Lem - Diverse

LEM

DIVERSE             RETTES - BÆKBO

BÆKBO MERGELLEJE


UTM 32N: N 6209300, E 463600 - Ref.nr. 56.03. 


Ejer:

1913-1918  Hanning m.fl. Sognes Mergelselskab

Entreprenør:

1913-1918  Augustinus Nielsen, Ringkøbing


Mergelbane med flytbare spor i årene 1913-1918 fra mergelleje ved Skjern-Ringkøbing vejen. (Desuden 2 km spor for stentransport fra mergellejet til Lem st. (DSB) for Vandbygningsvæsenet.?)


Sporvidde 785 mm. Trækkraft damplokomotiver.


Damplokomotiver

(1)   ?             B t  Jung            2029  1913 

(2)   ?             B t  Jung 

(3)   ?             B t  Jung 

(4)  LIZZIE  B t  Hanomag   5858  1910 


(1)   Leveret nyt.

        1918? solgt til entr. Fibiger & Villefrance, derefter til mange

        andre entr.  Ophugget 1949.

(4)  Leveret nyt til Vandbygningsvæsenet, Hvide Sande.

        Lejet/lånt 1913-19?? fra VBV til stentransporter fra mergellejet til

        Lem station.


- - - -


27-9-1913, 28-9-1913 - JYLLANDSPOSTEN

Lokomotivfører med certifikat antages straks til mergellejet ved Lem st. Henvendelse til entreprenør Aug. Nielsen, Ringkøbing.


1914-15 - DSB - Beretning om driften

Baneafd., arbejder for fremmede: Entreprenør Aug. Nielsen, anlæg af midlertidigt sidespor, Lem.


18-6-1914 - LEMVIG FOLKEBLAD
Notits: Transportabel mergelbane.
Hanning m. fl. Sognes Mergelforsyning, der stiftedes for nogle år siden, har nu fået sagerne således ordnet, at mergelkørselen foregår med fuld kraft.
Mergelen befordres i tipvogne på jernbane, ikke ad en bestemt linie, således at mergelen bagefter skal køres lange strækninger på vogn, men ad en række linier, så forbrugerne får mergelen læsset af på eller i nærheden af deres mark.
Fra graven i Bækbo i Dejbjerg fører et spor østpå til et sted syd for Løvstrupgaard. Herfra føres en række linier i nordøstlig, østlig og sydøstlig retning. Når forbrugerne ved en linie er forsynede, tages sporet op og lægges på en nye linie. Linierne føres så langt ud som til Vægerskilde i Brejning, Ryesminde i Herborg, Sønderup i N. Vium, Ejstrup og Klokmose i Faster, Bølling, samt Fårborg i Lem. De linier, der er byggede eller planlagte, har tilsammen en længde af 85 kilometer; den længste bliver 19 kilometer.
Entreprenør Augustinus Nielsen har overtaget mergeltransporten i entreprise for 18 kr. 80 øre pr. kubikfavn.
I graven i Bækbo graves mergelen op og læsses på tipvogne med en gravemaskine.
3 lokomotiver trækker tipvognene ud til de pladser, hvor mergelen skal læsses af. Der opgraves og køres omtr. 50 kubikfavne pr. dag. Der påreegnes kørt ialt omtr. 20,000 kubikfavne, og heraf er hidtil kørt omtr. 4000 kubikfavne. Til en tønde land hedejord bruges omtr. 2 kubikfavne, til en gammel mark noget mindre. Det er altså en betydelig strækning, der bliver merglet, og forbrugerne får mergelen på lempelige vilkår. Prisen bliver gennemgående omtr. 20 kr. pr. kubikfavn, og forberugerne betaler mergelen, efterhånden som de henter den fra deres dynger, dog at det hele skal være betalt i løbet af 10 år.
Det hele er nu i god gang, og der er ingen tvivl om, at det vil bidrage meget til egnens opkomst.


13-4-1915 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Tyskernes kobber-hunger. Entreprenør Augustinus Nielsen af Ringkøbing skulle have et nyt lokomotiv til mergellejet ved Lem. Maskinen var bestilt hos et firma i Tyskland, og forleden kom der besked om, at hvis Augustinus Nielsen kunne levere fabriken 3 à 4000 pd. kobber, kunne han få lokomotivet, ellers ikke. Da Augustinus Nielsen selvfølgelig ikke kunne levere kobberet, fik tyskerne iflg. ‘Vestjyll. Socialdemokrat’ lov til at beholde deres maskine.

J. CLAUSEN, Lem


UTM 32N: N 6209100, E 461800 - Ref.nr. 56.xx. 


Ejer:

1913  J. Clausen, Lem st.                  RETTES - BÆKBO


Formål ukendt.


- - - -


12-12-1913, 14-12-1913, 16-12-1913 - JYLLANDSPOSTEN

Gravemaskine, 1 m³, Menck & Hawbrock 1911, er til salg straks, eventuelt til leje. Nærmere ved J. Clausen, Lem st., Jylland.

JENS P. HENRIKSEN, Lem


UTM 32N: N 6212300, E 462500 - Ref.nr. 56.xx. 


Ejer:

1917  Jens P. Henriksen, Højmark pr. Lem st.


Mergelgravning. Beliggenhed ukendt.


Sporvidde 600 mm. Trækkraft spil.


- - - -


28-3-1916, 30-3-1916, 1-4-1916 - LEMVIG FOLKEBLAD
Dygtige og solide mergelarbejdere kan få arbejde fra 1. april. Timeløn 50 øre eller god akkord. Motor og tipvogne benyttes. Jens P. Henriksen, Højmark, Lem.


18-1-1917, 20-1-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Mergelmateriale til salg. En 7½ H.K. benzinmotor (Orion), ophalespil med ståltrosse (ca. 100 meter), 6 Kbm. tipvogne, ca. 225 meter spor med to selvregulerende skiftespor, sporvidde 600 mm, en vindmølle til vandpumpning m. m. er til salg. Henvendelse til Jens P. Henriksen, Højmark pr. Lem st.

ANDR. POLLER, Sdr.-Holmgård


UTM 32N: N 6212250, E 460890 - Ref.nr. 56.xx. 


Ejer:

1919  Andr. Poller, Sdr.-Holmgård pr. Lem


Formål og beliggenhed ukendt.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


13-1-1905, 16-1-1905, 19-1-1905 - JYLLANDSPOSTEN

Motor. En brugt, men god 8 H. petroleumsmotor ønskes bortbyttet med en 16 H. god, brugt do. 2 à 3 jern-tipvogne og et ophalingsværk (brugt) ønskes til købs. Henvendelse til A. Poller, Alkjærsig Teglværk pr. Skjern.

(samme?) 


28-5-1919, 31-5-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor. Ca. 115 alen brugt, meget solidt jernspor, komplet med sveller, spiger, lasker etc. parat til at lægge ud straks, er til salg ved henv. til undertegnede. Med sporet kan evt. medfølge en trolje. Andr. Poller, Sdr.-Holmgaard pr. Lem. Telefon nr. 8 Højmark.

S. ANKJÆR PEDERSEN, Lem st.


UTM 32N: N 6209100, E 463100 - Ref.nr. 56.xx. 


Ejer:

1944  Dræningsmester S. Ankjær Pedersen, Lem


Tørveproduktion. Beliggenhed 'Godthåb' pr. Ebeltoft.


Sporvidde ?600 mm. Trækkraft ukendt. 


- - - -


5-1-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Sporskifte - dynamo - motor. En dynamo og motor, ca. 4 H.P., som kan arbejde sammen (opl. om spænding etc.) samt et automatisk sporskifte (omløb) til 600 mm sporvidde ønskes til købs. S. Ankjær Pedersen, dræningsmester og entreprenør, Lem st.


12-1-1944 - JYLLANDSPOSTEN

12-15 H.P. lokomobil samt en del 5" rem ønskes til købs. S. Ankjær Pedersen, dræningsmester og entreprenør, Lem st.


3-8-1944, 4-8-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveværker til salg. 3 stk. presseværker med tilh. materiel, best. af 15 stk. dyndvogne m. rullelejer, 1 stk. 4 H. P. motor m. pumpe (de 2 værker er sammenbygget med lokomobiler og transporteres på spor), i alt 3 stk. lokomobiler, de 2 trykprøvet i år. 1 stk. ophalespil. Værkerne kan ses i brug på gården 'Godthåb' pr. Ebeltoft. S. A. Pedersen, entreprenør, Lem st.

SØREN PEDERSEN, Lem st. 


UTM 32N: N 6209100, E 463100 - Ref.nr. 56.xx. 


Ejer:

1941-1942  Entr. Søren Pedersen, Lem st. (Midlertidig?)


Tørveproduktion ved Sdr. Omme?


Sporvidde 700 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)   ?  B bmg  ?  ?  ?  ?


(1)   Til salg eller udleje 1942.


- - - -


4-11-1941 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne - tørv. 10 stk. tipvogne ønskes til leje, 700 mm sporvidde helst ¾ m³. Til salg ca. 70 tons tørv i stak, kan eventuelt indlades i banevogn på Sdr. Omme st., Skriftlig henvendelse til Søren Pedersen, entreprenør, p.t. Hotel ‘Vest’, Lem st.


9-9-1942, 10-9-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Stationær motor med gengas. Ford 29 med transmission og kobling, anvendt til tørveproduktion i sommer, til salg. S. Pedersen, Hotel ‘Vest’, Lem st. Tlf. 3 Lem.


30-10-1942, 31-10-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Motorlokomotiv, 700 mm sporvidde, med gengas, kun brugt i sommer, til salg eller udleje .... . Entreprenør S. Pedersen, Hotel ‘Vest’, Lem st. Tlf. 3 Lem. 

A. TANG, Højmark


UTM 32N: N 6212300, E 462500 - Ref.nr. 56.xx.


Ejer:

1925-1926  Entr. A. Tang, Højmark pr. Lem st.


Mergelleje?. Beliggenhed ukendt.


Sporvidde 600 mm.  Trækkraft spil.


- - - -


31-1-1925, 1-2-1925, 3-2-1925 JYLLANDSPOSTEN

Materiale til salg. 150 m 7 kg.s spor, 600 mm sporvidde, ophalingsspil med tilbehør, 2 ¾ m³ vogne, en 5 hk benzinmotor, passende til mergelarbejde. A. Tang, Højmark pr. Lem st.


16-8-1926 - AARHUS AMTSTIDENDE
Notits: Øst Hads Herreds Mergelselskab har i de sidste dage underskrevet kontrakt med godsejer Høyer, Rodstenseje, angående købet af mergel fra september på Rodstensejes jorder, og derefter er der sluttet kontrakt med entreprenør Tang, Højmark ved Lem, som skal foretage afrømningen af den overjord, der er over lejet, som strækker sig over 1½ td. land. Afrømningsarbejdet vil blive påbegyndt en af de nærmeste dage og skal være færdigt, således at udkørslen af mergel kan påbegyndes til foråret. Udkørslen besørger mergelselskabet, der lejer det nødvendige materiel, tipvogne, lokomotiver og spor hos Hedeselskabet. .... 

DEJBJERGLUND MERGELSPOR


UTM 32N: N 6206526, E 463039 - Ref.nr. 56.xx.


Ejer:

1899  ?


Mergelleje lidt nord for Dejbjerg kirke. Sidespor fra DSB. 


Sporvidde 1435 mm.  Formentlig ikke smalspor?


- - - -


14-1-1899 - INGENIØREN

Licitation. Arbejdet ved udførelsen af underbygningen på 'Dejbjerglund Mergelspor', omfattende ca. 930 kub.-favne jordudgravning, udbydes herved i entreprise.

Konditioner og tegninger ligge til eftersyn på Skjern Gæstgivergaard og Dejbjerglund samt på Hedeselskabets kontor i Århus, hvor konditionerne kan fås udleverede.

Skriftlige tilbud indsendes til Hedeselskabet, Århus, inden den 22. januar 1899.


26-8-1899, 27-8-1899 - JYLLANDSPOSTEN
Jordarbejde. Læsningen af ca. 600 kub.-fv. løs mergel (fra læsseplads i jernbanevogne) ved Dejbjerglund Mergelspor udbydes herved. Konditioner ere fremlagte på Dejbjerglund og kunne fåes på Hedeselskabets kontor. Skriftlige tilbud sendes inden onsdag d. 30. august til Hedeselskabet, Århus.


14-1-1900, 16-1-1900 - JYLLANDSPOSTEN

Licitation.

Jordarbejdet (ca. 1000 kbfv.) ved Dejbjerglund Mergelleje udbydes herved i entreprise. Konditioner og planer ligge til eftersyn på Hedeselskabets kontor i Århus og hos hr. proprietær Buchwald, Dejbjerglund pr. Lem.   

Skriftlige tilbud indsendes til Hedeselskabets kontor inden den 28. januar d. a.

Den vest- og sønderjydske Kreditforening, Ringkøbing, 12. januar 1900. Hoppe.


17-7-1900, 18-7-1900 - LEMVIG FOLKEBLAD
Jordarbejdere kan få arbejde ved Dejbjerglund Mergelleje. Dagløn 3,50. Henvendelse på pladsen.

MADS NAJBJERG, Lem


UTM 32N: N 6209300, E 463100 - Ref.nr. 56.xx.


Ejer:

1942  Mads Najbjerg, Lem st.


Tørveproduktion?. Beliggenhed ukendt.


Sporvidde ukendt.  Trækkraft ukendt.


- - - -


4-4-1942, 6-4-1942 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Troljer og spor. 150 meter spor og to troljer samt en gummivogn er billigt til salg eller udleje for sommeren. Mads Najbjerg, Lem st. Telefon 3 Lem, kan benyttes.


28-4-1942 - VESTKYSTEN - ESBJERG

150 meter træspor er til salg eller leje. Mads Naibjerg, Lem. Tlf. 3 kan benyttes.

C. O. CHRISTENSEN, Lem


UTM 32N: N 6209300, E 463100 - Ref.nr. 56.xx. 


Ejer:

1919  C. O. Christensen, Lem st.


Entreprenør. 


- - - -


8-4-1913, 10-4-1913 - HOLSTEBRO DAGBLAD
4 dygtige jordarbejdere kan straks få arbejde i Rydbjerg mergelleje ved afrømning af overjord. Tipvogne benyttes. God akkord. Henvendelse til C. O. Christensen, Bækbo, Lem st.


15-3-1919, 16-3-1919, 18-3-1919 - JYLLANDSPOSTEN

275 løbende meter spor og 5 à 6 ½ eller 1 kbm. tipvogne ønskes til leje straks eller til 15. april. Omgående tilbud udbedes. C. O. Christensen, Lem st. Telefon 63.

Siden er senest

rettet


20-10-2015 

16-10-2019 

7-12-2019