Lolland - Diverse

NYSTED KALKVÆRK /

NYSTED KALK- OG KRIDTVÆRK / ÅLHOLM KALK- OG KRIDTVÆRK


UTM 32N: N 6060000, E 676310 - Ref.nr. 132.01.


Ejer:

1922-1925  Fabr. J. Larsen

1925-19??  Raben-Levetzau, Ålholm gods

1941-19??  A/S Dansk Asfaltfabrik, København


Kalkværk syd for Nysted. Gamle værk opført 1922, nye værk opført 1925.


Bane anlagt 192?, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiver.


Motorlokomotiver

(1)  ?   ?           ?      ?  >1924    ?    ? 

(2)  ?   ?          ?       ?  >1924    ?    ?  

(3)  ?   B dm  Gm   ?     193?    ?    ?  type 20/24 


(*)  Februar 1948 søger Dansk Asfaltfabrik 1 stk. ca. 4 tons

       diesellokomotiv (til Nysted?).


- - - -


G IX 5 - 23  Nysted Kalk- og Kridtværks Bro


2-12-1925:

Nysted Kalk- og Kridtværk ansøger om tilladelse til at måtte bibeholde en ca. 600 m S for havnen opført anlægsbro, der efter medfølgende tegning og beskrivelse består af en pælebro med lukket overbygning, som er delt i 2 halvdele, af hvilken den ene indeholder et transport-bånd, og den anden en 180x90 cm gennemgang. Transportbåndets maskineri samt et sigteværk er placeret på brohovedet. Broen er bygget af afbarkede 30 cm runde granpæle.


Min.for Off. Arb. 21-4-1926:

Tilladelse er givet af Min.


Vandbygningsdirektoratets arkiv (SA edb-nr. 8004617531)   


- - - - 


6-4-1925 - LOLLAND-FALSTERS STIFTS-TIDENDE
Notits: Nysted. En ny anløbsplads.
For at lette afskibningen af kalken fra jorden ved det nye anlæg skal der nu laves en ny anløbsplads ved noret. Sporet til tipvognene er så godt som færdigt hen over marken, og en mindre muddermaskine er ankommet for at uddybe farvandet på det pågældende sted, hvor dybden nu er meget ringe.
Den fra marken opgravede kalk vil blive 'malet' på stedet, hvor der skal opføres en knusemaskine og en større lade til tørring af kalken.
Nogen pryd for landskabet derude vil det næppe blive, men det må man jo finde sig i og glæde sig ved den virksomhed, der her vil komme til at udfolde sig, en virksomed, vi ønsker alt mulig held og lykke.


24-8-1934 - LOLLAND_FALSTERS FOLKETIDENDE
Notits: Et ben mellem to tipvogne. –
Arbm. Jørg. Jensen, Fiskegade, var i går under sit arbejde på Nysted Kalkværk så uheldig at få sit ene ben i klemme mellem to tipvogne, idet den ene væltede for ham. Hans arbejdskammerater fik ham dog hurtig befriet, og han blev ført til sit hjem, hvor den tilkaldte læge heldigvis intet brud kunne finde på benet, så forhåbentlig slipper Jensen fra denne forskrækkelse med nogle dages sygeleje.


4-5-1937 - LANDBRUGERNES DAGBLAD
Notits: Slået af startsvinget. En ulykke på Nysted Kalkværk.
Arbejdsmand B. Schrøder, Slotsgade, Nykøbing, kom i formiddags slemt til skade under sit arbejde på Nysted Kalk- og Kridtværk. Han var i ulykkesøjeblikket ved at starte en motor, da startsvinget slog tilbage og ramte ham med så stor kraft på hagen og i brystet, at han styrtede bagover mod en tipvogn og slog et hul i nakken. Han blev straks ført til læge, men kunne efter at være forbundet føres til sit hjem. Han vil dog blive røntgenfotograferet for at få konstateret, om brystet skulle være kvæstet.