Bryrup - Diverse

BRYRUP   

DIVERSE       

HANS LARSEN, Bryrup


UTM 32N: N 6208xxx, E 531xxx - Ref.nr. 58.xx.


Ejer:

1946    Tørvefabrikant Hans Larsen, Bryrup


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19?? .

Sporvidde ukendt.  Trækkraft ukendt.


- - - -


14-1-1946 - JYLLANDSPOSTEN
Tørvemateriel. En Vejen presser med elevator, 3 troljer, ca. 70 m kabel, redskabstøj m.m., alt i fin stand, er til salg. Tørvefabrikant Hans Larsen, Bryrup.

CATHRINEDALS TEGLVÆRK KATRINEDALS TEGLVÆRK 


UTM 32N: N 6211434, E 532515 - Ref.nr. 58.02. 


Ejer:

1907-1909  Sagfører Winge, Århus. 

1909-19??   I/S Gammelstrup Teglværk 

1923-     Anders Tuelsen Dahl og Morten Mikkelsen 


Teglværk 3 km nord for Bryrup.


Bane anlagt før 1939, nedlagt 1968.

Sporvidde (580) 600 mm.  Trækkraft ukendt.


- - - -


Egnsarkivet f. tidl. Them Kommune
Billede B 547 - 1950-1960. Fra Katrinedal Teglværk. Kusk Karl Andersen. (Hestetrukken tipvogn.)


- - - - 


28-2-1900 - SILKEBORG AVIS
Notits: Et nyt teglværk.
Ved Kathrinedal agtes der efter forlydende oprettet et teglværk til sommer. Da der allerede er ét teglværk i samme egn, nemlig 'Tilfredsheds Teglværk', bliver der ingen knappe steder for mursten, såfremt planen bliver realiseret.


21-9-1907, 28-9-1907. 5-10-1907 - HORSENS FOLKEBLAD
Cathrinedals Teglværk med avlsgård, ca. 46 tdr, land (heraf ca. 6 tdr. land eng, ca. 5 tdr. land mose), smukt beliggende ved chaussé, ½ mil fra Bryrup st., 2 mil syd for Silkeborg, i god drift, højovn, gode maskiner og bygninger, anerkendt fint, rødt ler, produktion 4 à 500,000, udmærket afsætning, kan købes på moderate vilkår ved henvendelse til ejeren, sagfører Winge i Århus.


8-3-1909 - POLITIKEN
Auktion over teglværk og landejendom.
Cathrinedals Teglværk på Velling mark


29-3-1909 - SILKEBORG AVIS
Notits: Ejendomshandler:
Sagfører S. Winge, Århus, har underhånden solgt Kathrinedals Teglværk med tilhørende avlsgård til interessentskabet 'Gammelstrup Teglværk' for 15,000 kr. Arealet er ca. 45 tdr. ld., uden besætning. Teglværket overtages strax.


22-5-1921 - JYLLANDSPOSTEN
Notits: En mose, der får lov at brænde. For en halv snes dage siden opstod der ild i den til Katrinedals Teglværk hørende tørvemose ved Silkeborg, og da arbejdet på teglværket fuldstændig er standset i sommer på grund af for stort lager, får ilden lov til at brænde videre. Den eneste fjende, den endnu har haft, har været regnen; men da de øverste lag aske nemt har kunnet optage den smule regn, der hidtil er falden, breder ilden sig jævnt videre i bunden. Grunden til ildens opståen vides i følge 'Silkeb. Av.' ikke.

LØNDAL, Addit

 

UTM 32N: N 6212000, E 536500 - Ref.nr. 58.AE. 


Ejer:

1956-63  (Skovfoged Sommer, tlf. Sdr. Vissing 135)


Gods i Additskov. Formentlig spor ved savværk.  


Spor anlagt (før) 1956. 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - - 


Mangler Spøer 


E. DAHL MORTENSEN, Addit 

 

UTM 32N: N 6210400, E 538300 - Ref.nr. 58.xx. 


Ejer:

194?-46  E. Dahl Mortensen, Addit  (tlf. Burgårde 38)


Tørveproduktion ukendt sted.  


Spor anlagt 194?, nedlagt 1946. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


21-3-1946, 22-3-1946, 23-3-1946 - JYLLANDSPOSTEN
Tørvemateriel - bil. Absolut 1. kl. materiel, bestående af: 1 stk. 10 hk elektromotor (vekselstrøm), 1 presse (Gjesing), 65 m spor, 9 kg, med skifte, 3 stk. gravvogne, 2 stk. udkørselsv., 4 hjul, på kuglelejer, rem, redskaber m.m., sælges billigt samlet eller delt, event. byttet med personvogn mod. 28-32 eller bil uden gummi, ikke ældre end mod. 37. E. Dahl Mortensen, Addit. Tlf. Burgaarde 38.


12-4-1946, 14-4-1946, 16-4-1946 - JYLLANDSPOSTEN
Tørvemateriel, alt som nyt, sælges til følgende meget billige priser: 1 stk. presser (Gjessing) 250 kr. 3 stk. udkørselsvogne, 4 hjul på kuglelejer 350 kr. 3 stk. gravvogne 200 kr. 65 m 9 kg spor med skifter og alt tilbehør 800 kr. Ved køb af det samlede værk kan en fin 10 hk elektromotor (vekselstrøm) medfølge til noget under dagspris. E. Dahl Mortensen, Addit, tlf. Burgårde 38.

V. CHRISTENSEN, Addithus 

 

UTM 32N: N 6212032, E 537867 - Ref.nr. 58.xx. 


Ejer:

19??-1943  Skovfoged V. Christensen, Addithus  (tlf. Burgårde 13y)


Tørveproduktion ukendt sted.  


Spor anlagt 194?, nedlagt 1943. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


14-1-1943, 18-1-1943 - BERLINGSKE TIDENDE
Tørveælteværk med lokomobil. Ælteværk, mrk. ‘Hjerm’, kapacitet ca. 6000 i timen, med lokomobil, en del 10 kg spor, gravvogne, spil med vire, pumpe, skæretromle, dyndvogn, Chevrolet lastbil 1934 med dyndkasse m. m. sælges til solid køber. Dynd- og læggeplads til 1 års produktion kan eventuelt medfølge ved værket. Nærmere ved henv. til Skov V. Christensen. Telf. Burgårde 13 Y. Addithus pr. Addit.


30-9-1943, 4-10-1943 - JYLLANDSPOSTEN
Tørvemateriel. 1 Smith presser med transportbånd, et parti 10 kg spor og 17 kg spor med sveller. .... Tlf. Burgårde 13y, Skovfoged V. Christensen, Addithus pr. Addit. (Sælges ?)

VORRET BRUNKULSLEJE 

 

UTM 32N: N 6212400, E 530100 - Ref.nr. 58.07. 


Ejer:

19??-194?  Grosserer Svend Pedersen, København 


Brunkulsleje syd for Vorret st. (HBS), åbnet 1940, lukket 1949?


Spor anlagt 1943?, nedlagt 1949. 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft Motorlokomotiv. 


Motorlokomotiv 

(1)  ?   B dm   Deutz 36189 1941  Deutz 12 hk  type OMZ117F


(1)  Købt 12-1945 fra Afviklingsudvalget i Esbjerg. 4,6 tons.
Leveret ny til Ing. Oswald Kröner & Co., Breslau.

1945 fundet som tysk efterladenskab hos Bauunt. H. Klammt, Esbjerg.


- - - -


31-7-1940, 2-8-1940, 4-8-1940 - JYLLANDSPOSTEN
Kopgravemaskine, selvtransportabel, sælges .... . Brunkulslejet, Vorret pr. Them.


22-9-1943, 23-9-1943, 24-9-1943 - JYLLANDSPOSTEN
Ca. 150 m tipvognsskinner og 6-8 vogne ønskes til købs eller leje fra nu til 1. maj 1944. Brunkulslejet, Vorret pr. Them.


10-1-1948, 11-1-1948, 12-1-1948 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvognslokomotiv købes, helst Pedershaab med Ford A motor. S. Pedersen, Vorret pr. Them. 


1-2-1948, 2-2-1948, 3-2-1948 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvognsspor købes. 150 m 9-10 eller 12 kg. S. Pedersen, Vorret pr. Them. Tlf. Them 60x.


4-10-1949, 6-10-1949 - JYLLANDSPOSTEN
20 stk. ¾ m³ tipvogne sælges, 600 mm sporvidde. Vorret Brunkulsleje pr. Them. Tlf. Them 60x.

Siden er senest

rettet


2-9-2019 

15-10-2019 

10-3-2020