Bjerre Herred - Entreprenører

BJERRE HERRED 

ENTREPRENØRFIRMAER

Entr. JENS P. BECH, Hyrup


Indehaver: 

1930-193?  Jens P. Bech, Århus

193?-193?  Jens P. Bech, Fredericia

194?-1943  Jens P. Bech, Hyrup  (død 1-10-1943)


Sporvidde 600 mm


Motorlokomotiv

(1)  ?  B dm  PM  12614 / 236  1939  Lister  21  type D


(1)  Leveret nyt. 4,0 tons. Leveret med Lister dieselmotor type 21-2R

       nr. CS 31291.

       Til salg af Bech's dødsbo i november 1943. Muligvis solgt til

       O. Storm Sørensen, Ålborg (21.xx), som havde et lignende

       lokomotiv til salg i Daugård december 1943.

       1950 tilhørende entr. E. Spliid Pedersen, Skåde. 1958 udlånt af

       denne til Hovedgård Teglværk (59.01), men kun brugt én uge og

       derefter hensat ved teglværket. 1982 solgt af dette til ???.


Anvendelse:


1936            Vingsted stadion 

1938            ? , Uldum

1939            Ukendt arbejde

194?-1943  Vejanlæg, Bjerre Herred-vejen


- - - -


27-5-1936 - VEJLE AMTS FOLKEBLAD
Notits: Anlæg af Vingsted Stadion. Tipvogne, Entr. Bech, Fredericia.


11-8-1942 - VEJLE AMTS FOLKEBLAD
Notits: Vejlensisk arbejder kvæstet ved Barrit. Han blev slynget af en tipvogn.
Under anlæget af den nye vejstrækning fra Vesterby til Daugård, der skal tilsluttes Vejle-Juelsmindevejen, skete der i går eftermiddag ud for Enemærkegården ved Barrit en alvorlig ulykke. To arbejdere var på vej ned ad en høj med underdelen af en tipvogn, hvorpå de skulle transportere nogle skinner, men vognen løb løbsk, og et stykke nede ad skrænten faldt de to forreste hjul af, hvorved den ene arbejder, den 35-årige Harry Søndergaard Hansen, Nyboesgade 51, Vejle, slyngedes mod en jernbom på vognen. Han kvæstedes i underliv og bryst, idet han sammen med kammeraten slyngedes af vognen. Søndergaard Hansen førtes til Hornsyld Sygehus, hvor man i dag karakteriserer hans tilstand som efter omstændighederne tilfredsstillende.


24-11-1943, 25-11-1943, 26-11-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Entr. mat. Dødsboet efter entr. Jens P. Bech, Hyrup, bortsælger 1 stk. 4 tons kædedrevet diesel lokomotiv med 21 HK Lister dieselmotor med halvlukket, nedsænkeligt og aflåseligt førerhus (sporvidde 600 mm). 16 stk. 1 kbm tipvogne (heraf 8 med bremse) 600 mm sporvidde med forstærkninger og afstivning. 350 mm hjul med 70 mm løbekransbredde, 50 mm aksler, akseltap 45x88 mm, ekstra svære rullelejer, .... .  Henv. til Bjerre-Hatting Herreders Skifteret, Horsens. Tlf. 493 eller boets medhjælper, lrs. H. Dirks, Vejle,  tlf. Vejle 1313.


7-12-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Entr. materiel. Dødsboet efter entr. Jens P. Bech, Hyrup, bortsælger 1 stk. 4 tons kædedrevet diesellokomotiv med 21 HK Lister dieselmotor med halvlukket, nedsænkeligt og aflåseligt førerhus (sporvidde 600 mm). 16 stk. 1 kbm tipvogne (heraf 8 med bremse) 600 mm sporvidde med forstærkninger og afstivning, 350 mm hjul med 70 mm løbekransbredde, 50 mm aksler, akseltap 45x88 mm, ekstra svære rullelejer. Arbejdsskure med bænke og borde. ....  Bjerre-Hatting Herreders Skifteret, Horsens tlf. 493 eller til boets medhjælper, lrs. H. Dirks, Vejle,  tlf. Vejle 1313.

Entr. H. LARSEN, Gramrode  


Indehaver:  19??-19??  Henning Larsen

Iflg. tillæg til folketællingen 1930 tilflyttet sognet i 1930.


Sporvidde 785 mm


Motorlokomotiv

(1)  ?  ?  ? ? ?


(1)  Lejet 1931?


Anvendelse:

1930-1931  Vejanlæg, Gramrode?


- - -


4-12-1930, 6-12-1930, 9-12-1930 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne og spor. 5 à 600 l. m spor samt sveller og 8 à 10 tipvogne (ikke for svært) ønskes til leje. Entreprenør H. Larsen, Gramrode st.


5-4-1931, 8-4-1931 - JYLLANDSPOSTEN

Formand. En delvis medarbejdende formand til jordarbejde søges. Samme sted ønskes 2 stkr. bremsevogne, 785 mm sporvidde, til købs eller leje; helst 1 m³ jernvogne. Entreprenør H. Larsen, Gramrode st.


5-6-1931, 7-6-1931 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogn og spor. Ca. 250 løbende meter spor med sveller, bolte og lasker, 2 sporskifter samt 2 stkr. tipvogne, ¾ m³, til salg for 350 kr. Entreprenør H. Larsen, Gramrode.


11-6-1931, 13-6-1931, 16-6-1931 - JYLLANDSPOSTEN

Motor-lokomotiv, 785 mm sporvidde, ønskes til leje i 2 måneder. Entreprenør H. Larsen, Gramrode st.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1929-32: Entr. W. Larsen, Gramrode (formentlig samme)

1931: Lev. Spordele, vogndele. 785 mm 

Entr. PETER PETERSEN, Juelsminde


Indehaver:

19??-19??  Fisker, entr. Peter Petersen, Juelminde


Sporvidde 500 mm


Anvendelse:

1919            ?

1923            Skærvefabrik?  

1936            ?

1940-194?  Tørveproduktion As-Klakring sogn


- - - -


4-4-1919, 6-4-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Skinner til købs. 400 al. jernbane- eller svær tipvognsspor ønskes til købs snarest af Peter Petersen, Juelsminde.


3-7-1923 - JYLLANDSPOSTEN

Til købs ønskes en brugt stenknuser samt 2 stkr. ½-ton tipvogne. Fisker Peter Petersen, Juelsminde.


28-12-1924, 30-12-1924 - JYLLANDSPOSTEN

En stenknuser ønskes til købs. Entreprenør P. Petersen, Juelsminde.


15-4-1941 - VEJLE AMTS FOLKEBLAD

Artikel: Tørveproduktionen i As-Klakring kommune. Der vil den forestående sæson blive sat fuld fart på produktionen af tørv i As-Klakring kommune. Entreprenør P. Petersen, Juelsminde, der i sæsonen 1940 satte et større apparat i gang i moserne i As sogne og producerede ca. 1000 tons, vil i år yderligere udvide produktionen. Entreprenør Petersen regner med at kunne fremstille 2500 tons tørv, hvoraf han har forpligtet sig til at levere 1500 tons til As-Klakring kommune. Entreprenør Petersen har rejst et stort hus på mosen, således at der kan arbejdes og lufttørres inden døre, når forholdene gør dette nødvendigt. Der har allerede været arbejdet i moserne nogen tid, og i de kommende dage vil en god arbejdsstyrke være i gang med fremstillingen af tørv.


8-4-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveælteværk på skinner med gravelevator, dyndelevator med tilhørende 2 stk. dyndvogne og 1 stk. skæretromle til salg. P. Petersen & Søn, Juelsminde. Telf. 73.


(Formentlig samme person?)


- - - -


Spøer - Hovedbog 1932-37:

6-2-1936: 2 brugte vogne 0,5 m³, 500 mm, 1 brugt 500 mm klatredrejeskive.


Spøer - Hovedbog 1947-53:

1947: Lev. slæbeskovlsanlæg

1949: Lev. vogndele

1951: Lev. vogndele 

Siden er senest

rettet


24-9-2019