Glejbjerg - Diverse

GLEJBJERG

DIVERSE 

TH. CLAUSEN, Glejbjerg


UTM 32N: N 614xxxx, E 503xxx - Ref.nr. 70.xx. 


Ejer:

1944  Th. Clausen, Glejbjerg  (tlf. 3)


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


- - - -


21-3-1944, 22-3-1944 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Spor og presse. Jernspor til mose ønskes til leje eller købs. En Vejen-presser til salg. – Th. Clausen, Glejbjerg. Telf. 3.

CHR. J. KRISTENSEN, Glejbjerg


UTM 32N: N 6147660, E 503080 - Ref.nr. 70.09.. 


Ejer:

1948  Møller Chr. J. Kristensen, Glejbjerg (tlf. 40)


Tørveværk i Kulmosen 3 km nordøst for Åstrup.


Bane anlagt 1948?, nedlagt 1950?

Sporvidde ukendt. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)  ?   B bm   JWE   ?  19??   ?  ?


(1)   Lejet 1948-1950 fra firma i Mesinge.


- - - -


Aastrup Sognearkiv
Billede: B 1778 - 1948. Skinnetraktor i mosegraven efter dynd. Fører af traktoren Møller Christensen, Grene.
Billede: B 1780 - 1948. Skinnetraktoren er ankommen med dynd til tørvepresseren.
Billede: B 1786 -1948. Mosearbejde. Traktorfører Møller Christensen. (Willemoes-lokomotiv)


- - - - 


4-3-1948, 5-3-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemateriel ønskes til leje. 1 stk. skinnetraktor med 4 stk. tipvogne ønskes. Møller Christensen, Glejbjerg. Tlf. 40. 


1-4-1948, 2-4-1948, 4-4-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Skinnetraktor ønskes til leje samt 4 dyndvogne. Møller Christensen, Glejbjerg. Tlf. 40.


- - - -


Hedeselskabets sporbøger (SA nr. 8042231281): 

Materiel uden nærmere angivelse lejet fra Hedeselskabets Mergelafdeling 1943-1948.

FRODE NIELSEN, Glejbjerg


UTM 32N: N 614xxxx, E 503xxx - Ref.nr. 70.xx. 


Ejer:

194?-1949  Frode Nielsen, Glejbjerg (tlf. 8)


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt (Vorbasse?).

Sporvidde ukendt. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)  ?   ? bm   ?   ?  19??   Ford  40 hk


(1)   2½ tons. Ford A motor. Til salg august 1949.


- - - - 


12-8-1949, 13-8-1949 - JYLLANDSPOSTEN

1 skinnetraktor, 2½ tons, med Ford A motor i fin stand sælges under halv pris. 1400 mtr. 7 kg skinner, ca. 500 sveller .... . Frode Nielsen, Glejbjerg. Tlf. 8.

E. SPANGSBJERG, Glejbjerg


UTM 32N: N 614xxxx, E 503xxx - Ref.nr. 70.xx. 


Ejer:

194?-1946  Slagter E. Spangsbjerg, Glejbjerg  (tlf. 16)


Formentlig tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)  ?   ? bm   ?   ?  19??   Ford  40 hk


(1)   Til salg januar-maj 1946.


- - - -


31-1-1946, 1-2-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Til leje ca. 400 lb. m 9 kg spor samt 8 tipvogne og en motordraisine.

E. Spangsberg, Glejbjerg. Telefon 16.


7-5-1946, 8-5-1946 - JYLLANDSPOSTEN

En skinne traktor til salg, i god orden, 600 mm sporvidde, 1200 kr. kontant. E. Spangsberg, Glejbjerg, tlf. 16.

CHR. RAVN, Vejsiggård


UTM 32N: N 6156500, E 488060 - Ref.nr. 70.xx. 


Ejer:

1978  Chr. Ravn, Vejsiggård, Glejbjerg


Muligvis dambrug?


- - - -


Spøer - Hovedbog 1958-61:

1958: 800 spiger.

GRENE FISKERI, Glejbjerg


UTM 32N: N 614xxxx, E 503xxx - Ref.nr. 70.xx. 


Ejer:

19??  P. Møller, Glejbjerg?


Dambrug. 


28-2-1958 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvognsspor købes. 240 m, 7 kg. dobb. længde, kun 1. kl.s spor har interesse. – Skriftligt tilbud foretrækkes. P. Møller, Grene Fiskeri, Glejbjerg.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1968-72:

1970: 19-6: 10 meter 7 kg skinne.

ÅSTRUP(LUND) FISKERI


UTM 32N: N 614xxxx, E 508xxx - Ref.nr. 70.07. 


Ejer:

19??-1981   ???  (Agerbæk?) 

1981-            I/S


Dambrug ved Sneum å vest for Vester Åstrup.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft motorvogn.


Motorlokomotiv

(1)  ?   ? 1A bh   Grimstrup   ?  19??   ?


(1)  Motoriseret fladvogn. 19?? ombygget med Honda-motor.


- - - -


xxxx

FRITHJOF JENSEN, Glejbjerg


UTM 32N: N 614xxxx, E 508xxx - Ref.nr. 70.xx. 


Ejer:

1940  Frithjof Jensen, Glejbjerg Hotel   (tlf. 51) 


Formål ukendt. Midlertidig adresse?


- - - -


9-5-1940, 11-5-1940 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Tipvognsspor. 160 meter med sveller, egnet til mosebrug, til salg. Frithjof Jensen, Glejbjerg Hotel. Tlf. Glejbjerg 51.

NIELS BECK, Bolding


UTM 32N: N 6156400, E 486600 - Ref.nr. 70.xx. 


Ejer:

1944  Niels Beck, Bolding, Glejbjerg


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


- - - - 


20-2-1943, 23-2-1943 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Ca. 10 tons gode pressetørv i stak til salg. En Vejen-tørvepresser, 3 rullevogne og ca. 40 m jernbeslået træspor kan købes eller lejes for tørvesæsonen. Niels Beck, Bolding pr. Glejbjerg.


12-2-1944 - VESTKYSTEN - ESBJERG

En Vejen-tørvepresser og ca. 40 m træspor med jernbeslag samt en trolje til salg. Niels Beck, Bolding, Glejbjerg.

CHR. SØRENSEN, Åstrup


UTM 32N: N 6158xxx, E 488xxx - Ref.nr. 70.xx. 


Ejer:

1943-1944  Chr. Sørensen, Åstrup, Glejbjerg


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


- - - -


Hedeselskabets sporbøger (SA nr. 8042231281):

Materiel uden nærmere angivelse lejet fra Hedeselskabets Mergelafdeling 1943-1944.

ALBERT SØRENSEN, Åstrup


UTM 32N: N 6158xxx, E 488xxx - Ref.nr. 70.xx. 


Ejer:

1943-1945  Albert Sørensen, Åstrup, Glejbjerg


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


- - - -


Hedeselskabets sporbøger (SA nr. 8042231281):

Materiel uden nærmere angivelse lejet fra Hedeselskabets Mergelafdeling 1943-1945.

MARTIN CLAUSEN, V. Åstrup


UTM 32N: N 6158400, E 487340 - Ref.nr. 70.xx. 


Ejer:

1943-1948  Martin Clausen, V. Åstrup, Glejbjerg


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


- - - -


Hedeselskabets sporbøger (SA nr. 8042231281):

Materiel uden nærmere angivelse lejet fra Hedeselskabets Mergelafdeling 1943-1948.

Siden er senest

rettet


6-10-2015 

26-9-2019 

1-10-2019 delt