendsgade 12, Vejle,  tlf. 3141.


2-2-1952, 3-2-1952 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenør til god grusgrav søges. Alt i maskiner forefindes. V. Andersen, Svendsgade 12, Vejle,  tlf. 3141.


11-3-1954 - JYLLANDSPOSTEN

12 tons brovægt sælges meget billigt. Samtidig sælges 2 stk. sportraktorer, 10 stk. 1 m³ tipvogne samt 800 løbende meter12 kg spor og 1200 m 25 kvadrat kobberledning. V. Andersen, Mindegade 23, Vejle. Tlf. 3141. Tr. eft. kl. 19.

Maskinhandler RINGMACHER, Vindingland


UTM32: N 618, E 530 - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1945  Maskinhandler Ringmacher, Vindingland


Beliggenhed og formål ukendt.


- - - -


10-1-1945, 11-1-1945, 12-1-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. 12 stk. 1 m³ billigt til salg. K. Ringmacher, Vindingland pr. Vejle. Telf. 879.


24-1-1945, 27-1-1945, 30-1-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognstog. 3½ tons lokomotiv med gengas, nogle ¾ m³ tipvogne ønskes til købs eller leje. Ringmacher, Vindingland pr. Vejle.

E. DYBDAL, Uhrhøj 


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1940  E. Dybdahl, Urhøj, Vejle (tlf. 1705)


Beliggenhed og formål ukendt.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1937-41:

10-4-1940: 15 m spor + 1 sporskifte, alt 7 kg.

GRUNDETHUS, Vejle


UTM32: N 614, E 526 - Ref.nr. 67.xx.


Ejer:

194?-194?  (Driftsleder J. C. Pedersen)


Formål og beliggenhed ukendt. (1941-1944).

Bane anlagt (før) 1941, nedlagt 19?? .

 

Sporvidde 600 mm.  Trækkraft ukendt.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1937-41:

1941: Spordele


Spøer - Hovedbog 1941-47:

1942: Vogndele, spordele (600 mm)

21-4-1942: 1 skifte  7 kg  5 m. til spigring på træsveller  600 mm venstre.

1943: Vogndele, spordele (600 mm)

1944: Vogndele (600 mm)

STADSINGENIØREN I VEJLE


UTM32: N 615, E 53 - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1936-1938  Vejle Kommune


Formål og beliggenhed ukendt. Evt. Vejle Gasværk.


Bane anlagt (før) 1936, nedlagt 19?? .

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - - 


Spøer - Hovedbog 1932-37:

Vejle Kommune

1936: lev. til Smedemester M. Madsen, Vardevej 140: 8 hjulsæt 300 x 600, 54 rullelejer, 1 bremsespindel. 


Spøer - Hovedbog 1937-41:

Stadsingeniøren i Vejle

1-12-1937: afs. til Smedemester Madsen, Vejle: 8 sæt hjul 300x600.

1938: Vogndele

P. HOLM NYLAND, Vejle


UTM32: N 614, E 530 - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1955-1957  Fa. P. Holm Nyland, Vejle  (tlf. 463)


Højenkær Fiskeri. Nærmere beliggenhed ukendt. (1931).

Sandsynligvis flere dambrug.


Bane anlagt (før) 1931, nedlagt 19?? .

Sporvidde 600 mm.  Trækkraft ukendt.


- - - - 


25-8-1931, 26-8-1931 - JYLLANDSPOSTEN   

Tipspor. Ca. 600 m tipspor ønskes til købs. Opgivelse af billigste pris samt mål til P. Holm Nyland, Højenkær Fiskeri, Vejle. Telefon 463.


30-12-1952, 31-12-1952 - JYLLANDSPOSTEN

Tipspor og tipvogn. 100 a 200 meter tipspor, 600 mm sporvidde, købes. Ligeledes ønskes en tipvogn, samme sporvidde. Tilbud til P. Holm Nyland, Nederbro, Vejle. Tlf. Vejle 463.


3-7-1953 - JYLLANDSPOSTEN

Op til 500 spormeter tipvognsspor købes. Opgiv vægt og billigste pris til P. Holm Nyland, Nederbro pr. Vejle. Tlf. Vejle 463.

DANSK KIVERN, Vingsted   


UTM32: N 614, E 529 - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1935  Dansk Kivern A/S, København


Fabrik ved Vingsted Mølle st.  Formål ukendt.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1932-37:

25-5-1935: afs. til Vingsted: 2 stk. traversvogne.

18-7-1935: 16 stk. troljer.

JERLEVGAARD


UTM32: N 614, E 528 - Ref.nr. 71.xx. 


Ejer:

1937  (Th.?) Thellesen


Beliggenhed og formål ukendt.  (1937). Muligvis Sdr. Omme Teglværk. 

Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


9-4-1937 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg. 150 meter 7 kg tipvognsspor, 700 mm sporvidde, med jernsveller og lasker. Thellesen, Jerslevgaard, Vejle.    (= Tell, Jerlevgaard ?)


2-4-1940 m.fl. - JYLLANDSPOSTEN

Til salg. Sdr. Omme Teglværk med et tilliggende på ca. 30 tdr. land, hvor der er rigeligt med ler, såvel til røde som flammede sten. Gode teglværksbygninger og maskiner, tipvogne og spor mm. 17 tdr. land god tørvejord medfølger. Th. Tell, Jerslevgaard pr. Vejle. Tlf. Jerslev 9.

(byen hedder Jerlev!)

ALBRECHTSEN, Østengård /

ØSTENGAARD KISELGURVÆRK


UTM32: N 615, E 527 - Ref.nr. 67.01. 


Ejer:

1932-19??  Chr. Albrechtsen, Østengård


Kiselgurværk opført 1932 ved Østengaard i Skibet. Lukket.


Bane anlagt 1932?, nedlagt 196?

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt. 


- - - -


13-8-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogn, ¾ el. 1 m³ – 700 mm sporvidde, købes. Østengaards Kiselgurværk. Vejle.


22-6-1951, 23-6-1951 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor, 50 m spor a 5-7 kg, købes. Albrechtsen, Østengaard pr. Vejle.

THOMAS BUHL, Vejle 


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1949-1950  Thomas Buhl, Horsensvej 7, Vejle 


Formål og beliggenhed ukendt.


- - - -


14-12-1949, 15-12-1949, 16-12-1949 - JYLLANDSPOSTEN

2 stk. ¾ m³ tipvogne samt 40 m 7 kg spor med lasker og bolte købes. Thomas Buhl, tlf. Vejle 1050.


18-4-1950, 19-4-1950 - JYLLANDSPOSTEN

Tilbud ønskes på 120 lb. meter 7 kg skinner med lasker, bolte og sveller og 1 stk. ¾ m³ tipvogn, alt brugt. Thomas Buhl, Horsensvej 7, Vejle, tlf. 1050.

Ingeniør H. DARØ, Vejle


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1941  Ingeniør H. Darø, Orla Lehmannsgade, Vejle (tlf. 2465)


Handelsfirma. Nogen forbindelse med H. Kierulff-Hansen? 


Entreprenørernes Materiel Service I/S  ??

S. BRANDT, Vejle


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1932  Lrs. S. Brandt, Vejle


Formål og beliggenhed ukendt.


- - - -


6-10-1932 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. Tilbud ønskes på 3 à 4 brugte tipvogne samt ca. 35 m spor. Henv. landsretssagfører S. Brandt, Vejle.


7-10-1932, 8-10-1932, 9-10-1932 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. Tilbud ønskes på 3 à 4 brugte tipvogne samt ca. 350 m spor. Henv. landsretssagfører S. Brandt, Vejle.

HOLGER CHRISTENSEN, Vejle


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1940  Holger Christensen, Vestergade 6, Vejle


Formål og beliggenhed ukendt.


- - - -


1-1-1940, 4-1-1940 - JYLLANDSPOSTEN

Ca. 100 løbende meter let spor (vægt 7-12 kg pr. meter) købes. Holger Christensen, Vestergade 6, Vejle. Tlf. 1915 - 1955.

? . GRØNNING, Vejle


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1943  Grønning, Vejle


Formål og beliggenhed ukendt.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


9-1-1943, 10-1-1943, 11-1-1943- JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. Nogle brugte ¾ og 1 m³ tipvogne, 600 mm sporvidde, sælges. Grønning. Tlf. 2465, Vejle.

E. GREDSTED, Vejle


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1918  E. Gredsted, Vejle


Formål og beliggenhed ukendt.

Sporvidde ?700 mm. Trækkraft ukendt.


- - - - 


16-4-1918, 17-4-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor, 6 tom., 8 kg pr. meter, længde ca. ¾ km, hjulafstand 700 mm, samt 12 stkr. tipvogne med jernkasse kan leveres omgående. Henvendelse til E. Gredsted, Vejle. Tlf. 195.

C. PETERSEN-HJORTH, Vejle


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1946-1948  C. Petersen-Hjorth, Vejle


Formål og beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


29-4-1946, 1-5-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogns damplokomotiv og 45 m kordel kabel sælges eller byttes med drejebænk, elektrisk svejseanlæg, person- eller varevogn. C. Pedersen-Hjorth, Vejle. Telf. 979.


14-2-1948, 15-2-1948, 16-2-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Damplokomotiv sælges eller byttes. 12 kg. Fabr. Orenstein & Koppel. C. Petersen Hjorth, tlf. Vejle 979.

I. LIND-CHRISTENSEN,

Neder Krabberup


UTM32: N 614, E 530 - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1934  I. Lind-Christensen, Neder Krabberup 


Grusgrav vest for Vejle. Åbnet 19??, nedlagt19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)  ?  B bm  ?  ?  >1934  Ford  ?


(1)  Til salg 1934. 


- - - - 


14-9-1934, 15-9-1934 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsmateriel, 500 m spor, lasker, stiger, bolte, 1 stk. drejeskive, 1 stk. Ford skinne-traktor, 3 stk. 3 kubikmeter tipvogne, 2 stk. benzinmotorer, Bernard, 1 stk. Brinkers grussorterer, transportbånd m.m. realiseres billigt. I. Lind-Christensen, Neder Krabberup pr. Vejle.

NISSEN, Vejle


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1941  Nissen, Vejle (tlf. 213). 


Formål og beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft håndkraft?


- - - - 


24-4-1941, 26-4-1941, 27-4-1941 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor 2-300 meter samt 4 troljer købes omg. kontant. Henv. Nissen. Tlf. Vejle 213.

AAGE SØRENSEN, Vejle


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1943  Aage Sørensen, Dæmningen, Vejle 


Formål og beliggenhed ukendt.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


18-9-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Et parti gode, brugte ¾ m³ tipvogne for 600 mm sporvidde, sælges til rimelig pris. Aage Sørensen, Benzinstationen, Dæmningen, Vejle, tlf. 804.

A/S P. HANSENS STAVFABRIK, Vejle


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1947  A/S


Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


14-6-1947, 16-6-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsskinner. Ca. 300 m, 7–8 kg’s skinner købes. A/S A. P. Hansens Stavfabrik, Vejle.

??, Vejle


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:         (Vejle tlf. 1670)

1946  ?


Formål og beliggenhed ukendt.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


17-3-1946, 18-3-1946, 19-3-1946 - JYLLANDSPOSTEN

10 stk. tipvogne, ¾ m³, 600 mm sporvidde, til salg. Tlf. Vejle 1670.

TH. RICH. HANSEN, Vejle


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:         (Vejle tlf. 1302)

1944  ?


Formål og beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


16-5-1944, 18-4-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Skinner sælges. 20 kg skinner ønskes byttet med 12 kg do. og en drejeskive, event. købes 12 kg skinner ved byttehandel med andre varer. Th. Rich. Hansen, Vejle. Tlf. 1302.

N. JUUL HANSEN, Vejle


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1946  N. Juul Hansen, Vejle 


Formål og beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


1946 købt 200 m tipvognsspor, 1 sporskifte og 4 tipvogne af Afviklingsudvalget i Vejle fra Vandel Flyveplads. 

SKIBET KOMMUNE, Skibet


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:         

1946-   Skibet kommunes vejudvalg 


Grusgrav, beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


12-10-1949, 13-10-1949 - JYLLANDSPOSTEN

Tilbud ønskes på 10 stk. tipvogne med ca. 300 m spor egnet til grusgrav. Tilbud med oplysninger om størrelse af vogne og sporvidde samt skinnernes vægt pr. m indgives inden 24. oktober til Skibet kommunes vejudvalg v. Marius Møller, Slelde pr. Skibet.

Siden er senest

rettet


10-1-2015 

3-10-2019 

18-10-2019 S. JENSENS ENKE, 'Lundbakken', Højen


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:         

1931-   S. Jensens enke, Højen


Formål ukendt. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


1-3-1931, 4-3-1931 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsskinner købes, ca. 120 meter. Evt. tilbud med billigste pris bedes sendt til S. Jensens enke, 'Lundbakken', Højen pr. Vejle.

FUNDERS REBSLAGERI, Vejle


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:         

1946  ?


Formål og beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt


- - - -N. O. LARSEN, Daugård


UTM 32N: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1923  N. O. Larsen, Daugård mark


Formål og beliggenhed ukendt.


- - - -


22-8-1923, 23-8-1923 - JYLLANDSPOSTEN

Til købs eller leje ønskes 100 meter 7 à 9 kg tipvognsspor. Tilbud snarest sendes til N. O. Larsen, Daugård mark, Daugård st.

P. C. LORENTZEN, Vejle 


UTM 32N: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1918   P. C. Lorentsen, Vejle  (tlf. 213) 


Handelsmand? Sælger også brugte møbler og inventar. 


- - - -


28-1-1918, 30-1-1918 - VEJLE AMTS FOLKEBLAD
2 så gode som nye tipvogne samt 200 al. spor med sveller sælges billigt straks. P. C. Lorentzen, Søndergade 27. Tlf. 213. 

CHR. KISSOV, Vejle 


UTM 32N: N 6173785, E 533980 - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1919   Chr. Kissov, Korsgade 30, Vejle 


Formål og beliggenhed ukendt 


- - - -


12-6-1919, 16-6-1919 - VEJLE AMTS FOLKEBLAD
100 meter skinner samt 2 tipvogne ønskes til købs. Chr. Kissov, Korsgade 30, Kontor Holmen 9.

R. LAURSEN, Mølholm 


UTM 32N: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1934   R. Laursen, Skovvej, Mølholm  


Formål og beliggenhed ukendt 


- - - -


5-1-1934 - VEJLE AMTS FOLKEBLAD
2 tipvogne og 100 m spor ønskes til købs. Pris opgives. R. Laursen, Skovvej, Mølholm.

J. HENRIKSEN, Højen skov 


UTM 32N: N 6171xxx, E 531xxx - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1934   J. Henriksen, Højen skov  


Formål og beliggenhed ukendt 


- - - -


7-3-1934 - VEJLE AMTS FOLKEBLAD
Ca. 500 mtr. klejn tipvognsspor ønskes til købs. J. Henriksen, Højen Skov.

CHR. BANK, Daugård


UTM 32N: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1953  Chr. Bank, Daugård 


Formål og beliggenhed ukendt.


- - - -


20-5-1953, 21-5-1953 - VEJLE AMTS FOLKEBLAD
Tipvognsskinner, 14–18 kg købes uden sveller. Stand ligegyldig. Tilbud med pris pr. dobbeltmeter til Chr. Bank, Daugård.