Agerbæk - Diverse

AGERBÆK

DIVERSE              UTM skal rettes

INGV. BERTELSEN, Agerbæk


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 70.xx. 


Ejer:

1942-1945  Ingv. Bertelsen, Agerbæk  (tlf. 55) 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


- - - -


8-5-1942 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Til salg. 4 troljehjul med aksel og evt. jernstativ. I. Bertelsen, Agerbæk.


31-3-1943 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Et tørvespil med ca. 150 alen wire, 4 troljehjul med aksel sælges. I. Berthelsen, Agerbæk.


15-4-1944, 17-4-1944 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Til salg. Et parti T-jern, 40 mm, og 3 rullevogne, 1 tørvetrolje sælges. Mosehus til udleje. Gode, sorte tørv kan tages som betaling. Ingv. Bertelsen, Agerbæk, tlf. 55 kan benyttes.


9-6-1941 - SYDVESTJYDEN
Notits: Alle mand i arbejde med i tørvene.
Ved Agerbæk og Vrenderup er store styrker i færd med at oparbejde brændsel. Varde, mandag.
Det er ved at være højsæson i tørvemoserne, og i de rigtige tørveegne er alle, der kan, i travl virksomhed med tørvearbejdet.
Et af de steder, hvor næsten alle har slået sig på tørveproduktionen, er Agerbæk.
Blandt de mange, som har tørvepressere i gang i omegnen, nævner vi mekaniker Berthelsen, møbelfabrikant Ludvigsen, vognmand Jacob Mathiesen, tømmerhandler Sørensen og gdr. Simon Nielsen, Rodebæk, møller Papuga og gdr. Chr. Sørensen, samt ikke at forglemme storfabrikanten, Iver Jørgensen, Debel, der også selv har patent på en tørvepresser.
Vi aflagde forleden besøg hos en af tørvefabrikanterne, mekaniker Bethelsen, Agerbæk.
Berthelsen har et automobilværksted, og da der nu på grund af forholdene intet blev at gøre på værkstedet, slog han sig på tørvehistorien i fællesskab med husmand Ankjær Thomsen, Rodebæk, i hvis mose tørvene oparbejdes. Han anskaffede presser og elektromotor samt spor og tipvogne til graven og 4 rullevogne til udkørsel af tørvene fra graven til læggepladsen, fik lagt elektrisk ledning til graven og tog så fat den 5. maj. Der var nogle vanskeligheder med frosten til at begynde med, men det er ellers gået udmærket. Nu ligger der 250,000 knastørre tørv på brinken, færdig til bortkørsel, og vognene var i gang med at transportere tørv til stationen, da vi aflagde besøg i mosen. Det var et parti, som var solgt til Fyn. Berthelsen fortalte, at der foreløbig var solgt 150–200 tons, men man ventede at komme op på en produktion af 500 tons. Tørvenes askeindhold var 4,4. Vandindholdet 25. Varmeenheder 3900.
Udlægspladsen, en høj, tør skråning, er ualmindelig gunstig for tørringen. Nogle rullevogne med hesteforspand er i uafbrudt virksomhed med at slæbe tørvene op fra presseren, mens arbejdet står på.
Alene på denne plads er beskæftiget 7–8 mand foruden de, der har fortjeneste med at køre tørvene bort.
Når vi tager alle tørveværkerne i sognet, altså de talrige værker i Vrenderup mose også, bliver det en en anselig styrke, som arbejder med tørvene.
Og der tjenes masser af rare skillinger.

N. P. HERMANSEN, Agerbæk


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 70.xx. 


Ejer:

1944  N. P. Hermansen, Agerbæk  (tlf. 32)   


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


- - - -


6-1-1944 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Jernspor til tørvemose købes. Både i mindre og større parti har interesse. N. P. Hermannsen, Agerbæk, tlf. 32.

JAC. MATHIASEN, Agerbæk


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 70.xx. 


Ejer:

1942  Jac. Mathiasen, Agerbæk


Formål og beliggenhed ukendt.


- - - -


23-4-1942 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Jernbeslået spor – Klaver. 200 m svært træspor samt et veholdt klaver, mrk. Schubert, til salg. Jac. Mathiasen, Agerbæk.

N. PAPUGA, Agerbæk


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 70.xx. 


Ejer:

1942  Møller N. Papuga, Agerbæk Mølle  (tlf. 45)


Formål ukendt.


- - -


23-5-1942, 26-5-1942 - VESTKYSTEN - ESBJERG 

Tørvemose. Brugt træspor, ca. 150 m langt, til salg. Møller N. Papuga, Agerbæk Mølle, tlf. Agerbæk 45.

AAGE SØRENSEN, Agerbæk


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 70.xx. 


Ejer:

1947  Vognmand Aage Sørensen, Agerbæk


Formål og beliggenhed ukendt.


- - - - 


Spøer - Hovedbog 1953-58

1957: Vogndele.

H. HAAHR HANSEN, Agerbæk


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 70.xx. 


Ejer:

1947  H. Haahr Hansen, Agerbæk   (tlf. 4)


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft motorkomotiv.


Motorlokomotiv

(1)  ?   ?   ?   ?  ?1947  ?   ?


(1)  Til salg november 1947. 3 tons. Kun brugt i 3 måneder i mosen.


- - - -


10-3-1945, 12-3-1945 - VESTKYSTEN - ESBJERG

70 m jernspor ønskes til leje. – H. Haahr Hansen, Agerbæk. Telf. 4. 


15-11-1947 - JYLLANDSPOSTEN 
Motorlokomotiv, 3 tons, kun brugt 3 mdr. i mosen, til salg. H. Haahr-Hansen, Agerbæk. Tlf. 4.

CHR. NISSEN, Agerbæk


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 70.xx. 


Ejer:

1943  Chr. Nissen, Agerbæk


Formål og beliggenhed ukendt.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


22-3-1943 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Spor til salg. 150–200 meter træspor, beslået med halvtrundt jern, er til salg. – Chr. Nissen, Agerbæk.

BRDR. LUDVIGSEN, Agerbæk


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 70.xx. 


Ejer:

1943  ?  Ludvigsen og ?  Ludvigsen, Agerbæk   (tlf. 5)


Tørveproduktion.  Beliggenhed ukendt.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


29-3-1943 - VESTKYSTEN - ESBJERG

150 meter tipvognsspor udlejes i tørvesæsonen. 1 stk. 7HK elektromotor, 380 volt vekselstrøm, samt 2 troljer med kuglelejer sælges. Brdr. Ludvigsen, Agerbæk, tlf. 5. Kl. 18–20.


Det danske Hedeselskab, Mergelafdelingen (SA ebd 042231281)
1911-1923 m. m. Kontobog for spor - 138
Udlejning af spor til tørveproduktion fra 1948/49 og Udlejning af spor til tørveproduktion (1943-1947).
Lejet ikke specificeret materiel fra mergelafdelingen 1943-1946.

?? DAMBRUG, Agerbæk


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 70.xx. 


Ejer:

1959  Brdr. Ludvigsen, Agerbæk   (tlf. 26)


Dambrug. beliggenhed ukendt.


Sporvidde 500 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1958-61:

7-7-1959:

18,4 m br. 5 kg skinne samlet til spor på 105 mm stålsveller (ny) sporvidde 500 mm.
1 alm. drejeskive 500 mm – 5 kg hjørner – 5 arme.
1 undervognsramme med brugte lejer og hjulsæt 300x500x54x40/88. Spordele.
7-9-1959:

100 m 5 kg/m skinne samlet på 105 mm x 500 mm stålsveller.

DEBEL MOSE, Agerbæk


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 70.23. 


Ejer:

1917-1920  Esbjerg komune


Tørveværk i Debel mose 2 km øst for Agerbæk st. (DSB) med bane til denne.


Bane anlagt 1917, nedlagt 1919.

Sporvidde 700 mm. Trækkraft damplokomotiv.


Damplokomotiv

(11)  ?   B t   O&K  3050  1908  20 hk 


- - - -


23-2-1917, 26-2-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Licitation over tørveskæring. Esbjerg kommune ønsker tilbud på skæring etc. af 12 à 15 mill. tørv i Debel mose pr. Agerbæk st. Betingelser fås ved henvendelse til Stadsingeniørens kontor i Esbjerg. Skriftlige tilbud modtages sammesteds indtil tirsdag den 6. marts d. a. kl. 3 eftm.


Det danske Hedeselskab, Mergelafdelingen (SA ebd 042231281)
1911-1923 m. m. Kontobog for spor - 138
Journal for indkøb af spor. Salg af spor og vogne til tørveproduktion under første verdenskrig.
29-5-1917 fra Bur Esbjerg byråd - 2078 m mont. spor, 4 stk. sporskifter
29-5-1917 fra Nees Esbjerg byråd - 20 stk. tipvogne
30-6-1917 fra Kjeldbjerg Esbjerg byråd - 1422 m spor mont.


15-8-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Esbjergs forsyning med tørv. Esbjerg, 14. august. Det er nu lykkedes Esbjerg kommune at opnå en overenskomst med Statsbanerne, så at der bliver etableret forbindelse mellem Statsbanernes spor på Agerbæk station og sporet fra den af Esbjerg kommune erhvervede tørvemose i Debel. Man har derefter påbegyndt hjemkørslen af tørvene, der antagelig vil vare måneden ud, da der her skal hentes 5-6 millioner tørv.


1917-18 - DSB - Beretning om driften

Baneafd., arbejder for fremmede: Esbjerg kommune, anlæg af sidespor, Agerbæk.

– do. – : Esbjerg byråd, anlæg af tipvognsspor, Glejbjerg.


3-12-1918, 5-12-1918, 7-12-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Materiel til salg. 3 km spor af 7 kg skinner med stålsveller, 20 tipvogne, 1 lokomotiv, 700 mm sporvidde, 2 selvtransportable lokomobiler à 25 eff. HK til 12 atm. tryk, Munktells fabrikat, 3 brændehuggemaskiner samt en del transmissioner og remme sælges for højeste bud, samlet eller delt. Nærmere oplysning fås ved henvendelse til Esbjerg Byråds udvalg for de tekniske anliggender.

DEBEL MOSE, Agerbæk


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 70.xx. 


Ejer:

1910  Ukendt


Tørvegravning i Debel mose. 

Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - - 


Agerbæk Lokal Arkiv
Billede B 797 - 1910. Tørvegravning i Debel mose, nedenfor Debelvej 41. (Jerntipvogn og lokomobil.)

K. V. D. RECKE, Agerbæk


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 70.xx. 


Ejer:

1945  K. V. D. Recke, Agerbæk


Tørveproduktion? Beliggenhed ukendt.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


12-3-1945, 16-3-1945 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Esbjergpresser. En Esbjergpresser med kuglelejer (kun brugt en måned), evt. med elevator samt 75 m spor til salg. Henv. K. V. D. Recke, Agerbæk. Tlf. 11 kan benyttes.

JØRGEN JENSEN, Agerbæk


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 70.xx. 


Ejer:

1944  Jørgen Jensen, Agerbæk  (tlf. 31)


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


25-2-1944 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Nogle meter spor, en tørvepresser og en gasmotor sælges. Jørgen Jensen, Agerbæk- -- Telefon 31.


Siden er senest

rettet


8-4-2015

20-7-2019