Langeland - Diverse

SYDFYNSKE ØHAV

LANGELAND - Diverse

JOHS. TUXEN PETERSEN,

Gulstav, Bagenkop


UTM32: N 6065900, E 608934 - Ref.nr.


Boede på Ownsgård (Dovnsgård?) i Gulstav. Der kan her være tale tale om grusgravning eller mosebrug. Der foreligger intet om, hvorvidt der faktisk blev købt det ønskede materiel.


Jyllandsposten 2-5, 4-5 og 6-5-1947:

Tilbud på 4 a 5 brugte tipvogne med 2-400 m spor i god stand ønskes. Gdr. Johs. Tuxen Petersen, Gulstav, Bagenkop. Telf. Bagenkop 47.
LANGELANDS FLINT-EXPORT 


Dette var et bifirma/søsterselskab til Dansk-Flint-Export, som havde tipvognsspor mange steder. Tilsyneladende opererede firmaet på Langeland dog med indsamling af kugleflint ved underleverandører, og har næppe brugt eget spor her.
???


En  salgsannonce, hvor der ikke er meget at gå efter.

Øbakkegård ligger på Sjælland 1 km syd for Ledøje lige nord for Porsemose. 


- - - - 


Berlingske Tidende  30-1-1918 :

Tipvognsspor. Ca. 225 meter 600 mm tipvognsspor, vægt 4,35 kg pr. meter skinne, med tilhørende svingspor, lasker og fyrresveller, er tilsalg fra station eller dampskibsbro på Langeland. Henvendelse sker til Preben Staun, Øbakkegaard pr. Ballerup.

Siden er sidst rettet

30-12-2013