Lemvig - Entreprenørfirmaer

LEMVIG

ENTREPRENØRFIRMAER          ikke færdig 

Entr. KR. DALGAARD, Lemvig


Indehaver:

1919-1921  Entr. Kr. Dalgaard, Lemvig   (tlf. 235)


Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


Anvendelse: 

1922   Viaduktanlæg, DSB, Thistedvej, Nørresundby 

1925   Ukendt 


- - - -


12-6-1922 - AALBORG AMTSTIDENDE
Notits: De forsvindende vogterhuse.
Som bekendt er Statsbanerne i færd med at erstatte leddene ved overkørslerne med viadukter eller tunneler, eftersom de stedlige forhold tillader det, og de allerede nedlagte led tælles i tusinder.
Hidtil har der mellem Nørresundby og Vorbjerg været tre led, som nu vil blive erstattet med to viadukter, hvoraf den ene er under arbejde.
Den skulle have været færdig den 1. juni, men lockouten og den hårde og langvarige frost sinkede arbejdet.
Over det dobbelte jernbanespor fører en 5–6 meter høj bro, bygget af jernbeton. Den er omtrent færdig, og for tiden foregår opfyldningen af vejbanen. Dennes længde ud til siderne bliver ca. 100 meter med en stigning på ca. 5 meter.
Entreprenør Dalgaard, Lemvig, der har arbejdet i entreprice, arbejder med ca. 20 mand og 2 heste. Fylden tages af bakken vest for Oluf Christensens gård og køres på tipvogne til viadukten.
Når viadukterne er færdige, skal vejen nord for banen reguleres. Kommunen udfører arbejdet, men får af amtet refunderet en vis sum pr. løbende meter.


11-8-1922 - AALBORG AMTSTIDENDE
Notits: Et uheld ved viadukten på Thistedvej.
I eftermiddags skete der ved viadukten på Thistedvej en ulykke, som kun ved et helt mirakel undgik at få ret slemme følger. Gruset hentes nord for vejen i tipvogne og køres ned på sydsiden, og banen har på dette sted en del hældning. Ude ved enden af sporet befandt sig en af arbejderne, da pludselig tre tipvogne kommer kørende i fuld fart ned ad sporet uden nogen til at styre eller bremse. Arbejderen stod så uheldigt, at han ikke hurtigt nok kunne komme af vejen, og de tre tipvogne fejede ham ud ad sporet og væltede over ham. Det så helt uhyggeligt ud, men som ved et mirakel havde han ikke taget nogen alvorlig skade, da man fik ham frem. Han havde forslået den ene skulder og ansigtet lidt, men kunne dog med formandens hjælp gå til sit hjem.


26-7-1925, 28-7-1925 - JYLLANDSPOSTEN

Til købs eller leje ønskes 600 mm 7 kg.s eller 9 kg.s skinner og 10 stkr. ¾ m³ tipvogne. Entreprenør Dalgaard, Lemvig. Tlf. 235.

Entr. PETERSEN, Lemvig


Indehaver:

1911  Entr. Petersen, Lemvig


Spor ?

 

Anvendelse: 

1911   Rørlægning af Lemvig å.


- - - -


21-6-1911, 22-6-1911, 23-6-1911 - JYLLANDSPOSTEN

12-14 mand kan straks få arbejde ved rørlægningen af Lemvig å. Henvendelse til entreprenør Petersen, Lemvig.


22-6-1911, 23-6-1911 - JYLLANDSPOSTEN

En formand, der selvstændig kan lede arbejdet ved rørlægningen af Lemvig å, søges. Henvendelse til entreprenør Petersen, Lemvig.

Entr. KIRK & STEENSEN, Harboøre


Indehaver:

1883-1889?  Entr. Gregers Kirk og  ? Steensen, Harboør


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


Anvendelse: 

1883-1887   Kystsikring, Harboøre 


- - - -


24-4-1883, 26-4-1883 - LEMVIG FOLKEBLAD
200 mand kunne få stadigt arbejde hele sommeren, dels ved jordarbejde, dels ved betonstøbning, dels ved udlægning af betonsten, dels ved ramning af pæle, som nedrammes med dampmaskiner. Daglønnen afhænger af, hvilke pladser vedkommende er rask og dygtig til at betjene; den mindste dagløn, der for tiden gives arbejdsdygtige folk, er 2 kr. 75 ø. pr. dag, 11 tm., og forholdsvis derefter for overarbejde. Der haves godt logi på arbejdspladsen. Man henvender sig på arbejdspladsen i Harboøre pr. Lemvig til formand K. Kirk. G. Kirk & Stensen.


30-9-1884, 2-10-1884, 7-10-1884 - LEMVIG FOLKEBLAD
100 dygtige mand ønskes til jordarbejde. Arbejdet er bag et gammelt dige, så at havet ikke kan forhindre arbejdet. Daglønnen er 2 kr. 75 ø. Der kan fås dele deraf på akkord til god betaling.       Harboøre, den 28. september 1884. Kirk & Steensen.


22-5-1885, 24-5-1885 - POLITIKEN
300 dygtige arbejdere kan få stadig og godt lønnet arbejde straks hos entreprenørerne Kirk & Steensen, Harboøre pr. Lemvig.


26-7-1885, 30-7-1885 - LEMVIG FOLKEBLAD
100 dygtige jordarbejdere kunne få stadigt arbejde på dagløn eller akkord hos Kirk & Steensen, Harboøre.
I august måned er almindelig dagløn 3 kr. 75 ø. pr. dag (à 11 timer).


10-4-1887, 15-4-1887, 20-4-1887 - LEMVIG FOLKEBLAD
300 mand kunne få stadigt arbejde hele sommeren ved forskjellige slags arbejde, når man henvender sig på arbejdspladsen på Langer Harboøre. Den alm. dagløn er for tiden kr. 3.00 og jordarbejde akkord til kr. 1.60 pr. kubikfavn. Kirk & Steensen.

Entr. G. KIRK, Harboøre


Indehaver:

1885-1905  Entr. Gregers S. C. Kirk, Harboøre

Blev senere telefondirektør. 


Sporvidde ?600, 1435 mm. Trækkraft damplokomotiv og heste.


Anvendelse: 

18??-1905   Høfdeanlæg m.m. 


- - - -


27-7-1888 - AARHUS STIFTSTIDENDE
Artikel: Kystsikringsarbejderne ved Harboøre.
Der er anlagt en ca. 5000 alen lang transportabel skinnevej, da gruset ikke er til at få i nærheden, og som bevægekraft for tipvognene anvendes 6 heste.


28-5-1898, 29-5-1898, 31-5-1898, 1-6-1898, 2-6-1898, 3-6-1898, 4-6-1898, 5-6-1898, 6-6-1898, 7-6-1898 - JYLLANDSPOSTEN

100 mand kan få arbejde ved betonstøbning på Thyborøn og Langer Harboøre. Der kan fås akkord ved at skaffe ral, og ved støbning fås for 12 blokke daglig 3 kr. 60 øre. Man henvende sig på arbejdspladsen. Kirk.


3-7-1900, 4-7-1900 - JYLLANDSPOSTEN
Auktion på Harboøre
På grund af entreprenørvirksomhedens nedlæggelse lader G. Kirk bortsælge ved offentlig auktion på Harboøre ved Harboøre jernbanestation torsdag den 19. juli 1900, form. kl. 10½, en betydelig del materialer og andet, hvoraf fremhæves sejl, tovværk, kæder, tømmer, planker, en dykkemaskine med tilbehør, 2 brandsprøjter, 2 donkrafte m. m. m.
Til salg underhånden forefindes samtidigt dels sammesteds, dels på Thyborøn ca. 700,000 pd. jernbaneskinner af forskellige dimensioner fra 18 pd. til 82 pd. pr. meter, 4 stkr. 6 hestes lokomobiler af Burmeister & Wains Fabrikers, et lokomotiv, stenkraner, blokvogne, en centrifugalpumpe til sand og vand med slanger og rør, tipvogne, stentrollier m. m. m.
Hvilket herved bekendtgøres.
Lemvig, den 29. juni 1900.     For Kirk: Esmann, sagfører.


4-5-1905, 10-5-1905, 15-5-1905 - JYLLANDSPOSTEN

Auktion. 1905 den 18. maj lader direktør G. Kirk på grund af ophør med entreprenørvirksomheden bortsælge ved offentlig auktion ved Harboøre og Thyborøn jernbanestationer følgende materiel: 3 6 hestes lokomobiler (Burmeister & Wain), benyttet til pæleramning; 1 lokomotiv; en del blokvogne til transport af blokke fra 4 til 16 tons; en del spil til blokvognene og til håndramning; rambukke samt en del 1200 pd. ramslag; 2 brandsprøjter, 1 brovægt; centrifugalpumper af forskellige størrelser til sand og vand; 1 drejebænk; 1 bygning, indrettet til smedie; 1 bygning, indrettet til beboelseslejlighed; 1 pakhus på Harboøre; 1 stort træskur på Thyborøn; ca 70 tipvogne og trollier; 1 pælebro ved Thyborøn, ca. 5000 fod lang; stentænger, værktøj m. m. Auktionen begynder ved Harboøre station kl. 11; efter at auktionen er endt der, afgår et extratog til Thyborøn, dette går, efter at auktionen er endt der, tilbage til Harboøre.MEGET MERE FØLGER 

Entr. L. TRILLINGSGAARD, Lemvig


Indehaver:

1919-1921  Laurids Trillingsgaard, Lemvig 

Senere firmanavn KJÆHR & TRILLINGSGAARD 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


Anvendelse: 

19xx   Ukendt 


- - - -


MEGET MERE FØLGER 

Entr. THOR JØRGENSEN, Ferring


Indehaver:

1912-1915  Entr. Thor Jørgensen, Ferring


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


Anvendelse: 

1912   Digearbejde, Husby søndre klit (med P. Rørsgaard) 

1915    Dæmningsarbejde, Knopper-Harboøre  


- - - -


8-5-1912 - LICITATIONEN
Digearbejde ved Chr. Fjords gård i Husby søndre klit overdraget Thor Jørgensen, Ferring og P. Rørsgaard, Vemb.


13-8-1915, 14-8-1915, 16-8-1915, 18-8-1915, 20-8-1915, 23-8-1915 - LEMVIG FOLKEBLAD
Mandag den 16. august kan 30 mand få arbejde ved dæmningsarbejdet Knopper--Harboøre dels med trillebør og dels med tipvogne. Akkord gives. Thor Jørgensen.

Entr. TH. CHRISTIANSEN, Lemvig 


Indehaver:

1912-1915  Entr. Th. Christiansen, Sønderborg

                    Afdeling i Lemvig - Thyborøn under 2. verdenskrig. 


Sporvidde 600 mm. Trækkraft Motorlokomotiver, damplokomotiver.


Anvendelse: 

1941-1945  Værnemagtsarbejde


- - - -


2-4-1941 m.fl. - JYLLANDSPOSTEN
Murere - tømrere - murerarbejdsmænd og jordarbejdere søges til akkordarbejde. Entreprenør Th. Christiansen, Vasen 11, Lemvig. Tlf. Lemvig 286.


13-4-1943, 14-4-1943, 15-4-1943 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvognsspor. 300 m ønskes til købs eller leje. Th. Christiansen, entreprenør, Højbovej 6, Lemvig. Tlf. 286.


3-7-1943 - SKIVE FOLKEBLAD
Notits: Trist ulykke ved Thyborøn. Arbejdsmand dræbt af stærkstrømsledning.
Lemvig. I aftes ved 20-tiden blev den 29-årige arbejdsmand Jørgen Chr. Hansen, Bryggergade 4, Struer, der var beskæftiget ved dæmningsarbejde i Thyborøn for firmaet Th. Christiansen, Sønderborg, dræbt af stærkstrømsledningen. Ulykken skete, da han ved at række hånden op for at standse et tipvognstræk kom til at berøre ledningen med hånden, hvorved han fik den kraftige strøm igennem sig og dræbtes på stedet.
Læge Lindum, Thyborøn, blev straks tilkaldt og foretog oplivningsforsøg med Pull-motor, og efter at Falck i Lemvig kort tid efter var mødt, fortsattes med carbogenapparat ialt i ca. 2 timer, men alle forsøg var forgæves.
Afdøde, der er gift og har tre ukonfirmerede børn på henholdsvis 7, 4 og 1 år, blev af Falck bragt til kapellet på Lemvig Sygehus. Da der ingen brandsår forefandtes på afdøde, formenes døden fremkaldt ved en af stærkstrømmen forårsaget hjertelammelse.


12-9-1943, 13-9-1943, 14-9-1943 - JYLLANDSPOSTEN
3 lokomotivførere med certifikat søges. Th. Christiansen, tlf. 79, Thyborøn.


12-9-1943, 13-9-1943, 14-9-1943 - JYLLANDSPOSTEN
2 stk. damplokomotiver 50 hk. 2 stk. diesellokomotiver 24 hk søges omg. til leje eller købs. Th. Christiansen, tlf. 79, Thyborøn.


26-11-1943 - JYLLANDSPOSTEN
Arbejder søges til jord- og pigtrådsarb. ved Lemvig. Entr.fa. Th. Christiansen, Lemvig tlf. 286.


27-11-1943, 29-11-1943 - JYLLANDSPOSTEN
2 lokomobiler eller rambukkedler købes omgående eller søges til leje. Th. Christiansen, Thyborøn. Tlf. 79.


14-1-1944, 15-1-1944, 16-1-1944, 20-1-1944, 21-1-1944, 22-1-1944 - JYLLANDSPOSTEN
Diesel-lokomotiver. 2 stkr. 25 HK diesel-lokomotiver til 60 cm spor købes. Th. Christiansen, Thyborøn. Telefon 79.

Siden er senest

rettet


11-9-2014 

2-8-2019 

4-1-2020