Kalundborg - Diverse

KALUNDBORG 

DIVERSE 

KALLUNDBORG TØMMERHANDEL 


UTM 32N: N 6172100, E 631400 - Ref.nr. 111.xx. 


Ejer:

1916  S. Hagen


Formål ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde 800 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


19-5-1916 - BERLINGSKE TIDENDE

4 jerntroljer (sporvidde 80 ctm.) er tilsalg. Kallundborg Tømmerhandel, S. Hagen.

KALLUNDBORG

ANDELS-SVINESLAGTERI  


UTM 32N: N 6172100, E 631400 - Ref.nr. 111.xx. 


Ejer:

1896-19??  Andelsselskab


Slagteri ved Nygade og stationen. Tipvognsspor fra ballerum til jernbanespor til transport af saltede svinekroppe.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 

Bane anlagt 1896, nedlagt 19?? 


- - - -


13-11-1896 - KALLUNDBORG AVIS
Artikel: Kallundborg Andels-Svineslagteri.
V. Slagteriets afdelinger. .... 

KALUNDBORG GASVÆRK 


UTM 32N: N 6172630, E 630785 - Ref.nr. 111.xx. 


Ejer:

1896-19??  Kalundborg kommune 


Gasværk ved Munkesøgade. Spor til transport af koks.  


Sporvidde ukendt. Trækkraft håndkraft. 

Bane anlagt 1903?, nedlagt 19?? 


- - - - 


24-8-1903 - KALLUNDBORG AVIS
Notits: Kallundborg Byråds møde. .... 
Et spor og tipvogne bevilgedes til Gasværket. 


25-9-1935 - KALLUNDBORG AVIS
Artikel: Tipvogne ved det nye gasværk i Kalundborg.

KALUNDBORG  FORBRÆNDINGSANSTALT


UTM 32N: N 6172100, E 631400 - Ref.nr. 111.xx. 


Ejer:

1969  ?


Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt (før) 1969, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -

Spøer Hovedbog 1968-72

16-9-1969: Lev. 12 hjul 225 - 65/70 m/ råt hul. 

Tømrermester EJVIND MØRCH, Kalundborg 


UTM 32N: N 61721xx, E 6314xx - Ref.nr. 111.xx. 


Ejer: Tømrermester Ejvind Mørch, Lundebakken 


Formål ukendt.


- - - -


2-4-1903 - KALLUNDBORG AVIS
Konkursbo-auktion. Torsdag den 7. april d. a., eftm. kl. 2¼ præcis, afholdes efter begæring af tømrermester Ejvind Mørchs konkursbo på hans bopæl på Lundebakken ....


5-4-1903, 6-4-1903 - KALLUNDBORG AVIS
Ved auktionen på torsdag i tømrermester Mørchs konkursbo bortsælges endvidere 2 tipvogne og et parti jernskinner.

J. P. CHRISTENSENS GRUSGRAV, Kalundborg 


UTM 32N: N 61721xx, E 6314xx - Ref.nr. 111.xx. 


Ejer: Murermester og cementvarefabrikant J. P. Christensen 


Beliggenhed ukendt. 


- - - -


26-4-1909 - KALLUNDBORG AVIS
Notits: Rundt i byen. Da nogle drenge i går eftermiddags morede sig med tipvognene i murermester J. P. Christensens grusgrav, løb den ene vogn af sporet og flækkede hælen på den 10–12 årige Otto Rask fra Præstegade. Den uheldige 'sportsmand' er under lægebehandling på sygehuset.


8-5-1909 - KALLUNDBORG AVIS
Notits: Død efter ulykkestilfælde. Som omtalt fik en 10–12 års dreng, Otto Rask, forrige søndag hælen flækket under leg med nogle tipvogne i murermester J. P. Christensens grusgrav. Han blev indlagt på sygehuset, men siden da er der stødt stivkrampe til, og i torsdags eftermiddag afgik han ved døden. Hans ulykkelige moder er enke og bor oppe i Præstegade.

Bådebygger NIELSEN, Kalundborg


UTM 32N: N 61721xx, E 6314xx - Ref.nr. 111.xx. 


Ejer:  Bådebygger Nielsen


Beliggenhed ukendt.


- - - -


7-9-1911, 8-9-1911 - KALLUNDBORG AVIS
Til købs ønskes 400 fod tipvogneskinner – Tilbud med pris sendes til Bådebygger Nielsen, Kallundborg.

???


Ejer:

1945    Ukendt    (tlf. 190) 


Formål og beliggenhed ukendt.


- - - -


26-9-1945 - BERLINGSKE TIDENDE

Tipvogne m. m. 20 stk. ¼– m³ m 600 m. spor m. tilbehør samt benzin el. oliedrevet lokomotiv ønskes till., evt. køb, omg. Henv. Kalundborg 190.

DAMPMØLLEN A/S KALUNDBORG


UTM 32N: N 6172400, E 632300 - Ref.nr. 111.xx.


Ejer:

1919  A/S


Tørvefabrikation ved Nøkkentved?.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


20-2-1919, 23-2-1919 - BERLINGSKE TIDENDE

Entreprenør-materiel. Ca. 3000 m 4, 5, 6 og 7 kg spor m. sveller, laske, bolte etc., trappespor, vigespor, tipvogne, 3 tørvepressere, elektromotor samt forskelligt andet spormateriale og værktøj er tilsalg snarest ved henvendelse til Dampmøllen A/S Kalundborg eller forvalter Kristensen, Rørskov pr. Mørkøv.

A. CHR. PETERSEN, Ubby


UTM 32N: N 6166000, E 639400 - Ref.nr. 111.xx. 


Ejer:

1945  Snedker A. Chr. Petersen, Ubby 


Sted ukendt. Spor?


- - - -


3-4-1945 - SORØ AMTSTIDENDE

Tørveælteværk med stor dyndsilo, spil og 300 m. stålwire + 2 dyndvogne sælges. Snedker A. Chr. Petersen, Ubby pr. Jerslev. Tlf. Jerslev 118.

FREDE MADSEN, Ågerup 


UTM 32N: N 6172600, E 630795 - Ref.nr. 111.xx. 


Ejer:

1944  Gårdejer Frede Madsen, Strandbygård, Ågerup  


Sted ukendt. Spor? 


- - - -


22-3-1944 - KALLUNDBORG AVIS
En yngre karl, 16–20 år, kan få plads 1. maj. Samme sted er et tipvognsspil til salg. Frede Madsen, 'Strandhøjgaard' pr. Kalundborg. Tlf. Bjørnstrup 28 u.

N. P. BOESEN, Svebøllegavn


UTM 32N: N 6169392, E 644550 - Ref.nr. 111.xx. 


Ejer:

1941  N. P. Boesen, Svebøllegavn pr. Svebølle 


KTAS telefonbog 1941: Propr., Exam. jur. 


Formål ukendt.

Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


2-4-1941 - BERLINGSKE TIDENDE

1 tipvognsunderdel fra svær mergelbane, 700 mm, sælges. Bossen, Viskinge 17.

Entr. FOLMER LARSEN, Ubby


UTM 32N: N 6188318, E 530131 - Ref.nr. 111.xx. 


Ejer:

1942-1943  Entr. Folmer Larsen, Ubby 


Beliggenhed ukendt.

Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt. 


- - - -


20-1-1942, 22-1-1942, 24-1-1942 - BERLINGSKE TIDENDE

10 tipvogne ønskes til leje for sommeren 1942 til tørvefabrikation. Folmer Larsen, Ubby, Jerslev st.


29-3-1943, 31-3-1943 - SORØ AMTSTIDENDE

Sporvogne, brugt til kørsel af tørvedynd, ca. 700 mm, samt sporskifter er til salg. Sporlejet kan evt. overdrages. Entr. Folmer Larsen, Ubby pr. Jerslev. Tlf. 152.


- - - - 


Hedeselskabets sporbøger (SA nr. 8042231281):

Materiel uden nærmere angivelse lejet fra Hedeselskabets Mergelafdeling 1943-1948.

HAVNEMARK BRO


UTM 32N: N 6171200, E 623300 - Ref.nr. 111.15.


Ejer:

????-19??  Lerchenborg gods ?


Anlægsbro på nordsiden af Asnæs med tipvognsspor til udskibning af brænde.


Bane anlagt 1???, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Formentlig håndkraft.

ASNÆS FORSKOV BRÆNDEBRO


UTM 32N: N 6170750, E 626750 - Ref.nr. 111.16. 


Ejer:

18??-19??  Lerchenborg gods ?


Anlægsbro på nordsiden af Asnæs med tipvognsspor til udskibning af brænde.


Bane anlagt før 1894, nedlagt 1937.

Sporvidde ukendt. Formentlig håndkraft.

SALTOFTE


UTM 32N: N 6167800, E 643600 - Ref.nr. 111.xx.


Ejer:

1913-1945  Proprietær Poul Boserup


Gods 2 km syd for Svebølle. Formål ukendt.


- - - -


16-8-1918 - BERLINGSKE TIDENDE

Et roespor, længde 700 m, sporvidde 75 cm, ønskes tilkøbs eller leje. Proprietær Boserup, Saltofte, Svebølle.


12-8-1919, 13-8-1919, 14-8-1919 - BERLINGSKE TIDENDE

Et roespor, (Bredde 75 mm, længde ca. 700 m), ønskes til købs. Henvendelse til propr. Boserup, Saltofte pr. Svebølle.

JERSLEV MASKINFABRIK 


UTM 32N: N 6165120, E 641006 - Ref.nr. 111.xx.


Ejer: Brødr. Jensen 


Fabrikant af tørvemateriel, som formentlig solgtes med værkerne.


- - - - 


31-1-1918, 1-2-1918 - SORØ AMTS-TIDENDE
125 m brugte tipvognsspor med jernsveller, så gode som ny, er til salg på Jerslev Maskinfabrik. Telf. nr. 7.


10-3-1918 - POLITIKEN
95 meter tipvognsspor med jernsveller og 50 meter ståltrådstrosser, 9/16, sælges billigt. Nogle få tørvepressere kan endnu leveres. Telf. nr. 7, Jerslev Maskinfabrik, Jerslev st.


27-5-1918 - SORØ AMTS-TIDENDE
Et tørveværk (bestående af presse, spil, tipvognsspor og vogne) sælges billigt. Værket kan ses i brug. Brødr. Jensen, Jerslev. Tlf. nr. 7.

GISSELØRE MØRTELVÆRK & CEMENTVAREFABRIK 


UTM 32N: N 6170xxx, E 626xxx - Ref.nr. 111.xx  


Ejer:

191?-194?  Tømrermester Jul. Jensen, Kalundborg.


Beliggenhed ukendt.

Se under Entreprenører:

Siden er senest

rettet


13-7-2019