Falster - Diverse

FALSTER

DIVERSE            UTM skal rettes

NYKØBING FALSTER  TEGLVÆRK


UTM32: N 6073800, E 684440 - Ref.nr. 130.01. 


Ejer:

1913-19??  H. A. & C. A. Jensen


Teglværk i nordlige udkant af Nykøbing ved Vordingborg-vejen.

Brændt 1913.


Bane anlagt .... , nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


24-11-1913 - JYLLANDSPOSTEN
I nat ved tolvtiden udbrød der brand i Nykøbing F. Teglværk, tilhørende Brødrene H. A. & C. A. Jensen. Ilden opstod på tørreloftet og bredte sig i løbet af ganske kort tid til hele trævarebygningen over ovnen samt til det tilhørende brændselshus og maskinhuset. På tørreloftet fandtes en mængde trærammer, hvorpå stenene anbringes til tørring, og desuden noget brændsel til fyring i ovnen. Det lykkedes at redde den del af maskinhuset, hvor kedlen og motoren fandtes, medens det øvrige i en længde af ca. 80 meter nedbrændte. Det lykkedes desuden at redde et par træbygninger, som ilden havde fået fat i. En del maskiner blev ødelagt, men både brændselsrummet og tørrerummet var for tiden tomme. Selve teglovnen har næppe taget skade. Der har ikke været fyret i ovnen siden i tirsdags, så der er nogen sandsynlighed for, at ilden er påsat. Endnu til morgen brændte det i ruinerne.


7-11-1928 - LOLLAND_FALSTERS FOLKETIDENDE
Notits: Ulykke på teglværket. –
Den halvthundredeårige arbejdsmand Johannes Christensen, Smalby, der arbejder på Nykøbing Teglværk, kom i går til skade under arbejdet med at skubbe nogle tipvogne. I det fedtede føre gled hans fod, og benet kom til at stå så uheldigt, at tipvognen trykkede det over kort ovenfor anklen. I teglværkets bil blev den sårede ført til sygehuset, hvor han nu ligger.

NYKØBING FALSTER GARVERI


UTM32: N 607xxxx, E 684xxx - Ref.nr. 130.xx  


Ejer:

1890-    Hartvig-Møller 


Garveri opført 1890 mellem Hovedgade og Klostertræde. 

Brændt 1913.


Bane anlagt 1890?, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - - 


23-11-1948 - LOLLAND-FALSTERS STIFTS-TIDENDE
Notits: Nykøbing. Garvergården mellem Hovedgade og Klosterstræde.
Hartvig-Møller. 1890 ny fabrik. Tipvognsbro.

NYKØBING FALSTER BRYGHUS


UTM32: N 60735xx, E 6845xx - Ref.nr. 130.xx  


Ejer:

18??-  


Bryggeri opført 18?? ved Kohavevej. 


Bane anlagt 18??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


16-10-1943 - LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE
Artikel: Nykøbing Falster Bryghus - Tipvogne til transport af mask.

NYKØBING FALSTER LOSSEPLADS


UTM32: N XXX, E XXX - Ref.nr. 130.xx  


Ejer:  Nykøbing Falster kommune 


Losseplads ved Kohaveskoven, senere i Tingsted.   


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft motorlokomotiv. 


- - - - 


27-9-1950 - LOLLAND-FALSTERS STIFTS-TIDENDE
Notits: Nu kommer behandlingsanlæget på lossepladsen i Nykøbing F.
Forlænger bl. a. lossepladsens 'levetid' med 15–20 år og skulle mindske faren for rotter.
Licitation afholdes den 16. oktober . Bygningen kommer til at ligge langs med Kohaveskoven og bliver omgivet af et lille anlæg.


31-5-1954 - LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE
Notits: Nykøbing F. 30 meter skråning på lossepladsen brændt. –
Søndag eftermiddag opstod der ild over et område på ca. 30 meter af skråningen af tipvognssporet på den kommunale losseplads. Ilden havde godt fat, og brandvæsenet blev alarmeret. I løbet af godt en time var der slukket med vand fra åen, og der skete ingen skade, ligesom der heller ikke på noget tidspunkt under branden var fare på færde.


3-1-1962 - LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE
Notits: Grundejerne må stå tidligt op, for at få tømt deres skarnkasser.
Nykøbing F. kommune har fået forbud mod at benytte sine to grusgrave ved Ø. Toreby som losseplads.
Bruger nu den gamle losseplads ved Poul Martin Møllers vej.
Lokomotivet, der trækker tipvognene på den eksisterende losseplads nord for Tingsted å er gået i stykker, og det kan ikke betale sig at få det repareret.

HESNÆS HAVN


UTM32: N 6079600, E 701500 - Ref.nr. 130.11.


Ejer:

19??-19??  Korzelitze ?


Savværk/kassefabrik? med spor til havnemole.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft heste?

TAADERUP TEGLVÆRK

TINGSTED TEGLVÆRK 


UTM32: N 6078000 E 687800 - Ref.nr. 130.12.


Ejer: 

193?            Johs. Schwerter

1950-195?  F. Schwärter 

1954?-         Grængegårdens Teglværk 


Teglværk 500 m øst for Tåderup. To værker på stedet ?


Bane anlagt (før) 1935, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


- - - -


23-6-1954 - LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE
Artikel: Taaderup Teglværk.
Overtaget af Grængegardens Teglværk. Lokomotiv.


- - - - 


Spøer - Hovedbog 1932-37:

1935: Vogndele, spordele (600 mm)

1936: Vogndele, spordele (600 mm)


Spøer - Hovedbog 1937-41:

1938: Vogndele, spordele (600 mm)

1939: Spordele


Spøer - Hovedbog 1941-47:

1942: Spordele.


Spøer - Hovedbog 1947-53:

1953: Vogndele, spordele, div.

Vognmand J. P. ANDERSEN, Nyk. Fl.


UTM32: N XXX, E XXX - Ref.nr. 130.xx. 


Ejer: 

19??-1929  Vognmand J. P. Andersen


Formål og beliggenhed ukendt, evt. grusgrav. (Gik konkurs 1929)

Sporvidde ukendt.


- - - -


29-11-1929 - ENTREPRENØREN

4-12-1929 afholdes auktion i vognmand J. P. Andersens konkursbo, Slotsbroen, Nykøbing Falster. Bl.a. nævnes tipvogne med spor.

Richard Jensen, Dommerfuldmægtig. 

JERNSTØBERIET GULDBORG


UTM32: N XXX, E XXX - Ref.nr. 130.xx. 


Ejer:

19??-19?? 


Jernstøberi ved Nykøbing Falster station. Havde tipvogne 1943.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Håndkraft?


- - - - 


26-8-1943 - MIDDELFART VENSTREBLAD
Notits: Brændt ihjel af flydende jern.
Under arbejdet på Jernstøberiet Guldborg i Nykøbing F. blev en 33-årig arbejder, Sv. Olsen, Solvej 62, så farlig forbrændt, da en tipvogn med en halv ton glødende jern væltede og sprøjtede indholdet ud over ham, at han i går er død på sygehuset.

DSB's KULBANE, Gedser


UTM32: N XXX, E XXX - Ref.nr. 132.06.


Ejer:

19??-19??  De danske Statsbaner


400 m kultransportbane på højbro mellem Gedser havn, færgekulgården og lokomotivkulgården.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Spilbane.

STIGAARD AMLER, Nyk. Fl.


UTM32: N XXX, E XXX - Ref.nr. 1XX.XX. 


Ejer:

1942  Stigaard Amler, Nykøbing Fl. 


Formål og beliggenhed ukendt. Havde bl.a. interesser i Tjørnebjerggården stenleje ved Rødby. 


- - - -


18-9-1942 - BERLINGSKE TIDENDE

Grussorterer sælges. Større grussorterer med 20 HK dieselmotor, spor og tipvogne, sælges omg. Stigaard Amler, Nykøbing F. Tlf. 212.


25-3-1943, 26-3-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Materiel til salg. Et parti 19 kg skinner. 1 stk. elevator af vinkeljern, 6 m lang, med balatarem, ca. 25 cm bred, 1 cm tyk, monteret med 25 stk, kopper af 4 mm plade, 25X15X15 cm. 1 stk. sandsuger i god stand, ca, 125 cm i diam., med ca. 10 m rør, 6". Fabrikant Stigaard Amler, Nykøbing F. Tlf. 212.

E. NIELSEN, Nyk. Fl.


UTM32: N XXX, E XXX - Ref.nr. 1xx.XX. 


Ejer:

1943  Fabriksmester E. Nielsen, Torvet 9, Nykøbing Fl.


Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


4-3-1943, 6-3-1943, 8-3-1943 - BERLINGSKE TIDENDE

Tørveælteværk til salg. Dacali tørveælteværk nr. 2 komplet, dyndvogne til spor 700 m/m, forme, drejeskiver, alt brugt en sæson, sælges snarest. Henvendelse fabriksmester E. Nielsen, Torvet 9, Nykøbing F. Telef. 195.


23-3-1943, 25-3-1943, 27-3-1943 - BERLINGSKE TIDENDE

Tørveælteværk til salg. Dacali tørveælteværk nr. 2 komplet, 4 dyndvogne til spor 700 mm forme, drejeskiver, alt brugt en sæson, sælges snarest, samlet eller delt. Henvendelse fabriksmester E. Nielsen, Torvet 9, Nykøbing F. Telefon 195.

KALKVÆRKERNES SALGSKONTOR


UTM32: N XXX, E XXX - Ref.nr. 1XX.xx. 


Ejer:

1940  Kalkværkernes Salgskontor, Nykøbing Fl. 


Beliggenhed og formål ukendt.


- - - - 


2-1-1943 - BERLINGSKE TIDENDE

En del tipvogne, et parti 7 kg skinner, nogle elektromotorer (vekselstrøm), ophalerspil, elektrisk, til 3 tons, ophalerspil, stort, til håndkraft, 5 tons vognvægt, centrifugalpumpe (2½ tomme), kalkknuser, mærket ‘Desge’, kalkknuser, mærket ‘Desintegrator’, sælges. Kalkværkernes Salgskontor, Kreibersgade 24, Nykøbing F. Telf. 811.

KAI OLSEN, Nyk. Fl. 


UTM32: N 6183954, E 664824 - Ref.nr. 1XX.xx. 


Ejer:

1942  Kai Olsen, Kongensgade 33, Nykøbing Falster 


Beliggenhed ukendt.


- - - -

 

28-1-1942 - BERLINGSKE TIDENDE

Tørvemateriel. 2 ælteværker, kapacitet 60.000 og 40.000 stk. daglig, med elektromotorer, kabler, elektrisk materiel, tipvogne og skæretromle, er billigt til salg. Kai Olsen, Kongensgade 33, Nykøbing F. Telf. 346.

OURE TEGLVÆRK 


UTM32: N XXX, E XXX - Ref.nr. 1XX.xx. 


Ejer:

1898-19??  Korselitze


Teglværk 2 km øst for Stubbekøbing med anlægsbro i Grønsund.

Anlagt 18??, lukket 1916.


Bane anlagt 18??, nedlagt 1916?.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - - 


G IX 5 - 11 Oure Teglværks Bro


24-12-1898: Anlægsbro ud for Oure Teglværk, ca. ¼ mil øst for Stubbekøbing.


VBDir.: 12-1-1899: Intet at erindre.


Vandbygningsvæsenets arkiv (SA edb-nr. 800461751) 

J. S. GRAM, Nykøbing Fl.

J. S. GRAMS EFTFLGR.   


UTM32: N 6183954, E 664824 - Ref.nr. 1XX.xx. 


Ejer:

1892-19??  J. S. Gram, Nykøbing p. F.

19??-19??  J. S. Grams Eftf., Nykøbing Falster 


Handelsfirma. Agent for Dolberg, Rostock.


- - - -


31-3-1892, 2-4-1892, 5-4-1892 - BERLINGSKE TIDENDE

Tipvogne. 12 stkr. kun lidet brugte tipvogne stå billig tilsalg hos J. S. Gram, Nykjøbing p. F. Sporvidden er 27 tom., De 8 vogne måle c. 40 Kbfd., de 44 c. 60 kbfd. og de 8 ere med bremse.

HANS HENRICHSEN & CO., Nyk. F.   


UTM32: N 6183954, E 664824 - Ref.nr. 1XX.xx. 


Ejer:

1923  Hans Henrichsen & Co., Nykøbing F.


Handelsfirma?


- - - -


30-6-1923, 8-7-1923 - BERLINGSKE TIDENDE

Tipvognshjul, 200 stkr. 300 m/m stålstøbte, enkeltflangede hjul, sælges billigt. Hans Henrichsen & Co., Nykøbing F.

Gdr. P. OLESEN, Nr. Vedby


UTM32: N 6089175, E 682470 - Ref.nr. 1XX.xx. 


Ejer:

1933  Gdr. P. Olesen, 'Haablykke', Nr. Vedby pr. Nr. Alslev


Formål ukendt.


- - - -


11-1-1933 - BERLINGSKE TIDENDE

2 tipvogne og 200 m spor ønskes til købs. Tilbud med pris sendes til grd. P. Olesen, 'Haablykke', Nr. Vedby pr. Nr. Alslev, Falster.

P. CHR. HANSEN, Nyk. F.


UTM32: N 6089175, E 682470 - Ref.nr. 1XX.xx. 


Ejer:

1950  P. Chr. Hansen, 'Nyk. F.  (tlf. 365) 


Maskinhandel?


- - - -


25-10-1950, 29-10-1950 - BERLINGSKE TIDENDE

7 kg's tipvognsskinner og sveller leveres fra lager. P. Chr. Hansen, Nykøbing F. Telf. 365.

Siden er senest

rettet


23-2-2016 

14-7-2019 

03-12-2019 

DET OFFENTLIGE SLAGTEHUS,

Nr. Alslev 


UTM32: N 6087100 E 685000 - Ref.nr. 1XX.xx. 


Ejer:

1912-19??  Nr. Alslev kommune? 


Beliggenhed ukendt. 


- - - -


8-8-1912 - LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE
Notits: Nr. Alslev. Det offentlige slagtehus i Nr. Alslev.
– Th. Østergaards Efterfølger, Nykøbing, har gennem L. Hansen, Eskildstrup, fået leverancen af dampanlæg, kølekar, tipvogne, skinner og andet inventar til slagtehuset for 5200 kr.

L. HANSEN, Eskildstrup 


UTM32: N 6082600 E 685050 - Ref.nr. 1XX.xx. 


Ejer:

1919  L. Hansen 


Formål og beliggenhed ukendt. 


- - - -


19-5-1919 - LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE
25 sæt brugte tipvognshjul med aksler meget billig til salg. L. Hansen, Eskildstrup. Telefon 12.

LUDVIG HEMMINGSEN, Marrebæk  


UTM32: N 6063200 E 687110 - Ref.nr. 1XX.xx. 


Ejer:

1930  Ludvig Hemmingsen 


Formål og beliggenhed ukendt. 


- - - -


22-9-1930, 24-9-1930, 25-9-1930, 26-9-1930 - LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE
Til salg. En vognvægt med billetsystem til 5000 kg, en pram, godt egnet til stenpram, bæreevne 5000 kg, en arbejds-fjedervogn, bæreevne 3000 kg, to Char-a-banc-vogne samt 500 m spor og 8 tipvogne. Ludvig Hemmingsen, Marrebæk. Telf. 16.

H. LARSEN, Horbelev 


UTM32: N 6076995 E 697535 - Ref.nr. 1XX.xx. 


Ejer:

1945  H. Larsen, Kildevang 


Formål ukendt. 


- - - -


24-3-1945, 4-4-1945 - LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE
Tipvognshjul ønskes til købs eller leje. H. Larsen, Kildevang. Telf. Horbelev 111 y.

SIMONSEN og SVENDSEN, Horbelev 


UTM32: N 6079600 E 696400 - Ref.nr. 1XX.xx. 


Ejer:

1943    Simonsen og Svendsen 


Beliggenhed ukendt. 


- - - -


1-2-1943, 2-2-1943 - LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE
Til salg. Et tørveælteværk, 2 tipvogne og 1 drejeskive. Simonsen og Svendsen, Horbelev, tlf. 17 mellem 19-20.

Bagermester BJERREGAARD, Nykøbing Falster 


UTM32: N 60xxxxx E 696xxx - Ref.nr. 1XX.xx. 


Ejer:

19??    Bagermester Bjerregaard 


Bageri med tipvognsspor gennem Slippen i Nykøbing.  


- - - -


6-4-1943 - LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE
Bagermester Bjerregaard, Nyk F. Tipvognsspor gennem 'Slippen'.

H. RAUNSTRUP, Nykøbing Falster 


UTM32: N 6081780 E 698050 - Ref.nr. 1XX.xx. 


Ejer:

1945-1946  H. Raunstrup, Nykøbing F. 


Tørveproduktion formentlig i Maglemose ved Åstrup. 

- - - -


19-1-1945 - LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE
Tipvognsspor - Ælteværk.
4–500 meter tipvognsspor ønskes til leje fra 1. marts til ca. 15. august. Prima tørveælteværk med 3 vogne på gummi, kapacitet 30–40,000 tørv daglig, til salg. Kobbertråd kan eventuelt indgå i handelen.
H. Raunstrup, Laur. Larsensgade 3, stuen, Nykøbing F.


25-1-1945 - LOLLAND-FALSTERS STIFTS-TIDENDE
Tipvognsspor - Tørveælteværk.
4–500 m tipvognsspor ønskes til leje fra 1. marts til ca. 15. august. Godt ælteværk med 3 vogne på gummi, kapacitet 30–40,000 daglig, til salg. H. Raunstrup, L. Larsensgade 3, st. Nykøbing F.


16-3-1945 - LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE
Nogle tipvognshjul med kuglelejer til salg. H. Raunstrup, Moseby pr. Horbelev. Telefon Moseby 19 u.


8-3-1946, 9-3-1946 - LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE
Entreprenørmateriel. 3 tipvogne på kuglelejer og 500 lasker til tipvognsspor ønskes solgt eller byttet med nogle 4-hjulede dyndvogne til heste. H. Raunstrup, Skolegade 11, Nykøbing F.

EGESKOVHOLM, Falkerslev 


UTM32: N 6076992 E 697537 - Ref.nr. 1XX.xx. 


Ejer:

1942  H. Nielsen, Egeskovholm, Falkerslev 


Tørveproduktion formentlig i Horreby Lyng. 


- - - -


4-4-1942 - LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE
Til købs ønskes et sæt brede hjul til tipvogne, eventuelt til leje. Egeskovsholm. Telf. Falkerslev 21 v. Samme sted er en Cambridge tromle og 3 tørveforme til salg.


20-2-1947, 24-2-1947 - LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE
Til salg. Et tørveælteværk, 2 tipvogne med kuglelejer, en hakkelsesmaskine, som ny, samt en stor jumbe. Kan også byttes med grise eller korn. H. Nielsen, Egeskovsholm. Telefon Falkerslev 21 v.

HORREBY LYNG 


UTM32: N 6078300 E 693400 - Ref.nr. 1XX.xx. 


Ejer:

1940-194?  Det ClassenskeH Fideicommis 


Tørveproduktion i Horreby Lyng under anden verdenskrig. 


- - - -


31-7-1940 - LOLLAND-FALSTERS STIFTS-TIDENDE
Artikel: Horreby Lyng. Tipvogne.


13-8-1940 - LOLLAND-FALSTERS SOCIAL-DEMOKRAT
Artikel: Horreby Lyng. Classenske fideicommis . Tipvogne.

R. HILLEKE, Horreby 


UTM32: N 6077170 E 692450 - Ref.nr. 1XX.xx. 


Ejer:

1943  R. Hilleke, Horreby 


Formål og beliggenhed ukendt. 


- - - -


17-3-1943 - LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE
En tipvogn, 2 sæt tipvognshjul med aksler, egnet til brug i tørvemose, til salg. R. Hilleke, Horreby.

LUDVIG HANSEN, Elkenøre 


UTM32: N 6068950 E 692100 - Ref.nr. 1XX.xx. 


Ejer:

1945  Ludvig Hansen, Elkenøre 


Formål og beliggenhed ukendt. 


- - - -


27-2-1945, 1-3-1945 - LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE
Til salg er 2 stk. tipvogne på kuglelejer samt en drejeskive. Ludv. Hansen, Elkenøre. Telefon Idestrup 16 y.

MORTENSEN, Sdr. Ørslev 


UTM32: N 6070100 E 691500 - Ref.nr. 1XX.xx. 


Ejer:

1917  ?  Mortensen, Sdr. Ørslev 


Formentlig tørveproduktion, beliggenhed ukendt. 


- - - -


Det danske Hedeselskab, Mergelafdelingen (SA ebd 042231281)
1911-1923 m. m. Kontobog for spor - 138
Journal for indkøb af spor. Salg af spor og vogne til tørveproduktion under første verdenskrig.
7-6-1917 fra Tylstrup til Mortensen, S. Ørslev - 2 stk. tipvogne
14-6-1917 fra Bur til Mortensen, S. Ørslev - 125 m mont. spor

H. J. BRYGGER, Tåderup 


UTM32: N xxx E xxx - Ref.nr. 1XX.xx. 


Ejer:

1918  Gårdejer H. J. Brygger, Tåderup 


Formål og beliggeenhed ukendt. 


- - - -


9-1-1918, 12-1-1918 - INGENIØREN
Markspor til salg. 1000 meter spor i 5 meter stykker med jærnsveller så godt som nyt og i komplet stand ønskes solgt. Skinnerne er 65 mm høje og vejer 7 kilo pr. meter. Kan ses på stedet og tilbud modtages. Gårdejer H. J. Brygger, Tåderup pr. Tingsted.