Tarm - Diverse

TARM

DIVERSE           Ikke færdig

S. GULDAGER, Rabæk pr. Tarm


UTM 32N: N 6195930, E 475850 - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1943  Lærer S. Guldager, Rabæk pr. Tarm


Formål ukendt. 


- - - -


30-3-1943, 31-3-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Spor, ca. 200 m, ønskes til leje, eventuelt til købs. Lærer S. Guldager, Rabæk pr. Tarm.

M. OLESEN, Tarm


UTM 32N: N 6196xxx, E 469xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1944  M. Olesen, Tarm


Formentlig tørvegravning. Beliggenhed ukendt. 


Sporvidde 600 mm. Trækkraft formentlig heste.


- - - -


19-3-1944, 21-3-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Spor, 7 kg, 2 kurver, resten lige, ialt 25 m samt et parti træspor, sporvidde 60 cm, sælges. M. Olesen, Tarm, telf. 67.

TØRVEFABRIKEN FUGLEMOSE


UTM 32N: N 6178xxx, E 478xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

19??-1902  Kr. Sønderskou, Tarm og P. O. Thygesen, Rabæksgaard ?


Beliggenhed ukendt, men formentlig i Fuglemose nord for Gundesbøl?


Sporvidde ukendt. Trækkraft formentlig heste.


- - - -


8-1-1902, 22-1-1902, 5-2-1902, 1-2-1902, 5-3-1902  - JYLLANDSPOSTEN

På grund af interessentskabsophævelse ønskes Tørvefabriken Fuglemose solgt tillige med ejendommen, ca, 60 tdr. land, med bygning, 12 fag nyt hus. Til fabriken hører en 15 hestes opretstående dampkedel med maskine samt flere hundrede alen spor, 12 à 14 tipvogne.

Lysthavende henvende sig til Kr. Sønderskou, Tarm, eller P. O. Thygesen, Rahbæksgaard pr. Tarm.

NB. Samme steds er en mindre dampkedel med maskine billig til salgs. 

P. BOLLERUP JENSEN, Tarm


UTM 32N: N 6196xxx, E 470xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1947  Isenkræmmer(?) P. Bollerup Jensen, Tarm


Formål ukendt.


Sporvidde 600 mm.


- - - -


28-8-1947, 29-8-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne købes. 3 stk. tipvogne med 600 mm sporvidde købes straks. P. Bollerup Jensen. Telefon Tarm 104.

SVEND AA. HANSEN, Gundesbøl


UTM 32N: N 6192900, E 478xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1952  Svend Aa. Hansen, Gundesbøl, Tarm


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


Sporvidde ukendt.


- - - -


31-1-1952 - JYLLANDSPOSTEN

En tørvepresse med elevator ønskes til købs eller eventuelt lejekøb for sæsonen 52. NB. En driftssikker dieselmotor samt en 3-4 troljer købes. Svend Aa. Hansen, Gundesbøl, Tarm st. Tlf. Ådum 48 x.

AADUM BRUGSFORENING pr. Tarm


UTM 32N: N 6192240, E 474540 - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1944-1945  B. Mogensen, Ådum ?


Tørveproduktion ukendt sted.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


12-3-1944, 14-3-1944, 16-3-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemateriel. 1 stk. ælteværk (Allingaabro), 1 stk. slæde m/ skæretromle, 3 stk. troljer, 110 m spor, 1 stk. 10 HK elektromotor, ca. 200 m luftledning sælges samlet. B. Mogensen, Aadum Brugsforening pr. Tarm, telefon Ådum 4.


27-3-1945, 29-3-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveælteværk. 1 stk. ælteværk m. rem, 1 stk. 10 HK elektromotor, 380 v, ca. 300 m ledningsnet m. måler og målerskab, 1 stk. skæretromle, ca. 200 m spor sælges samlet. B. Mogensen, Aadum Brugsforening pr. Tarm st., telefon Ådum 4.

J. K. VESTERGAARD, Lønborg 


UTM 32N: N 6195200, E 465400 - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1930   J. K. Vestergaard, Lønborg st.


Formål ukendt.


- - - -


24-9-1930, 25-9-1930 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne med spor. Tilbud ønskes med billigste pris på 150 à 200 meter spor samt 1 à 2 vogne, brugte, men i god stand. J. K. Vestergaard. Telefon 4, Lønborg st.

LØNBORGGARD TØRVEFABRIK (?)


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 60.xx.


Ejer:

19??-1905  E. Tranberg ?


Tørvefabrik ved ?, lukket 1904?


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


9-2-1905, 11-2-1905, 15-2-1905, 18-2-1905 - HERNING AVIS
Auktion over nedlagt tørvefabrik. Onsdag den 22. februar kl. 12½ afholdes offentlig auktion over: En 6--8 hestes motor, 1500 alen spor, 5 tipvogne, 3 gravvogne, ælteværk, elevator, 90 stk. tørverammer m. m. Motoren, der kun er meget lidt brugt og af 1ste klasse, kan ses i gang på Tarm Stolefabrik, Spor og tipvogne m. m. sælges i mindre partier. Vogn fra Tarm Gæstgivergaard til mosen kl. 10½.
Lønborggaard, d. 8. februar 1905. E. Tranberg.

C. FRØLUND JØRGENSEN, Tarm  


UTM 32N: N 6196xxx, E 470xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1945   C. Frølund Jørgensen, Tarm 


Tørveproduktion. Beliigenhed ukendt.


- - - -


23-3-1945, 24-3-1945, 26-3-1945 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Tørvepresser. Brugt Vejen-presser til salg, i bytte ønskes 50 a 100 m spor. C. Frølund Jørgensen. Tarm, telf. 138.

SØNDERSKOV DAMBRUG, Præstbro 


UTM 32N: N 6196800, E 475965 - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1955   Sønderskov Dambrug, Præstbro pr. Tarm 


Dambrug ved Omme å. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


7-12-1955, 11-12-1955 - JYLLANDSPOSTEN
7 kg tipvognsspor, ca. 1000 m, købes. Tilbud bedes sendt til Sønderskov Dambrug, Præstbro pr. Tarm. Tlf. Ådum 7 V. mellem kl. 18 og 19.

FOERSUM TEGLVÆRK


UTM 32N: N 6191695, E 469792 - Ref.nr. 60.01. 


Ejer:

1931             M. Christensen

1941-1950  Brdr. Christensen


Teglværk 2 km nordvest for Forsom og 1 km fra hovedvej A 11, anlagt 1872 og lukket 1970. Lergrav umiddelbart nordøst for værket, fra 1960 ny lergrav 300 m nord for værket.


Bane anlagt (før) 1931, nedlagt før 1967.

Sporvidde 700 mm. Trækkraft hest, senere motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)   ?  B    Nagbøl  ?  19??  ?  ?


(1)  Købt 8-12-1953 fra Spøer. Ca. 2,5 tons.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1958-61:

1960: Spordele, div.

29-1-1960: Rep. af hjulsæt.


Spøer - Hovedbog 1961-64:

1962: Spordele.

24-11-1962: 2 kæder CM 83 +52 ruller 5,25 meter, 4 forkr. samleled, 4 lige do.

1963: Spordele, div.

ODDERUP TEGLVÆRK

ÅDUM TEGLVÆRK ?


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.14. 


Ejer:

19??-1916   Laurids Lauridsen

1931             J. M. Madsen

1950            Jacob Martin Nielsen


Teglværk 2 km syd for Ådum kirke. Lukket før 1967.


Bane anlagt (før) 1952, nedlagt 196?.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - - 


28-7-1916, 29-7-1916, 30-7-1916, 1-8-1916 - JYLLANDSPOSTEN

Teglværk til salg. Et mindre teglværk med en årlig produktion af 350.000 sten, gode afsætningsforhold og fineste ler, såvel til tagsten som rør, er til salg. Et parti klyne og klynejord kan om ønsket medfølge. Teglværket kan også bortbyttes med land- eller byejendom. Laurids Lauridsen, Odderup Teglværk pr. Tarm.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1929-32: J. M. Madsen

1931: Div.


Spøer - Hovedbog 1947-53:

1952: Spordele


Spøer - Hovedbog 1953-58:

1953: Vogndele, div.

1954: Spordele, div.

25-4-1955: 1 brugt drejeskive, 600 mm  ny overplade  7 kg hjørner  5 arme.

1957: Spordele

8-5-1957: 1 slæbeskovlsanlæg.

21-9-1957: 1 stk. brugt 300x54 dobbeltflancet hjul.


Spøer - Hovedbog 1959-61: 

1961: Div.


Spøer - Hovedbog 1961-64:

1962: Div. (4 br. hjulsæt som delvis betaling)

LUNDSBYGAARD BRUNKULSLEJE, Ådum


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer: ?

Entreprenør:

1951-1954  Stürup & Prosch-Jensen, Fredericia. 


Brunkulsleje 2 km nord for Ådum.


Bane anlagt 19??, nedlagt før 196?.

Sporvidde ukendt. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)   ?  B    KM  ?  ?  ?  ?


- - - -


Billeder i Aadum Sogns Arkiv.

NÆRILD DAMBRUG


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 60.xx. 


Ejer:

196?  Ukendt


Dambrug ved Kyvling bæk og hovedvej A11.


Bane anlagt 19.. .


- - - -

BLÅKILDE DAMBRUG


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 60.xx. 


Ejer:

196?  Ukendt


Dambrug ved Kyvling bæk. Bane ?


- - - -

Siden er senest

rettet


20-10-2015 

17-10-2019