Haderslev - Diverse

HADERSLEV

DIVERSE          UTM skal rettes 

H. BRAMSEN, Haderslev


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 85.xx. 


Ejer:

1944  H. Bramsen, Erlevvej 15, Haderslev  (tlf. 3630)


Formål ukendt (tørveproducent?). Beliggenhed ukendt.


- - - -


4-4-1941, 5-4-1941 - JYDSKE TIDENDE
Tipvogne og skinner ønskes til leje for sommeren. H. Bramsen, Haderslev. Telf. 1090.


13-7-1944, 15-7-1944, 17-7-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne sælges. 4 stk. tipvogne ¾ m 3 – 60 mm sporvidde, som nye, sælges billigt kontant. H. Bramsen, Haderslev, Erlevvej 15, telf. 3630.

EJSBØL GRUSGRAV, Haderslev 


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 85.16. 


Ejer:

1953    Ejsbøl Grusgrav, Naffet 30, Haderslev


Nærmere beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


20-6-1955 - HEJMDAL
Notits: Arbejder begravet under grusskred. Da han kom til bevidsthed, spurgte han efter sin pibe.
Ved godt 11-tiden igår skete der i grusgraven i Ejsbøl et skred, som begravede arbejdsmand Chr. Henningsen, Lindedal, der dog slap godt fra den hårde medfart.
Henningsen arbejdede sammen med en kammerat ved en gruslæsser og da kammeraten var kørt med et tipvognstog, skete skredet. Ulykken blev dog straks observeret af andre arbejdskammerater, der alarmerede Falck med ambulance og kranvogn. Samtidig gik arbejderne igang med at befri deres kammerat. Da man fik ham befriet, var han bevidstløs, men kom hurtigt til sig selv, og det første han spurgte efter, var hans pibe. Henningsen blev undersøgt på amtssygehuset, men kunne derefter sendes hjem.


Spøer - Hovedbog 1947-53:

9-4-1953: 2 hjulsæt  350x600.

EJSBØL MERGELGRAV, Haderslev 


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 85.xx. 


Ejer:

ca. 1950    

Nærmere beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft heste.


- - - -


Historisk Arkiv for Haderslev Kommune
Billede B 33296 - 1940-50. Heste trækker en tipvogn ved mergelgraven i Ejsbøl.
Billede B 33294 - 1940-50. Arbejder igang i mergelgraven ved Ejsbøl. (Heste og jerntipvogne.)
Billede B 33295 - 1940-50. Arbejder ved at lægge skinder i mergelgraven ved Ejsbøl.

Gårdejer HANS JACOBSEN,

Ejsbøl


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 85.xx. 


Ejer:

1923  Gårdejer Hans Jacobsen, Ejsbøl pr. Haderslev


Formål ukendt. Beliggenhed ukendt.


- - - -


3-2-1923, 7-2-1923, 10-2-1923 - JYLLANDSPOSTEN

800 meter langt, brugt tipvognsspor med 6 tipvogne, som kan rumme 1 kbm., ønskes til købs. Tilbud med pris ab nærmeste jernbanestation bedes tilsendt gårdejer Hans Jacobsen, Eisbøl pr. Haderslev.

P. JACOBSEN, Haderslev


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 85.xx.


Ejer:

1927  P. Jacobsen, Nørregaard, Haderslev 


Formål ukendt. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


23-4-1927 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor. 100 m godt, brugt spor, vægt 75 kg pr. 5 m, samt en ½ m³ vogn sælges. Pris ab Haderslev sendes til P. Jacobsen, Nørregaard ved Haderslev.

I/S MINERAL, Haderslev


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 85.xx. 


Ejer:

1947  I/S Mineral, Ribe Landevej 56, Haderslev. 


Formål ukendt. Beliggenhed ukendt.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1941-47:

2-8-1947: Af leverede skinner 12 kg 1 hjertestykke på plade.

HARBO SMIDT, Haderslev


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 85.xx.


Ejer:

1929  Harbo Smidt, Lindedal 38, Haderslev


Formål og beliggenhed ukendt.


- - - -


8-5-1929, 9-5-1929 - JYLLANDSPOSTEN

Til købs søges 5000 d.m. 9-10 kg tipvogns-skinner samt 20 stkr. ¾ m³ brugte, men gode tipvogne, 600 mm sporvidde. Opg. pris. Harbo Smidt, Lindedal 38, Haderslev. 

SYDJYSK LECA INDUSTRI, Errested


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 81.xx. 


Ejer:

1961  Sydjydsk Leca Industri A/S, Errested (tlf. 2-14-28)


Nærmere beliggenhed ukendt. (1961).


- - - -


Spøer - Hovedbog 1961-64

1961 leveret vogndele.

HADERSLEV AMTS JERNBANER


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 85.xx. 


Ejer:

192?-193?  Haderslev amt


Formentlig anvendt i et af banens mergellejer eller grusgrave: 

1925-1931  Arnum mergelleje    

1931-1932  Fjersted mergelleje  

1932-1937  Roager mergelleje   


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.


Motorlokomotiver 600 mm

(1)  ?   B bm   Ober   ?  19??  Ober  15 hk 

(2)  ?   B bm   AD   ?     1921  AD      6 hk


(1)  Til salg marts 1936. Ca. 5 tons.

(2)  Lejet 1930-1931 fra Kolding kommune, Stads- og havneingeniøren

       (76.03).


- - - -


17-1-1930 - HEJMDAL
Notits: Haderslev, fredag. Amtsbanerne og de store mergelleverancer.
De store mergelleverancer, som Haderslev Amtsbaner har påtaget sig, tager deres begyndelse i Roost omkring 1. april. I Roost regner man med at være færdig til 1. juli, og der vil så blive taget fat på Vojensegnen.
For at kunne overkomme de store leverancer, har amtsbanerne købt 46 tipvogne, som hver kan tage 4 kbm. mergel. Banernes sædvanlige skinnemateriel og deres egne lokomotiver vil blive benyttet. Hidtil er mergelen bleven udgravet med håndkraft, men der vil nu blive købt en gravemaskine.


1930-31 - KOLDING HAVN - Statistik samt beretning

Udleje af havnens tipvogns- og spormateriel til Haderslev Amts jernbaner for 3.352 kr.


15-3-1936, 16-3-1936 - JYLLANDSPOSTEN

Traktor, fabrikat Deutz-Oberursel, 12-15 P.S., 600 mm sporvidde, vægt ca. 5 tons, til salg. Haderslev Amts Jernbaner.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1929-32:

16-4-1930: 4 stk. tipvognshjul 400 mm.

HADERSLEV KALKVÆRK


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 85.xx. 


Ejer:

19??-1924  M. Hansen?

19??-19??   Paul Christiansen & Søn A/S


Beliggenhed og formål ukendt. Teglværk, grusgrav, tørvemose?

Selve kalkværket ligger på Haderslev havn.


- - - -


2-4-1924, 4-4-1924 - JYLLANDSPOSTEN

Velbeliggende moderne teglværk sælges eller byttes med villa eller byejendom. .. . Henv. M. Hansen, Haderslev Kalkværk. Tlf. 794.


26-6-1940 - BERLINGSKE TIDENDE

Notits: Tørvemose må standse arbejdet. 12 kr. var for lidt i dagløn. Fra vor korrespondent. Haderslev, tirsdag aften. I eftermiddags standsede arbejdet i den af direktør Petersen fra Haderslev Kalkværk og gårdejer Johannes Hjort, Ejsbøl, drevne tørvefabrikation i Ejsbøl ved Haderslev. Det forlød, at arbejderne strejkede ..... .


16-2-1948, 17-2-1948, 18-2-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognslokomotiv. Vægt ca. 2 tons, til 600 mm spor, købes. Haderslev Kalkværk. Tlf. 2370.


- - - - 


Spøer - Hovedbog 1953-58:

1955: 5-10: 2 sæt hjul 350 x 600 mm. 4 lejer.

HADERSLEBENER DAMPFZIEGELEI

HADERSLEV DAMPTEGLVÆRK

HADERSLEV TEGLVÆRK


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 85.02. 


Ejer:

1898-1901   Johannsen, Hans Magnussen, C. P. Raben

1901-1903   Holm & Molzen, Hans Magnussen, C. P. Raben

1903-19??    Haderslebener Dampfziegelei GmbH

19??-1932    Haderslev Dampteglværk (likv.)

1946              G.F. Wittenborn

1946              A/S  ?


Teglværk opført 1898 i nordøstlige del af Haderslev. Sidespor fra HAJ.

Bane anlagt (før) 1935, nedlagt efter 1939.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


31-1-1924 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Haderslev Dampteglværk. Stiftet 27-3-1901 under navnet 'Haderslebener Dampfziegelei GmbH'. Der har før den tid også været teglværk på stedet.


22-8-1939 - HEJMDAL
Notits: Det blev døden.
Arbejdsmand Reeder, Storegade, der for en uges tid siden blev dødeligt kvæstet under sit arbejde på Haderslev Dampteglværk, er i går eftermiddags afgået ved døden på amtssygehuset. Reeder fik som bekendt en finger i klemme og gav et smertensudbrud fra sig. Hans kammerat, der opholdt sig en etage længere nede, løb til for at standse maskinen. Han satte den i hastværket i gang i stedet for, og Reeder blev klemt mellem en tipvogn og en bjælke og pådrog sig indvendige kvæstelser.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1932-37:

1935: Leveret vogndele (600 mm)


Spøer - Hovedbog 1937-41:

1938: Leveret vogndele, div. (600 mm) 

FREDSTED TEGLVÆRK


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 85.03. 


Ejer:

1929-1941  E. J. Hansen

19??-1967   ?

1967-1975  A/S  (De forenede Teglværker i Egernsund)


Teglværk ved Haderslev dam. Flere grave vest og nordvest for værket. 1960 var der en kort spilbane.


Bane anlagt (før) 1929, nedlagt 196?.


Motorlokomotiv 600 mm

(1)  ?   B   ?  Nagbøl   ?  19??   MB  ? hk 

(2)  ?   ?    ?   ? 


(1)   Købt 16-9-1964 fra Spøer, retur 16-11-1964. 

(2)   Havde generator i 1943. 


- - - -


1940 - D.G.U. II, nr. 63

(Fredsted Teglværk): Værket ligger tæt nord for 'Dammen' ....

Gravområdet ligger ud mod NV for bygningerne.

I 1933 var der påbegyndt en ny, lille rødlersgrav oven for og S for den store grav (30-100 m Vt.S for værkets skorsten). Den nye gravvæg, der vendte mod syd, fulgte en mod vest førende markvej ....


17-9-1943 - FLENSBORG AVIS
Chauffør som kan køre motorlokomotiv med generator antages straks. Fredsted Teglværk pr. Haderslev.


7-3-1947, 10-3-1947, 13-3-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Spor. 300 m 10 kg spor med jernsveller og lasker købes eller byttes med 7 kg skinner m. lasker. Fredsted Teglværk pr. Haderslev.

HADERSLEV KOMMUNES RENOVATIONSVÆRK


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 85.xx. 


Ejer:

194?-196?  Haderslev kommune


Renovationsværk opført 1947, lukket 1965?  Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 1947?, nedlagt 1965?

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - - 


Anskaffer af Stads- og Havneingeniøren - formodes anvendt her: 


Spøer - Hovedbog 1953-58:

16-11-1957: 1 brugt skifte 600 mm x 10 kg 5 meters venstre.
19-11-1957: Vogndele.

19-2-1958: Vogndele.
21-2-1958: 10 brugte sveller 128 mm brede 800 lange.
26-2-1958: 50 sveller som ovennævnte. 80 br. lasker til 7 kg skinner. Spordele.
30-4-1958: 30 sveller som ovennævnte.
16-7-1958: Spordele, Vogndele.
19-7-1958: Spordele.


Spøer - Hovedbog 1959-61:

1960: Vogndele.

PETER JACOBSEN, Nørre Vilstrup 


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 85.xx.


Ejer:

1930  Peter Jacobsen, Nørre Vilstrup  


Formål ukendt. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt.


- - - -


24-4-1930 - JYDSKE TIDENDE
Til salg. 125 m gode, brugte tipvognsskinner med 1 vogn og 1 drejeskive billig til salg. Peter Jacobsen, Nørre Vilstrup ved Haderslev.

JENS MADSEN, Sverdrup strand


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 85.xx.


Ejer:

1931  Jens Madsen, Sverdrup strand pr, Øsby  


Formål ukendt. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt.


- - - -


11-3-1931, 13-3-1931, 15-3-1931 - JYDSKE TIDENDE
To tipvogne og 150 meter spor ønskes til leje. Jens Madsen, Sverdrup strand pr. Øsby.

P. SØNDERUP, Åstrup 


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 85.xx.


Ejer:

1947  Fabrikant P. Sønderup, Åstrup  


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft spil.


- - - -


11-3-1947 - HEJMDAL
Tørvemateriale og lastbil søges. 1 tørvepresse med rulvogne, presse til 60–80,000 tørv har også interesse, 1 petroleumsmotor 10–12 HK. Til leje søges ca. 200 m tipvognsspor med 5 vogne, 1 spil med eller uden tros. Til leje eller købs søges 1 mindre, ældre lastbil i god stand og godt gummi, med eller uden kasse, til befordring af tørvearbejderne. – Fabrikant P. Sønderup, Åstrup, Haderslev.

Siden er senest

rettet


12-12-2015

8-9-2019