Varde - sydlige opland - Diverse

VARDE - sydlige opland

DIVERSE 

ALSLEV MØLLE FISKERI


UTM32: N 6159996, E 465271 - Ref.nr. 69.02.


Ejer:

19??-19??  Paul Agnar A/S, Esbjerg


Dambrug ved Alslev å øst for Varde-Esbjerg banen (DSB).


Bane anlagt 1954?, nedlagt 197. .

Sporvidde ?600 mm. Motortroljer.


Motortroljer

(1)  -  1A bh?  Grim?  ?  ?  ?  ?  ?

(2)  -  1A bh?  Grim?  ?  ?  ?  ?  ? 


(1)  Motoriseret fladvogn.

(2)  Motoriseret fladvogn. 


- - - - 


7-8-1955 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvognsskinner. 5 eller 7 kilos, ca. 2000 løbende meter, ønskes til købs. Paul Agnar, Esbjerg – Telf. 4300.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1953-58:

30-11-1954: 720 meter br. skinne 7 kg. Spordele. 4 sæt br. hjul 300x600x54.

10-1-1955: 2 alm. drejeskiver 600x7 kg hjørner 5 arme.

1-6-1956: Brugte 22 kg skinner 983,4 kg (= ca. 45 m).

8-6-1957: 1 alm. drejeskive 600 mm 5 arme 7 kg hjørner. Spordele.
19-6-1957: 658 lasker for 7 kg skinner.
17-8-1957: 2000 spiger.


Spøer - Hovedbog 1958-61::
9-11-1960: Spordele


Spøer - Hovedbog 1961-64:

2-4-1962: Spordele


Spøer - Hovedbog 1968-72:

1970: Spordele, div.
20-3-1970: Brugte 7 kg skinner m/lakser. 12 stk. a 5 meter = 60 meter. Laskebolte.10-3-1971: 1 brugt alm. drejeskive 600 mm. 65 mm 10 kg hjørner - 5 armet kryds.

ALSLEV MØLLE


UTM32: N 6159918, E 465060 - Ref.nr. 69.xx. 


Ejer:

19??-19??  L. Schack, Alslev


Vandmølle ved Alslev å nær Varde-Esbjerg banen. Mergelsidespor fra DSB.


Sidespor anlagt 1926, nedlagt 19??.

Sporvidde ??? og 1435 mm.


- - - - 


28-2-1926, 2-3-1926, 3-3-1926 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. - Spor. 2 à 3 tipvogne, ¼ à ½ meter, samt 100 à 150 meter let spor, ønskes. L. Schack, Alslev pr. Varde.


1927-28 - DSB - Beretning om drfiten

Baneafd., arbejder for fremmede: Schack, Alslev Mølle pr. Varde, anlæg af mergelaflæsseplads, Esbjerg-Varde. 

ALSLEV GRUSLEJE I/S,

HOLM & GADE


UTM32: N 6159820, E 464494 - Ref.nr. 69.08.


Ejer:

1952  Alslev Grusleje I/S  (tlf. Guldager 28)

1956  Holm og Gade   (tlf. Guldager 28, Alslev 30)


Grusgrav ved Forumvej i Alslev. 

Bane anlagt (før) 1952.


Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.  


- - - - 


Alslev Sognearkiv
Billede B 20314 - 1950-60. Kristian Gade med gravemaskine og tipvogn i grusgraven ved Forumvej 65. (Tipvognstog med Nagbøllokomotiv.) 


- - - -  


6-9-1952, 7-9-1952 - JYLLANDSPOSTEN

Brugt motorlokomotiv, 3-5 tons, evt. m. Ford A motor, købes til grusgravdrift. Tilbud på nyt lokomotiv har også interesse. En del patentsveller til 12 kg spor købes. NB. 1 stk. transportør, 22 m, med nyt 450 mm bånd, solid og komplet i orden, sælges på grund af omlægning af driftsmål. Alslev Grusleje I/S, Tarp pr. Guldager. Tlf. Guldager 28.


30-4-1953, 3-5-1953 - JYLLANDSPOSTEN
Transportør, svær udførelse, 22 m, med godt bånd, 450 mm, sælges. Som delvis udbetaling kan evt. tages en del tipvognsspor. Alslev Grusleje I/S, Tarp pr. Guldager. Tlf. Guldager 28 - Alslev 30.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1947-53:

1952: Lev. Spordele

1953: Lev. Spordele, wire 


Spøer - Hovedbog 1953-58: 

1956: 29-5: 1 org. tysk pladeklatreskive 600 mm - brugt.

ALSLEV GRUSVÆRK 'ROTOR' 


UTM32: N 615xxxx, E 466xxx - Ref.nr. 69.09.


Ejer:

1952-1957  Fa. 'Rotor', Varde    (tlf. Varde 639)


Nærmere beliggenhed ukendt.

Bane anlagt (før) 1952.


Sporvidde 600 mm. Trækkraft Motorlokomotiver. 


- - - - 


25-8-1955, 26-8-1955 - JYLLANDSPOSTEN
12 stk. tipvogne, 200 m spor, 2 stk. skinnetraktorer sælges eller byttes med Ferguson traktor. Rotor, tlf. 639, Varde.


29-10-1955, 30-10-1955 - JYLLANDSPOSTEN
2 skinnetraktorer. 10 tipvogne, 200 m spor og en sandpumpe sælges. Rotor, telf. 639 Varde.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1947-53:

1952: Spordele

1953: Spordele - 600 mm


Spøer - Hovedbog 1953-58: 

8-10-1953: 1 sporskifte 600 mm - 7 meters - 10 kg skinner monteret på stålsveller 128 mm brede højre/venstre.


Spøer - Hovedbog 1953-58: 

26-4-1954: 10 hjulsæt 300x600x54. 20 rullelejer.

6-6-1956: 100 meter brugt 7 kg skinne - 5 meter længde u/lasker.

10-5-1957: Brugte 7 kg skinner - 25 a 1,6 meter, 17 a 1,5 meter.

VISSELBJERG, Alslev


UTM32: N 6160xxx, E 461xxx - Ref.nr. 69.13. 


Ejer:

194?  Ukendt


Herregård 2 km vest for Alslev med tørveproduktion under 2. verdenskrig. Kort bane fra grav til værk.


Bane anlagt 194. , nedlagt 194. .

Sporvidde ukendt. Trækkraft heste. 

??  TØRVEVÆRK, Alslev


UTM32: N 616xxxx, E 461xxx - Ref.nr. 69.xx. 


Ejer:

1948  C. N. Madsen, Alslev (tlf. 18)


Beliggenhed ukendt. Værk til salg 1948. 


- - - -


19-4-1948, 20-4-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Mose m. hus, presser, troljevogne, rullevogne, spor, spil, ønskes udlejet el. solgt, evt. byttet .... på grund af ejendomskøb. C. N. Madsen, Alslev pr. Varde. Tlf. Alslev 18.

NIELS K. CHRISTENSEN, Knudsmark


UTM32: N 61608xx, E 4601xx - Ref.nr. 69.xx. 


Ejer:

1946  Niels K. Christensen, Knudsmark pr. Alslev


Beliggenhed ukendt. Værk til salg 1946. 


- - - -


13-4-1946 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Tørvemateriel til salg eller udleje. 1 presser, 1 spil, 100 m 7 kg spor, 1 trolje, 5 rullevogne, 1 vogn med stor kasse, beregnet til tørvekørsel, samt 1 rød, jydsk hoppe, kan også byttes med last- ell. personbil ell. andet. Træffes bedst efter kl. 18. Niels K. Christensen, Knudsmark, Alslev pr. Varde.

PETER MADSEN, Sodbjerg kro


UTM32: N 614, E 530 - Ref.nr. 69.xx. 


Ejer:

1916  Peter Madsen


Formål og beliggenhed ukendt.


- - - -


1-3-1916 - JYLLANDSPOSTEN

450 meter spor og 4 vogne, kun lidt brugt, er billig til salg eller udleje. Peter Madsen, Sodbjerg Kro pr. Varde.

ARNE BENDIX JENSEN, Toftnæs 


UTM32: N 6161xxx, E 464xxx - Ref.nr. 69.xx. 


Ejer:

1944  Tørvefabrikant Arne Bendix Jensen


Nærmere beliggenhed ukendt.


- - - - 


1946? er fra Afviklingsudvalget i Varde købt 150 m spor, 150 m wire, 1 håndspil, og 4 tipvognsunderstel. 

SØREN CHR. PEDERSEN, Toftnæs 


UTM32: N 6161xxx, E 464xxx - Ref.nr. 69.xx. 


Ejer:

1928  Søren Chr. Pedersen, Toftnæs pr. Varde. 


Nærmere beliggenhed og formål ukendt.


- - - - 


23-6-1928, 25-6-1928, 26-6-1928 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Til købs ønskes 2 a 300 meter tipvognsspor. Tilbud med billigste pris bedes sendt til Søren Chr. Pedersen, Toftnæs pr. Varde.

A. J. GADE, Alslev 


UTM32: N 6160xxx, E 463xxx - Ref.nr. 69.xx. 


Ejer:

1946  A. J. Gade, Alslev pr. Varde


Nærmere beliggenhed og formål ukendt. 

Samme som Alslev Grusleje ? 


- - - - 


14-6-1946, 15-6-1946 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Tipvognsspor, ca. 40 m 600 mm ønskes til leje straks. A. J. Gade, Alslev pr. Varde.

HANS DANIELSEN, Kokspang  


UTM32: N 6157xxx, E 460xxx - Ref.nr. 69.xx. 


Ejer:

1944  Tørvefabrikant Hans Danielsen, Kokspanggårde pr. Varde 


Nærmere beliggenhed ukendt.


- - - - 


18-2-1944 - VESTKYSTEN - ESBJERG
75 m spor med spil samt presser ønskes til købs eller leje. Hans Danielsen, Kokspanggårde, Varde.

VOLMER NIELSEN, Hostrup /

VARDEEGNENS MØRTELVÆRK  


UTM32: N 6158xxx, E 460xxx - Ref.nr. 69.xx. 


Ejer:

1939-19??  Gårdejer Volmer Nielsen, Hostrup 


Grusgrav, cementstøberi, mørtelværk fra 1952. 


- - - - 


12-3-1952, 13-3-1952, 14-3-1952 - VESTKYSTEN - ESBJERG
En god, brugt elevator med tilhørende harpe til sand, gerne med motor, samt 1–2 tipvogne m. ca. 30 meter spor købes eller lejes. – Telf. Kokspang 7, Volmar Nielsen, Hostrup, Varde.


12-8-1952 - SYDVESTJYDEN
Notits: Vardeegnens Mørtelværk i Hostrup.
I sommer er der startet en ny virksomhed i Hostrup. Det er gdr. Volmer Nielsen, der har påbegyndt en mørtelfabrik under navnet Vardeegnens Mørtelværk.
Da Volmer Nielsen for en del år siden byggede gården på de magre sandjorder, øjnede han allerede dengang en mulighed for, at jorden kunne udnyttes til andet end at dyrke i, og han blev bestyrket heri, da Tarphagebroen blev bygget, ved at støbesandet til broen blev leveret derfra. Volmer Nielsen har siden haft lidt cementstøberi, men nu i foråret har han taget det store spring og begyndt at lave mørtel. Kalken kommer fra de store kalklejer ved Grenå. Læskningen foregår på maskine, og en mand kan læske ti tons på en dag. Kalken løber ud i tre store beholdere, der hver kan tage 25 tons. Sandet går fra en læsseelevator over en sorterer ned i tipvogne, der bliver ført til en blandemaskine, der kan tage 1 meter ad gangen, og her bliver så sand og kalk sammenblandet i forholdet 1 til 5 til murermørtel og noget federe til pudsemørtel.
Volmer Nielsen udtaler selv: Virksomheden går ret godt, og særlig i betragtning af, at det hele endnu er så nyt. Det er kun ca. tre måneder siden, vi begyndte. Lejren ved Varde er vor største aftager, men vi er også ved at have en ret stor og betydelig kundekreds ude omkring i oplandet.

Siden er senest

rettet


20-4-2015 

3-3-2020 

7-3-2020