Holbæk - Diverse

HOLBÆK 

DIVERSE                 UTM skal rettes

A/S HOTACO


UTM32: N 6177900, E 669700 - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer:

1899-1918  H. H. Christiansen

1918-1980  A/S


Oprindelig Holbæk Tagpap- og Cementvarefabriker.

Fabrik syd for Holbæk station. Havde også fabriker i Roskilde og Horsens. Ejede desuden Holbæk ØTA-Kompagni, som fremstillede foderstoffer forskellige steder i Danmark.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. 


- - - - 


2-1-1941 - BERLINGSKE TIDENDE

Tipvognsskinner købes. 300 lbm. løse skinner, nye eller brugte, 9 eller 12 kg/m, købes. A/S HOTACO, Holbæk. Tlf. 12 13.


26-11-1943, 27-11-1943 - BERLINGSKE TIDENDE

Købes, 6 stk. ¾ kubikmeter tipvogne, 650 eller 750 mm sporvidde, 400 lbm. 1 kg tipvognsskinne, 50 lbm. 10 kg tipvognsskinne, omgående. A/S Hotaco, Telf. Holbæk 12 13.


14-8-1948 - JYLLANDSPOSTEN

.... ca. 400 lb.m skinner, 8-10 kg, 50 stk. sveller, 1 stk. drejeskive .... købes. A/S Hotaco, Holbæk, tlf. 1213, Århus, tlf. 9313.

F. OLSEN, Solhøj, Holbæk


UTM32: N 6178000, E 670000 - Ref.nr. 109.xx.


Ejer:

1922  F. Olsen, Solhøj, Dragerupvej, Holbæk


Autoophugger og jernhandel iflg. KTAS telefonbog.


- - - -


10-6-1922, 13-6-1922 - JYLLANDSPOSTEN

3 tipvogne, ca. 300 m spor, er til salg. Nærmere ved F. Olsen, Solhøj, Dragerupvej, Holbæk.

ANTON JENSEN, Holbæk


UTM32: N 6178000, E 670000 - Ref.nr. 109.xx.


Ejer:

1951  Anton Jensen


Autoophugger og jernhandel iflg. KTAS telefonbog.


- - - - 


6-3-1951 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogns undervogne. 13 stk. brugte, sporvidde 60 cm, chassislængde 190 cm, sælges. Anton Jensen, Holbæk. Tlf. 844.

DANSK TRÆIMPRÆGNERING


UTM32: N 6188318, E 530131 - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer:

1961 Dansk Træimprægnering A/S


Fabrik ved Holbæk st. ?


Bane anlagt (før) 1961.

Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt.

HOLBÆK GRUS- OG MØRTELVÆRK


UTM32: N 6176000, E 666000 - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer:

1945 ???


Formentlig ved Kalundborgbanen vest for Allerup ?


Bane anlagt (før) 1945

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.   


- - - -


13-5-1945, 14-5-1945 - BERLINGSKE TIDENDE

Tørvemateriel udlejes. Pedershaab svingkran m. graveklør, kapacitet 80-100 m³ pr. dag, forsynet m. 20 HK. motor, samt Fordson-traktor m. gas, beregnet til landevejsbrug, på luftringe og med olietryksbremser, endvidere kan medfølge tipvogn, skinner, hejsespil og spandkæder. Holbæk Grus- og Mørtelværk, tlf. Tuse 42.


KTAS telefonbog 1944

Tlf. Tuse 42 er lig med: NVE Koblingsstation Tjørnebuskegård.

BRAMSNÆSVIG SØMINESTATION


UTM32: N 6177600, E 675370 - Ref.nr. 109.04. 


Ejer:

1883-19??  Orlogsværftet (Marinen)


Minestation i Dragerup skov ved Bramsnæsvig med interne spor mellem værksteder og 200 m lang skibsbro.


Bane anlagt 1883(1888?), nedlagt før 1973.

Sporvidde 640 (670) mm. Trækkraft ukendt. 
Postkort. Udgiver ukendt.

Søminestationen

STENHUS KOSTSKOLE, Holbæk


UTM32: N 6177241, E 668504 - Ref.nr. 109.xx.


Ejer:

1906-1930  Rektor Edward Hass

1930-1966   Svend Larsen

1966-            Selvejende institution   


Kostskole 2 km vest for Holbæk.

Spor mm. udlånt fra Wright, Thomaen & Kier til anlæg af stadion 1936-193?.


- - - - 


17-10-1936 - MORSØ FOLKEBLAD

Notits: Eleverne anlægger et stadion. Eleverne på Stenhus Kostskole ved Holbæk er begyndt på et større arbejde: Anlæg af et stadion ved skolen. Det har altid hørt til Stenhus' traditioner, at eleverne skal beskæftiges i det fri efter dagens skolearbejde – og der er foreløbig nok at tage fat på, idet der skal flyttes 9700 kubikmter jord. Ingeniør Thomsen fra firmaet Wright, Thomsen og Kier, hvis søn er elev på skolen, har stillet et tipvognsanlæg til rådighed for arbejdet.

Siden er senest

rettet


10-12-2015