Skive - Teglværker

SKIVE

TEGLVÆRKER 

GAMMELGAARD TEGLVÆRK, Skive


UTM 32N: N 6268000, E 502000 - Ref.nr. 35.07.


Ejer: 

1907-192?  A/S 

192?-1929  Skive Bank

1946-1950  Gammelgaard Teglværk A/S


Teglværk opført 1907 mellem Skive og Brårup. Lukket 1974 og nedrevet. Ca. 1 km bane til grave mod nordvest.


Bane anlagt (før) 1936, nedlagt før 1969.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


- - - -


26-1-1913, 29-1-1913 - JYLLANDSPOSTEN
Dampmaskine og kedel. På grund af overgang til anden kraft ønskes solgt en 30 E.H. dampmaskine samt en tilsvarende kedel, begge i fortrinlig stand og bygget 1907.

A/S Gammelgaard Teglværk, Skive.


1-12-1929, 4-12-1929, 11-12-1929 - JYLLANDSPOSTEN
Teglværker til salg: Gammelgaards Teglværk ved Skive .... , Lundgaard Teglværk ved Stoholm st., .... , Branden Teglværk ved Fursund, .... . Skive Bank i likvidation.


14-12-1929 - SORØ AMTS-TIDENDE
Notits: Solgt teglværk.
Gammelgaards Teglværk med lager og udestående fordringer er if. 'Skive Flkbkl.' af Skive Bank i likvidation solgt til et konsortium, bestående af konsul Andr. Andersen, direktør Johs. Falkenberg, auktionsholder Ingvor Bruun og bestyrer Alexander Hansen for en pris af 260,500 kr. Overtagelsen er sket.
Ingvor Bruun er medlem af likvidationskomiteen.


27-2-1950 - SKIVE FOLKEBLAD
Notits: Slynget af tipvogn. Teglværksarbejder Carl Madsen, Brårup, var i formiddag ved arbejdet i Gammelgaards Teglværk så uheldig at blive slynget af en tipvogn. Han faldt ned i udgravningen og slog sig ret slemt på den frosne jord. Madsen blev indlagt på sygehuset i Skive.


11-6-1954 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Notits: Groft hærværk i lergrav.
Drenges opfindsomhed er stor, også når det gælder om at ødelægge. Det har man i Skive fået et bevis for, idet nogle drenge har forøvet hærværk på forskellige redskaber i en lergrav, tilhørende Gammelgaards Teglværk. Drengene har ikke blot brudt dørene til redskabsskurene op og kørt væddeløb i tipvognene; de har også i deres ødelæggelseslyst skruet proppen af tipvognstraktorens benzintank og fyldt tanken med sand. Vandkøleren har fået samme omgang.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1932-37:

1936: Vogndele - 600 mm. 


Spøer - Hovedbog 1937-41:

1938: Vogndele
1939: Vogndele


Spøer - Hovedbog 1947-53:

1951: Vogndele
1952: Vogndele, div. - 600 mm.
1953: Spordele, vogndele, div. - 600 mm.

KRABBESHOLM TEGLVÆRK, Skive


UTM 32N: N 6267500, E 501200 - Ref.nr. 35.30.


Ejer: 

18??-1907  Krabbesholm


Teglværk opført 18?? ved nuværende Skive havn. Lukket 1907 og nedrevet. Bane til grav nordvest for værket.


Bane anlagt 18??, nedlagt 1907?.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


4-2-1900 - JYLLANDSPOSTEN
3 gode, brugte tipvogne ønskes til kjøbs. Tilbud med pris bedes sendt til Krabbesholm Teglværk pr. Skive.


11-3-1908, 12-3-1908, 13-3-1908 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg. Ca.. 200 alen brugt jernbanespor, 4 brugte arbejdsvogne (4 tom.s gang), 16 trillebøre af forskeliig slags, deriblandt træ-trillebøre, så gode som nye, 1 sæt godt arbejdsseletøj og en god hakkelsesmaskine. A. Behrmann, Krabbesholm Teglværk pr. Skive.

HARDERS TEGLVÆRK, Skive


UTM 32N: N 6268700, E 501310 - Ref.nr. 35.31. 


Ejer:

c1870-1898  F. A. Harder og P. M. Harder

1898-1950   


Teglværk opført 18?? ved Skive å. Brændt 1898 og genopbygget.  Lukket 194. og nedrevet. 


Bane anlagt 1898?, nedlagt 194?.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


23-2-1898, 24-2-1898 - JYLLANDSPOSTEN
Teglværk til salgs. Harders Teglværk, beliggende lige op til Skive købstad, kan købes. Værket har fortrinlig, stenfri ler i rigelig mængde samt gode, store tørrelader. Med ovnen, der i fjor tog skade ved en brand, følger assuranceerstatning rigelig 6000 kr. Reflekterende kan gøre en fordelagtig handel ved at henvende sig til købmand F. A. Harder, når samme sker i løbet af 8 dage.


10-2-1899 - JYLLANDSPOSTEN
For teglværker. Grundet på dampindlæg er til salgs et brugt ælteværk for heste og en af Allerups stenstrygningsmaskiner til hestekraft. Produktion daglig 10,000 sten. Anskaffet i foråret 1898. Harders Teglværk, Skive.


8-9-1903 - SKIVE AVIS
Notits: Kommen til skade.
Da nogle drenge i søndags var i færd med at lege med en tipvogn ved Harders Teglværk, og den var sat i gang, medens drengene stod oppe i den, havde Oskar Nielsen, arbmd. Karl Nielsens søn i Sønderbyen, taget plads foran på tipvognen. Da denne så tørnede imod en bro, fik drengen sit ene ben i klemme, hvorved der knustes et par ben i dette. Han måtte bæres hjem og tages under lægebehandling.

?? TEGLVÆRK   (GAMMELGAARD?)


UTM 32N: N 608, E 557 - Ref.nr. 35.xx.


Ejer:

1918-1919  B. Jensen ?


Højovnsteglværk ukendt sted.


Bane anlagt (før) 1918, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


19-1-1918, 22-1-1918, 24-1-1918, 26-1-1918, 29-1-1918, 31-1-1918, 2-2-1918, 5-2-1918, 7-2-1918, 9-2-1918 - JYLLANDSPOSTEN 

Teglværk med højovn, 2 store tørrelader, tipvogne, ca. 200 meter spor, vindmotor, ca. 9 år gl., ½ km fra st., er begrundet på ejerskifte billigt til salg straks. Der er rigeligt og godt ler samt stor tørvemose lige ved værket. kan også byttes med en ejendom. En dygtig og driftig mand kan også få værket at drive ved henvendelse til fabrikant B. Jensen, Skive Tærskeværkfabrik.


5-3-1918, 6-3-1918, 7-3-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor. 200 meter 50 mm spor og en tipvogn sælges. Fabrikant B. Jensen, Skive. Telefon 265.


28-3-1919, 29-3-1919, 30-3-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogn. En brugt, men stærk vogn, ¾ meter, 600 mm sporvidde, sælges for 300 kr. Fabrikant B. Jensen, Skive.

LUND TEGLVÆRK   


UTM 32N: N 6268940, E 499315 ? - Ref.nr. 35.xx.


Ejer:

19??-1909  Nørgaard ?

1909-19??  P. Fly, Kisum Overgård. 


Teglværk vest for Skive ved Lund og DSB.


Bane ? 

Sporvidde ? mm. 


- - - -


9-3-1909 - JYLLANDSPOSTEN
Notits: Ejendomshandel. Lund Teglværk er i følge 'Skive Flkbl.' af Nørgaards-konsortiet solgt til P. Fly, Kisum Overgård, for 25,000 kr. Overtagelsen finder sted 1. april.

Siden er senest

rettet


30-9-2014 

4-8-2019 

4-9-2019