Haderslev - Entreprenørfirmer

HADERSLEV

ENTREPRENØRFIRMAER          Ikke færdig

Entr., ing. OVE ARKIL, Haderslev


Indehaver: 

1941-1956  Ove Arkil

1956-          A/S


Indtil 1941 udgjorde firmaet Jyllands-afdelingen af PERSON KLEINS EFTF., Gentofte, som Ove Arkil var medindehaver af 1936-1940.


Motorlokomotiver 600 mm

(1)   ?   B bmg   PM  13786/324   1941  Ford  40 hk  type FD

(2)   ?   ?             ?         ?                  19??  ?

(3)   ?   ?             ?         ?                  19??  ? 


(1)  Ny. 4,5 tons. Leveret med brugt Ford AA benzinmotor, samt med

       Ford-generator nr. 2091 på lokomotiv.

        1970 tilhørende Teglværkerne Island-Grønland, Egernsund

        (93.07).

(2)  Købt 1946 fra Heeresmunitionsdepot Hadersleben, som havde en

        bane i Haderslev Østerskov under anden verdenskrig.

(3)  Købt 1946 fra Heeresmunitionsdepot Hadersleben, som havde en

        bane i Haderslev Østerskov under anden verdenskrig.

(*)   Juni 1943 udlejes motorlokomotiv i 3 mdr.

(*)   1946 købt resterne af 3 tons skinnetraktor fra Skrydstrup

        flyveplads.

(*)   Januar 1951 sælges 4,5-5 tons Pedershaab motorlokomotiv.


Anvendelse

1941    Ukendt.

1942    Vejanlæg, O.Kestrup-hovedlandevej 2. 

1942    Digearbejde, Årø  


- - - -


10-3-1942 - POLITIKEN

Notits: Civilingeniør O. Arkil, Haderslev, har fået overdraget arbejdet ved regulering og udvidelse af bivejen fra O. Kestrup til hovedlandevej nr. 2.


1-6-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Motorlokomotiv, 40 tipvogne og ca. 1,5 km spor ledig i 3 måneder for arbejde i brunkul eller lignende. Enten selvstændig entreprise eller evtl. samlet udlejning incl. betjeningsmandskab og formand. Ove Arkil, civilingeniør – entreprenør, Haderslev.


11-3-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemateriel. 8 dyndvogne à ca. 3 m³ til 600 mm spor til rå tørvedynd og 10-12 rullevogne søges til købs. Ove Arkil, civilingeniør – entreprenør, Haderslev. Telf. 2945.


8-1-1951, 10-1-1951 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenørmateriel. 4,5-5 tons motorlokomotiv, fabr. Pedershaab, og 24 stk. svære 1 m³ tipvogne, alt I prima stand, samt evt. ca. 3000 m 17 kg skinner til salg. Ove Arkil, Haderslev. Tlf. 22945.


- - - - 


Spøer - Hovedbog 1941-47:

1942: Vogndele. 600 mm.
1943: Vogndele, spordele.
1944: Spordele.
1946: Vogndele. 600 mm. 


Spøer - Hovedbog 1947-53:

1949: Vogndele. 600 mm.
10-10-1949: 6 sæt hjul 300x600.
12-12-1949: 6 sæt hjul 400x600.
1951: Spordele.
1952: Vogndele.


Spøer - Hovedbog 1958-61:

1961: Vogndele.

Entr. H. BOTHE, Haderslev


Indehaver: 

1938-19??  Entr. H. Bothe, Vestergade 20, Haderslev


Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


Anvendelse

1941     Værnemagtsarbejder, ?


- - - -


2-12-1941, 5-12-1941 - JYLLANDSPOSTEN

Gode, brugte ¼ cbm tipvogne, 600 mm tipvogne, og evt. lettere spor købes ved angivelse af billigste pris. H. Bothe, entreprenør, Haderslev, - Vestergade 20.


- - - - 


Afviklingsudvalget i Haderslev Polotikreds: 
15-4-1946 solgt til Brolæggermester Bothe, Vestergade, Haderslev:
116 stk. skinner à 5 m 8 kg, 2 stk. skiftespor. (Fra Skrydstrup Flyveplads)


- - - -  


Spøer - Hovedbog 1937-41:

1938: Spordele
1939 Spordele
1940 Spordele
1941 Spordele, vogndele 


Spøer - Hovedbog 1941-47:

1942: Spordele, vogndele
24-1-1942: Dele til 1 skifte 7 kg venstre 600 mm til træsveller. 1 skinneretter.
1943 Spordele, vogndele 


Spøer - Hovedbog 1947-53:

1948: Vogndele
1949: Spordele
16-1-1950: 200 sveller sporv. 600 for 7 kg, spordele
17-3-1950: 200 jernsveller for 600x7 kg skinner, spordele
1951: Vogndele, spordele (600 mm) 


Spøer - Hovedbog 1953-58:

1957: Vogndele (600 mm)
1958 2 brugte vogne ¾ x 600 mm uden hjulsæt og lejer.

Entr. POUL CHRISTENSEN, Haderslev 


Indehaver: 

193?-19??  Entr. Poul Christensen, Årøsundvej 50, Haderslev 


Motorlokomotiv 600 mm

(1)  ?  B bm  ?  ?    19??  Ford  ? hk 


(1)   Eksisterede 1936. Evt. leveret af Cederberg.

        Til salg 1938. 


Anvendelse

1934   Vejanlæg, Hoptrup-Sdr. Vilstrup 


- - - -


26-1-1934, 27-1-1934 - JYLLANDSPOSTEN

Tilbud ønskes på 16 stkr. brugte ¾ m tipvogne og 600-1000 m 7 kg's spor og sporskifter. Bedes sendt til entreprenør P. Christensen, Aarøsundvej 50, Haderslev.


6-1-1938, 7-1-1938, 8-1-1938 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne, spor og lokomotiv. 16 vogne (som ny), ¾ m³, ca. 800 m spor, sporvidde 600 mm, 7 kg's, monteret på jernsveller, og 1 stk. Fordlokomotiv er straks til salg. Henv. til P. Christensen, Årøsundvej 50, Haderslev.

Entr. L. GRØNE, Haderslev


Indehaver: 

1938-19??   Tømrermester, entr. L. Grøne, Haderslev


Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


Anvendelse

1938       Ukendt. 

194?-1945   Værnemagtsarbejder, Nørresundby 


- - - -


Spøer - Hovedbog 1937-41:

1938 leveret Vogndele, spordele 600 mm

Entr. N. JÜRGENSEN, Haderslev


Indehaver: 

19??-19??  Entr. N. Jürgensen, Haderslev

1946           Entr. A. H. Jürgensen, Haderslev


Motorlokomotiver 600 mm?

(1)   ?   B ?   ?     ?   ?  ?   ? hk 


Anvendelse

1922             Havneudvidelse, Haderslev havn 

1943             Værnemagtsarbejder, Midtjylland


- - - -


8-5-1922 - ENTREPRENØREN

Havneudvidelse i Haderslev: Jordarb. overdraget N. Jürgensen, Haderslev. Jernbetonbolværk overdraget Christiani & Nielsen.


5-3-1936 - FLENSBORG AVIS

Til salgs: 2 arbejdsvogne, 4 tipvogne (½ kbm.), 2 sporskifter, 1 bobspil. N. Jürgensen, Byggeforretning, Haderslev.


20-2-1943 m.fl. - JYLLANDSPOSTEN

Til en større byggeplads i Midtjylland søges: 2 baggeførere (dieselbagger 0.8 m³), 6 damplokomotivførere (tipvognsspor), 4 fyrbødere, 4 traktorførere for diesellokomobil .... . N. Jürgensen, byggeforretning, Haderslev.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1932-37:

1935 leveret vogndele

Ing. A.C. BØLLING LADEGAARD, Haderslev


Indehaver: 

1922     Ing. Anders Carl Bølling Ladegaard, Ny Allegade 22, Haderslev


1912-1916 medindehaver af entr.fa. O. Jelstrup & C. Ladegaard, Kbh.


Anvendelse

1922          Ukendt


- - - -


Dansk Civilingeniørstat 1942 

1011: LADEGAARD, Anders Carl BØLLING. F. 13 marts 1878 i Alminde pr. Kolding. ....

1903 kandidat B. .... . Marts-maj 1903 assist. ing. v. Kbh.s vej- og kloakanl. Maj 1903-okt. 04 værnepl. 1905 sekondløjtn. 1904-12 assist. ing. v. anlæggene af nye statsbaner (Kbh.s gods- og personbaneg.). 1912-16 Entr. sammen m. O. Jelstrup (1113), firma: O. Jelstrup & C. Ladegaard, Kbh.-Vejle. 1918-20 stadsing. i Kalundborg. 1. juli 1920- overtog byggeforretn. i Haderslev (entrepriser f. Statstelegrafv., anl. af ny havn i Haderslev, amts- og komm.veje). Har udført jord- og kloakarb. v. Haderslev havns udv. .... .


1-7-1922, 2-7-1922 - JYLLANDSPOSTEN 

12 stk. jerntipvogne, ¾ m³, 600 mm sporvidde, hvoraf 2 eller 3 bremsevogne, ønskes straks til købs eller leje. Ing., cand. polyt. A.C. Bølling Ladegaard, Ny Allégade 22, Haderslev. 


- - - -


Afviklingsudvalget i Haderslev Politikreds
2-5-1946 solgt til Ing. Bølling Ladegaard, Haderslev (fra Skrydstrup Flyveplads) :
10 stk. ¾ m³ tipvogne, 1 stk. sporskifte, 9 stk. skinner à 10 m 17 kg,

30 stk. skinner à 10 m 15 kg, 14 stk. skinner à 6 m 17 kg, 5 stk. skinner à 10 m 22 kg,

6 stk. skinner à 9 m 22 kg.

E. BØLLING LADEGAARD, Haderslev


Indehaver: 

1922     E. Bølling Ladegaard, Ribe Landevej 56, Haderslev


Grusgrav? Entreprenør? 


Anvendelse

1947          Ukendt 


- - - -


9-2-1947, 10-2-1947, 11-2-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Formand. Til grusgrav søges absolut dygtig formand. .... Kun skriftlig henvendelse til E. Bølling Ladegaard, Ribe Landevej 56, Haderslev.


6-8-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Skinner. Et mindre parti brugte, sporduelige skinner, 12–17 kg, med eller uden lasker og bolte, sælges fra plads i Sønderjylland. E. Bølling-Ladegaard, Haderslev.


29-8-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Skinner. Et mindre parti brugte, sporduelige skinner, 12–22 kg, sælges fra plads i Sønderjylland. E. Bølling-Ladegaard, Haderslev, tlf. 2284. 

Entr. NØRGAARD, Haderslev  ???


Indehaver: 

1955   Ingeniør 


Anvendelse

1955       Ukendt


- - - -


Siden er senest

rettet


9-11-2015 

5-6-2020