Struer - Entreprenørfirmaer

STRUER

ENTREPRENØRFIRMAER

Entr. HENRIK JENSEN, Struer


Indehaver:

1919-1921  Henrik Jensen,Villa 'Strandbo', Struer


Samarbejdede med tømrermester Chr. Tolstrup, Fredericia ved en del større jernbaneanlæg, bl.a. dette i Struer. 


Sporvidde 785 mm. Trækkraft damplokomotiv.


Damplokomotiv

(1)   ?   B t  ?   ?  ?   ?  50 hk


Anvendelse: 

1919-1921   Broanlæg, DSB, Struer station:


- - - -


22-12-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Struer stations udvidelse. * Fredericia, 21 december. Entreprenørerne Tolstrup & Henr. Jensen i Fredericia samt Jeppesen i Taulov har fået overdraget arbejdet med omforandring af Struer jernbanestation. Deres tilbudssum, der var den næstlaveste, var på 874,000 kr.


28-2-1919, 2-3-1919, 5-3-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Lokomotivfører, rutineret, til jordtransport, kan antages snarest. Henvendelse til entreprenør Henrik Jensen, Villa ‘Strandbo’, Struer.


6-3-1919, 8-3-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. Nogle gode 1½ m³, 785 mm sporvidde tipvogne, som kan bruges ved gravemaskine, ønskes til købs. Entreprenør Henrik Jensen, Struer.


23-3-1919, 24-3-1919, 26-3-1919, 27-3-1919, 28-3-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Stenkran. En transportabel stenkran med ca. 2½ tons løfteevne, samt 5 à 6 stålstænger og 2 stenstænger købes. Entreprenør Henrik Jensen, Villa ‘Strandbo’, Struer.


25-4-1919, 27-4-1919, 29-4-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne og rør. Nogle gode tipvogne, ¾ m³, 60 cm sporvidde, samt ca. 200 løb. m 5/4" eller 1½” brugte vandrør med fittings ønskes til købs straks. Henv. til entreprenør Henrik Jensen, Villa ‘Strandbo’, Struer. 


28-5-1919, 29-5-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Skinnespiger. 6000 stkr. 9 à 10 cm brugte skinnespiger ønskes til købs straks. Henvendelse med opgivelse af pris til entreprenør Henrik Jensen, Villa ‘Strandbo’, Struer.


6-8-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. 15 à 20 1½ m³ tipvogne for 785 mm sporvidde ønskes til købs straks. Entreprenør H. Jensen, Villa ‘Strandbo’, Struer.


30-7-1919, 1-8-1919, 3-8-1919, 5-8-1919, 6-8-1919, 7-8-1919 - JYLLANDSPOSTEN 

Tipvogne. 15 à 20 1½ m³ tipvogne for 785 mm sporvidde ønskes til købs straks. Entreprenør H. Jensen, Villa ‘Strandbo’, Struer.


10-9-1919, 11-9-1919, 12-9-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Sveller. 1 à 2 vognladninger nye eller gode, brugte sveller til 785 mm sporvidde ønskes til købs snarest. Henvendelse til Henrik Jensen, entreprenør, Struer.


24-4-1920, 28-4-1920 - JYLLANDSPOSTEN

1 Witaker-gravemaskine, 1 m³ spand, er til salg straks. Kan ses i brug ved Struer station. Entreprenør H. Jensen, Struer. Telefon nr. 233.


16-5-1920, 19-5-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. Til købs ønskes 20 stkr. solide 1½ m³ med træunderdel for 785 mm spor. Eventuelt kan byttes med 24 stkr. gode 3½ m³ vogne af 785 mm sporvidde. Entreprenør Henrik Jensen, Struer. Telefon 233. 


30-5-1920, 2-6-1920, 4-6-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. 10 à 20 stkr. 1½ m³ solide tipvogne med 785 mm sporvidde ønskes til købs. 24 stkr. ½ favns tipvogn med 785 mm sporvidde er til salg. Entreprenør Henrik Jensen, Struer. Telefon 233.


26-8-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Den store højbro i Struer, over hvilken Thybanen fremtidig skal løbe ind til Struer station, nærmer sig sin fuldførelse; man er i færd med at støbe de sidste buer. Broen, der er ca. 250 alen lang, skal i følge 'Ringkj. A. Dagbl.' være den længste af sin slags her i landet og er et imponerende og smukt bygningsværk. Den er indrettet til 2 spor og alle piller og brobuer er et vældigt stykke sammenhængende jernbeton. 

Pladsen under de store buer, som havnen har benyttelsesret af, er det meningen at indrette til kontorer for fiskehandlere og eventuelt andre lysthavende, og måske der også kan indrettes ishuse.   


2-11-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: På vaklende grund. Statsbanerne har for tiden broarbejde i gang i Struer havn. Nu er grunden begyndt at skride. Broen slår i følge 'Holstbr. Av.' flere og flere revner, og bevægelsen i grunden har forplantet sig til posthuset, hvis facade begynder at slå revner. Overingeniør Flensborg med flere ingeniører er ankommen til åstedet.


3-12-1920 - JYLLANDSPOSTEN 

Notits: Jernbanebroen i Struer.

Der er nu foretaget en undersøgelse af grunden under den vaklende jernbanebro i Struer. Det er særlig den vestlige pille, der slår revner. Ved boringer på begge sider af den er det i følge 'Ringkj. A. Av.' godtgjort, at der først findes et lag strandsand, ca. 2 meter dybt, dernæst et 2½ meters lag af forrådnende plantedele blandet med en del muslingeskaller. Derefter kommer der et lille lag grus og endelig kommer blåleret, som findes i en dybde fra 7 til 10 meter. Dybere har man ikke boret, da man ved pilotteringen kun brugte pæle af 9 meters længde.

Hvad der videre skal foretages, vides ikke. Der har været talt om at ramme pæle ind under pillen på begge sider, men måske finder man på et middel, der er mere probat.


3-12-1920, 5-12-1920, 8-12-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Lokomotiv. 24 stkr. m³ solid tipvogne og et ca. 50 HK lokomotiv, alt 785 mm sporvidde, samt en del gode, brugte sveller er til salg straks. Entreprenør Henrik Jensen, Struer.


9-11-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Sælges: Lokomotiv, ca. 50 hk, 785 mm. Henrik Jensen, Struer.


5-2-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Et forfulgt lokomotiv.

Forleden morgen skete der i følge "Ringkj. A. Dagbl." et slemt uheld med et lille arbejdstog, der kører fyld fra Knarbjerg bakke til Struer.

Uheldet skete ved, at lokomotivet ikke kunne gå helt hen til de 10 fyldte tipvogne, der skulle køres bort. Arbejderne skulle så føre dem hen til lokomotivet under kraftig benyttelse af de 2 bremsevogne, men pludselig tog vognene magten fra arbejderne og kom med fart ned mod lokomotivet.

I stedet for at lade lokomotivet i stikken og springe af satte føreren det i gang og forsøgte at køre fra vognene, som kom i stadig stærkere fart nedad bakken. Ved en krumning af banen løb lokomotivet af sporet og blev i næste sekund indhentet af vognene.

Lokomotiv såvel som vogne væltede hulter til bulter.

Lokomotivføreren fik et slag i ryggen, men slap forøvrigt uskadt.


1-3-1921, 3-3-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Lokomotivfører til arbejdslokomotiv ved jordarbejde søges straks. Entreprenør Henrik Jensen, Struer. 


20-3-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Det vaklende bygværk.

Jernbanedæmningen ved Struer nærmer sig nu snart sin fuldendelse. Arbejdet på pakhusene skrider også rask fra hånden. Jernbanebroen volder ængstelse. Den slår stadig ny revner, og selv om man stadig sørger for at tætte disse, går der kun kort tid, inden de griner en i møde igen. Det er de piller, hvor man har undladt pilotteringen, der synker og forvolder revnerne. Man kan i følge ‘Ringkj. A. Av.’ med det blotte øje iagttage sænkningen. Hvad der skal gøres for at umuliggøre en katastrofe, står endnu hen i det uvisse, men at der må gøres noget for at stive disse piller af, er givet.


1-4-1921, 5-4-1921, 6-4-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenørmateriel. Til salg eller leje1 st. 50 H.K. lokomotiv og 24 stkr. 3¼ m³ tipvogne, 785 mm sporvidde. Endvidere haves til salg 12 stkr. store, buede jernvinduer, Entreprenør H. Jensen, Struer.


28-5-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Udvidelsen af Struer station.

Jordarbejdet ved Struer stations udvidelse er nu fuldført og af entreprenørerne afleveret til Statsbanerne. Arbejdet, der blev påbegyndt den 1. februar 1919 og fuldført til 1. maj 1921, skulle have været færdig til 1. oktober 1920. De 7 måneders forsinkelse skyldes, at havnebroen ikke blev færdig til kontraktmæssig tid.

Noget af det vanskeligste ved arbejdet har været fremskaffelsen af de store sten til glacis'et på den østlige dæmning, hvortil der er anvendt ca. 400 jernbanevognladninger kampesten, indkøbt fra mange forskellige steder i Jylland og Fyn, lige fra Frederikshavn til Odense. Arbejdet, der er udført i en tid, hvor der har været store prisstigninger på alt, har kostet i følge 'Holst. Av.' Statsbanerne ca. 975,000 kr. og har skaffet arbejde til en arbejdsstyrke på 30 til 70 mand i ca. 2 år.

Entr. C. A. THOMSEN, Struer


Indehaver:

1916-19??  Entr. C. A. Thomsen, Struer    (Ålborg ?)


Arbejde ukendt. 

Sporvidde ukendt. 


- - - -


21-7-1916, 22-7-1916, 24-7-1916 - HOLSTEBRO DAGBLAD
En hest, passende til at drive tipvogne, ønskes til leje. Henvendelse til entreprenør

C. A. Thomsen, Struer.

Siden er senest

rettet


10-10-2015 

12-10-2019 

8-1-2020