Faxe-Stevns - Kalkværker

FAXE - STEVNS

KALKBRUD OG KALKVÆRKER            UTM mm. skal rettes

FAXE JERNBANE

FAXE KALKBRUD


UTM32: N XX6172100, E 631400 - Ref.nr. 121.06. 


Ejer:

1864-1884  Faxe Jernbane (Løjtnant C. F. Garde)

1884-19??   Faxe Kalkbrud A/S


Ca. 6 km bane fra fire kalkbrud (UB175x273x) sydøst for Fakse by til værker og havne (UB195x226x) i Fakse Ladeplads. Fra Faxe st. til Fakse Ladeplads tillige normalspor for ØSJS-tog fra 1880. 1884 blev Faxe Jernbane og kalkbruddene overtaget af det nystiftede Faxe Kalkbrud.

Oprindeligt hestetrækkraft, fra 1866 damplokomotiver.

Bane anlagt 1864, nedlagt 1982. Strækningen Stubberup-Fakse Ladeplads overgået til ØSJS 1977.


Damplokomotiver

(1)  FAXE  B t        Karlsruhe  284  1866 

(2)  I           1'B1' t  Wiener Neustadt  ?150  1855   

(3)  II          B t       KraussM  342  1874   

(4)  III        C t       Hartmann  1988  1894   

(5)  IV         C1' t    KraussM  5599  1907   

(6)  V          C1' t     KraussM  6951  1914

(7)  VI         B t       Henschel  16421  1920

(8)  I           C1' t     KraussM   8388  1926


(1)  Nyt.

       Solgt til Krauss ?1874.  1882/83 solgt til St. Gallischen

       Rheinkorrektion, St. Gallen, Schweiz 'FAXE'. Ophugget .

(2)  Købt 1864 fra Oberschlesische Schmalspurbahnen '2', hvortil det

       var bygget nyt med 785 mm sporvidde. Udrangeret 1921.

(3)  Nyt.

       1966 foræret til Teknisk Museum, Helsingør. 

(4)  Nyt.

       Udrangeret 1930.

(5)  Nyt.

       1973 solgt til privatmand i Varmark. 19.. udlånt til Hjerl Hede.

(6)  Nyt.

        Udrangeret 1972 og opstillet ved Fakse Ladeplads. 19?? til

        skrothandler. 19?? Købt af Danske Dampvenner og foræret til

        Industribaneklubben, Hedehusene.

(7)   Nyt.

        1973 solgt til privatperson i Viby Sjælland. 1985 solgt til Fårup

        Sommerland, Saltum, og udstillet.

(8)  Nyt.

        Udrangeret 1973. 1974 solgt til Dansk Jernbane Klub.


Motorlokomotiver

(1)    -  B bm   PM  8030/73  1931  Ford  40 hk  type PCM

(2)   -  B bm   PM  9986/154  1935  Ford  55 hk  type PM-F

(3)   -  B dm   KM 107  1948  BW  ?

(4)   4 -> 51   B dh  Schöma  2032  1957  ?  90 hk  type CFL90D

(5)   -  B dh    Schöma  2867  1965  ?  48 hk  type CFL45DC

(6)   7 -> 53   B dh  Deutz  58109  1966  Deutz  230 hk  type KG230BS 

(7)   8 -> 54   B dh  Schöma  3222  1970  Deutz 230 hk type CFL200DA

(8)   9   B dh   Schö  3674  1973  Deutz  230 hk  type CFL200DA

(11)  ?  B bm  HjMb  -  194?  Ford  20 hk

(12)  ?  B bm  HjMb  -  194?  Ford  20 hk

(13)  ?  B bm  Nagbøl  ?  194?  Ford  ?


(1)  Nyt. 2,5 tons. Leveret med Ford AA benzinmotor, 785 mm

       sporvidde. Senere hos Stevns Kridtbrud (119.02), som ejedes af

       Faxe Kalkbrud, med sporvidde 600 mm.

(2)  Købt 19?? fra ?. Oprindeligt leveret med Ford BB benzinmotor til

        rosserer Hedegaard-Brock, København, formentlig til brug for

        Dansk Ral-Kompagni A/S ved Nordfeld på Nordmøn  (125.05).

(3)  Nyt? Ombygget og forlænget 196? , formentlig samtidig forsynet

        med Bur-Wain dieselmotor fra (14).

(4)  Nyt via Cederberg.

        Solgt til ophugger 1983, ophugget 199?.

(5)  Nyt via Cederberg.

        1983 til Fakse Museum. 200. til Jobcenter Kilden, Fakse. - - -

(6)  Nyt via Viggo Bendz. 18 tons. Leveret med Deutz dieselmotor 

        type A12L714 nr. 4284472/83.

        Solgt til ophugger 1983, ophugget 1984.

(7)  Nyt via Viggo Bendz. 15 tons. Leveret med Deutz dieselmotor

        type F12L714 nr. 4848546.

        Solgt retur 1983 til Schöma. 1988 solgt efter renovering og

        omsporing til 900 mm til Borkumer Inselbahn, Tyskland

       'EMDEN'.

(8)  Nyt.

        Solgt retur 1983 til Schöma. 1983 solgt efter renovering og

        omsporing til 1000 mm til Fa. Ed. Züblin, Duisburg, Tyskland,

        for brug hos Entreprises de Construction du Barrage de

        Manantali (ECBM), Mahina, Mali. 1990 solgt til Organisation

        pour la Mise en Valeur du Fleuve Senegal (OMVS), Mali.

(11)  Købt 1949/50 fra Hjortsø Mosebrug (66.02), 600 mm.

         Kendes ikke i Fakse.

(12)  Købt 1949/50 fra Hjortsø Mosebrug (66.02), 600 mm.

         Kendes ikke i Fakse.

(13)  Købt 1949/50 fra Hjortsø Mosebrug (66.02), 600 mm.

         Kendes ikke i Fakse.


Faxe Kalkbrud havde også banerne 104.04, 107.01, 119.01, 119.02 og 122.01.


- - - -


23-8-1866 - Torsdag - STEVNS AVIS

Notits: Lokomotiv  ved Faxe Kalkbrud. I mandags morges indtraf til Korsør med Postdampskibet fra Lübeck et Locomotiv, der fører Navnet 'Faxe', og som skal anvendes ved Faxe Kalkbrud.

HOLTUG KRIDT- OG KALKVÆRK


UTM32: N 6172400, E 632300 - Ref.nr. 119.01.


Ejer:

1919-19??  A/S Nakskov Gips- og Kalkværk

19??-1972  Faxe Kalkbrud A/S


Kalkbrud ved Stevns klint øst for Holtug. Lukket 1972.

Elevator fra grav til værk, som ligger ved kanten af graven. Skibsbro fra 1919-1947.


Bane anlagt 19??, nedlagt 197?.

Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


21-4-1935 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Broen brast under tipvognstoget. RB. Storehedinge, 20. april. Under arbejdet med indladning af gødningskalk fra Fakse Kalkbruds kalkværk i Holtug brød udskibningsbroen sammen under et tipvognstog. To arbejdere styrtede i vandet, og den ene, arbejdsmand Hans Larsen, Holtug, druknede. Han blev 51 år gammel og efterlader hustru og tre børn.

STEVNS KRIDTBRUD


UTM32: N 6166000, E 639400 - Ref.nr. 116.aa. 


Ejer:

1936  Stevns Klints Kridtbrud (A/S De jydske Kalkværker)

1941  Stevns Kridtbrud og Kridtslemmeri A/S (De jydske Kalkværker)

19??-19?? Faxe Kalkbrud A/S?


Kridtværk ved Stevns klint øst for Sigerslev. Bane til to grave samt skibsbro. Afrømning af overjord periodevis foretaget af entreprenør med damplokomotiv.


Bane anlagt (før) 1904, nedlagt 1976 (1975?).

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiver.


Motorlokomotiver

(1)  1  B dm  Nagbøl  574  1957  Fds  ?  type KMN 2,5

(2)  2  B dm  Nagbøl  ?  ?  Deutz  ? 

(3)  3  B d  JWE  ?  ?   Deutz  ? 

(4)  ?  B bm  PM 8030/73  1931  Ford  40 hk  type PCM

(5)  ?  B bm  JWE  81  ?  ?  ? 


(1)   Formentlig overtaget 1969 fra Boesdal Kalkværk?. Oprindelig

        leveret til Ny Kalkbrænderi (110.09) med ukendt anvendelsessted

        (se 119.05). 2,5 tons.

(2)  Havde skilt: A.P. Hjortsø.

(3)  Ombygget 1969 med Deutz-motor type A2L514 nr.

        2883768/69. ??

(4)  Oprindelig leveret til Faxe Kalkbrud (121.06) med 785 mm

        sporvidde og Ford AA benzinmotor.

(5)   Evt. samme lokomotiv som (3).

(*)   Et JWE-lok solgt til privatperson i Hedehusene.

BOESDAL KALKVÆRK

BOESDAL NY KALKVÆRK


UTM32: N 6188318, E 530131 - Ref.nr. 119.03. 


Ejer: 

193?-1936  Boesdal Kalkværk I/S ved Vald. I. Pilholm og

                     H. C. Larsen, Rødvig

1936-1978  A/S Boesdal Kalkværk (A/S Ny Kalkbrænderi)

1978-c1980  A/S Boesdal Kalkværk (Faxe Kalkbrud A/S)


Kalkværk ved Fakse bugt nord for Rødvig. Nyt værk opført 1947. Lukket ca. 1980.

Oprindelig kvadratisk spornet i grav med spilbane til værk. Senere (ca. 1951) erstattet af tre ringbaner med lokomotivdrift med håndtrækkraft ved værket. Afrømning af overjord periodevis foretaget af entreprenør.


Bane anlagt (før) 1949, nedlagt i grav 1961 og på værket 1970.

Sporvidde 600 mm.


Motorlokomotiver

(1)  ?  ?  ?  ?   ?  ?  ?


(1)  Formentlig blev Nagbøl 574/1957, som leveredes ny til Ny

       Kalkbrænderi, anvendt her, se (110.09 og 119.02). 

AMMERUP KALKBRUD


UTM32: N 6171200, E 623300 - Ref.nr. 119.05.


Bane anlagt 19??, nedlagt 1970.


Ejer:

1911-1941  A/S Kallerupværk / Hedehus-Teglværket A/S (113.03)


Kalkbrud ved Tryggevælde å øst for Ammerup. Lukket 1941?

Sidespor fra ØSJS 1918-1920.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft heste ?

(På billeder ser sporvidden dog større ud.)

Siden er senest

rettet


14-12-2014