Frederikshavn - Skærvefabrikker

FREDERIKSHAVN

SKÆRVEFABRIKKER      UTM skal rettes 

FREDERIKSHAVNS SKÆRVEFABRIK


UTM 32N: N 636xxxx, E 592xxx - Ref.nr. 15.xx.


Ejer:

19??-19??  A/S


Skærvefabrik med sidespor ved Bangsbo station.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde 600, 700 mm. Trækkraft formentlig håndkraft. 


- - - -


21-2-1913 - JYLLANDSPOSTEN

Frederikshavns Skærvefabrik, der er fortrinlig beliggende i stenrigt opland og med udmærkede afsætningsforhold, ønskes solgt. En mand, der personlig kan lede en sådan virksomhed, kan her skabe sig en indbringende, let og behagelig stilling. Henvendelse til Elius Andersen.


20-3-1916, 22-3-1916, 24-3-1916 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne, brugte, 3 stkr. ¾ m³, 700 mm sporvidde, billig til salg. A/S Frederikshavns Skærvefabrik.


22-3-1916, 24-3-1916, 26-3-1916 - BERLINGSKE TIDENDE

Vognvægt & tipvogne. 1 vognvægt 3000 kg, i god stand, og 3 stk. ¾ cbm. tipvogne, 700 mm sporvidde, billig til salg. Akts. Frederikshavns Skærvefabrik.


26-3-1916 - JYLLANDSPOSTEN

Vognvægt, 3000 kg, i god stand, billig til salg. A/S Frederikshavns Skærvefabrik.


18-11-1916, 19-11-1916 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. Ca. 12 stkr. kassevogne, 600 mm, kassen 136x107x37 cm. – Højde over skinnen 66 resp. 73 cm. 12" hjul, er billigt til salg. A/S Frederikshavn Skjærvefabrik.


18-4-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Skærvefabrik ved Frederikshavn er til salg. Komplet med maskiner, tipvogne og spor. Let adgang til råsten. Privat vigespor ved Bangsbo station. Drevet af nuværende ejer i 20 år. Kapacitet ca. 3000 m³ årlig. Henvendelse til 'Frederikshavn Skærvefabrik', tlf. Fr.havn 233 mellem kl. 12–14.

C. G. BOVIN, Frederikshavn   


UTM 32N: N 636, E 592 - Ref.nr. 15.xx. 


Ejer:

1911  C. G. Bovin, Frederikshavn 


Formentlig identisk med stenhuggermester Carl Gustav Bovin, som ca. 1875-1890 havde bane til udskibning af sten fra et stenbrud på sydspidsen af Hirsholm.


Bane anlagt 19??, nedlagt 1911.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


17-8-1911, 24-8-1911, 31-8-1911 - JYLLANDSPOSTEN

Spor. Ca. 800 al. let spor og tipvogne kan købes billigt. C. G. Bovin, Frederikshavn. 

G. BRANDSTRUP, Frederikshavn


UTM 32N: N 636xxxx, E 591xxx - Ref.nr. 15.xx.


Ejer:

1915-1916  G. Brandstrup, Højgaard, Frederikshavn


Skærvefabrik. Nærmere beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 1915, nedlagt 1916?

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


6-6-1915, 10-6-1915, 14-6-1915 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. 2 eller 3 brugte tipvogne samt en del skinner ønskes til købs eller til leje. Opgivelse af skinnelængde eller størrelse sendes til G. Brandstrup, Højgaard pr. Frederikshavn.


9-6-1915, 12-6-1915, 16-6-1915 - LICITATIONEN

Tipvogne. 2 à 3 brugte tipvogne samt en del skinner ønskes til købs eller til leje. Opgivelse af skinnelængde og størrelse sendes til G. Brandstrup, Højgaard pr. Frederikshavn.


15-7-1916, 18-7-1916 - VENDSYSSEL TIDENDE

Stenknuser! En så god som ny stenknuser, transportabel, 'Svaløf 2', med elevator, sorterer, samt en 15 HK råolie-Bolindermotor, ca. 500 meter banespor og 3 tipvogne, er billigt til salg. Anlæget kan ses i drift. G. Brandstrup, Højgård, Frederikshavn.


16-7-1916, 18-7-1916, 19-7-1916 - JYLLANDSPOSTEN

Stenknuser. En så godt som ny stenknuser, transportabel 'Svaløf II' med elevator-sorterer, samt en 15 hk Bolinder-råoliemotor, 500 meter banespor og 3 tipvogne er billig til salg. Anlæget kan ses i drift.

G. Brandstrup, Højgaard, Frederikshavn.

DSB's STENGRAV, Frederikshavn


UTM 32N: N 636xxxx, E 592xxx - Ref.nr. 15.xx. 


Ejer:

1916-1933?  Danske Statsbaner

Entreprenør:

1916-1922  Entr. C. Heidemann, Frederikshavn


Stengrav nord for Frederikshavn station.


Bane anlagt 1916, nedlagt 1933?.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


DSB 2. Distrikt, Banetjenesten (TTDSB-100A) - BB-725


Notat 12-2-1919:

Tilbud ønskes på

1) 1000 m lige spor uden sveller

2) 500 m lige spor med jernsveller

3) 6 stkr. krumt spor (A 5 m) med jernsveller

4) 10 stk. slæbeskifter

5) 40 stk. tipvogne.

Sporvidde 60 cm, skinnevægt 7 kg pr. m, vognene skal ligeledes have 60 cm sporvidde,, være helt af jern, og 6 stk. skal have kraftig skruebremse.

-

Notat 12-4-1919:

Tilbudet fra Herman Raffel er antaget. ...  Materiellet bedes sendt til 10' banesektion, Frederikshavn. 

-

Diverse ændringer i Raffels tilbud grundet problemer med leveringsvanskeligheder og importforbud.

-

Hermann Raffel 19-6-1919:

De 1500 m spor er 14-6 afsendt fra Tegel til Frederikshavn.

-

10de banesektion 14-7-1919:

Følgende er nu modtaget fra Tyskland:

500 m lige spor uden sveller.

1000 m lige spor på stålsveller.

400 stk. lasker og 1 kasse bolte.

-

Hermann Raffel 20-6-1919:

Anmoder om afregning kr. 12.695,- .

-

Hermann Raffel 18-7-1919:

Den 16-7 er afsendt 33 tipvogne til Frederikshavn. De resterende 7 tipvogne og de bestilte sporskifter følger antagelig næste uge.

-

Hermann Raffel 14-8-1919:

Følgeseddel på 10 stk. slæbesporskifter, 4 tipvogne og 3 tipvogne med bremse.

Banetjenestens arkiv (SA edb-nr. 8036133951)   

- - - - 


30-7-1916 - JYLLANDSPOSTEN

De danske Statsbaner. Jordarbejde. Udførelsen af jordarbejdet - ca. 8000 m³ - m.m. ved anlæg af et arbejdsspor nord for Frederikshavns station udbydes herved til overtagelse ....  Århus, 26. juli 1916. Banebestyreren i 3. kreds.


16-8-1916 - JYLLANDSPOSTEN

De Danske Statsbaner. Arbejdet med bearbejdelse af Statsbanernes Stengrav ved Frederikshavn udbydes herved i henhold til betingelser og tegning ....  Århus, den 14. August 1916.


10-9-1916 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Statsbanernes skærveforsyning. Statsbanerne har af Frederikshavn kommune lejet et areal for dér at anlægge en stengrav. Man regner med en årlig produktion af 10-20.000 kubikmeter. Arbejdet er ved licitation udbudt for 6 år; det laveste tilbud var fra entreprenør C. Heidemann i Frederikshavn og lød på 5½ kr. pr. kubikmeter.


20-4-1933, 27-4-1933 - JYLLANDSPOSTEN

Dieselmotor og skærveknuser til salg. En ældre dieselmotor og skærveknuser, anbragt i Statsbanernes stenlejer i fælleden ved Frederikshavn, er til salg. Henvendelse til overbanemester Petersen, Frederikshavn, eller 10. banesektion, Ålborg. 10. banesektion, Ålborg.


14-5-1933 - JYLLANDSPOSTEN

Licitation over opfyldning af det nedlagte grusgravspor i Frederikshavn. DSB

SKÆRVEFABRIKKEN 'VANGEN'  /

OSCAR MADSEN, Frederikshavn


UTM32: N 6329xxx, E 592xxx - Ref.nr. 15.xx. 


Ejer:

1933-1943   Købmand Oscar Madsen, Frederikshavn


Beliggenhed ukendt. 


Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)   ?  B bm   PM   ?  19??  Ford  ?   type HSL


(1)   Formentlig købt brugt 1936 fra PM (leveret til Oscar Madsen).

        Til salg marts 1939. 2 tons. Eventuelt er der tale om to forskellige

         lokomotiver?


- - - -


29-1-1933, 1-2-1933 - JYLLANDSPOSTEN

Stenknuser til salg. En mindre stenknuser er til salg. Der kan eventuelt byttes med andre maskiner eller bil. Oscar Madsen, Frederikshavn. Telefon 98.


23-1-1936, 26-1-1936 - JYLLANDSPOSTEN

Motorlokomotiv. Et godt, brugt motorlokomotiv ønskes til købs. Oplysninger samt pris bedes tilstillet. Oscar Madsen, Frederikshavn. Tlf. 98.


18-3-1939, 21-3-1939 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg. 1 motorlokomotiv (Pedershaab), 600 mm sporvidde, 2 tons, 500 m 7 kg tipvognsspor, 1 lille Vibra grusharpe, 1 5 HK Bernard motor ønskes solgt samlet eller delt. Oscar Madsen, Frederikshavn. Tlf. 551. Træffes bedst 12-1.


9-12-1943, 12-12-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg: 1 stenknuser med sorterer mrkt. Simson A.X. .... , 1 parti 7 kg tipvognsspor er omgående til salg. Oskar Madsen, Frederikshavn. Tlf. 551.

DE NORDJYSKE SKÆRVEFABRIKER, Frederikshavn


UTM 32N: N69329xxx, E 592xxx - Ref.nr. 15.xx. 


Ejer:

1921    Carl Heidemann, Frederikshavn 


Skærvefabrik. Nærmere beliggenhed ukendt. 


- - - - 


5-1-1921 m. fl. - JYLLANDSPOSTEN

De nordjyske Skærvefabriker i Frederikshavn leverer granitskærver og skærveaffald i banevogn på eget spor med Sæbybanen, og i skib Frederikshavn havn. Carl Heidemann, telf. 349.

HARALD NIELSEN, Frederikshavn


UTM 32N: N 6329xxx, E 592xxx - Ref.nr. 15.xx. 


Ejer:

1933    Harald Nielsen, Skagensvej, Frederikshavn 


Formål og beliggenhed ukendt. 


- - - - 


19-10-1933, 20-10-1933 - JYLLANDSPOSTEN

Billigt til salg. En næsten ny stenknuser og en god motor samt 400 m løbende spor, 3 sporskifter, kraner og tænger samt 5 gode tipvogne er, på grund af uoverensstemmelse, til salg for ⅓ af værdien, samlet eller delt. Harald Nielsen, Skagensvej, Frederikshavn.

SKÆRVEFABRIKEN FLADE /

O. BRØNNUM & P. THOMSEN, Frederikshavn


UTM 32N: N 6365xxx, E 588xxx - Ref.nr. 15.xx. 


Ejer:

1930    O. Brønnum og P. Thomsen, Frederikshavn 


Skærvefabrik. Beliggenhed ukendt. 


- - - - 


4-1-1930, 6-1-1930 - VENDSYSSEL TIDENDE
Tipvognsspor, ca. 1 km spor ønskes til købs eller leje, samt 6 tipvogne. Skærvefabriken, Flade. O. Brønnum & P. Thomsen. Telf. 665, Frederikshavn.

GÆRUMGAARD GRUSGRAV 


UTM 32N: N6363500, E 586955 - Ref.nr. 15.xx. 


Ejer:

1947    ???   (tlf. Gærum 20)


Grusgrav. Nærmere beliggenhed ukendt. 


- - - - 


23-10-1947 - VENDSYSSEL TIDENDE
50 m tipvognsspor ønskes til købs. Gærumgaard Grusgrav, Gærum. Telf. 20.

SKJORTHOLT GRUSGRAV 


UTM 32N: N6365000, E 583100 - Ref.nr. 15.xx. 


Ejer:

1939   Vilh. Jensen  (tlf. Rydal 16)


Grusgrav. Nærmere beliggenhed ukendt. 


- - - - 


8-7-1939, 10-7-1939, 11-7-1939 - VENDSYSSEL TIDENDE
Tipvogn, ikke for stor, med ca. 100 meter spor ønskes til købs.
På lager alle vejmaterialer til nedsatte priser.
Skjortholt Grusgrav. Telf. Rydal 16. Vilh. Jensen.

Siden er senest

rettet


7-10-2019 delt