Varde - Entreprenørfirmaer

VARDE

ENTREPRENØRFIRMAER

Entr. O. OHLSEN, Varde


Indehaver:

1911-1912  O. Ohlsen


Sporvidde ?700 mm. Trækkraft damplokomotiv.


Anvendelse: 

1911-1912   Mergeludkørsel, Årre Mergelselskab


- - - -


10-3-1911, 13-3-1911, 16-3-1911 - JYLLANDSPOSTEN

Lokomotivfører med certifikat kan få en vellønnet stilling ved Aarre Mergelselskab. Helst maskinarbejder. Skriftlig eller mundtlig henvendelse til entreprenør O. Ohlsen, Varde, senest den 25. marts.


20-7-1912, 21-7-1912 - JYLLANDSPOSTEN

Fyrbøder søges. En dygtig fyrbøder kan straks få plads ved Årre Mergelleje. Man henvender sig til entreprenør Olsen, Årre pr. Varde.

Entr. KNUD LIND, Varde (rettes)


Indehaver:

19??-19??  Knud Lind, Varde 

Også bopæl i Lyngby, Horsens m. m. 


Sporvidde 600 mm. Trækkraft damplokomotiver.


Damplokomotiver

x

x


Anvendelse:

1924-1928  Mergeludkørsel, Blaksmark Mergelselskab 

1928-1929  Vejanlæg, Henne Kirkeby-Henne Strand 

1928             Afvanding af engene ved Gjødelen 


- - - -


11-4-1924, 12-4-1924 - JYLLANDSPOSTEN

Til Blaksmark Mergelleje søges straks en dygtig lokomotivfører med faglig uddannelse, så han kan udføre forefaldende reparationer. Skriftlig henvendelse til ingeniør Lind, Lindevej, Silkeborg.


22-7-1928 - JYLLANDSPOSTEN

Auktion over barakker. Torsdag 26. juli afholdes auktion efter begæring af ing. K. Lind, Varde  over 3 barakker i Blaksmark Mergelleje. ....


10-9-1928 - VESTJYLLANDS SOCIAL-DEMOKRAT
Notits: Dansk arbejde og virke.
Ingeniør og entreprenør Lind havde i fredags indbudt pressen til at tage de arbejder i øjesyn, han for tiden leder. Turen gik først til Henne strand. Vejen fra Kirkeby og derud er ikke nær færdig endnu, men næste år skal der være en god og farbar strandvej. Herude er 60 mand beskæftiget med udgravning og harpning af grus, som transporteres på tipvogne, ligesom mergel. Materialet skal være af særlig god kvalitet. En del er allerede solgt til Henne, Lønne og Outrup kommuner. Videre gik turen ud til Gødelen, hvor en mindre udgravningsmaskine betjent af 3 mand var i virksomhed, så at vandstanden kunne sænkes til afvanding af engene. Derfra gik så turen til Varde å i nærheden af Sig. Det sidste arbejde, ingeniøren har påbegyndt, nemlig reguleringen og uddybningen af åer. Her er en stor hollandsk gravemaskine i gang og 10 arbejdere. Varde ås uddybning og regulering skal være færdig den 1, september.
For tiden beskæftiger ingeniør Lind 73 arbejdere.


27-10-1928 - SYDVESTJYDEN
Notits: Stygt ulykkestilfælde i Henne.
Arbejdsmand Schmidt Christensen, Oksbøl, fik i går armen meget slemt læderet mellem 2 tipvogne på grussporet ved Henne. Han blev kørt hjem til læge Møller og fobundet. Det menes at sener og muskler i armen er så ilde tilredt, at Schmidt Christensen næppe vil kunne få førlighed i armen igen.


5-7-1931, 9-7-1931 - JYLLANDSPOSTEN

Gravemester. En ung rask og pålidelig mekaniker, 22-30 år, kan få plads som gravemester på en moderne skemaskine. Forud kendskab unødvendig. 8 dages prøvetid. Skriftlig henvendelse til Ingeniør Lind, Varde.

Entr. N. P. JOHANSON, Varde


Indehaver:

19??-19??  Konstruktør N. P. Johanson, Varde


Sporvidde ukendt. Trækkraft damplokomotiv?


Anvendelse

?


- - - -


14-7-1914, 16-7-1914, 18-7-1914 - JYLLANDSPOSTEN

Ca. 20 jordarbejdere, også sporlæggere, antages i disse dage. Entreprenør N. P. Johansen, Galtho mergelleje pr. Tistrup station.


6-11-1914, 7-11-1914, 8-11-1914 - JYLLANDSPOSTEN

Jordarbejdere. Sporlæggere, maskinfolk og lign. antages stadig ved Galtho Mergelleje pr. Tistrup st. Entreprenør N. P. Johansen.


6-5-1916, 8-5-1916, 10-5-1916, 13-5-1916 - JYLLANDSPOSTEN

Jordarbejdere til 45 øre i timen samt akkordarbejde antages stadig ved mergellejet i Ulstrup ved Langå. Meget overarbejde. Gode boligforhold. Arbejde hele året rundt. Maskindrift overalt. N.P. Johansen, entreprenør.


18-12-1917, 19-12-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Transaktionerne ved Ulstrup Mergelleje. Folk, som mener sig forurettet angående Ulstrup Mergelleje, bedes henvende sig til undertegnede, der på egne og andres vegne opfordrer til samlet optræden angående denne sag. Entreprenør N. P. Johansen, Varde.


1-2-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvebaner, skovbaner o. l. projekt. og anlægges. Al slags materiel herfor leveres. N. P. Johanson, konstruktør, entreprenør, Østergade – Varde – telf. 293.


8-2-1918, 11-2-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvebaner, skovbaner o. l. projekt. og anlægges. Alle sorter materiel herfor leveres både til salg og leje. Entreprenør N. P. Johanson, Østergade – Varde – telf. 293.


10-7-1919, 13-7-1919 - JYLLANDSPOSTEN
Entreprenørmateriel til salg. Skovl- & spandkæde-gravemaskiner, damp- & olielokomotiver, store og små tipvogne, skinner og sveller m. m., er til salg til levering straks. N. P. Johanson, Bruunsgade 41, Århus. Telf. 357. Telegr.-adr. Entreprisejohn.


25-7-1919, 28-7-1919 - JYLLANDSPOSTEN
Mergelbaner, mose- og skovbaner projektere og anlægges. Hertil hørende materiel, nyt eller brugt, leveres. Entreprenørmateriel modtages og anvises i kommission. Entreprenør N. P. Johanson, Bruunsgade 41, Århus. Telf. 357. Telgr.-adr.: Entreprisejohn.


30-8-1919 - JYLLANDSPOSTEN
Notits: Grenå havns udvidelse. Grenå, 29. august.
Efter forskellige forhandlinger har Grenå havneudvalg i aftes approberet et af entreprenørerne R. N. Jespersen og N. P. Johanson i Århus indgivet tilbud på udvidelse af Grenå havn; det var det laveste af de fem indkomne tilbud. Udvidelsen anslås herefter at komme til at koste 850,000 kroner.


Samme person ??

Vognmand S. P. LØNBORG, Varde


Indehaver:

1934   Vognmand S. P. Lønborg, Varde


Sporvidde ukendt.  Trækkraft ukendt.


Anvendelse

1934   Ukendt


- - - -


27-6-1934, 28-6-1934, 29-6-1934 - JYLLANDSPOSTEN

Tilbud ønskes på 2000 m spor og 20 tipvogne. Vognmand S. P. Lønborg, telf. 291, Varde.

?INGEMANN HOFFMANN, Varde


Indehaver:

1918   ?


Formentlig fejltydning af Ingeniør Hoffmann ??


1918   Bornholm?


- - - -


4-9-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Lokomotiv med kobberfyrbox ønskes solgt til ophugning. Tilbud med pris sendes til Ingemann Hoffmann, Varde.


6-9-1918, 9-9-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Et i Robbedale på Bornholm henstående lokomotiv med kobberfyrbox ønskes solgt til ophugning. Tilbud med pris sendes til Ingemann Hoffmann, Varde.

Ing. K. BUTTENSCHØN, Varde


Indehaver:

1946   Ing. Carl Buttenschøn, Lundvej, Varde 


Ejer/Medejer af brunkulsleje ved Søby.


Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Anvendelse

1945    Brunkulsleje, Søby


- - - -


Lånte 1945 materiel fra Kommisarius for Konfiskation i Varde:

Deutz 33583 - kom fra Greve & Thaysens arbejdsplads i Nr. Oksby, samt 35 tipvogne og 2 def. 

(Deutz 33583 var af typen OME117F og bygget 1940 til N. Thaysen, Flensburg. Senere skæbne ukendt.)

TH. DEMANT, Varde


Ejer:

1946  Th. Demant, Lundvej 81, Varde   (tlf. 250)


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


Anvendelse 

1946  Tørveproduktion 

1947   Idrætsplads, Kjellerup 

1949   Ukendt 


- - - -


3-4-1946, 4-4-1946 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Tørvemateriale til salg. 1 Esbjerg presser (model 1944) – 1 motor (7½ HK. vekselstrøm), 1 ophalerspil med wire (150m), 4 store rullevogne, kabel, målerskab og drivremme, 300 m ledning, 100 m 9 kg spor, 1 vandpumpe, 3½ t., 1 troljevogn. Materialet kan også sælges enkeltvis. Th. Demant, Lundvej 81, Varde, tlf. 250. 


3-10-1947 - SILKEBORG AVIS
Notits: Stadion-arbejdet skrider frem.
Arbejdet vedrørende planering af fodboldbane nr. 2 på idrætspladsen i Træengen i Kjellerup skrider godt frem. Entreprenør Demant, Varde, der har arbejdet i entreprise, er nu ved at afslutte selve dræningsarbejdet, og opfyldningen er også i gang, idet jorden pr. tipvogn føres fra den store brink ved jernbanen.  


26-2-1949, 28-2-1949, 1-3-1949 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Spor og tipvogne. 200 m spor og 1 skiftespor samt 4–6 tipvogne ønskes omgående til leje i ca. 2 mdr. Th. Demant, tlf. 250 Varde.

Siden er senest

rettet


7-10-2014 

24-10-2019 

5-3-2020