Esbjerg - Teglværker

ESBJERG 

TEGLVÆRKER              UTM skal rettes

ESBJERG TEGLVÆRK


UTM 32N: N 608, E 557 - Ref.nr. 74.02. 


Ejer:

1933-1968  Esbjerg Teglværk A/S


Teglværk i sydøstlige del af Esbjerg ved kysten. Nedbrændt 1968 og erstattet af nyt værk uden spor i Gørding.

Kort bane til grav øst for værket. Grav senere brugt som losseplads.


Bane anlagt 19??, nedlagt 1968.

Sporvidde 600 mm, 700? mm. Trækkraft motorlokomotiver.


Motorlokomotiver

(1)  ?   B dm  Deutz  36178  1941  Deutz  ?  type OME117F

(2)  ?   B         Nagbøl  6101  1961  ?  ?   type KMN 3,5


(1)  Krigsefterladenskab, formentlig købt kort efter 1945.

       Oprindelig leveret til W. Stiebel, Berlin, Tyskland, via Klöckner

       & Co., Duisburg.

       Ca. 1961 solgt til Sønderskov Teglværk (70.01) med 700 mm

       sporvidde.

(2)  Leveret nyt. Brændt ?


Jf. Lunds Teglværk. (74.09)


- - - - 


21-8-1954, 22-8-1954 - JYLLANDSPOSTEN

Motorlokomotiv, 1,5-2,0 tons, ønskes til købs. Sporvidde 640 mm. A/S Esbjerg Teglværk.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1968-72:

4-8-1970: Brugte 12 kg skinner u/lasker i 5 meters længde. 650 meter.

23-8-1970: Retur 150 meter 12 kg brugte skinner.

16-12-1970: Brugte 22 kg skinner uden lasker. 12 stk. a 12 meter = 144 meter.

1971 leveret spordele

11-2-1971: Retur 95 stk. 12 kg skinner a 5 meter = 475 meter.

MAADE TEGLVÆRK


UTM 32N: N 608, E 549 - Ref.nr. 74.03.


Ejer:

1895-????   Kapt. Mathiassen

1917-1919    H. J. Christensen, A. P. Christensen og H. L. M. Pedersen

1919-19??    L. A. Christensen og Alexander Jørgensen

1936-1950   L. A. Christensen

196?              Albert og Erhard Christensen


Teglværk opført 1895 ved kysten ved Måde. Skibsbro.

Ca. 1 km bane til forskellige grave øst for værket.

Bane anlagt før 1919, ude af drift før 1971, nedlagt 197? .

Sporvidder 450 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm.

Trækkraft håndkraft, motorlokomotiver.


Motorlokomotiver 600 mm

(1)  -  B bm  Nagbøl  357  1953  ?  ?  type KMN 3,5


(1)  Leveret nyt?. 3,5 tons.

       1974 solgt til Spøer. 1980 solgt til Fårup Sommerland, Saltum

       '34?'; forlænget, omsporet til 700 mm og ombygget af AFI,

       Middelfart, som "damplokomotiv" med 32 hk Fordson diesel- 

       motor.


Motorlokomotiver 700 mm

(11)  -  B dm  Nagbøl  5827  1958  ?  ?  type KMN 2,5

(12)  -  B dm  Nagbøl  6104  1962  ?  ?  type KMN 2,5

(13)  ?  B bm  ?  ?  ?  Ford  ?


(11)  Nyt. 2,5 tons.

         1974 solgt til Givskud Løvepark, forlænget og ombygget af AFI,

         Middelfart, som 'damploko-motiv' med 32 hk Fordson

         dieselmotor. 1980 solgt til Fårup Sommerland, Saltum '32'.

(12)  Leveret nyt. 2,5 tons.

         1974 solgt til Givskud Løvepark, forlænget og ombygget af AFI,

         Middelfart, som 'damploko-motiv' med 32 hk Fordson

         dieselmotor. 1980 solgt til Fårup Sommerland, Saltum '33'.

(13)  Til salg november 1935.


- - - -


18-2-1919, 19-2-1919, 20-2-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg: 5 stkr. brugte tipvogne (500 mm sporvidde), 1 stk. valsepresse, og 1 sæt dampkedelriste. Maade Teglværk, Esbjerg. telefon 300.


16-1-1920, 18-1-1920, 20-1-1920, 23-1-1920, 24-1-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Teglværks-materiel sælges:

5 stkr. brugte tipvogne (¾ kbm.), .... 

Maade Teglværk, Esbjerg. Tlf. 218.


24-11-1922, 29-11-1922, 1-12-1922 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg. 10 stkr. brugte ½ kbm. tipvogne, 500 mt. 7 kg spor, 1 stk. 25 hk dampmaskine, 1 dampkedel, egnet til beholder, 1 stk. 4" blæser, 1 stk. 5" centrifugalpumpe med 4" ledn. rør, 15.000 stkr. tagstensrammer, holl. model. En god 3-tons lastbil kan tages i bytte. Maade Teglværk pr. Esbjerg, telefon 218.


23-11-1935, 25-11-1935, 26-11-1935, 27-11-1935 - JYLLANDSPOSTEN

Teglværksmaskiner til salg. .... 1 stk. brugt Ford-traktor (700 mm sporvidde). Maade Teglværk, Esbjerg. Telefon Esbjerg 218.


14-9-1943, 15-9-1943, 16-9-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Skinner, tipvogne. Ca. 300 m 22 kg skinner, 8 stk. ¾ m³ tipvogne, 700 mm sporvidde, samt 1 gasgenerator for lastbil købes. Maade Teglværk, Esbjerg, tlf. 218.


10-12-1943, 11-12-1943, 12-12-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Skinner. 400 m 7 kg skinner købes. Maade Teglværk. Esbjerg tlf. 218.


3-3-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Gravemaskine. En spandekædegravemaskine, 5 m gravedybde, 15–20 kubikmeter i timen, sælges. Maade Teglværk, Esbjerg. Tlf. 218.


11-3-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Et sommerhus og 7 tipvogne stjålet. * Esbjerg, fredag (Privat).

Det er de besynderligste tyverianmeldelser, der indløber til kriminalpolitiet i Esbjerg. .... Endvidere har teglværksejer Christensen, Måde, anmeldt, at 7 store tipvogne med vippelad og en sporvidde på 700 mm er stjålet fra en af teglgravene. Tipvognene har en samlet værdi af ca. 4200 kr.


22-10-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Elektromotor - skinner. En 15–20 HK elektromotor, 440 volt, 200 m 7 kg skinner og 400 m 22 kg skinner købes. Maade Teglværk, Esbjerg. Telf 218.


18-5-1947, 20-5-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. 5 stk. tipvogne, ¾ m³, 700 mm sporvidde, købes. Maade Teglværk, Esbjerg. Tlf. 218.

STRANDGÅRDENS TEGLVÆRK


UTM 32N: N 608, E 549 - Ref.nr. 74.08.


Ejer:

19??-19??  ?


Teglværk ved kysten øst for Maade Teglværk.


Bane anlagt 19?, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1961-64:

1962: Vogndele (600 mm)

1963: Vogndele (600 mm)

GAMMELBY TEGLVÆRK, Esbjerg


UTM 32N: N 618, E 530 - Ref.nr. 74.06. 


Ejer:

1935            Brdr. Munk

1946-1950  I/S v. A. J. P. Munk, C. N. Munk og K. P. Munk

19??             Brdr. Munk


Teglværk ved Darumvej/Mådevej i sydlige del af Esbjerg. Lukket 19??og nedrevet.


Bane anlagt (før) 1935, nedlagt (efter) 1962. 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiver. 


Motorlokomotiver

(1)  ?  B   PM  ?  19??  ?  ? 

(2)  ?  B   PM  ?  19??  ? ?


(1)  Købt brugt 17-4-1961 fra Spøer.

(2)  Købt brugt 26-9-1962 fra Spøer.


Jf. Esbjerg Teglværk og Lunds Teglværk.


- - - -


23-6-1935, 25-6-1935 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. Tilbud ønskes på 4 stk. ½ meter med 600 mm sporvidde. Gammelby Teglværk, Esbjerg. Telefon 1141.

CARL LUNDS TEGLVÆRK, Esbjerg


UTM 32N: N 618xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 74.09. 


Ejer:

1919-1925 A/S C. Lunds Teglværk 

1925-19??  A/S  (Esbjerg Teglværk)


Teglværk opført 1919 ved Darumvej. 1925 overtaget af Esbjerg Teglværk. 


Bane anlagt (før) 1912, nedlagt 19??.

Sporvidde 635 mm. Trækkraft motorlokomotiv?


Jf. Esbjerg Teglværk og Gammelby Teglværk.


- - - -


23-2-1918, 25-2-1918, 27-2-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Skinner og tipvogne til salg. Ca. 450 meter spor og 25 undervogne, som kan anvendes til tørvefabrikation, når der bliver sat trækasser på, er til salg. Henvendelse personlig til Aktieselskabet Lunds Teglværk, Esbjerg.


9-5-1918, 11-5-1918, 13-5-1918, 15-5-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Nyt tørveværk til salg. Produktionsevne ca. 80,000 tørv daglig. Endvidere et lokomobil, 10 H. K., og eventuelt noget spor er til salg. A/S C. Lunds Teglværk, Esbjerg. 


11-5-1920, 13-5-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsskinner. Ca. 150 meter spor i løse skinner à 7 kg pr. meter er til salg. A/S C. Lunds Teglværk, Esbjerg.

THORVALD MØLLERS TEGLVÆRK, Esbjerg


UTM 32N: N 614, E 530 - Ref.nr. 74.xx. 


Ejer:

19??-1918  Thorvald Møller ?

1918-1921  De forenede Teglværker i Esbjerg og Bramminge


Beliggenhed hedder nu Lergravsparken.


Billeder i Esbjerg LHA angiver at man 1912 havde damplok ??


- - - - 


7-9-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Et teglværks-aktieselskab. Herning, 6. septbr. På et møde i går vedtoges det at oprette et aktieselskab med det formål at drive Møllers Teglværker i Esbjerg og Bramminge Teglværk, som selskabet har erhvervet for 640,000 kr. Bestyrelsen består af proprietær S. Mikkelsen af Bjødstrup, købmændene Levin Sepstrup, Otto Jensen og Otto Sepstrup, alle af Herning, og sognerådsformand, mølleejer Christensen af Brande. Aktiekapitalen er 500,000 kr, hvoraf 300,000 kr. allerede er tegnet underhånden. Som direktør for virksomheden er antaget Levin Sepstrup.   


29-2-1920, 2-3-1920, 5-3-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Møllers Teglværk, Esbjerg, ønskes solgt eller byttet med en god købstads-ejendom. Henvendelse til S. Michelsen, Bjødstrup, Hammerum st. eller direktør Levin Sepstrup, Esbjerg.


17-2-1921 - JYLLANDSPOSTEN

De forenede Teglværker i Esbjerg og Bramminge A/S i Esbjerg afholder ekstraordinær generalforsamling på Paladshotellet i Esbjerg fredag den 25. februar d. a., eftm. kl. 1. Dagsorden: Forslag om afhændelse af selskabets ejendele, eventuelt selskabets opløsning, Adgangskort udleveres mod fornøden legitimation på selskabets kontor i Brande 3 dage forud for generalforsamlingen. Brande, den 14. febr. 1921. Bestyrelsen.


1-3-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Aktiekapitalen tabt.

De Forenede Teglværker i Esbjerg og Bramminge afholdt i fredags generalforsamling i Esbjerg. Selskabet stiftedes i 1918 med en aktiekapital på 500,000 kr., hvoraf de 300,000 kr. udbødes offentligt til pari kurs. De på generalforsamlingen fremlagte regnskabsoplysninger viste, at aktiekapitalen er tabt, og generalforsamlingen vedtog at opløse selskabet.

ESBJERG TAGSTENSFABRIK


UTM 32N: N 614, E 530 - Ref.nr. 74.xx. 


Ejer:

19??  Jens Hansen


Beliggenhed Grønnegade. 


Bane ??

N. J. POULSENS TEGLVÆRK, Esbjerg


UTM 32N: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 74.xx. 


Ejer:

1896  N. J. Poulsen


Anlagt 1896.


Bane ??.

Siden er senest

rettet


17-2-2015