Aulum - Diverse

AULUM 

DIVERSE  

CHR. KILLERICH, Aulum 


UTM 32N: N 6235xxx, E 487xxx - Ref.nr. 45.xx  


Ejer:

191?-19??   Vognmand Chr. Killerich, Aulum  (tlf. 18) 


Vognmand, tørveproducent? Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde 700 mm. Trækkraft håndkraft. 


- - - - 


14-8-1919, 15-8-1919, 16-8-1919 - HOLSTEBRO DAGBLAD
2 dygtige og ædruelige mænd kan straks få arbejde ved at læsse mergel i tipvogne i Varhede Mergelleje i Aulum. Chr. Killerich, tlf. 18, Aulum.


10-3-1920, 11-3-1920, 12-3-1920, 13-3-1920, 14-3-1920 - JYLLANDSPOSTEN
Tørvelade til salg. En tørvelade, beliggende ved Aulum st., bygget 1918, tækket med svensk tagspån, 40 alen lang, 16 alen bred, 9 alen høj, er, som følge af at den skal flyttes, til salg for højeste bud; kan byttes med tørvespor og andet. Chr. Killerich, Aulum. Tlf. 18.


30-3-1920, 31-3-1920, 1-4-1920 - JYLLANDSPOSTEN
Spor. 130 meter 5 eller 7 kg spor ønskes til købs. Tilbud med oplysning om kvalitet og pris udbedes. Chr. Killerich, Aulum. Telefon 18.


23-1-1921, 27-1-1921, 30-1-1921, 3-2-1921 - JYLLANDSPOSTEN
For højeste bud sælges:
1 stk. 7 HK., 400 volt elektromotor (så god som ny),
1800 met. 16 □ kobbertråd,
1800 -- 10 □ do.,
Isolatorer m. m., brugt i 8 måneder,
200 met. spor (7 kg pr. met. skinne),
1 skiftespor, 1 svingspor,
alt boltet på træsveller, 700 mm vid.,
4 tipvogne, 700 mm sporvidde,
1 hejsespil med trosse og
1 centrifugal-vandpumpe.
Chr. Killerich, Aulum st.


11-2-1925, 12-2-1925, 13-2-1925 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Vogne m. m. til salg.
På grund af anskaffelse af bil er en char-a-banc vogn, en fladvogn, en arbejdsfjedervogn og tre 3 tm. arbejdsvogne ca. 200 m tipspor, 4 tipvogne samt 1 a 2 heste til salg hos vognmand Chr. Killerich, Aulum, tlf. 18.

MARIUS NIELSEN, Aulum  


UTM 32N: N 6235xxx, E 487xxx - Ref.nr. 45.xx. 


Ejer:

1941-194?  Entr. Marius Nielsen, Aulum  (tlf. 84)  


Tørveproducent. Beliggenhed ukendt  (Egelund?). 

Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt.


- - - - 


1-6-1941 - JYLLANDSPOSTEN
1000 tons pr. tørv ..... ab Egelund Mosebrug. M. Nielsen, tlf. 84, Aulum, C. Halkjær, tlf. 3 Aulum.


18-2-1942, 19-2-1942, 20-2-1942 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvogne og spor købes, 10 stk. ¾ m³ tipvogne, 700 mm sporvidde samt 1600 lb. m 7 kg skinner, helst 65 mm. Marius Nielsen, Aulum st.


7-4-1946, 9-4-1946, 11-4-1946 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvognsskinner. 500 m 5 kg skinner og 200 m 7 kg skinner sælges eller byttes med 9 kg skinner. Marius Nielsen, entreprenør. Tlf. Aulum 84.

A. SKALLEBÆK, Aulum 


UTM 32N: N 62354xx, E 4876xx - Ref.nr. 45.xx. 


Ejer:

1918-1919  A. Skallebæk, Vestergård, Aulum  (tlf. 1) 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt. 


- - - -


5-5-1918, 7-5-1918, 8-5-1918 - JYLLANDSPOSTEN
Ca. 400 alen klejnt jernspor, 70 cm sporvidde, og en jernkurve ønskes til købs eller til leje. A. Skallebæk, Aulum.


6-5-1918, 7-5-1918 - JYLLANDSPOSTEN
3 à 4 millioner maskinpressede tørv af 1918 er til salg under forbehold af Brændselsnævnets tilladelse. Leveringen kan begynde straks. A. Skallebæk, Vestergaard, Aulum. Telf. nr. 1 Aulum.


28-4-1919, 30-4-1919, 1-5-1919 - HERNING FOLKEBLAD
Et tørveværk er til salg for 1000 kr. Produktionen er ca. 50,000 tørv pr. dag. Bestående af en Cyclone tørvepresser, en del spor, en gravvogn, en vogn til pressetørv og 2 drejeskiver m. m. A. Skallebæk, Aulum, tlf. nr. 1.

HANS DALGAARD, Aulum 


UTM 32N: N 6235xxx, E 487xxx - Ref.nr. 45.xx. 


Ejer: 

1943-    Hans Dalgaard, Aulum  (tlf. 103) 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


17-1-1943, 21-1-1943 - JYLLANDSPOSTEN
Kontant købes 1 stk. presse (helst Vejen), 300 lb.m 7 kg spor, 3 stk. gravvogne, 4 stk. rullevogne .... . Hans Dalgaard, Aulum, tlf. Aulum 107.

H. DALGAARD HANSEN, Aulum 


UTM 32N: N 6235xxx, E 487xxx - Ref.nr. 45.xx. 


Ejer: 

1941-    Entr. H. Dalgaard Hansen, Aulum  


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


8-11-1941, 9-11-1941, 10-11-1941 - JYLLANDSPOSTEN
Til købs ønskes et komplet ælteværk til en produktion af 60 til 70 tusind pr. dag, 3 gravvogne samt 2 à 300 l.m. spor, 5 à 6 kg. Entreprenør H. Dalgaard Hansen, Aulum st.

C. JØRGENSEN, Aulum 


UTM 32N: N 6235xxx, E 487xxx - Ref.nr. 45.xx. 


Ejer: 

1917-    (Chr.?) Jørgensen, Aulum  


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt (300 m fra st.?).

Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


Det danske Hedeselskab, Mergelafdelingen (SA ebd 042231281)
1911-1923 m. m. Kontobog for spor - 138
Journal for indkøb af spor. Salg af spor og vogne til tørveproduktion under første verdenskrig.
19-3-1917 fra Vrøgum/Børsm. C. Jørgensen, Aulum - a conto
10-4-1917 fra Vrøgum/Børsm. C. Jørgensen, Aulum - a conto betaling
9-11-1917 fra Børsmose C. Jørgensen, Aulum - 125 m mont. spor, 4 stk. tipvogne (– indb. a conto)

NIELS GRAULUND, Aulum 


UTM 32N: N 6235xxx, E 487xxx - Ref.nr. 45.xx. 


Ejer: 

192?-1925  Niels Gaulund, Aulum  


Formål ukendt. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


6-4-1925 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Spor og tipvogne til salg eller udleje (ca. 150 m). Ca. 14 tdr. ld. god muldjord til salg, egner sig til statshus. Henvendelse til Niels Graulund, Aulum st.

VILHELM KARLSMOSE, Aulum 


UTM 32N: N 6235xxx, E 487xxx - Ref.nr. 45.xx. 


Ejer: 

19??-1940   Vilhelm Karlsmose, Aulum  


Formål ukendt. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


8-6-1940, 12-6-1940, 16-6-1940 - JYLLANDSPOSTEN
2 tipvogne er til salg (1 bremser), 1¼ m³, spv. 70 cm, god stand, sælges for højeste bud. Vilhelm Karlsmose, Aulum st.

CHR. BÆKGAARD, Varhede 


UTM 32N: N 6238350, E 487800 - Ref.nr. 45.xx. 


Ejer: 

191?-1919   Chr. Bækgaard, Meldgaard, Varhede, Aulum  (tlf. 57) 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


25-2-1919 - HOLSTEBRO DAGBLAD
100 alen jernspor i komplet stand samt en så god som ny trolje, passende til tørvebrug, er til salg hos Chr. Bækgaard, Meldgaard, Vahrhede, Aulum. Tlf. 57.

VARHEDE MERGELLEJE 


UTM 32N: N 6238350, E 487800 - Ref.nr. 45.xx. 


Ejer: 

191?-19??  ? 


Nærmere beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


14-8-1919, 15-8-1919, 16-8-1919 - HOLSTEBRO DAGBLAD
2 dygtige og ædruelige mænd kan straks få arbejde ved at læsse mergel i tipvogne i Varhede Mergelleje i Aulum. Chr. Killerich, tlf. 18, Aulum. 

OSCAR KNUDSEN, Aulum 


UTM 32N: N 6235615, E 487166 - Ref.nr. 45.xx. 


Ejer: 

1945  Oscar Knudsen, Jyllandsgade 14, Aulum  


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


4-4-1945, 5-4-1945 - HOLSTEBRO DAGBLAD
En tørvepresser med motor, spil og 100 m spor ønskes til købs eller leje. Kan eventuelt byttes med en 16" gummivogn. Oscar Knudsen, Jyllandsgade 14, Aulum.


5-4-1948 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Notits: Tiltalt for underslæb og ulovligt salg.
Retten i Herning behandler for tiden en sag, hvorunder arbejdsmand Oskar Viggo Knudsen, Aulum, er tiltalt for underslæb ved at have solgt nogle tipvognsskinner, som han havde lejet, og for overtrædelse af Prisloven ved at have købt grantræer på roden og solgt træ og faskiner, som han fremstillede af nogle af træerne, til overpris. ....

Siden er senest

rettet


20-12-2019 

16-3-2020 

10-5-2020