Hejnsvig - Diverse

HEJNSVIG

DIVERSE  

CARLSEN & JENSEN, Klink


UTM 32N: N 6170100, E 499900 - Ref.nr. 66.xx. 


Ejer:

1944  Carlsen og Jensen, Klink


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


- - - -


13-4-1944, 14-4-1944 - VESTKYSTEN - ESBJERG

4 arbejdere søges til ælteværk og pressearbejde ved Hejnsvig. – NB.: 70 meter spor ønskes til købs eller leje. Carlsen og Jensen, Klink, Hejnsvig.

Tørvefabriken FUGDAL, Hejnsvig 


UTM 32N: N 6174xxx, E 498xxx - Ref.nr. 66.16. 


Ejer:

1917-1920    I/S (Peter Jensen, Dæhnfeldt, Jens Jensen)

1920-1928   I/S (Peter Jensen, Jens Jensen)

1928-1935   Jens Jensen


Tørvefabrik opført 1917 i Fugdal kær med 2 km sidebane fra Fugdal trb. (TKVJ). Værk lukket 1935?.


Bane anlagt 1917, nedlagt 193?.

Sporvidde 700 mm. Trækkraft damplokomotiver.


Damplokomotiver 700 mm

(10)  DAN  B t   Krauss  ?   ?

(11)   MIBBE?  B t  Jung  1646  1911  ?

(12)   ?       B t    Jung   1844  1912  ? 

(13)   ?       B t    Jung   1848  1912  ?

(14)   ?       B t    Jung   2059  1912  ?

(15)   ?       B t    Krauss  6503  1911  ? 


(10)   Købt 1917.

(11)    Købt 1918? fra Halle?.

(12)    Købt 1918? fra Julianehede-Guldforhoved Mergelselskab

           (51.24). 

           Oprindeling leveret ny til  entr. N. Bertelsen, Viby Jylland, for

           Rødding-Løvel Mergelselskab (36.03). 1913 solgt til Julianehede-

           Guldforhoved Mergelselskab.

(13)    Købt 1922 fra Vorbasse? .

(14)    Købt 1923 fra Husum-Ulkær? .

(15)    Købt 19?? fra I/S Stakroge-Barslund.


- - - -


5-5-1918, 7-5-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Et 10-12 HK lokomotiv ønskes til leje snarest, eventuelt til købs. Tørvefabrikken, Fugdal. Telefon 36 Hejnsvig.


13-5-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: RB. Grindsted, 12. maj. I formiddag ved 10½-tiden opstod der ild i Fugdal Tørvefabrik, der ejes af et interessentskab. Fabriken nedbrændte fuldstændigt. Skaden anslås til ca. 10,000 kr. Ilden menes at være opstået fra skorstenen. En ung pige, Petrea Petersen, blev alvorlig forbrændt og indlages på Grindsted sygehus.


31-5-1918 - JYLLANDSPOSTEN

En dygtig lokomotivfører til normal rangermaskine kan straks få plads. Tørvefabriken ‘Fugdal’, Hejnsvig.


24-8-1918, 26-8-1918 - JYLLANDSPOSTEN

2 tørveformemaskiner (helst patent Rasmussen), 1–2 små lokomotiver, 2 dampmaskiner med kedler for 12 HK eller i stedet 2 lokomobiler af tilsvarende størrelse, købes. Tilbud med alle oplysninger tilsendes Tørvefabriken Fugdal, Hejnsvig.


16-3-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Lokomotiv. Et 10–30 hk. lokomotiv, 900 mm sporvidde, ønskes straks til leje i 4–5 måneder. Trævarefabriken Fugdal, Hejnsvig. Telefon 36.


29-3-1919, 30-3-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Lokomotivfører. En dygtig lokomotivfører med certifikat søges straks til at køre et 20 H. K. lokomotiv. Fast løn og pct. Tørvefabriken Fugdal, Hejnsvig.


12-3-1920, 13-3-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Lokomotiv, 10--20 HK., 700 mm sporvidde, ønskes til leje, event. til købs. I/S Tørvefabriken ‘Fugdal’, Hejnsvig, Telefon nr. 36.


21-5-1920, 22-5-1920 - JYLLANDSPOSTEN

En dygtig lokomotivfører med certifikat søges straks efter pinse. Tørvefabriken Fugdal I/S, Heinsvig.


9-7-1920, 10-7-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Lokomotivfører med certifikat søges straks. Tørvefabriken 'Fugdal'. Tlf. Hejnsvig 36.


25-10-1922, 26-10-1922 - JYLLANDSPOSTEN

6-8 tipvogne af jern, ¾-1 m³, sporvidde 700 mm, ny eller lidt brugte, ønskes til købs. Tørvefabriken Fugdal, Hejnsvig. Tlf. 36.


30-1-1923, 1-2-1923 - JYLLANDSPOSTEN

Et benzol- el. damplokomotiv købes. Sporvidde 700 mm, benzol 15-20 hk, damp 10-12 hk, Tørvefabriken 'Fugdal' I/S, Telefon 36, Hejnsvig.


12-6-1924 - JYLLANDSPOSTEN

Lokomotivfører. Vi søger en dygtig lokomotivfører til en let plads ved vort store, normalsporede lokomotiv. Tørvefabriken 'Fugdal' I/S, Hejnsvig. Telefon 36.


25-1-1925, 27-1-1925 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. 10 stkr. gode, brugte tipvogne, ¾ m³, 700 mm sporvidde, 350 mm høje hjul, sælges billigt. Tørvefabriken 'Fugdal' I/S, telf. 36, Hejnsvig.


7-3-1925, 10-3-1925 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. 10-15 stkr. 1¼ m³ tipvogne, 600 mm sporvidde, 400 mm høje hjul, undervogn af egetræ, sælges billigt. Tørvefabriken 'Fugdal' I/S, Hejnsvig. Tlf. 36.

CHR. GRAVILDS TØRVE-FORRETNING, Hejnsvig


UTM 32N: N 6172200, E 499600 - Ref.nr. 66.xx. 


Ejer:

1918  Chr. Gravild, Hejnsvig  (tlf. 27)


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


- - - -


30-5-1918, 31-5-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Til købs eller leje ønskes 5000 meter tipvogns-spor. Sporet behøver ikke være svært, da det skal benyttes til hestekraft. Tilbud og prøve bedes sendt til Chr. Gravilds Tørveforretning, Hejnsvig. Telef. 27.


30-5-1918 - FYNS VENSTREBLAD
Til købs eller leje ønskes 5000 mtr. tip-spor til mosebrug, behøver ikke at være ret svær. Tilbud med pris bedes sendt til Chr. Gravilds Tørveforretning, Hejnsvig st. Telf. 27.

GUNDERLUND OG LAURIDSEN,

Hejnsvig


UTM 32N: N 61722000, E 499600 - Ref.nr. 66.xx. 


Ejer:

1946  Vilhelm Gunderlund og Willy Lauridsen, Hejnsvig  (tlf. 3)


Formentlig tørveproduktion.


- - - -


12-1-1946 - JYLLANDSPOSTEN

5½ hk elektromotor, 40 m gummikabel, 150 m 7 og 5 kg jernspor med trolje, en sidevogn ønskes til købs med eller uden gummi. Vilhelm Cunderlund og Willy Lauridsen, Hegnsvig. Telf. 3 (bedst mellem 6 og 7 aften).


16-1-1946, 17-1-1946 - JYLLANDSPOSTEN

5½ hk elektromotor, 40 m gummikabel, 150 m 7 og 5 kg jernspor med trolje. En sidevogn ønskes til købs med el. uden gummi. Vilhelm Gunderlund og Willy Lauridsen, Tlf. 3 Hejnsvig (bedst mellem 6 og 7 aften).


10-3-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg. 150 m jernspor 7 og 5 kg, .... V. Groulund & Lauridsen, Heinsvig.

BØRGE E. HENRICHSEN, Hejnsvig


UTM 32N: N 6172200, E 499600 - Ref.nr. 66.xx.


Ejer:

1942  Børge E. Henrichsen, Hejnsvig   (tlf. 56)


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt (Billund?). Til salg 1942-43.


- - - -


19-3-1941 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Spor lejes. Ca. 200 m spor til mosebrug samt en a to troljer ønskes til leje for sommeren. Henrichsen, Hejnsvig. Telf. 56.


12-4-1941, 15-4-1941 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Troljer købes. Troljer til mosebrug ønskes til købs. Enkelte troljehjul har også interesse. Henrichsen, Hejnsvig. Tlf. 56.


14-10-1941, 16-10-1941 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Træspor sælges samt 3 troljer, kun brugt i sommer, sælges eller byttes med andet. Børge E. Henrichsen, Billund. Telf. 31.


12-12-1942, 13-12-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvevirksomhed sælges. Bestående af ælteværk, lokomobil, dyndvogne, lastbil med gas. 2-300 m spor.  ....  Henv. Børge E. Henrichsen, Hejnsvig. Tlf. 56.


5-1-1943, 6-1-1943, 7-1-1943 - VESTKYSTEN - ESBJERG

1. kl. s tørvevirksomhed sælges. Prima tørvejord ca. 1 pct. aske, 3–4 m dyb med transformator, stor presser, spor, dyndvogne og troljer. Beboelseshus m. m. fin læggeplads op til fast vej, 3 km fra station og ca. 8 km til havn haves til snarligt salg til moderat pris. Henvendelse Børge E. Henrichsen, Hejnsvig. – Telefon 56.

JENS JØRGENSEN, Vesterhede


UTM 32N: N 6173700, E 494170 - Ref.nr. 66.xx. 


Ejer:

1947-1948  Jens Jørgensen?, Vesterhede


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


- - - -


20-8-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Mosemateriel sælges. En så god som ny 8–10 HK Lister diesel Vejen presser med rullevogne samt 100 m 6 kg spor sælges samlet eller delt, evt. bytte med vare- eller personvogn. Andre varer har også interesse. Jens Jürgensen, Vesterhede, Hejnsvig.


19-3-1948 - JYLLANDSPOSTEN

En så god som ny 8-10 hk Lister diesel samt Vejen presser m. rullevogne og 100 m 6 kg spor, alt i god stand, til salg eller bytte. Jens Jørgensen, Vesterhede, Heinsvig.

L. LAURIDSEN, Hejnsvig


UTM 32N: N 6171620, E 500441 - Ref.nr. 66.xx. 


Ejer:

1923  L. Lauridsen, Mejeriet, Hejnsvig


Formål og beliggenhed ukendt.


- - - -


28-3-1923, 29-3-1923 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. 2 stkr. tipvogne, sporvidde 600 mm, helst med bremse, ønskes til købs. Tilbud bedes tilsendt L. Lauridsen, Mejeriet, Hejnsvig st.

J. M. POULSEN, Askjærgård


UTM 32N: N 6173000, E 496850 - Ref.nr. 66.xx. 


Ejer:

1920-1921   J. M. Poulsen, Askjærgaard pr. Hejnsvig


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


- - - -


18-3-1920, 19-3-1920, 20-3-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Jernspor. 500 m 7 kg jernspor med lasker og bolte, evt. sveller, ønskes til leje i tørvesæsonen. Tilbud med billigste pris udbedes. J. M. Poulsen, Askærgaard pr. Hejnsvig st.


22-12-1920, 23-12-1920, 24-12-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Spor til salg. Ca. 250 mtr. 6 kg spor med sveller, ca. 175 mtr., er nye og kun brugt 3 måneder, sælges for højeste bud. J. M. Poulsen, Askjærgaard pr. Heinsvig.


8-7-1921, 9-7-1921 - JYLLANDSPOSTEN

3 arbejdsvogne, ca. 220 m 7 kilo spor, 2 troljer, 700 mm, samt 10 vgl. brune tørv af 1920 er til salg eller bytte med kreaturer, grisesøer, drænrør, pigtråd eller lignende. J. M. Poulsen, Askærgaard, Hejnsvig.

S. L. SØRENSEN, Hejnsvig


UTM 32N: N 6175140, E 498046 - Ref.nr. 66.xx. 


Ejer:

1919-46   S. L. Sørensen, Trædemosegaard, Hejnsvig


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt. Samme person?


- - - -


12-5-1919, 13-5-1919 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Tørvegravning. 600,000 stkr. fås i akkord. Jernspor og trolje kan tillægges. Eventuelt lejlighed. S. L. Sørensen, Vesterhede pr. Hejnsvig.


20-7-1946, 25-7-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Spil - spor - tipvogn. 50 a 100 m spor, ikke for svær, 2 stk. tipvogne, 1½ m, 1 stk. ophalespil (dobbelt) købes. S.L. Sørensen, Trædemosegaard, Hejnsvig.

OTTO NIELSEN, Hejnsvig


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 66.xx. 


Ejer:

1947-1950  Otto Nielsen, Hejnsvig  (tlf. 3)


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


- - - -


10-5-1947, 11-5-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Motorlokomotiv, mindre, ønskes til købs eller leje i tørvesæsonen. Må være fuldstændig i orden. Otto Nielsen, Hejnsvig, telf. 3 (bedst efter 7 aften).


1-6-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Motorlokomotiv, ca. 2 tons, købes eller lejes i tørvesæsonen. Otto Nielsen, Hejnsvig. Tlf. 3 (efter 7 aften).


21-12-1950 - JYLLANDSPOSTEN

Mosemateriel. Ca. 250 m 10 kg og 7 kg spor, skiftespor, Pedershaabspil. til salg. Otto Nielsen, Hejnsvig. Tlf. 3.

JENS BRØNHOLT, Vesterhede


UTM32: N 6173800, E 494500 - Ref.nr. 66.xx. 


Ejer:

1945   Jens Brønholt, Vesterhede, Hejnsvig


Formål og beliggenhed ukendt.


- - - -


10-10-1945, 11-10-1945 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Træ- og jernspor, ca. 80 m, samt to troljer til salg eller bytte. Jens Brønholt, Vesterhede, Hejnsvig.

RISHØJ TØRVEFABRIK


UTM 32N: N 6175100, E 498046 - Ref.nr. 66.xx. 


Ejer:

1916-191?  I/S ?

1919           A/S Riishøj Mosebrug


Mosebrug ved Rishøj.

Sporvidde ? Trækkraft ?


- - - -


28-5-1916 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: En tørvefabrik ved Kolding. RB. Kolding, 27. maj. Proprietær N.J. Nielsen af Rolles Mølle, eksportør P. Hansen af Lunderskov, P. Jørgensen af Kildeværk, kammerråd H. Nielsen af Dyrmosegaard og kommisionær S. Espersen af København har købt den proprietær N. Brandenborg i Gejsing tilhørende ejendom Riishøj i Hejnsvig sogn uden besætning for 20.000 kr. og desuden købt 15 tdr. land tilstødende mose af gårdejer O. Chr. Sparvath af Fugdal for 10.000 kr. Det er købernes hensigt at anlægge en tørvefabrik på det købte areal, hvor findes så store mængder af udmærket tørvejord, at produktionen ventes at ville blive ca. 8 millioner tørv om året. Det er købernes hensigt at få et sidespor fra Troldhede-banen ført til fabriken.


12-4-1918, 13-4-1918, 14-4-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Lokomotivfører kan straks få plads ved Rishøj Mosebrug pr. Grindsted. Henvendelse til kammerråd Nielsen, Grindsted. Telefon nr. 62.


16-3-1919, 18-3-1919, 20-3-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Fyrbøder og smed. Vi søger en fyrbøder, helst med certifikat og som tillige er smed, til tiltrædelse 1. april d. a. Det vil være ønskeligt, om vedkommende tidligere har arbejdet (på) tørvefabrik. Henvendelse til kammerråd H. Nielsen, Grindsted. Telefon 62. Aktieselskabet ‘Riishøj Mosebrug’. 


21-7-1920 - KOLDING FOLKEBLAD
Notits. Tipvognsulykke i Rishøj. Benet kørt af.
I forgårs formiddags, da moseejer Peter Jessens 12-årige nevø, Jørgen Jessen, i Rishøj Mosebrug gik halvt foran en fyldt tipvogn, der var forspændt en hest, tog tipvognen på en skråning pludselig uventet stærk fart og påkørte drengen, der fik sit venstre ben stærkt læderet.
Han blev bragt til Grindsted Sygehus, hvor man desværre måtte amputere benet. Drengens tilstand efter amputationen er i dag nogenlunde tilfredsstillende.


27-7-1920 - JYLLANDSPOSTEN
Dagens ulykker. RB. Vejle, 26. juli.
En 12 års dreng, Jørgen Jessen, som for nogle dage siden fik det ene ben knust under en tipvogn på Rishøj Tørvefabrik, er nu afgået ved døden på Grindsted sygehus, efter at benet var amputeret. Drengen var forældreløs og i pleje hos sin onkel, P. Jepsen i Hegnsvig.


28-5-1922 - KOLDING SOCIAL-DEMOKRAT
Notits: Grindsted. Ulykke under arbejdet.
Da arbejdsmand Lauge Vad i lørdags var beskæftiget med at køre tørvedynd til et af ælteværkerne på Rishøj, løb tipvognene af sporet. Lauge Vad faldt ned mellem vognene og det ene ben kom i klemme mellem bufferne Benet blev meget stærkt kvæstet; men den fra Grindsted tilkaldte læge mente dog ikke, at der var sket noget benbrud. 


22-1-1925, 25-1-1925 - JYLLANDSPOSTEN
Dampmaskine til salg. 1 stk. dampmaskine af Møller & Jochumsens fabrikat, Horsens, er til salg. Slaglængde 36 cm. Stempeldiameter 26 cm. Rishøj Mosebrug ved kammerråd H. Nielsen, Grindsted. Telefon 62.


- - - - 


Det danske Hedeselskab, Mergelafdelingen (SA edb 042231281)
1911-1923 m. m. Kontobog for spor - 138
Journal for indkøb af spor. Salg af spor og vogne til tørveproduktion under første verdenskrig.
20-4-1917 fra Husum         Kammerråd Nielsen, Vamdrup - 4 hjertestykker
27-7-1917 fra Børsmose    Rishøj Mosebrug - 1 ambolt, 1 boremaskine, 1 feltesse,

2 skruestik

HEJNSVIG TEGLVÆRK /

KATRINEBJERG TEGLVÆRK


UTM 32N: N 6174100, E 498800 - Ref.nr. 66.03. 


Ejer:

1934-1942? Lauritsen († 1942)

19??-1946?

1946-1965   Entr. H. Theut, Viborg (Entr. Mangaard?)


Teglværk opført 1913/14 2 km nord for Hejnsvig st. ved TKVJ. Lergrave på begge sider af denne. Lukket 1965.


Bane anlagt 1913, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)   --  B bm   PM   13292/295  1941  Ford  ?40 hk


(1)   Overtaget 19??. Oprindelig leveret til entr. H. Theut, Viborg.

        Solgt 19?? til Puglund Dambrug (70.04) og ombygget af

        Grimstrup Maskinforretning til motoriseret fodervogn.


- - - -


23-4-1942, 25-4-1942 - JYLLANDSPOSTEN

På grund af dødsfald er Kathrinebjerg Teglværk ved Hejnsvig til salg. Henvendelse til teglværksbestyrer Sofus Tøjberg, Heinsvig, telefon nr. 17 eller gårdejer Kr. Lauridsen, Heinsvig, telefon nr. 24.


20-10-1943 - VEJLE AMTS FOLKEBLAD
Notits: Fået begge skuldre af led. Ulykkestilfælde ved Hejnsvig.
Under arbejdet på Kathrinebjerg Teglværk i morges kom arbejdsmand Martin Jakobsen, Hejnsvig, til skade. Jakobsen arbejdede i en udgravning, da et par bomme med påmonterede tipvognsspor væltede ned over ham og kvæstede ham på begge skuldre. Efter at læge Mynster havde tilset den tilskadekomne, blev han i Falcks ambulance kørt til amtssygehuset i Grindsted. Jakobsen havde fået begge skuldre af led, men inden ankomsten til sygehuset var den ene gået i led igen. Jakobsen slipper fra det med et kortere sygehusophold. 


27-6-1949 - VEJLE AMTS FOLKEBLAD
Notits: Ulykke på Katrinebjerg Teglværk.
Teglværksarbejder Jens Thyge Jensen, Hejnsvig, var forleden beskæftiget med aflæsning af ler i forælteren på Katrinebjerg Teglværk, da han pludselig tabte balancen og greb fat i en tipvognsskinne for derved at hindre faldet. I det samme kørte en tipvogn, læsset med ler, frem ad skinnen, og vognens ene hjul gik over hånden. Jensen førtes til amtssygehuset i Grindsted; men da der ikke konstateredes benbrud, sendtes han hjem efter behandling til sit hjem.

VESTERHEDE MERGELLEJE


UTM 32N: N 6173800, E 494300 - Ref.nr. 66.xx. 


Entreprenør: 

19??-29  Ernst Andersen, Grindsted 


Mergelleje på Hejnsvig Vesterhede. 


- - - -


12-12-1929 - VEJLE AMTS FOLKEBLAD
Notits: Vesterhede Mergelleje sat under vand. Virksomheden indstilles for stedse.
Under uvejret forleden nat er der i Vesterhede sket en alvorlig katastrofe. I mergellejet dér beskæftigede entreprenør Ernst Andersen 5–6 mand ved mergeloptagning.
Ved siden af mergellejet er der en mindre sø, som med en dæmning var adskilt fra lejet.
Der var den pågældende nat som altid vagt ved en pumpe på dæmningen, og under det frygtelige uvejr med storm og regn opdagede vagten pludselig, at dæmningen begyndte at give efter for søens pres.
Vagten tilkaldte straks det øvrige arbejdsmandskab, der sov i en barak ved siden af, De tog straks fat på at hindre et dæmningsbrud. Men det viste sig, at søen var for stærkt, og med et ordentligt bulder brød vandet igennem og fyldte snart mergellejet, hvori der stod tipvogne og andet materiel.
Arbejdet med mergeloptagningen må standses for stedse, og entreprenøren lider et betydeligt tab. Det meste af materiellet vil dog nok kunne bringes op af graven.

HEJNSVIG VESTERHEDE MERGELSELSKAB


UTM 32N: N 6173800, E 494300 - Ref.nr. 66.xx. 


Ejer:  

19??-22  Hejnsvig Vesterhede Mergelselskab  


Mergelleje på Hejnsvig Vesterhede. 


- - - -


12-7-1921, 14-7-1921 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Til salg.
Lørdag den 16. juli eftm. kl. 2 forsøges bortsolgt ved mergellejet i Hejnsvig Vesterhede følgende materiel: 1 stk. 6 hestes transportabel petroleumsmotor, 1 stk. transportabel selvrensende tærskeværk, 2 centrifugalpumper med rør 1–4 tommer, 1–3 tommer, 8 tipvogne, 500 alen spor, sveller m. m. samt et hus til nedbrydning (16 alen langt 11 alen bredt). Henvendelse til Niels Jepsen Jensen, Morsbøl pr. Grindsted. 


20-4-1922, 21-4-1922, 22-4-1922 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Bortsalg.
Mandag den 24. april d. a. efterm. kl. 3, vil bestyrelsen for Hejnsvig- Vesterhede Mergelselskab være til stede i Vesterhede for at bortsælge
ca. 500 alen spor, 8 tipvogne, 1 centrifugalpumpe med rør, 4 tommer, 1 do. uden rør, 3 tommer, 1 optrækkespil med trosse, 1 6 H. K. transportabel petroleumsmotor, 1 stk. transportabel, selvrensende tærskeværk m. m. samt et hus til nedbrydning.
Oplysninger fås ved henvendelse til Jens Højrup, Vesterhede, telefon nr. 4, eller formanden, Niels Jepsen Jensen, Morsbøl pr. Grindsted.

Siden er senest

rettet


2-9-2019 

1-10-2019 

23-11-2019