Frederikshavn - Entreprenørfirmaer

FREDERIKSHAVN 

ENTREPRENØRFIRMAER

Entr.fa. B. HALD & TH. MUNCK / BERTEL HALD, Frederikshavn


Indehaver:

194?-1946?  Tømrermester Bertel Andersen Hald og Th. Munck,

                       Frederikshavn


Sporvidde 600 mm.

Trækkraft motorlokomotiver.


Motorlokomotiver

(1)   ?     ?    ?   ?   19??  ?    ?


(1)   Købt 24-6-1944 fra Dansk Entreprenørmateriel, København.


Anvendelse

1941-194?  Motorvejsbyggeri, Fehmarn

194?-194?  Værnemagtsarbejder, ?


- - - -


5-6-1941, 6-6-1941 - JYLLANDSPOSTEN

Gravemaskiner/tipvognsmateriel, 60 cm skinnebredde, evt. m. lokomotiver, i fineste stand, samt alt andet for jordarbejde anvendeligt materiel, søges til købs. - Tilbud med prisopgave og udførlig beskrivelse af alder og kvalitet samt nærmeste afsendelsesstation bedes tilstillet Entreprenørfirmaet B. Hald & Th. Munch, Frederikshavn, tlf. 837 & 1062, 8-12 eller 16.


8-6-1941 - BERLINGSKE TIDENDE

Gravemaskiner/Tipvognsmateriel, 60 cm skinnebredde, evt. med lokomotiver, i fineste stand, samt alt andet for jordarbejde anvendeligt materiel, søges til købs. – Tilbud med prisopgave og udførlig beskrivelse af alder og kvalitet samt nærmeste afsendelsesstation bedes omgående tilstillet entreprenørfirmaet B. Hald & Th. Munch, Frederikshavn, telefon 837 & 10 62. 8–12 eller 2--6.


12-7-1941 m.fl. - JYLLANDSPOSTEN

Rødby-Fehmærn Autostrada. Håndværkere og arbejdere søges! Den af Rigsdagen bevilgede strækning på dansk grund agtes fra tysk side videreført over Fehmærn med tilslutning til det bestående landevejsnet. Dette arbejde overdrages danske firmaer på her i landet gældende vilkår, således, at entreprenørerne ser sig i stand til at aflønne deres folk efter danske tariffer med tillæg for udenlandsarbejde og akkord. Da mit firma skal tiltræde arbejdet på selve øen Fehmærn i løbet af 10-14 dage, søger jeg til omgående tiltrædelse: .... Omgående tilbud til Bertel Hald, Frederikshavn, telf. 837 & 1062.


30-4-1944, 2-5-1944, 3-5-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne og spor. 500 m spor, 600 mm, samt 12 tipvogne, ¾ m³ sporvidde, 600 mm, ønskes til leje eller købs omg. Bertel Hald, Frederikshavn. Telf. 1602.


7-11-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Dom i værnemagersag mod tømrermester Bertel Hald, Frederikshavn, der har udført entreprenørarbejder her og i Tyskland.

Entr. AXEL ARVIDSEN, Frederikshavn


Indehaver: 

193.-1940  Entr. Axel Arvidsen, Grønholt, Frederikshavn


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


Anvendelse

1930-1931   Ukendt arbejde


- - - -


13-6-1930, 14-6-1930 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsskinner, 7 eller 9 kg.s, ca. 400 m, ønskes til købs. Tilbud med billigste pris udb. Axel Arvidsen, Grønholt pr. Frederikshavn. Tlf. Vangens Mølle nr. 8.


21-6-1931 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsskinner. Ca. 200 meter tipvognsskinner ønskes til købs. Tilbud med billigste pris udb. Axel Arvidsen, entreprenør, Grønholt pr. Frederikshavn. Telefon Vangen Mølle nr. 8.

Entr.fa. N. ØSTERGAARD & SØN,  Frederikshavn


Indehaver: 

19??-1941  N. Østergaard? og Georg Østergaard

1941-19??  A/S


Firmaet bestyrede omkring 1940 Ravnshøj Teglværk (15.05), samt ejede Frederikshavn Cementstøberi.


Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiver.


Motorlokomotiver

(1)   ?   B dm  PM  13082/266  1940  BW  ? hk  type BWD


(1)   Ny. 3,5 tons. Leveret med Bur-Wain dieselmotor type 6A6.


(1)    Formentlig samme lokomotiv, som sælges af entr. Georg

         Østergaard i 1948.

         Solgt 1949? til Petersminde Teglværk, Stenstrup (91.03).


Anvendelse

1940-194?  Ukendt arbejde


- - - -


26-3-1955, 27-3-1955 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsskinner. 7–800 lb. m rette, brugte skinner, højde 65 mm (6,75 kg) købes. Henv. N. Østergaard & Søn, Danmarksgade 34, Frederikshavn. 


- - - -


Spøer - Hovedbog 1937-41:

3-6-1940: 1 stk. br. 600 mm alm. drejeskive.

Entr. G. ØSTERGAARD, Ålbæk 


Indehaver: 

1941-19??  Arkitekt Georg Østergaard


Tidligere medindehaver af Fa. N. Østergaard & Søn, Frederikshavn.


Sporvidde ukendt. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)   ?   B dm  PM  ?  1940  BW  ? hk  type BWD


(1)   Til salg juni-juli 1948. 3,5-5 tons.

        Formentlig identisk med PM 13082/266, som 1940 blev leveret 

        til entr. N. Østergaard & Søn, Frederikshavn, og ca. 1949 solgtes

        til Petersminde Teglværk, Stenstrup (91.03). 

(*)    Et motorlokomotiv var udlejet 1944 til Bodilsen & Søn.


Anvendelse

1940-194?  Ukendt arbejde


- - - - 


31-8-1940 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Arkitekt Georg Østergaard, Frederikshavn har i dag (30-8) købt hovedgården Gaardbogaard og gården Kjærsholt .... efter enken efter etatsråd Jørgen Larsen, Gaardbogaard .... . Den nye ejer har gennem et af sommerens entreprenørarbejder skabt sig den formue, der nu har gjort ham til herremand.


11-6-1948, 13-6-1948 - JYLLANDSPOSTEN

3,5-5 tons diesellokomotiv; P.M. med Bur-Wain motor, som nyt, sælges kontant, kan evt. leveres med fabriksgaranti. Entreprenør G. Østergaard, Gaardbogaard, Ålbæk.


9-7-1948, 12-7-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Diesel motor lokomotiv, 3,5-65 tons diesellokomotiv; P.M. med Bur-Wain motor, som nyt, sælges kontant, kan evt. leveres med fabriksgaranti. Entreprenør G. Østergaard, Gaardbogaard, Ålbæk.

Fa. N. O. PEDERSEN, Frederikshavn


Indehaver: 

1940-19??  Entr.?  N. O. Pedersen


Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)   ?  B dm  PM  13045/264  1940  BW  55 hk  type BWD


(1)   Ny. 5,0 tons. Leveret med Bur-Wain dieselmotor type 6A6.

        Senere tilhørende Cementfabrikken "Dania", Assens (33.05).


Anvendelse

1940-194?  Ukendt arbejde


- - - - 

Ing.fa. TRIGON, Frederikshavn


Indehaver:

19??-1949  A/S (Bent Bøgh)

1949-19??  Civ.ing. Bent Bøgh

19??-           A/S


Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiver.


Motorlokomotiver

(1)  ?   B d  Junkers  ?  ?  ?  MAN   60 hk   type JL 

(2)  ?   B d  Junkers  ?  ?  ?  MAN   45 hk   type JL


(1)   Købt ca. 1946 på Læsø. Tysk efterladenskab.

        Solgt 1956/57 til H. Hoffmann & Sønner.

(2)  Købt ca. 1947 i Frederikshavn (Læsø?). Tysk efterladenskab.

        Solgt 1958 via maskinhandler til Legoland. Ophugget c19?? .

(*)   August 1946 købtes underdelen til Pedershaab-lokomotiv på

        Flyveplads vest, Nørresundby.


Anvendelse

1945-1946   Oprydning af materiel fra tyske anlægsarbejder på Læsø

1947-1956   Vejanlæg, Bredmosevejen, Lendum-Tårs : (2)

1947-1956   Udlejet til Straffelejren på Kragskovhede (12.02) : (1)

19??              Udlejet til entr. P. Aarsleff, Århus : (1)

19??              Udlejet til entr. Aagaard, Vejle ? : (1)

19??              Udlejet til entr. Wright, Thomsen & Kier, Århus : (1)

19??              Udlejet til entr. H. Hoffmann & Sønner, Århus : (1)


- - - - 


August 1946 købes fra Afviklingsudvalget i Frederikshavn:

Ca. 91 tons skinner, 4 sporskifter, 21 tipvogne og 2 motorlokomotiver, som alt kom fra tyske anlægsarbejder på Læsø.

Siden er senest

rettet


20-11-2015

8-2-2016