Skive - Diverse

SKIVE

DIVERSE          UTM mangler

EGHOLM-JENSEN, Skive


UTM 32N: N 608xxxx, E 557xxx - Ref.nr. 35.xx.


Ejer:

1946-1947   Egholm-Jensen, Skive


Formål og beliggenhed ukendt. Kaffegrosserer?


Bane anlagt (før) 1946, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


20-11-1946, 22-11-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. 10 gode tipvogne, ¾ m³, 600 mm, sælges. Egholm-Jensen, Skive. Tlf. 41.


19-3-1947, 22-3-1947, 23-3-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne, brugte, 10-15 stk, ¾ m³ - 600 mm sporvidde, sælges. Egholm-Jensen, Skive. Telf. 41.

MAR. JENSEN, Skive


UTM 32N: N 608xxxx, E 549xxx - Ref.nr. 35.xx.


Ejer: 

1913   Mar. Jensen, Skive


Formål og beliggenhed ukendt. 


Bane anlagt 1913?, nedlagt 19??.

Sporvidde ?600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


8-6-1913 - JYLLANDSPOSTEN

To tipvogne, nye eller brugte, 39 à 40 tm. høje og 24 tom. sporvidde, helst med bremse på den ene, købes straks af Mar. Jensen, Skive.

A/S FR. LAURSEN & CO., Skive


UTM 32N: N 618xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 35.xx. 


Ejer:

1918  A/S Fr. Laursen & Co.


Formål og beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


19-5-1918, 22-5-1918, 23-5-1918 - JYLLANDSPOSTEN

7 brugte jernbaneskinner samt 3/2 stkr. do., er til salg samlet eller delt for 25 øre pr. kg. 2 galv. vandbeholdere, knap 3 alen lang, samt nogle teglværksvalser er til salg. A/S Fr. Laursen & Co., Skive. Tlf. 24. 


- - - - 


Det danske Hedeselskab, Mergelafdelingen (SA ebd 042231281)
1911-1923 m. m. Kontobog for spor - 138
Journal for indkøb af spor. Salg af spor og vogne til tørveproduktion under første verdenskrig.
4-4-1917 fra Nees til   Larsen & Co., Skive - 33 m spor
29-5-1917 fra Børsmose til  Fr. Laursen & Co., Skive - 6 m spor, 4 stk. tipvogne, ?2 stk. tipvognskasser

J. A. MADSEN, Skive


UTM 32N: N 618xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 35.xx. 


Ejer:

1918   J. A. Madsen, Skive   (tlf. 67) 


Formål og beliggenhed ukendt. Handlede med cykler og symaskiner. 


Bane anlagt 1918?, nedlagt 19??. 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


22-2-1918, 23-2-1918, 24-3-1918 - JYLLANDSPOSTEN

8 stk. tipvogne, 600 mm sporvidde, 1 stk. 24 fods elevator, så god som ny, og 1 stk. jern-hejsespil med 140 meter stålkabel sælges til rimelige priser. J. A. Madsen, Skive.


3-5-1918, 4-5-1918, 5-5-1918, 7-5-1918 - JYLLANDSPOSTEN

8 tipvogne, 600 mm sporvidde, ønskes til købs straks. J. A. Madsen, Skive. Telefon nr. 67.


20-6-1918, 21-6-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Til købs ønskes 4 stk. stål-tipvognshjul med 14-15" kørebane og 50 mm hul. J. A. Madsen, Skive. Telefon nr. 67.

SKIVE KOMMUNE


UTM 32N: N 618xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 35.xx. 


Ejer:

1918-19??   Skive kommune


Jordarbejder i forbindelse med Skive havn? Beskæftigelsesarbejder?

Kommunen havde også tørveproduktion, se derunder.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde 500, 785 mm. Trækkraft damplokomotiv.


- - - - 


2-11-1918, 3-11-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Skive kommune ønsker at købe 1200 meter tipvognsspor og 18 tipvogne. Tilbud med nøjagtige oplysninger bedes snarest sendt til Stadsingeniørens kontor, Skive. (Telefon nr. 117)


26-1-1919, 28-1-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Til købs ønskes 6 stkr. ¾ kubikmeter tipvogne. 500 mm sporvidde, helst med bremse. Tilbud bedes snarest sendt til Stadsingeniøren i Skive.


1919-20 - DSB - Beretning om driften

Baneafd., arbejder for fremmede: Skive kommune, skæring mellem Skive havnebane og et tipvognsspor.


9-10-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. Tilbud ønskes på 10 stkr. gode tipvogne med 500 mm sporvidde. Stadsingeniøren i Skive.


24-12-1936 - JYLLANDSPOSTEN

Skive kommune ønsker tilbud på levering af 5 stkr. 1,5 m³ tipvogne med 785 mm sporvidde. Evt. ønskes tilbud på 10 stkr. hjulsæt. Tilbud til Stadsingeniøren i Skive.


12-10-1937, 13-10-1937, 14-10-1937 - JYLLANDSPOSTEN

2000 brugte jernbanesveller ønskes solgt. Henvendelse til Stadsingeniøren i Skive.


10-6-1938, 11-6-1938, 12-6-1938 - JYLLANDSPOSTEN

Skive Kommune ønsker at sælge følgende materiel: 1 stk. 50 hk lokomotiv 785 mm, 32 stk. 1,5 m³ tipvogne (8 stk. bremsevogne), 785 mm sporvidde. 2 stk. troljer, 785 mm sporvidde. 1000 m 17 kg skinner. 700 stk. 1,5 m lg. sveller. Skinnespiger, lasker m.m. 1 stk. grustromleharpe. Henvendelse til Stadsingeniøren i Skive.


13-4-1939 - JYLLANDSPOSTEN

Lokomotiver, tipvogne, skinner m.m. Skive kommune ønsker at sælge følgende materiel: 1 stk. 50 hk lokomotiv, sporvidde 785 mm. 30 stk. 1,5 m³ tipvogne (6 stk. bremsevogne), 785 mm sporvidde. 2 stk. trollier, 785 mm sporvidde. 1000 m 17 kg skinner. 500 stk. 1,5 m lg. sveller. skinnespiger, lasker m.m. 1 stk. grustromleharpe. Henvendelse til Stadsingeniøren i Skive.

JENS KR. JENSEN, Krabbesholm


UTM 32N: N 6269700, E 502500 - Ref.nr. 35.xx.


Ejer: 

1910   Jens Kr. Jensen, Krabbesholm mark, Skive


Formål og beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


25-4-1910 - SKIVE FOLKEBLAD

En tipvogn og en drejeskive samt 240 alen spor er billig til salg eller ombytning med en hest. Jens Kr. Jensen, Krabbesholm mark.

FENNESTAD, Skive


UTM 32N: N 6269300, E 501796 - Ref.nr. 35.xx.


Ejer: 

1943   ?  Fennestad, Ttorvegade  11, Skive  (tlf. 565) 


Formål og beliggenhed ukendt.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


8-3-1943, 10-3-1943 - SKIVE FOLKEBLAD
Tipvognsspor. Et parti 7 kg skinner købes. Fennestad, Torvegade 11. Tlf. 565.

Siden er senest

rettet


4-4-2016 

3-9-2019 

29-5-2020