Tjæreborg - Diverse

TJÆREBORG 

DIVERSE              UTM skal rettes

H. KÖHLERS GRUSGRAV, Tjæreborg


UTM32: N 614, E 530 - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

194.-1945  Bauunt. H. Köhler, Berlin-Steglitz


Grusgrav under 2. verdenskrig. Spor mellem grusgrav og Tjæreborg st. (DSB).


Bane anlagt 194. , nedlagt 1945. 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiver


Motorlokomotiver

(1)  852  B dm  OK  20902  1936  ?  48  type 2D

(2)  855  B dm  OK  20963  1937  ?  48  type 2D

(3)  856  B dm  OK  20966  1937  ?  48  type 2D

(4)  858  B dm  OK  21231   1938  ?  48  type 2D

(5)  908  B dm  OK  8279    193?   ?  24  type MD2

(6)  ?       B bmg  ?  ?  ?  Ford  24


(1)  Nyt til Bauunt. H. Köhler, Berlin-Steglitz, Tyskland. 9,6 tons.

       August 1945 udlånt til entr. B.U. Ramsing.

(2)  Nyt til Bauunt. (H. Köhler, Berlin,) Tyskland. 9,6 tons.

       August 1945 udlånt til entr. B.U. Ramsing.

(3)  Nyt til Bauunt. H. Köhler, Berlin-Steglitz, Tyskland. 9,6 tons.

       August 1945 udlånt til entr. B.U. Ramsing.

(4)  Nyt til Bauunt. H. Köhler, Berlin-Steglitz, Tyskland. 9,6 tons.

       August 1945 udlånt til entr. B.U. Ramsing. November 1946 solgt

       til Entr. Kjæhr & Trillingsgaard, Århus.

(5)  Nyt til ?

       Solgt juli 1946 til entr.fa. A. Jespersen & Søn, København.

(6)  Oprindelse ukendt - fandtes i grusgraven 1945. Ford?-motor

        nr. A-2803380.

J. M. THERKILDSEN, Tjæreborg


UTM32: N 608, E 549 - Ref.nr. 75.xx.


Ejer:

1935-1944  Sognefoged J. M. Therkildsen


Grusgrav. Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt (før) 1935,  nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


9-4-1941 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Til salg. 1–2 HKs elektromotor til jævnstrøm, 1 grussorterer med elevator med rem og kopper samt 2-½ m³ tipvogne. Sporvidde 60 cm. Henvendelse til J. M. Terkelsen. Tlf. 22 Tjæreborg.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1932-37:

1935: Vogndele, spordele (600 mm)

1936: Vogndele, spordele (600 mm)


Spøer - Hovedbog 1937-41:

1937: Spordele

1938 Vogndele, spordele (600 mm)


Spøer - Hovedbog 1941-47:

1942: Vogndele (600 mm)

1944: Vogndele

CHR. SVANE, Tjæreborg


UTM32: N 608, E 557 - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1935-1946  Grusgravejer Chr. Svane


Grusgrav. Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt (før) 1935, nedlagt 19??.

Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1932-37:

1935: Vogndele, spordele (700 mm)

1936: Vogndele, spordele (700 mm)


Spøer - Hovedbog 1937-41:

1938: Spordele, vogndele, div. (600, 700 mm)

27-9-1938: 1 stk. spil med slæbeskovl.

1939: Spordele, vogndele  (700 mm)

1940: Spordele.


Spøer - Hovedbog 1941-47:

1942: Vogndele

1943: Vogndele (700 mm)

1944: Vogndele, spordele (700 mm)

1946: Vogndele (700 mm)

19-12-1946: 1 alm. drejeskive 700 mm, 6 arme, 7 kg hjørner.

JACOB JUST JENSEN, Tjæreborg


UTM32: N 614, E 530 - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1935-1946  Grusgravejer Jacob Just Jensen


Grusgrav. Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt (før) 1935, nedlagt 19?? 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1932-37:

25-10-1935: 1 stk. klatredrejeskive 600 mm, spordele.

1936: Spordele


Spøer - Hovedbog 1937-41:

1940: Vogndele


Spøer - Hovedbog 1941-47:

1941: Vogndele, spordele

1946: Vogndele

HOFFMANNS GRUSGRAV, Tjæreborg


UTM32: N 614, E 530 - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1913-1918  H. Hoffmann, Sønner & G. Løssl


Grusgrav i forbindelse med bygningen af Esbjerg ny trafikhavn.

Nærmere beliggenhed ukendt.


Sporvidde 700 og 1435 mm. Trækkraft ukendt. 


- - - -


2-8-1918, 5-8-1918, 8-8-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Grusgrav-materiel. Vort i Tjæreborg grusgrav anvendte anlæg til udvinding af singels indtil 50 fods dybde er til salg. Af materiellet fremhæves: 1 dobbeltvirk. hejsespil med sorterer. 1 motor 12 HK. 2 elevatorkasser. Ca. 25 stkr. ¾ m³ tipvogne, 700 mm. Ca. 300 løb. m transportabelt, let spor, 700 mm, samt endvidere ca. 6400 løb. m skinner af profil 37½, 31½, 22½, 17½  og 12½ kg pr. m. H. Hoffmann, Sønner & G. Løssl, Esbjerg ny Trafikhavn.

A. BERTRAM, Tjæreborg


UTM32: N 618, E 530 - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1950  A. Bertram


Formål og beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 1950?, nedlagt 19??. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


18-1-1950, 20-1-1950 - JYLLANDSPOSTEN

400 m 12 kg pr. l.m. og 400 m 10 kg pr. l.m. tipvognsskinner købes. Tilbud med pris gives til A. Bertram, Tjæreborg.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1947-53:

11-2-1950: 1050 kg br. 7 kg skinner. (= 150 meter)

M. H. FRIIS, Tjæreborg


UTM32: N 614, E 529 - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1964  A/S M. H. Friis, Tjæreborg


Beliggenhed og formål ukendt. (1964)


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - - 


Spøer - Hovedbog 1961-64:


1964:

18-4: Brugt materiel: 42 - 7 meters 7 kg skinner = 294 meter. Laskebolte. Spiger. 

22-4: 400 brugte DSB sveller.

23-4:   20 brugte DSB sveller.

6-5: 100 brugte DSB sveller.

CHR. SØRENSEN KLINDT, Tjæreborg


UTM32: N 614, E 530 - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1937-1930  Vognmand Chr. Sørensen Klint, Tjæreborg


Muligvis identisk med Kr. Klint, som havde en grusgrav  med hestetrukne tipvogne på Nørremarken i Tjæreborg.


Bane anlagt 1937, nedlagt 19??.

Sporvidde ?600, 700 mm. Trækkraft heste?


- - - -


27-4-1940 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Tipvognsspor, svære, til salg og 3 tipvogne, ½ kubikmeter, sporvidde 700, så gode som ny. Chr. Sørensen Klint. Tlf. 26 Tjæreborg.

MAGNUS SØRENSEN, Tjæreborg


UTM32: N 6148145, E 531005 - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1935-1938   Magnus Sørensen


Grusgrav. Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1932-37:

1935: Vogndele, spordele (600 mm)

1936: Vogndele, spordele (600 mm)


Spøer - Hovedbog 1937-41:

1938: Spordele

KARL ULDAHL BERTRAM, Tjæreborg


UTM32: N 618xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1951   Karl Uldahl Bertram


Formål og beliggenhed ukendt.


Bane anlagt (før) 1951, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


11-6-1951, 12-6-1951 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsskinner søges. 35 l m 7 kg og 175 l m 10 kg. Karl Uldahl Bertram, Tjæreborg.

BIRGER LAURIDSEN, Tjæreborg


UTM32: N 608, E 549 - Ref.nr. 75.xx.


Ejer:

1939  Grusgravejer Birger Lauridsen


Grusgrav. Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt (før) 1939, nedlagt 19??.

Sporvidde 700 mm.  Håndkraft?


- - - -


Spøer - Hovedbog 1937-41:

1939: Spordele 700 mm

JØRGEN JENSEN, Tjæreborg


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1943  Jørgen Jensen


Formål og beliggenhed ukendt.


Bane anlagt (før) 1943, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1941-47:

1943: Vogndele

ALLERUP KNAP GRUSBANE 


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 75.20. 


Ejer:

19??  Ukendt


Bane ved Sneum å til læsning af skibe. Skulle bl.a. have være brugt ved anlæg af Ribe-diget. Muligvis også sand til ballast.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft heste/håndkraft.

Siden er senest

rettet


26-10-2015