Tjæreborg - Diverse

TJÆREBORG 

DIVERSE 

J. M. THERKILDSEN, Tjæreborg


UTM 32N: N 6146xxx, E 473xxx - Ref.nr. 75.xx.


Ejer:

1935-1944  Sognefoged J. M. Therkildsen  (Tjæreborg Sogneråd?) 


Uvist om det var kommunens grusgrav eller privat. Beliggenhed ukendt. 


Bane anlagt (før) 1926,  nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


19-11-1925 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Grusgrav til salg på Tjæreborg Nørremark med god forbindelse til offentlig vej. Henvendelse til J. M. Terkelsen, telefon 22, Tjæreborg.


12-2-1926, 13-2-1926 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Tipvognsspor købes. Tilbud og oplysninger om salg af 100 meter spor og 2 tipvogne sendes til undertegnede sogneråd inden 19. ds. Tjæreborg Sogneråd, J. M. Terkelsen, fmd. Tlf. 22 Tjæreborg.


20-2-1926, 22-2-1926 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Spor købes. 100 meter spor og 2 tipvogne. Tilbud og oplysninger sendes til undertegnede snarest. Tjæreborg Sogneråd: J. M. Terkelsen, formand.


21-5-1931 , 22-5-1931 - HERNING FOLKEBLAD
Spor købes. Undertegnede ønsker tilbud på ca. 200 l. m tipvognsspor, helst monteret 60 cm, samt 1 eller 2 ½ m vogne. J. M. Terkelsen, sognefoged, Tjæreborg. Tlf. 22.


6-2-1935 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Tipvogn. En lidt brugt tipvogn, 60 cm sporvidde, indhold ¾ m³, ønskes bortbyttet med en brugt eller ny med samme sporvidde, men med ½ m³ indhold. J. M. Terkelsen, Tjæreborg. – Telf. 22.


9-4-1941 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Til salg. 1–2 HKs elektromotor til jævnstrøm, 1 grussorterer med elevator med rem og kopper samt 2-½ m³ tipvogne. Sporvidde 60 cm. Henvendelse til J. M. Terkelsen. Tlf. 22 Tjæreborg.


9-4-1941 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Til salg. 1–2 HKs elektromotor til jævnstrøm, 1 grussorterer med elevator med rem og kopper samt 2-½ m³ tipvogne. Sporvidde 60 cm. Henvendelse til J. M. Terkelsen. Tlf. 22 Tjæreborg. 


- - - -


Spøer - Hovedbog 1932-37:

1935: Vogndele, spordele (600 mm)

1936: Vogndele, spordele (600 mm)


Spøer - Hovedbog 1937-41:

1937: Spordele

1938 Vogndele, spordele (600 mm)


Spøer - Hovedbog 1941-47:

1942: Vogndele (600 mm)

1944: Vogndele

JACOB JUST JENSEN, Tjæreborg


UTM 32N: N 6146xxx, E 473xxx - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1935-1946  Grusgravejer Jacob Just Jensen


Grusgrav. Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt (før) 1935, nedlagt 19?? 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - - 


25-5-1936 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Notits: Hånden læderet i en grussorteringsmaskine.
Arbejdsmand Johannes Pedersen tilskadekommen under arbejdet i grusgraven i Tjæreborg.
I Jakob Just Jensens grusgrav i Tjæreborg skete der lørdag aften et stygt uheld, idet arbejdsmand Johannes Pedersen fik sin venstre hånd stærkt læderet i grussorteringsmaskinen, således at han i lang tid vil være arbejdsudygtig.


5-12-1936, 7-12-1936 - VESTKYSTEN - ESBJERG
2 ½ meter tipvogne købes. Jakob Just, Tjæreborg. Tlf. 2.


4-12-1941, 6-12-1941 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Tipvognsspor. 50 m købes eller lejes. Just, Tjæreborg. Telf. 2.


27-10-1942 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Ulykke i Jacob Just Jensens grusgrav i Tjæreborg.


25-2-1943, 26-2-1943 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Tipvogne, ¾ eller 1 m³, ønskes til købs. Just, Tjæreborg. Tlf. 2.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1932-37:

25-10-1935: 1 stk. klatredrejeskive 600 mm, spordele.

1936: Spordele


Spøer - Hovedbog 1937-41:

1940: Vogndele


Spøer - Hovedbog 1941-47:

1941: Vogndele, spordele

1946: Vogndele

H. KÖHLERS GRUSGRAV, Tjæreborg


UTM32: N 614, E 530 - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

194.-1945  Bauunt. H. Köhler, Berlin-Steglitz


Grusgrav under 2. verdenskrig. Spor mellem grusgrav og Tjæreborg st. (DSB).


Bane anlagt 194. , nedlagt 1945. 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiver


Motorlokomotiver

(1)  852  B dm  OK  20902  1936  ?  48  type 2D

(2)  855  B dm  OK  20963  1937  ?  48  type 2D

(3)  856  B dm  OK  20966  1937  ?  48  type 2D

(4)  858  B dm  OK  21231   1938  ?  48  type 2D

(5)  908  B dm  OK  8279    193?   ?  24  type MD2

(6)  ?       B bmg  ?  ?  ?  Ford  24


(1)  Nyt til Bauunt. H. Köhler, Berlin-Steglitz, Tyskland. 9,6 tons.

       August 1945 udlånt til entr. B.U. Ramsing.

(2)  Nyt til Bauunt. (H. Köhler, Berlin,) Tyskland. 9,6 tons.

       August 1945 udlånt til entr. B.U. Ramsing.

(3)  Nyt til Bauunt. H. Köhler, Berlin-Steglitz, Tyskland. 9,6 tons.

       August 1945 udlånt til entr. B.U. Ramsing.

(4)  Nyt til Bauunt. H. Köhler, Berlin-Steglitz, Tyskland. 9,6 tons.

       August 1945 udlånt til entr. B.U. Ramsing. November 1946 solgt

       til Entr. Kjæhr & Trillingsgaard, Århus.

(5)  Nyt til ?

       Solgt juli 1946 til entr.fa. A. Jespersen & Søn, København.

(6)  Oprindelse ukendt - fandtes i grusgraven 1945. Ford?-motor

        nr. A-2803380.

CHR. SVANE, Tjæreborg


UTM 32N: N 6146xxx, E 473xxx - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1935-1946  Grusgravejer Chr. Svane


Grusgrav. Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt (før) 1935, nedlagt 19??.

Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt.


- - - - 


13-10-1925, 15-10-1925, 17-10-1925 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Ca. 100 meter tipvognsspor og en tipvogn ønskes til købs. Chr. Svane, Tjæreborg.


- - - - 


Spøer - Hovedbog 1932-37:

1935: Vogndele, spordele (700 mm)

1936: Vogndele, spordele (700 mm)


Spøer - Hovedbog 1937-41:

1938: Spordele, vogndele, div. (600, 700 mm)

27-9-1938: 1 stk. spil med slæbeskovl.

1939: Spordele, vogndele  (700 mm)

1940: Spordele.


Spøer - Hovedbog 1941-47:

1942: Vogndele

1943: Vogndele (700 mm)

1944: Vogndele, spordele (700 mm)

1946: Vogndele (700 mm)

19-12-1946: 1 alm. drejeskive 700 mm, 6 arme, 7 kg hjørner.

CHR. SØRENSEN KLINDT, Tjæreborg


UTM 32N: N 6146xxx, E 473xxx - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1937-194?  Vognmand Chr. Sørensen Klint, Tjæreborg   (tlf. 26) 


Muligvis identisk med Kr. Klint, som havde en grusgrav  med hestetrukne tipvogne på Nørremarken i Tjæreborg.


Bane anlagt 1937, nedlagt 19??.

Sporvidde ?600, 700 mm. Trækkraft heste?


- - - -


16-10-1930, 17-10-1930, 18-10-1930 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Tipvognsspor ønskes til købs. Chr. Sørensen (Klindt), Tjæreborg, telf. 26.


27-4-1940 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Tipvognsspor, svære, til salg og 3 tipvogne, ½ kubikmeter, sporvidde 700, så gode som ny. Chr. Sørensen Klint. Tlf. 26 Tjæreborg.


5-3-1943 - SYDVESTJYDEN
Notits: Påkørt af en tipvogn i grusgraven.
Falcks ambulance blev i formiddags ved 10-tiden alarmeret fra Tjæreborg, hvor der i Klindts grusgrav var sket en ulykke, idet arbejdsmand Chr. Nielsen, Bramminge, var blevet påkørt af en tipvogn og havde brækket benet. Han blev indlagt på Sct. Josephs Hospital.

A. BERTRAM, Tjæreborg


UTM 32N: N 6146xxx, E 473 - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1950  A. Bertram, Tjæreborg 


Formål og beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 1950?, nedlagt 19??. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


17-1-1950, 19-1-1950 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Tipvognsskinner. 400 m 12 kg pr. l. m og 400 m 10 kg pr. l. m tipvognsskiner købes. Tilbud med pris gives til A. Bertram, Tjæreborg.


18-1-1950, 20-1-1950 - JYLLANDSPOSTEN

400 m 12 kg pr. l.m. og 400 m 10 kg pr. l.m. tipvognsskinner købes. Tilbud med pris gives til A. Bertram, Tjæreborg.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1947-53:

11-2-1950: 1050 kg br. 7 kg skinner. (= 150 meter) 

HOFFMANNS GRUSGRAV, Tjæreborg


UTM32: N 6146xxx, E 473xxx - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1913-1918  H. Hoffmann, Sønner & G. Løssl


Grusgrav i forbindelse med bygningen af Esbjerg ny trafikhavn.

Nærmere beliggenhed ukendt.


Sporvidde 700 og 1435 mm. Trækkraft ukendt. 


- - - -


2-8-1918, 5-8-1918, 8-8-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Grusgrav-materiel. Vort i Tjæreborg grusgrav anvendte anlæg til udvinding af singels indtil 50 fods dybde er til salg. Af materiellet fremhæves: 1 dobbeltvirk. hejsespil med sorterer. 1 motor 12 HK. 2 elevatorkasser. Ca. 25 stkr. ¾ m³ tipvogne, 700 mm. Ca. 300 løb. m transportabelt, let spor, 700 mm, samt endvidere ca. 6400 løb. m skinner af profil 37½, 31½, 22½, 17½  og 12½ kg pr. m.

H. Hoffmann, Sønner & G. Løssl, Esbjerg ny Trafikhavn.

KARL ULDAHL BERTRAM, Tjæreborg


UTM 32N: N 6146xxx, E 473xxx - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1951   Karl Uldahl Bertram, Annexgården, Tjæreborg 


Formål og beliggenhed ukendt.


Bane anlagt (før) 1951, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


30-12-1950, 2-1-1951 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Tipvognsskinner, 175 løbende m. 10 kg's, 78 løbende m. 7 kg's tipvognsskinner søges. – Tilbud med pris sendes til Karl Uldahl Bertram, Annexgården, Tjæreborg..


11-6-1951, 12-6-1951 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsskinner søges. 35 l m 7 kg og 175 l m 10 kg. Karl Uldahl Bertram, Tjæreborg.

BIRGER LAURIDSEN, Tjæreborg


UTM 32N: N 6146xxx E 473 - Ref.nr. 75.xx.


Ejer:

1939  Grusgravejer Birger Lauridsen, Tjæreborg 


Grusgrav. Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt (før) 1939, nedlagt 19??.

Sporvidde 700 mm.  Håndkraft?


- - - - 


3-10-1946 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Grusgrav med maskiner og tipvogne samt en stor silo til udleje straks. B. Langesen. Telefon 33 Tjæreborg.     (samme?)


- - - -


Spøer - Hovedbog 1937-41: 

1939: Spordele 700 mm 

MAGNUS SØRENSEN, Tjæreborg


UTM 32N: N 6148145, E 531005 - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1935-1938   Magnus Sørensen


Grusgrav. Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1932-37:

1935: Vogndele, spordele (600 mm)

1936: Vogndele, spordele (600 mm)


Spøer - Hovedbog 1937-41:

1938: Spordele

M. H. FRIIS, Tjæreborg


UTM 32N: N 6146xxx, E 473xxx - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1964  A/S M. H. Friis, Tjæreborg


Beliggenhed og formål ukendt. (1964)


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - - 


Spøer - Hovedbog 1961-64:

18-4-1964: Brugt materiel: 42 - 7 meters 7 kg skinner = 294 meter. Laskebolte. Spiger. 

22-4-1964: 400 brugte DSB sveller.

23-4-1964:   20 brugte DSB sveller.

6-5-1964:  100 brugte DSB sveller.

CHR. SØRENSEN, Tjæreborg


UTM 32N: N 6146xxx, E 473xxx - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1921  Vognmand Chr. Sørensen, Tjæreborg   (tlf. 1) 


Formål og beliggenhed ukendt.


Bane anlagt (før) 1943, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


25-4-1921, 26-4-1921, 27-4-1921 - VESTKYSTEN - ESBJERG
80 mtr. tipvognsspor og 1 tipvogn ønskes til købs snarest. Vognmand Chr. Sørensen, Tjæreborg. Telf. nr. 1.

JØRGEN JENSEN, Tjæreborg


UTM 32N: N 6146xxx, E 473xxx - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1943  Jørgen Jensen


Formål og beliggenhed ukendt.


Bane anlagt (før) 1943, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1941-47:

1943: Vogndele

ALLERUP KNAP GRUSBANE 


UTM 32N: N 6142xxx, E 475xxx - Ref.nr. 75.20. 


Ejer:

192?  Ukendt


Bane ved Sneum å til læsning af skibe. Skulle bl.a. have være brugt ved anlæg af Ribe-diget. Muligvis også sand til ballast.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft heste/håndkraft.

Siden er senest

rettet


26-10-2015 

18-3-2020