Hjem

Industribaner i

Danmark                                     

Ukendt teglværk. Postkort.

Lidt om siden


Den oprindelige hensigt med denne side var at bringe en serie artikler, som tidligere var bragt i 'Tipvognen' og dækkende kendte industribaner i det sydfyenske øhav, ud til et større publikum i en redigeret og opdateret udgave.

Det har desuden vist sig, at det også er praktisk at bringe kendte oplysninger om   industribaner i det øvrige Danmark i en forenklet form og så håbe på, at der efterhånden dukker yderligere materiale op, og at det bliver muligt få det redigeret. Peter Andersen, Hedehusene - 2014

Notaterne


Notater fra aviser m.m. er som regel gengivet med nyere retskrivning i det omfang, det ikke forstyrrer meningen, da der ofte har været tale om gamle, sværtlæselige håndskrevne afskrifter, ligesom den gamle retskrivning i kilderne ikke altid har været særlig konsekvent.


Ved notater fra arkivalier er der som regel tale om et kortfattet resume af flere offentlige skrivelser om samme sag, hvor originalteksten ofte vil fylde 5-10-20 gange så meget.


Illustrationer er så vidt mulig anført med fotograf/oprindelse, men denne er ofte uvis.


UTM-angivelserne er kun vejledende, og mangler p.t. ved mange.


Eventuelle rettelser, tilføjelser o.l. bedes sendt til  rette@industribaner.dk

SIDEN ER UNDER OPBYGNING