Struer - Teglværker

STRUER

TEGLVÆRKER 

OVERHOVED TEGLVÆRK OG TAGSTENSFABRIK, Struer 


UTM 32N: N 6260970, E 475670 - Ref.nr. 35.08.


Ejer:

1881-1919   A/S (Konsul Dige m.fl., Skive)

1919-1929   Harald Jensen, Michael Nielsen, Kielgast, Poul Larsen,

                      Skive

1929-1950   Harald B. Jensen

ca 1949-1965  Karl Jensen


Dampteglværk opført 1881 ved Struer havn. Værk lukket 1965 og nedrevet. Ca. 700 m bane.


Bane anlagt (før) 1902, nedlagt 1965.

Sporvidde 500, 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)  ?  ?  ?  ?  1946?  ?  ? 


(1)  Anskaffet 1946.


- - - - 


20-4-1911 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Notits: Ulykkestilfælde. Arbejdsmand Anders Godtfredsen, Kirkegade, Struer, kom i morges slemt til skade på Overhoved Teglværk, idet han blev påkørt af en tipvogn, hvorved han fik et meget alvorligt åbent brud på venstre skinneben og fik slået hul i hovedet, der måtte syes sammen.
Efter at den tilskadekomne var underkastet en foreløbig behandling og var forbunden af læge Glimann kom han med toget til Holstebro, hvor han indlagdes på sygehuset.
Godtfredsen er ulykkesforsikret både af teglværket og privat. 


- - - -


Spøer - Hovedbog 1932-37:

1934: Vogndele, div. (500 mm)


Spøer - Hovedbog 1953-58:

1956: Spordele, vogndele, div. (600 mm)
12-11-1956:

Brugte 17 kg skinner m/lasker: 6 a 9,15, 12 a 9,0, 6 a 8,5, 12 a 7,5. 303,9 m.

15-3-1958:  1 højre skifte til spigring på træsveller. 17 kg/m br. skinner.

Hjertestykke nittet på – 7,5 m langt 600 mm sporvidde. 1 extra hjertestykke 1,25 m.

Vogndele 600 mm.


Spøer - Hovedbog 1958-61:

1958: Spordele
1959: Vogndele, spordele (600 mm)

1960: Vogndele, spordele
28-10-1960: 10 lgd. br. 7 kg/m skinne a 5 m m/lasker .

1961: Spordele. div.


Spøer - Hovedbog 1961-64:

1962: Spordele, div.

1-5-1964: 4 br. vogne ¾x700x300x54, L og T afstivet.

200 meters 10 kg skinner m/lasker.

STRUER TEGLVÆRK


UTM 32N: N 6260750, E 475135 - Ref.nr. 35.23.


Ejer: 

1862-186?   Konsul M. Schou, godsejer Eyber og møller A. F. Schou

186?-1894   A. F. Schou og T. Windfeldt Jensen

1894-1936   Windfeldt Jensen


Teglværk i Struer by. Lukket og nedrevet 1936.


Bane anlagt (før) 1907, nedlagt 1936.

Sporvidde 500 mm. Trækkraft formentlig hest.


- - - -


11-10-1904 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Notits: Tilskadekommen teglværksarbejder. Teglværksarbejder Marinus Jensen, der arbejder på Struer Teglværk, fik i formiddags sit ene ben brækket ved, at en tipvogn væltede over ham.


10-3-1907, 12-3-1907, 13-3-1907 - JYLLANDSPOSTEN

Sveller til smalsporet bane, ca. 33"–6"×4", ønskes til købs. Struer Teglværk.


28-5-1916, 30-5-1916, 31-5-1916 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. Til levering straks ønskes tilbud på 2 stkr. nye eller brugte ½ eller ¾ m³ vogne, 500 mm sporvidde, forsynede med spindelbremse. Struer Teglværk.


31-5-1916 - LICITATIONEN

Tipvogne. Til levering straks ønskes tilbud på 2 stkr. nye eller brugte ½ eller ¾ kbm. vogne, 500 mm sporvidde, forsynede med spindelbremse. Struer Teglværk.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1932-37:

1935: Vogndele (500 mm) 

BREJNHOLT TEGLVÆRK


UTM 32N: N 6265170, E 474768 - Ref.nr. 35.xx.


Ejer:

1903            C. Olesen

1917-191?   Gæstgiver Rokkjær, Humlum


Højovnsteglværk ved Venøsund, 5 km nord for Struer. Udskibningsbro.


Spor?


- - - -


1-1-1903, 3-1-1903, 7-1-1903, 8-1-1903 - JYLLANDSPOSTEN

Breinholt Teglværk pr. Struer, telefon nr. 28, beliggende ved Limfjorden, med udskibningsbro, ønskes bortforpagtet. Fineste stenfri rødler. Lønnende fabrikation af ler-fals-teglsten (patent). Henvendelse til ejeren, C. Olesen.


6-1-1917, 7-1-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Breinholt Teglværk, beliggende ved Limfjorden nord for Struer, med tilhørende 21 tdr. ld., hvoraf ca. halvdelen ager, halvdelen græsningsjord og strand; der er desuden maskinhus med motor, lader med hylder og øvrige til et teglværk hørende maskiner og tilbehør, samt beboelse til en bestyrer og arbejderne, er billigt til salg. Kan mulig magelægges med anden ejendom. Nærmere ved Markus Madsen, Struer.


2-2-1919, 4-2-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Breinholt Teglværk ved Struer kan fås i forpagtning. Til teglværket er der gode bygninger, lader og højovn med  maskiner og forme. Der er 1. kl.s ler til fabrikation af tagsten og rør samt almindelige mursten. 5 tdr. land kan medfølge og evt. ret til 5 tdr. land til. Forkøbsret kan, om ønskes, fås. Der er godt opland samt gode udskibningsforhold. Nærmere ved Rokkjær, Humlum eller Markus Madsen, Struer.


26-2-1919, 27-2-1919, 28-2-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Breinholt Teglværk, beliggende mellem Humlum og Struer, er at få billigt til købs eller i forpagtning. Til teglværket hører der flere lader, maskinhus, 2 beboelseshuse, 5-10 tdr. land med fortrinlig ler til tagsten og rør. Der er et godt opland, ligesom der er bro til udskibning. Nærmere ved ejeren, gæstgiver Rokkjær, Humlum.


3-2-1919, 4-2-1919 - BERLINGSKE TIDENDE

Brejnholt Teglværk ved Struer kan fås i forpagtning. Til teglværket er der gode bygninger, lader og højovn, maskiner og former, der er 1. kl. ler til fabrikation af tagsten og rør samt almindelige mursten. 5 tdr. land kan medfølge samt eventuelt ret til 5 tdr. land til. Forkøbsret kan om ønskes fås. Der er godt opland samt gode udskibningsforhold. Nærmere ved Rakjær, Humlum eller Markus Madsen, Struer.


24-2-1943, 27-2-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Brejnholt Teglværk sælges til salg eller nedrivning. Tlf. 64 Aulum. (Intet materiel nævnes). 

KJELDSMARK TEGLVÆRK


UTM 32N: N 6259850, E 474800 - Ref.nr. 35.xx.


Ejer: 

19??-1918   O. Sønderby ? 


Teglværk ca. 1 km syd for Struer by. Lukket og nedrevet 1918.


Bane anlagt (før) 1911, nedlagt 1918.

Sporvidde ukendt. Trækkraft formentlig hest.


- - - -


20-4-1911 - HOLSTEBRO AVIS. HJERM-GINDING HERREDERS TIDENDE
Notits: Ulykkestilfælde. Arbejdsmand Anders Godtfredsen her i byen fik i formiddags ude på Kjelsmark Teglværk sit ene ben brækket, ved at blive påkørt af en tipvogn. Han blev ført til Amtssygehuset i Holstebro med formiddagstoget.


17-5-1912 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Notits: Arbejdsmand Peter Petersen, Struer, der er kusk hos M. Schou & Søn, kom onsdag eftermiddag, da han var kørende til Kjeldmark Teglværk med et læs tømmer, meget alvorligt til skade, idet han ved – siddende på læsset – at køre ind under en tippevognsbro kom i klemme og faldt ned af vognen.
Han blev bragt hjem og kom straks under lægebehandling.
Der kunne intet brud konstateres, men han henligger stadig stærkt lidende.


8-5-1917, 11-5-1917 - JYLLANDSPOSTEN
Håndstryger. En øvet og flink mand kan straks få arbejde på Kjeldsmark Teglværk ved Struer. Høj betaling.


3-5-1918 m. fl. - JYLLANDSPOSTEN
50 000 mursten til salg à 25 kr. pr. 1000 ved nedbrydningen af Kjælsmark Teglværk pr. Struer. O. Sønderby.

Siden er senest

rettet


9-10-2015 

15-10-2019 delt