Kalundborg - Skærvefabriker

KALUNDBORG 

SKÆRVEFABRIKER        UTM skal rettes

UBBERUP SKÆRVEFABRIK


UTM32: N 6172640, E 636180 - Ref.nr. 108.xx. 


Ejer:

1940  ?


Skærvefabrik ved Ubberup. Beliggenhed?


Bane anlagt (før) 1940, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - - 


25-4-1940 - HOLBÆK AMTS VENSTREBLAD

Brugte tipvognsspor til salg, 100 m. Ubberup Skærvefabrik, Kalundborg. Tlf. Spangsbro 22.


http://www.toemmerupsogn.dk/31212875


?  Skærvefabrik


UTM32: N 6165570, E 639500 - Ref.nr. 111.xx. 


Ejer:

1943  C. Christensen, Ubby 


KTAS telefonbog 1943: Fhv. propr. - Køb og salg af ejendomme.


Sted ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


18-9-1943, 19-9-1943 - BERLINGSKE TIDENDE

Skærvefabrik med stenvaskeri, spor, tipvogne, maskiner og et stenareal af ca. 18 tdr. land, sælges ved henvendelse til C. Christensen, Ubby pr. Jerslev st. Telefon Jerslev 15.

GAMMELRAND SKÆRVEFABRIK


UTM32: N 6172120, E 645280 - Ref.nr. 111.14.


Ejer:

1909-19??  S. B. Carlsen, Skælskør ?

1946-


Skærvefabrik nord for Svebølle. (1952-1954)


Bane anlagt 1911, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


14-7-1909 - LOLLAND-FALSTERS SOCIAL-DEMOKRAT 

Notits: Ny skærvefabrik. Skælskør, 13. juli. I disse dage har S. B. Carlsen, Skælskør, forpagtet de betydelige stenlejer på hovedgården ‘Gammelrand’ tæt på Svebølle station for et længere åremål. Det er hensigten at anlægge en skærvefabrik til udnyttelse af stenene.


1-3-1911 - HOLBÆK AMTS VENSTREBLAD
Notits: Holbæk Amtsråd afholdt i dag sit første møde på det nye rådhus. ....
Stenlejerne ved Aunsø. Sagfører og godsforvalter Joh. Hansen, Skelskør, androg på et konsortiums vegne om til udnyttelsen af stenlejerne ved Gammelrand at måtte anlægge en hestesporbane på landevej nr. 12 fra Dejevad bro til Viskinde-Aunsø kommunes bivej nr. 7 og videre ad denne til Svebølle Kro.
Den delegerede Torst anbefalede at nægte andragendet og motiverede det med, at der ikke er plads til en sådan bane, og at den ville være til stor gene.
Vejudvalget (Hvidt, J. Andersen og P. Villadsen) anbefalede andragendet på visse nærmere betingelser, der på det nærmeste faldt sammen med en erklæring, man havde afæsket Viskinde-Aunsø Sogneråd.
H. P. Nielsen: Hvis vi nægter andragendet, og de så transporterer stene pr. vogn, bliver det en hård historie for vejene.
Torst: Det har de forsøgt, men de kørte sig ihjæl.
Hvidt fremhævede betydningen af, at man fik en stor skærvefabrik derude.
Formanden anbefalede under forudsætning af ministeriets approbation at give tilladelsen på de af vejudvalget krævede betingelser: Den en vejgrøft fyldes og rørlægges, hvor det er nødvendigt, og sporet lægges på dette areal; tipvognene må kun trækkes af heste.
Vedtoges.
For så vidt angår bivejen, henvises der til forhandling med sognerådet.


- - - - 


Spøer - Hovedbog 1947-53:

1952: Spordele, vogndele - 600 mm

4-10-1952: 3 brugte vogne 1 m³x600.

1953: Vogndele, spordele 


Spøer - Hovedbog 1953-58:

1954: Vogndele

AUNSØGAARD SKÆRVEFABRIK


UTM32: N 6168900, E 646900 - Ref.nr. 111.01.


Ejer:

18??-1910  Entr. R. Petersen, Holbæk (død 1910) 

19??-1952  Entr. A. Helmer Petersen, Holbæk (død 1952)

1952?-


Skærvefabrik syd for Holbæk-Kalundborgbanen med læsserampe ved Avnsøgård sidespor (DSB).

Ca. 1 km bane mellem grav, skærvefabrik og læsserampe.


Bane anlagt før 1900, nedlagt 19??.

Sporvidde 700 mm. Trækkraft motorlokomotiver.


(1)  ?  B bm  SM  ?  1938  ?  ? 

(2)  ?  ?          ?      ?  19??  ?  ? 


(1)  Nyt, leveret via Spøer 16-5-1938. 2 tons.

Sandsynligvis flere af samme fabrikat?


- - - - 


8-12-1908 - HOLBÆK AMTS VENSTREBLAD
Notits: Knust fingeren.
En mand, ved navn Appelgren, som arbejder på stenpladsen ved Agnsøegaard, var forleden så uheldig at få en finger knust imellem 2 tipvogne. Den tilskadekomne kom straks under lægebehandling.


27-12-1910 - VESTSJÆLLANDS SOCIAL-DEMOKRAT
Notits: Ulykkestilfælde. På stenpladsen ved 'Aunsøgaard' sket i fredags en ulykke under læsning af jærnbanevogne. Arbejdsmand Jens Sørensen, Jordløse, kom kørende med en tipvogn, ladet med skærver, da rampen, hvorpå sporet ligger, pludselig styrtede sammen. Tipvognen faldt ovenpå Jens Sørensen, som fik ryggen slemt forslået og desuden en finger brækket.


2-11-1931 - HOLBÆK AMTS VENSTREBLAD
Notits: Ulykkeserstatning.
Arbejdsmand Olaf Borgen Hansen kom i oktober i fjor til skade, da han arbejdede i Svebølle for ingeniør Helmer Petersen, Holbæk, idet han under gruskørsel på Skærvefabriken 'Aunsøgaard' blev ramt på det ene ben af en tipvogn. han har nu fået tilkendt en ulykkeserstatning på 714 kr.


26-9-1944 - HOLBÆK AMTS VENSTREBLAD
Notits: Pegefingeren knust mellem tipvogne.
På Aunsøgaards Skærvefabrik skete forleden et stygt uheld, idet arbejdsmand Svend Marcher var så uheldig at få venstre hånd i klemme mellem to tipvogne, hvorved pegefingeren blev knust.


24-11-1945 - KALLUNDBORG AVIS
Notits: Dæmningsskred ved Aunsøgaards Skærvefabrik koster fire menneskeliv.
En stor dæmning skred ud i fabrikkens sø og tog seks arbejdere med, hvoraf de fire blev suget ned og kvalt i vand, jord og sand.


28-11-1952 - SJÆLLANDS-POSTEN
Notits: Ildløs ved Aunsøgård.
I går eftermiddags skete der en mindre ildløs i et motorlokomotiv på Aunsøgård Skærvefabrik. Det var noget benzin, der var sprøjtet ud fra lokomotivets beholder, og da det antændtes, var det vanskeligt at slukke med det forhåndenværende slukningsmateriel, og derfor blev Kalundborg Brandvæsen tilkaldt og slukkede med kulsyresne. Skaden var minimal.

SVEBØLLE SKÆRVEFABRIK


UTM32: N 6169500, E 6445700 - Ref.nr. 111.xx.


Ejer:

1930


Beliggenhed ukendt, men formentlig ved stationen.


- - - -


28-10-1930 - KALLUNDBORG AVIS

En ulykke i Svebølle. Tipvognen væltede.

Da den 22-årige Olaf Hansen i morges arbejdede på Svebølle Skærvefabrik væltede en tipvogn over ham. Han brækkede derved det ene ben. I stærkt lidende tilstand indlagdes han på Kallundborg Sygehus.

Siden er senest

rettet


11-7-2019