Thisted - Diverse

THISTED

DIVERSE

LANDLYST TEGLVÆRK, Thisted 


UTM32: N 6312550, E 479250 - Ref.nr. 22.02.


Ejer:

1927       Brix


Teglværk opført 1848 ved Thisted-Sjørring vejen 2 km vest for Thisted.  Kort bane i lergrav med spilbane nærmest værket. Lukket 197?.


Bane anlagt (før) 1950, nedlagt 1969.

Sporvidde 800 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)  -  B bm  JWE  ?  19??  ?  ? 


(1)  Eksisterede omkring 1950. Solgt 1969.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1947-53:

23-9-1952: 2 forkrybbede samleled SN 12297 A.


Spøer - Hovedbog 1953-58:

1958: Spordele


Spøer - Hovedbog 1958-61:

1959: Spordele

1960: Spordele.

9-3-1960: 20 skinner brugte 12 kg = 9 meter.

1961: Spordele.


Spøer - Hovedbog 1961-64:

1962: Spordele

1964: Spordele

THISTED KOMMUNES RENOVATIONSANLÆG


UTM32: N 6313000, E 478480 - Ref.nr. 22.01.


Ejer:

1947-19??  Thisted kommune


Dano-affaldssorteringsanlæg opført 1947 ved Thisted-Struer banen (DSB) 2 km vest for Thisted. Ca. 100 m spor til udkørsel af jord.  Lukket.


Bane anlagt 1947, nedlagt 197?.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorvogn.


Motorvogn

(1)  --  A1 bm  ThiK?  -  19??  ILO  ? 


(1)  Forlænget tipvogn påmonteret motor med kædetræk i den ene ende. Hjemmebygget?


- - - -

THISTED KALKVÆRK 

DE FORENEDE KALKVÆRKER 


UTM32: N 6312550, E 479800 - Ref.nr. 22.xx. 


Ejer:

1896-19??      De forenede Kalkværker


Kalkværk anlagt 1896 i Torp 2 km vest for Thisted.


Bane anlagt før 1906, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


1-8-1906 - THISTED AMTS TIDENDE
Notits: Benet brækket 3 steder. En beklagelig ulykke er i går eftermiddag mellem kl. 6 og 7 sket i kalkbrudet ved Australiensminde, idet arbejdsformand Christensen, som bor på Thingstrupvej, er bleven overkørt af en tipvogn og har fået benet brækket på flere steder. Ulykken skete på den måde, at en stoppebom for en tipvogn knækkede og vognen satte i stærk fart ned ad sporet. I samme øjeblik kom Christensen kørende med en tipvogn, forspændt en hest, på et et ved siden af liggende spor. Hesten blev nu bange og drejede ind over sporet; Christensen søgte at komme over på den anden side af vognen, men blev klemt af hesten og i det samme kom vognen og gik over hans ben med begge hjul, hvorved han fik 3 brud.
Læge Grabow, der straks tilkaldtes pr. telefon, forbandt den tilskadekomne i hans hjem, der ligger ved siden af arbejdspladsen, hvorefter han kørtes til sygehuset. Hans tilstand giver i dag anledning til bekymring.


9-3-1907, 13-3-1907, 16-3-1907 - THISTED AMTSAVIS
Pladsen som tipvognskarl på kalkbrudet ved Australiasminde er ledig og kan søges af en ædruelig og pålidelig gift mand, der skal bo i den ved brudet beliggende ejendom. En, der er vant til at omgås heste, vil blive foretrukken. Tiltrædelse strax. N. J. Thykier.


7-9-1907, 11-9-1907 - THISTED AMTSAVIS
Arbejds-formand. For en dygtig og energisk mand, der er kjendt med kalkstensbrydning, tipvognskjørsel og sporlægning, er plads ledig ved vort kalkbrud. Bruddet kan eventuelt bortforpagtes. De forenede Kalkværker, Thisted.


30-6-1916, 3-7-1916, 6-7-1916 - JYLLANDSPOSTEN

En del tipvogne og 60 mm skinner er til salg. De forenede Kalkværker, Thisted. 

Annonce 1906

CHR. LYNEBORG, Thisted


UTM32: N 6312000, E 4810030 - Ref.nr. 22.xx. 


Ejer:

1917-1918  Chr. Lyneborg, Thisted 


Formål og beliggenhed ukendt. Tørveproduktion ?


Bane anlagt 19??, nedlagt 1918?. 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt. 


- - - -


11-7-1917, 13-7-1917, 15-7-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Spor og tipvogne. Ca. 200 løbende meter 65 mm spor med skiftespor, spiger, lasker og sveller, 3 bremsevogne og 2 enkelte vogne, 600 mm sporvidde, er straks til salg. Chr. Lyneborg, Thisted. Tlf. 457.


14-2-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Mosegård., 45 tdr. land ager, 20 tdr. meget dyb tørvemose, 2 kilometer fra station, kan købes med besætning, inventarium, tørvemaskiner, lokomobil, tipvogne og spor etc. ved henvendelse til Chr. Lyneborg, Thisted. Telefon nr. 457.

THISTED SEJLKLUB


UTM32: N 631xxxx, E 480xxx - Ref.nr. 22.xx. 


Ejer:

1945


Formentlig til beddingsanlæg. Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt (før) 1945, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft spil.


- - - - 


23-11-1945: 

Købt 7290 kg skinner og 2 spil fra Afviklingsudvalget i Thisted.

J. SLOTH ODGAARD, Keldstrup 


UTM32: N 6316479, E 486195 - Ref.nr. 22.xx. 


Ejer:

1918  J. Sloth Odgaard, 'Ny Ullerupgaard' pr. Thisted


Gård ca. 1 km øst for Keldstrup. Formål ukendt.


Bane anlagt (før) 1918, nedlagt 1918?

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


19-4-1918, 20-4-1918, 21-4-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsskinner til salg. 10 stkr. 5 meter lange tipvognsskinner med samlere sælges for højeste bud. J. Sloth Odgaard, 'Ny Ullerupgaard' pr. Thisted.

THISTED AMTS VEJVÆSEN


UTM32: N 631xxxx, E 480xxx - Ref.nr. 22.01.


Ejer:

19??-19??  Thisted Amt


Vejvæsenet havde grusgrave til vedligeholdelse af amtets landeveje.

I nogle af disse grusgrave anvendtes tipvogne, hvoraf kendes: 


Sindbjerg Grusgrav, Mors:

Bane anlagt 1910, nedlagt 19??.


Bjergby Grusgrav, Mors:

Købt 1926, solgt 1936 til Solbjerg-Sundby kommune.

Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.


Sporvidde ukendt. Trækkraft formentlig håndkraft, evt. spil.


- - - -


1-9-1905 - MORSØ FOLKEBLAD
Thisted Amtsråd. Mødet den 30. august 1905.
Køb af grusgrav. Amtsvejinspektøren indberetter, at han i forbindelse med kredsudvalget i Morsø herreder i henhold til bemyndigelse på amtsrådsmødet den 30. novbr. f. a. af Peter Bjerregaard, Sindbjærg, har købt en hedeparcel, stor godt 24 td. ld., for en pris af ialt 4500 kr., til anvendelse til grusgrav. Tiltrædes.


30-8-1910 - THISTED AMTS TIDENDE

Notits: Thisted Amtsråd. Mødet den 30. august.

Vanskelige forhold. Amtsvejinspektøren anholder om tilladelse til at måtte anskaffe 220 meter spor og 2 tipvogne til gratis brug for grusharperne ved Sindbjerg grusgrav, da forholdene på grund af gravens dybde er særlige vanskelige. – Tiltrådtes.


19-1-1926 - MORSØ FOLKEBLAD

Thisted Amtsråds møde.

Amtsvejinspektørens indstilling - bl.a. anskaffelse af ekstra spormateriel til tipvogne i amtets grusgrave 1850 kr. - vedtoges.


26-8-1936 - MORSØ FOLKEBLAD

Notits: Thisted Amtsråds møde i dag.

Amtsgrusgraven i Bjergby sælges til Solbjerg-Sundby kommune.

Amtsvejinspektøren forelagde i dag i amtsrådsmødet indstilling om at sælge amtets grusgrav i Bjergby til Solbjerg-Sundby sogneråd for 800 kr. Under overdragelsen er indbefattet en tipvogn og 50 meter spor. Arealet, der andrager 4925 m², er af amtsvejvæsenet erhvervet i 1926 for 1800 kr.

Vejudvalget anbefalede, og salget vedtoges.

M. BJERREGAARD, Thisted


UTM32: N 6312007, E 480864 - Ref.nr. 22.xx. 


Ejer:

1941   M. Bjerregaard, Nørregade 25, Thisted  


Formål ukendt. Beliggenhed ukendt.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - - 


13-10-1941 - THISTED AMTS TIDENDE

En tipvogn med 80 alen spor, 6 stænger 2 tommers vinkeljern (9 al. lange), Fraugdeplov nr. 4, lille fladvogn, arbejdsvogn, arbejdsfjedervogn m. m. sælges billigt. M. Bjerregaard, Nørregade 25, Thisted. Tlf. 686 benyttes.

Gdr. BIRTON NIELSEN, Skinnerup 


UTM32: N 6315023, E 480609 - Ref.nr. 22.xx. 


Ejer:

1925    Gdr. Birton Nielsen, 'Hønbjerg', Skinnerup 


Gård ca. 2 km nord for Thisted. Spor til roetransport i stalden. 


Bane anlagt (før) 1925, nedlagt 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


27-7-1925 - THISTED AMTSAVIS
Notits: Hørdum og Omegns Husmandsforening ....
Man aflagde derefter besøg hos gårdejer Birton Nielsen, Hønbjerg, hvor man blev ligefrem imponeret over den udstrakte anvendelse af maskinkraft, som fandt sted i dette velindrettede og fortrinlige landbrug, der fandtes tractor, malkemaskine, savværk, kværn m. m. Til roernes opbevaring var indrettet en mægtig underjordisk hvælving, herfra transporteredes roerne ved hjælp af et hejseværk i tipvogne ind i stalden. ....
Staldbygningen er i 3 etager, i underste etage står kreaturerne, i næste etage svinene og i øverste etage er hø og halm.

Siden er senest

rettet


6-1-2016 

9-8-2019 

26-10-2019