Holstebro - Teglværker

HOLSTEBRO

TEGLVÆRKER 

FLADMOSE TEGLVÆRK 


UTM 32N: N 6245080, E 473545 - Ref.nr. 40.02. 


Ejer: 

19??- 1912 Købmand J. Schou 

1912-19??  Tømmerhdl. S.L.C. Bendix og tømrermester A.S. Winding

1936            C. Bendix, Holstebro

1941            Bendix' Tømmerhandel, Holstebro v/ Chr. Bendix


Teglværk ved hovedvej A 16 vest for Holstebro.

Bane anlagt (før) 1948, nedlagt ca. 1959.


Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv. 


Motorlokomotiv 

(1)     B     Vemb?   --   19??  


(1)  Eksisterede 1956. 


- - - -


27-12-1912 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Notits: Fladmose Teglværk i Idom er af købmand J. Schou solgt til tømrerm. S. Vinding, og tømmerhandler C. Bendix, Holstebro. Overtagelsen sker 1. januar.


16-6-1956 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Notits: Ville springe af tipvogn, brækkede ribben. Teglværksarbejder i klemme mellem skinne og hjul.
Den 64-årige teglværksarbejder Jeppe Chr. Thøgersen, Struervej 9, Holstebro, blev i formiddags kvæstet under sit arbejde på Fladmose Teglværk.
Da han ville springe af en tipvogn greb hans benklæder fat i 'grisen', det køretøj, der trækker tipvognstoget. Han faldt ned på skinnerne og kom i klemme mellem sporene og det ene hjul på en tipvogn. Til alt held var tipvognstogets fart yderst ringe, og han blev ikke kørt over af tipvognen.
Efter eget ønske blev Thøgersen ført til sit hjem og her undersøgt af en læge, som imidlertid lod ham indlægge på sygehuset. Der er brud på et ribben. Intet tyder på, at han har pådraget sig indre kvæstelser.


- - - - 


Spøer - Hovedbog 1937-41:

1938: Div.


Spøer - Hovedbog 1947-53:

4-5-1951: 2 brugte vogne ¾x600.
1953: Vogndele, spordele, div.


Spøer - Hovedbog 1953-58:

22-5-1955: 2 brugte ¾ m³ tipvogne.

TRASBJERG TEGLVÆRK 


UTM 32N: N 6250460, E 475757 - Ref.nr. 40.03. 


Ejer:

1917-1920  A/S Trasbjerg Teglværk

1923            Gårdejer B. Arlund

1936-1961   A/S Poul Andersens Tømmerhandel, Holstebro

1961-1975   Trasbjerg Teglværk A/S


Teglværk ved hovedvej A 11, som krydsedes af banen.

Bane anlagt (før) 1932, nedlagt 1955.


Sporvidde 500 mm, senere 600 mm?. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


3-7-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Teglværk til salg. A/S Trasbjerg Teglværk med bygninger, maskiner og øvrige tilbehør kan købes billigt, når handel kan ske straks. Henvendelse til undertegnede formand. Overretssagfører A. Wium, Holstebro.


8-10-1920, 9-10-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Frivillig offentlig auktion.

Efter begæring af A/S Trasbjerg Teglværk bliver samtlige dette selskabs ejendomme, matr.-nr. 5 d, Måbjerg sogn, med flere parceller i Måbjerg og Sir sogne, med tilbehør og løsøre stillet til bortsalg ved en eneste offentlig auktion, som afholdes på Rådhuset i Holstebro fredag den 15. oktober 1920, eftm. kl. 3.

Absolut bortsalg, hvis auktionsbudet når eller overstiger et i auktionsvilkårene fastsat mindste bud.

Auktionsvilkårene og øvrige salget vedrørende dokumenter henligger indtil auktionen til eftersyn på overretssagfører C. Viums kontor i Holstebro.

Dommeren i Holstebro m. v., den 6. oktober 1920. Bierfreund.


7-4-1932, 10-4-1932 - JYLLANDSPOSTEN

Ca. 250 m tipvognsspor købes. 8 gode tipvogne med bremse, 500 mm sporvidde, sælges eller byttes med vogne med 600 mm sporvidde. A/S Poul Andersens Tømmerhandel, Holstebro, telf. 146-147.


14-7-1935 - JYLLANDSPOSTEN

Brugte jernskinner. Et parti 14 og 22 kg skinner samt 4 stk. 10 meters Dip nr. 26 til billigt til salg. A/S Poul Andersens Tømmerhandel, Holstebro, tlf. 146 & 147.


22-9-1935, 24-9-1935, 26-9-1935 - JYLLANDSPOSTEN 

4 km tipvognsspor, 14 à 17 kg's, i l. længder, købes. 3 stk. 10 m Dipex nr. 26 sælges. A/S Poul Andersens Tømmerhandel, telf. 146-147, Holstebro.


27-3-1943 - JYLLANDSPOSTEN
200 alen tipvognsspor ønskes til købs. A/S Poul Andersens Tømmerhandel, Holstebro. Tlf. 146. 


8-6-1943 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvognsspor. 200 meter spor ønskes til købs. Poul Andersens Tømmerhandel, Holstebro. Telf. 146.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1947-53:

14-4-1951: Vogndele


Spøer - Hovedbog 1958-61:

24-11-1958: 10 stk. brugte 18 kg skinner m/llasker a 6,4 meter. Spordele. 

SØNDERLUND TEGLVÆRK /

MAABJERG TEGLVÆRK


UTM 32N: N 6247760, E 477346 - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1921   Ukendt


Teglværk ca. 2 km nordøst for Holstebro.            2 værker ??

Spor? 


- - - -


12-5-1921, 15-5-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Sønderlund Teglværk, Måbjerg ved Holstebro, til salg. Liebhavere bedes henvende sig til Chr. Hestbech, Bramminge.

TEST


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer:

1945  Fabrikant Carl Jacobsen, 


Formål ukendt.


- - - -


1-3-1945 - BERLINGSKE TIDENDE

Tipv

Siden er senest

rettet


12-11-2014

13-9-2019 

15-10-2019