Lemvig - Diverse

LEMVIG

DIVERSE             UTM  mangler 

LEMVIG KOMMUNE


UTM32: N 608, E 557 - Ref.nr. 34.xx.


Ejer:

1917-1920  Lemvig kommune


Formentlig kun brugt ved beskæftigelsesarbejder.


Sporvidde ?690 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


16-12-1917, 18-12-1917, 19-12-1917 - JYLLANDSPOSTEN

30 tipvogne og 1500 meter spor ønsker Lemvig Byråds udvalg for kommunale arbejder at leje eller købe. Tilbud sendes udvalget, adr.: Sagfører Buhl, Lemvig.


16-12-1917, 17-12-1917, 18-12-1917 - POLITIKEN

30 tipvogne og 1500 meter spor ønsker Lemvig Byråds udvalg for kommunale arbejder at leje eller købe. Tilbud sendes udvalget, adr.: Sagfører Buhl, Lemvig.


18-12-1917, 19-12-1917 - JYLLANDSPOSTEN

En arbejdsformand, vant og dygtig til at lede et opfyldningsarbejde, kan få ansættelse ved et arbejde under Lemvig kommune. Henvendelse rettes til Lemvig Byråds udvalg for kommunale arbejder.


13-4-1918 - HOLSTEBRO AVIS
Notits: Lemvig. Arbejdet ved søen.
Sagfører Buhl meddelte i sidste byrådsmøde, at arbejdsudvalget har købt 6 tipvogne og 250 m spor for 10,000 kr. Der er nu opfyldt for 12,100 kr. det bliver 2 kr. 82 øre pr. m. Efter de sædvanlige takster ville det blive 2 kr. 46 øre, et meget smukt resultat.


30-3-1919, 1-4-1919, 2-4-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Lemvig Kommune ønsker tilbud på snarlig levering af 6 stkr. 1 m³, sporvidde 690 mm, samt 200 løb. m spor. Tilbud bedes snarest indsendt til Stadsingeniørens kontor, Lemvig. Lemvig, 28. marts 1919. Stadsingeniøren.


1-7-1919 - HOLSTEBRO AVIS
Notits: Lemvig og omegn.
Opfyldningsarbejdet i den østlige del af fjorden er nu påbegyndt. Foreløbig transporterer man jorden fra Gasværksbakken pr. trillebør til fjorden, men så snart spormaterialet og tipvognene er afbrugt ved søen, er det meningen at anvende disse transportmidler ved fjorden.


11-5-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: De arbejdsløse i Lemvig. * Lemvig, 8. maj.

For at skaffe det lovede arbejde til de arbejdsløse har byrådet i et ekstraordinært møde i aftes vedtaget at anlægge en vej til Vinkelhage, at anlægge en kørebane på markedspladsen og at forberede tørveskæring på Vinkelhage. Til bestridelse af udgifterne herved har kommunen ca. 100,000 kr. som rest på et tidligere lån og 40,000 kr., der ellers var budgetteret til en badeanstalt; hvad der ellers skal bruges håber man at kunne få ved lån i byens tre pengeinstitutter eller i nødsfald ved udskrivning af et kvartals ekstraskat. Af byens arbejdsløse er der kun een, der ikke har opbrugt al den understøttelse, der kan fås på denne side oktober.

LEMVIG KOMMUNES RENOVATIONSANLÆG


UTM32: N 618, E 530 - Ref.nr. 34.xx. 


Ejer:

1953-19??  Lemvig kommune, Stadsingeniøren


Renovationsanlæg startet 1953. Nærmere beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 1953, nedlagt 19.. .

Sporvidde (680?) 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


20-1-1960, 21-1-1960 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvognsskinner. Tilbud ønskes på levering af 200 lbm ca. 4 kg/m, gerne brugte. Stadsingeniøren i Lemvig.


Spøer - Hovedbog 1953-58:

29-8-1956:  2 br. tipvogne ¾ m³ for sporvidde 600 mm.


Spøer - Hovedbog 1958-61:

13-2-1960: 160 meter brugt skinne 7 kg delvis m/lasker.

LEMVIG TEGLVÆRK


UTM32: N 608, E 549 - Ref.nr. 34.03.


Ejer:

19??-1918  Enkefru Willemoes

1918-1971  Magnus Willemoes


Teglværk opført 1839 på østsiden af Lem vig, ombygget senere, lukket 1971. Ca. 700 m bane mellem værk og grav vest for værket.


Bane anlagt (før) 1906, nedlagt 19.. .

Sporvidde 500 mm. Trækkraft oprindelig hest, senere motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)  ?  B bm  Vemb  ?  19??  ?  ?


- - - -


1-10-1891 - KOLDING FOLKEBLAD
Notits: Teglværket ved Lemvig er af cand. pharm. Schmidt solgt til brødrene Villemoes i Vemb for 48,000 kr.


10-8-1906 - HOLSTEBRO AVIS. HJERM-GINDING HERREDERS TIDENDE
Notits: Lemvig. Et ulykkestilfælde skete i formiddags på teglværket her i byen, idet en af arbejderne, Chr. Stokholm, der førte en af tipvognene, fik sit ene ben fuldstændig knust nedenfor knæet af bremsen på vognen. Den tilskadekomne bragtes straks til sygehuset og blev taget under lægebehandling.


18-7-1913 - HOLSTEBRO AVIS
Notits: Lemvig. Uforsigtighed.
I onsdags var der nær sket en ulykke til på teglværket.
Leret, der bruges, køres i tipvogne fra lejet op til teglværket. Et stykke trækkes disse af en hest, men det sidste stykke vej går det skråt, nedad, hvorfor hesten spændes fra, mens kusken ikke har andet at gøre, end at regulere vognenes fart med en bremse. Da kusken nu i onsdags havde løst hesten fra 3 sådanne vogne, lod han disse begynde at løbe, mens han bandt hesten. Resultatet blev, at han ikke kunne nå vognene, der efterhånden fik stærk fart. Sporet ender med en skrænt og nedenfor denne arbejdede nogle mænd. En mand, der fik øje på faren, advarede dem inden det blev for sent, og et øjeblik efter styrtede de tungt læssede vogne ned ad skrænten.


1-2-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Ejendomssalg: Holstebro, 31. januar. Enkefru Willemoes har solgt Teglgaarden ved Lemvig med tilhørende Lemvig Teglværk til Magnus Willemoes i Vejrum for 167,000 kr.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1932-37:


3-8-1934: 100 m 9 kg skinner.

1935: Vogndele - 500 mm.


Spøer - Hovedbog 1937-41:

1937: Vogndele.

1939: Vogndele.

1940: Vogndele - 500 mm.


Spøer - Hovedbog 1947-53:

1953: Vogndele. - 500 mm.


Spøer - Hovedbog 1953-58:

1954: Vogndele.

1955: Vogndele - 500 mm.

1956: Vogndele - 500 mm.

1957: Vogndele - 500 mm.


Spøer - Hovedbog 1958-61:

1958: Vogndele - 500 mm.

1960: Vogndele.

18-5-1960: 998 meter br. 7 kg skinne m/lasker.

1961: Vogndele - 500 mm.


Spøer - Hovedbog 1961-64:

1962: Vogndele - 500 mm.

1963: Vogndele, spordele - 500 mm.

1964: Vogndele - 500 mm.

STRANDE TEGLVÆRK, Strande


UTM32: N 6270059, E 448663 - Ref.nr. 34.05. 


Ejer:

189?-1910   N. L. Lund, Strande 

1910-1911    Proprietær Kjær 

1911-19??    Købmand Poul Andersen, Holstebro

19??-1933   I/S Strande nye Teglværk

1933-19??   Strande nye Teglværk Akts. 


Teglværk anlagt 1897 ved Strande station (VLJ) 


Bane anlagt 1930?, nedlagt 1943. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


25-11-1909, 26-11-1909, 27-11-1909, 28-11-1909, 30-11-1909, 1-12-1909, 2-12-1909, 3-12-1909, 4-12-1909, 5-12-1909 - JYLLANDSPOSTEN
Teglværk til salg. Strande Teglværk ved Strande st. er til salg på moderate vilkår. Man henvender sig til ejeren N. L. Lund, Strande, eller til undertegnede. Lemvig, den 23. november 1909. Sagfører Orla Buhl.


1-12-1910 - JYLLANDSPOSTEN
Notits: Ejendomssalg. Lemvig, 30. november.
Strande Teglværk er af ejeren, N. J. Lund, bleven mageskiftet med gården 'Kolstrupgaard' i Nimtofte, der ejes af proprietær Kjær. Teglværket er vurderet til 75,000 kr. og 'Kolstrupgaard' til 70,000 kr. 'Kolstrupgaard' har et tilliggende af 162 tdr. land. Ombytningen sker i morgen.


27-6-1911 - JYLLANDSPOSTEN
Notits: Strande Teglværk ved Lemvig er ved tvangsauktion bleven overdraget til købmand Poul Andersen, Holstebro.


12-3-1930, 13-3-1930 - JYLLANDSPOSTEN
Håndstryger-lapper og spor. Ca. 300 m spor samt ca. 5000 lapper, nye eller brugte, størrelse 23 X ½ X 5½ tommer, ønskes til købs. Tilbud til Strande Teglværk, telefon 29, Strande.


7-12-1933 - JYLLANDSPOSTEN
Notits: Solgt teglværk. * Lemvig, 6. december. Interessentskabet Strande nye Teglværk har solgt teglværket med bygninger, inventar og alt tilliggende til et aktieselskab for 70.000 kr. Overtagelsen er sket.


14-7-1943 - JYLLANDSPOSTEN
Notits: Strande Teglværk er under nedrivning.

ELLEMOSE TEGLVÆRK, Klinkby 


UTM32: N 6270907, E 451646 - Ref.nr. 34.04. 


Ejer:

189?-1910   N. L. Lund, Strande 


Teglværk ca. 1 km nord for Klinkby station (VLTJ). 

Formentlig nedrevet 1957. 


Bane anlagt 19??, nedlagt 1957?. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft motorlokomotiv.  


Motorlokomotiv

(1)  ?  B   ? ?  19??  ?  ?


- - - -


14-12-1957 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvognsskinner, ca. 2000 m 17 og 23 kg skinner, 7 tipvogne, et lokomotiv, en 65 hk jævnstrømsmotor sælges. Ellemose Teglværk, Hygum, tlf. 1 i arbejdstiden. Tlf. 555 Lemvig mellem 18 og 19. Søndag tlf. Brønderslev 636. Harry Berg.


14-12-1957 - JYLLANDSPOSTEN
5 trælader fra Ellemose Teglværk i Hygum sælges. Træladernes størrelse: 1 stk. 17½X20 m, 1 stk. 10X65 m, et stk. 23X50 m, et stk. 6X30 m, et stk. 7X30 m. Tlf. Hygum 1 i arbejdstiden, Lemvig 555 mellem 18 og 19. Harry Berg.


14-12-1957 - JYLLANDSPOSTEN
55.000 alen lægter sælges fra Ellemose Teglværk. – Tlf. Lemvig 555 mellem 18 og 19. Harry Berg.

FR. BRECKLING, Lemvig


UTM32: N 618, E 530 - Ref.nr. 34.xx. 


Ejer:

1918   Fr. Breckling, Vestergade, Lemvig 


Handelsfirma isenkram m. m. 


- - - -


12-5-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Tilbud på 10,000 skinnespiger, 3 tom., udbedes. Fr. Breckling, Lemvig.

H. HANSEN, Lemvig


UTM32: N 618xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 34.xx. 


Ejer:

1933   H. Hansen, Vasen 5, Lemvig


Fomål ukendt. Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt (før) 1933, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - - 


20-5-1933, 21-5-1933 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor. Ca. 225 meter lette tipvognsspor, helst med sveller, ønskes. Billigste pris bedes tilsendt H. Hansen, Vasen 5, Lemvig. Tlf. 313.

N. STOLBERG, Lemvig


UTM32: N 614, E 531 - Ref.nr. 34.xx. 


Ejer:

1944   N. Stolberg, Lemvig


Formål og beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


- - - -


7-9-1944 - JYLLANDSPOSTEN?

1 diesellokomotiv, evt. m. generator, 600 mm, købes. N. Stolberg, Lemvig.

NIELS NIELSEN, Fjaltring


UTM32: N 614, E 531 - Ref.nr. 34.xx. 


Ejer:

1924   Niels Nielsen, Fjaltring


Formål og beliggenhed ukendt. Strandingsgods?


- - - -


30-11-1924, 2-12-1924, 4-12-1924 - JYLLANDSPOSTEN

Jernbaneskinner til salg. Ca. 40 tons stålskinner, vægt 25 kg pr. meter, med lasker og underlagsplader, skinnerne er fra 1923 og ubrugte, sælges langt under dagspris. Endvidere 5 stk. nye jernbanevognaksler. Niels Nielsen, Fjaltring. Telefon 24.

N. NIELSEN SKOV, Lemvig


UTM32: N 614, E 531 - Ref.nr. 34.xx. 


Ejer:

1925-1926  N. Nielsen Skov  (tlf. 125) 


Formål og beliggenhed ukendt.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


24-1-1925, 28-1-1925, 31-1-1925 - JYLLANDSPOSTEN
Til købs eller leje ønskes ca. 400 løbende meter spor 7 kg, 3 stkr. skiftespor samt 15 stkr. ¾ eller 1 m³ tipvogne. N. Nielsen Skov, Lemvig. Telefon 175.


25-7-1926, 29-7-1926, 3-8-1926 - JYLLANDSPOSTEN
15 stkr. ¾ m³ tipvogne, sporvidde 700 mm, ca. 600 m 7 kg spor på jernsveller, 2 stkr, skiftespor, ønskes solgt snarest. N. Nielsen Skov, Lemvig. Tlf. 175.

????, Lemvig


UTM32: N 614, E 531 - Ref.nr. 34.xx. 


Ejer:

1953   ???. Lemvig   (tlf. 208)  


Formål og beliggenhed ukendt. 


- - - -


9-6-1953, 12-6-1953 - JYLLANDSPOSTEN
Lille motorlokomotiv, 680 mm sporvidde, i god og gangbar stand, ønskes til leje hurtigst for længere periode. Henvendelse Lemvig, tlf. 208.

Siden er senest rettet


10-1-2015 

31-7-2019 

2-8-2019