Bornholm - Teglværker

BORNHOLM

TEGLVÆRKER

ALLINGE TEGLVÆRK


UTM32: N 6140730, E 867760 - Ref.nr. 133.04. 


Ejer:

1892-1905  Hans Peter Dam og Christian Pedersen Dam

1905-1913  Jens Hansen og Kristen Hansen

1913-1919   I/S Allinge Teglværk

1919-1928  Arbejdernes Andels-Boligforening, København

1928-1943  M. Bloch

1943-1971   Gudmund E. Bloch


Teglværk opført 1892 syd for Allinge. Lukket efter brand 1971, hvorefter kun byggematerielforretning.

Bane anlagt 19??, nedlagt før 1971.

Sporvidde 600 mm, trækkraft hest?, senere motorlokomotiv.


Motorlokomotiv:

(1)  ?  B bm   Hans Sommer  ?  193?  Ford  ?  ?   


- - - - 


14-7-1938 - BORNHOLMS AVIS OG AMTSTIDENDE
Notits: Moderniseret teglværksdrift.
En betydelig forbedring af fyringsforholdene på teglværket.
På Allinge Teglværk, der ejes af fhv. borgmester M. Bloch, er der i vinterens løb indført en betydelig forbedring af fyringsforholdene. I stedet for, at indfyringen i ovnen tidligere forgik på den måde, at en mand gik rundt til de forskellige indfyringshuller og med bestemte mellemrum besørgede fyringen med en kulskuffe, sker fyringen nu automatisk. Der er anskaffet nogle fyrapparater, som er opstillet over indfyringshullerne, og hvori kullene i findelt tilstand hældes ned. Ved hjælp af en elektrisk drevet akselledning, der gennem løftearme er sat i forbindelse med fyrapparaterne, drysses kullene jævnt ned over ildstedet, og når en del af ovnen er tilstrækkelig opvarmet, kan fyrapparaterne flyttes hen til en anden del af ovnen og til andre indfyringshuller. Dette system, der skal være det første af sin slags her på Bornholm, har forskellige fordele, idet der både spares tid og penge, og opvarmningen af ovnen foregår mere jævnt og ensartet. Anlæget er leveret af Svendborg Maskinfabrik.
Ved at foretage en runde gennem den efter forholdene betydelige virksomhed, som Allinge Teglværk i de senere år har udviklet sig til at blive, lægger man mærke til flere andre forbedringer og moderniseringer, der er indført i den tid, hr. Bloch har ledet teglværket. Således er trillebøren afløst af motor- og wiretrukne tipvogne, og i stedet for at bryde leret løst med hakke, skovl og spade, benyttes nu boremaskiner, som drives med komprimeret luft.
Der beskæftiges for tiden en snes mand i virksomheden.

DITTMERS TEGLVÆRK

RØNNE TEGLVÆRK


UTM32: N 6120450, E 864147 - Ref.nr. 134.01.


Ejer: 

1844-1881  A.P. Colberg

1881-1896  L.C. Kofoed

1896-1901  Ernst Georg Johann Dittmer (likv.)

1901-19??   Grosserer Callesen, København

c1900-1945  C.J. Kielberg ?

1945-1950  Rønne Kommune

1950-19??  Holger Fridolf Christensen


Teglværk i sydøstlige del af Rønne. Lukket og nedrevet 1974.


Bane anlagt (før) 1914, nedlagt 19?? .

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


21-1-1896 - JYLLANDSPOSTEN
Notits: Solgt teglværk. Rønne, 20. januar.
Rønne Teglværk er solgt til bestyreren af Bloustrød Teglværk, Dithmer, for 66,000 kr.


20-12-1898 - JYLLANDSPOSTEN
Notits: Solgt teglværk. Rønne, 19. december.
Teglværksejer Dittmer har solgt sit ved Rønne beliggende teglværk til et engelsk konsortium for 23,000 pund sterling eller ca. 415,000 kr. Sælgeren bliver direktør for foretagendet, der navnlig skal drive fabrikation af saltglaserede rør.


23-11-1937 - BORNHOLMS AVIS OG AMTSTIDENDE
Notits: Nyt tipvognsspor.
Ingeniør Kielberg, Rønne Teglværk, har søgt om tilladelse til at anlægge et tipvognsspor tværs over Lundens Minde-vejen, der adskiller matr. nr. 219 a og 258 a af markjordene.
Gade- og vejudvalget indstillede, at tilladelsen gives på betingelse af, at vejen efter sporets anbringelse gøres i forsvarlig stand, og at der anbringes advarselstavler på hver side af sporet, som skal lægges efter udvalgets nærmere anvisning. Tiltrådtes.


- - - - 


Spøer - Hovedbog 1932-37:

1934: Vogndele 


Spøer - Hovedbog 1947-53:

1948: Vogndele.

1950: Vogndele.


- - - -


Kilder

http://www.roennebyarkiv.com/roslashnne-teglvaeligrk.html 

BORNHOLMS LERVAREFABRIK

BORNHOLMS TEGLVÆRK


UTM32: N 6120838, E 864380 - Ref.nr. 134.08.


Ejer:

189?-1895  Bornholms Lervarefabrik  (Schorr & Bentzen)

1895-1916  Danish Fire-Bricks Company Ltd.

1916-1945  A/S Bornholms Lervarefabrik

1945-1975  Bornholms Teglværk


Teglværk opført 18?? i østlige del af Rønne. Lukket 1975.

Ca. 500 m bane mod syd til lergrav. Sidespor fra Rønne Ø (RNJ/DBJ).


Bane anlagt 18?? , nedlagt 1975.

Sporvidde formentlig 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


17-5-1916 - BORNHOLMS TIDENDE
Notits: Solgt kaolinleje.
Fabrikant Thor Thiim (Bornholms Kaolimslemmerier) har ved fabriksbestyrer Stenby købt købt den A/S Bornholms Lervarefabrik tilhørende skovlod ved Nygård i Knudsker. Lodden, der omfatter 2 tdr. ld., indeholder kaolin.
Fabrikant Thiim har endvidere af forskellige lodsejere købt jord til anlæg af en vej fra Svaneke landevej til Torneværksvej.


16-3-1918, 18-3-1918 - BORNHOLMS TIDENDE

Tipvogne. 4 stkr. gode trætipvogne er til salg. A/S Bornholms Lervarefabrik, Rønne.


21-1-1941, 22-1-1941, 23-1-1941 - BERLINGSKE TIDENDE 

Tipvognsmateriel, ca. 4000 m skinner: h = 80 m/m 12-18 kg/m eller 2000 m patentspor 600 m/m sporvidde ca. 44 kg/m samt 50 stk. ¾ m³ og 50 stk. 1 m³ tipvogne ønskes til leje eller købs. A/S Bornholms Lervarefabrik, Rønne.Kilder

http://www.roennebyarkiv.com/fagerlunds-teglvaeligrk---botegl.html


ONSBÆK TEGLVÆRK

SØNDRE TEGLVÆRK


UTM32: N 6118700, E 865136 - Ref.nr. 134.07.


Ejer:

1857-1984  David Bidstrup, Thor Thorsen, J.P. Bidstrup og J. Rasch

1884-1902  Bager Peter Olesen Kofoed


Teglværk opført 1857 ved kysten sydøst for Rønne. Lukket 1902.


Bane anlagt 18?? , nedlagt 19?? .

Sporvidde ukendt. Spilbane. 

MUNKERUP LERGRAV


UTM32: N 6114300, E 875386 - Ref.nr. 134.09.


Ejer:

18??-19??   A/S Frederiksholms Teglværker, København


Lergrav ved kysten ved Riseskov 5 km sydvest for Åkirkeby.  Eksisterede 1902.

Udskibningsbro. Uvist om der var tipvognsbane.


Siden er senest

rettet


30-9-2015

28-3-2020