Vejle - Entreprenører

VEJLE 

ENTREPRENØRFIRMAER 

Entreprenørfirmaet BREUM & LEHRMANN, Hellerup


Indehaver: 

1942-1950  Niels Mogens Breum og Volmer Lehrmann


Filialer i Vejle og Svendborg.


Motorlokomotiver 600 mm

(1)  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 

(2)  ?  B bmg  KM  ?  194?  Ford  40 hk

(3)  ?  B bmg  KM  ?  194?  Ford  40 hk

(4)  ?  B dm   Deutz  ?  19??  MWM  ??  type OMZ(117F)

(5)  ?  ? d  Deutz  ?  ?  ?  ?  ?

(6)  ?  ? d  Deutz  ?  ?  ?  ?  ?

(7)  ?  ? d   Deutz ?  ?  ?  ?  ? 

(8)  ?  ? d   Gmeinder  ?  ?  ?  MWM  ?  ? 


(1)   Til salg/udleje juni 1942, 2,5 tons.

(2)  Formentlig leveret ny. 4 tons. Ford A benzinmotor.

        Til salg juli 1949.

(3)  Formentlig leveret ny. 4 tons. Ford A benzinmotor.

        Til salg juli 1949.

(4)   Til salg juli 1949. Havde da 3-cyl. MWM-motor og var på 4 tons.

(4-8)  Købt brugt fra Øster Sundby efter krigen, hvor de var blevet

         saboteret. Sammenbygget til 3 brugelige lokomotiver.

(*)   April 1945 udlejes 1 stk. 3,5 tons motorlokomotiv med Fiona

        gasgenerator.

(*)   Juni 1947 udlejes 3,5-4 tons motorlokomotiver.

(*)   Oktober 1947 udlejes 2 stk. 4 tons motorlokomotiver.


Anvendelse

1942       ? 

1943       Vejanlæg, Svendborg, Skårupøre 

1943       Vejanlæg, Åbenrå Amt, Løjt Kirkeby-Skærrev

194?       Vejanlæg, Fyn

1945-46 Færdselsdæmning over Nakskov fjord, Hestehovedet 

1948-49 Vejanlæg, Struer, Kirkebakken 


Firmaet havde desuden cementstøberi med grusgrav 10 km fra Vejle.


- - - -


18-6-1942, 21-6-1942, 26-6-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Motorlokomotiv, 2½ t, nylig hovedrepareret, i fin stand, er til salg eller leje ved henvendelse til Entreprenørfirmaet Breum & Lehrmann, Bengtsvej 7, Hellerup, tlf. 6769, eller efter kl. 18 på Vejle 2566.


9-4-1943 - FYENS STIFTSTIDENDE
Notits: Arbejder alvorligt kvæstet ved et jordskred. En ulykke på den ny Skårupørevej.
I går eftermiddags skete der et jordskred under arbejdet på den nye Skårupørevej i nærheden af 'Juliegaard'. Her var arbejderne fra ingeniørfirmaet Breum & Lehmann ved at læsse jord på en tipvogn, da der pludselig skete et større jordskred.
Arbejderne nåede at springe til siden med undtagelse af Niels Christensen, Skårup, der stod med ryggen til skredet. Han blev ramt af jordmasserne og fik brystet presset mod den tipvogn, han var ved at læsse. Jorden havde omtrent helt begravet ham, men arbejdskammeraterne fik ham hurtigt befriet.
Han havde pådraget sig nogle ribbensbrud foruden kvæstelser af det ene ben og læsion over det ene øje.
Falcks ambulance, der blev tilkaldt, kørte den tilskadekomne til Svendborg Sygehus, hvor han blev indlagt.


7-7-1943, 9-7-1943, 11-7-1943 - JYLLANDS-POSTEN

(sælges) 2 stk. brugte 1 m³ tipvogne, 600 mm sporvidde .... . Breum & Lehrmann, Sønderskovvej 13. Tlf. 2566, Vejle.


10-8-1944 - VEJLE AMTS FOLKEBLAD
Notits: Begge ben kørt af af tipvognstog.
I Brohave ved Skårup på Fyn er der sket en alvorlig ulykke, der har kostet den 45-årige arbejdsmand Olaf Jensen førligheden. Olaf Jensen ville passere et tipvognsspor umiddelbart før toget kom, men snublede over svellerne, og da det var umuligt for lokomotivføreren at bremse, da toget kørte ned ad bakke, fik arbejdsmanden kørt begge ben af.


5-4-1945, 6-4-1945, 7-4-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Til leje. 1 stk. 3½ tons motorlokomotiv med Fionia gasgenerator og 600 mm sporvidde. 1 stk. 5 HK, 380 volt vekselstrømsgenerator. 1 stk. 5 HK, 220 volt jævnstrømsgenerator. Henvendelse: Breum & Lehrmann, Sdr. Skovvej, telefon 2566, Vejle.


29-9-1945, 30-9-1945, 1-10-1945 - JYLLANDSPOSTEN

10 stk. ¾ m³ tipvogne med 600 mm sporvidde, 250 m kg's spor (500 m skinner) med lasker, bolte og sveller til salg. Henv.: Civilingeniør N. M. Breum, Sdr. Skovvej 13, tlf. 2566, Vejle.


5-10-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Grussorterer. En mekanisk grussorterer ønskes til leje for et tidsrum af ca. 2 mdr., evt. til købs. Henvendelse med oplysninger om kapacitet, fabrikat og pris til civilingeniør N. M. Breum , Sdr. Skovvej 13, Vejle.


3-1-1946 - LANDBRUGERNES DAGBLAD
Notits: Hestehoved-projektet gennemføres nu.
Nu har Nakskov kommune langt om længe godkendt firmaet 'Breum og Lehrmann', Hellerup, afgivne tilbud på Hestehoved-projektet. Kontrakten er ikke underskrevet endnu, da man ikke har kunnet træffe ingeniør Lehrmann, men så snart den er underskrevet, vil arbejdet blive påbegyndt, det vil antagelig sige i løbet af nogle få dage, idet firmaet på forhånd har sendt en del af det større materiel til Nakskov, bl, a, tipvogne med skinner og nogle store flydepontoner.
Arbejdet, der som bekendt går ud på at lave en vej fra Nakskov til Albuen, hvor der skal laves et større anlæg med kunstig badestrand m. m., vil i første omgang komme til at beskæftige et halvt hundrede mand. 


8-3-1946, 9-3-1946, 10-3-1946 - JYLLANDSPOSTEN

1 stk. 40 hk dieselmotor, fabrikat 'Buckau Wolf, Magdeburg', type 2 DG 218, 2 cylindre, 2 takts med roterende skylleluftpumper, 750 omdrejninger pr. minut, luftstart, meget fin motor, velegnet til indbygning i gravemaskine ell. lign., eller eventuelt byttet med dieselmotor 25-30 hk ved 800-1000 omdrejninger pr. minut, egnet til indbygning i motorlokomotiv f.eks. Deutz type OMZ/117, A2M/317, F2M/317 ell. lign. Henv. Breum & Lehrmann, Dæmningen 35, tlf. 2566, Vejle.


22-4-1947, 23-4-1947, 24-4-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Cementstøberi med grusgrav, beliggende ca. 10 km fra Vejle, 1 km fra hovedvej med stor trafik af brunkulsbiler og direkte ved jernbanestation, er til salg .... . Henvendelse Breum & Lehrmann, civilingeniører, Sønderbrogade 38, Vejle, tlf. 2566.


18-6-1947, 19-6-1947, 20-6-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Motorlokomotiv, 3,5--4 tons, 600 mm sporvidde, udlejes. Breum & Lehrmann, Sønderbrogade 38, telefon 2566, Vejle.


6-8-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne, spor, motorlokomotiver samt dieselmotor udlejes. Henvendelse Breum & Lehrmann, Sønderbrogade 38, tlf. 2566 Vejle.


1-7-1949 - JYLLANDSPOSTEN

Til omg. salg: ..... , 2 stk. Kastrup motorlokomotiver, 4 tons, Ford A-benzinmotor, 600 mm sporvidde. 1 stk. OMZ diesellokomotiv, 4 tons m. 3-cyl. MWM-dieselmotor, 600 mm sporvidde, ..... Fa. Breum & Lehrmann, Vejle.


8-6-1950 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Notits: Større tyveri af entreprenørmateriel.
300 sveller, spiger, gravegrebe og en dunkraft fjernet fra den forladte arbejdsplads ved Kirkebakken.
Entreprenørfirmaet Breum & Lehrmann, der indstillede arbejdet med afgravningen af Kirkebakken i Struer i begyndelsen af januar, lader nu sit materiel flytte bort fra pladsen, hvor det har været opmagasineret.
En undersøgelse har vist, at der både er sket hærværk og tyveri af materiellet, som har ligget hen fuldstændig uden tilsyn, og der er i dag indgivet anmeldelse til kriminalpolitiet om, at der er stjålet 300 sveller til tipvognsskinner. – Svellerne stod i stakke ved kirken og lergravsøen, da arbejdspladsen blev forladt den 10. januar.
Endvidere mangler man 3–400 spiger til at slå skinnerne fast med. De lå i en kasse, som stod frit fremme. Der er også fjernet en entreprenør-dunkraft, en halv snes gravegrebe og 30 liter motorolie fra skuret, som er brudt op, og 30 koblinger er fjernet fra tipvognene.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1941-47: Strandvejen 9, Svendborg

1943: Vogndele, spordele (600 mm)

1-4-1943: 1 stk. 10 kg hjertestykke på plade ca. 1,5 m.


Spøer - Hovedbog 1947-53: Tuborgvej 14, Hellerup - tlf. Hellerup 1767

1948: Vogndele

7-5-1948: 4 - 200 mm hjul lavet til dobbelt flancede.

16-12-1948: 4 - 200 mm hjul lavet til dobbeltflancede.

1949: Vogndele, spordele (600 mm)

Entr.fa. LIND & JØRGENSEN, Vejle 


Indehaver: 

194?-195?  Knud Peter Lind, Tyge Lind, Elisabeth Junior og

                     K. A. Jørgensen


Tidligere firmanavne

Knud Lind, Horsens, Varde

hhv. Knud og Tyge Lind, Lyngby


Motorlokomotiver 600 mm

(1)  ?  B bm   AD  ?  >1924  AD  ? 

(2)  ?  B bm  Som  ?  1926  Ford  40 hk

(3)  ?  B bm  PM  9290/130  1934  Ford 55 hk  type PCM

(4)  ?  B ?      O&K  1297  1904  ?  ? 

(5)  ?  B ? g   CJ  ?  194?   ?  ?  +


(1)   Ny. Lejet 1931?

(2)  Ny. Leveret med Ford A benzinmotor.

(3)  Ny. 2,5 tons. Leveret med Ford BB benzinmotor. Leveret på

        Ribe st.

(4)  Ombygget 193. fra damplokomotiv. Oprindelig leveret til Phillip

        Balke, Metz, Tyskland; fra 1915 tilhørende entr. Dierking &

        Eggers, Hannover, Tyskland, 1916 til entr. Henriksen & Kähler,

        Korsør, 1917 til Østbæk Teglværk, Ølgod (61.01), 1918 til Urup

        Tørvefabrik, Eg (66.19), før 1925 til entr. Lind.

(5)   Ny.

(*)   Oktober 1940 søges til købs eller leje brugt 15-30 hk lokomotiv,

        600 mm, til Gejlbjerg.


Anvendelse

1940-1948?  Brunkulsgravning, Gejlbjerg Brunkulsleje,

                        leje 21 + 30, Kibæk (57.29)

194?-194?     Brunkulsgravning, leje 197 og 425, Ronum 

1942               Linds Kalkværk, Ellidshøj (29.01)


- - - -


31-10-1940 - JYLLANDSPOSTEN

Et stk. brugt 15-30 hk lokomotiv, 600 mm's sporvidde, søges til købs eller leje. Knud og Tyge Lind, Gejlbjerg pr. Kibæk.


8-1-1941, 11-1-1941, 14-1-1941 - JYLLANDSPOSTEN

1 stk. damplokomotiv, 25-40 hk, 785 mm, ønskes til købs eller leje fra 1. april d.a. Knud og Tyge Lind, Gejlbjerg pr. Kibæk.


28-6-1953 - JYLLANDSPOSTEN

5/4 m³ jerntipvogne, 600 mm sporvidde, ønskes byttet med 1 m³ jerntipvogne, 600 mm sporvidde. Lind & Jørgensen, entreprenører & ingeniører, Møller Jensensvej 2 A, Vejle. Tlf. 2470.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1937-41:

29-6-1940: afs. til Gejlbjerg Brunkulsleje, Kibæk, Brande st.: 14 stk. rullelejer.

20-4.1941: Ændring af 43 sæt hjul. 1 sæt ny hjul.

15-5-1941 : Rep. af 2 lejer. 6 ny lejer til ændrede hjulsæt (gaffellejer). Model i gibs i Fåborg kaldet Lind lejer.


Spøer - Hovedbog 1941-47: Gejlbjerg pr. Kibæk

15-12-1943: 3 alm. drejeskiver 600 x 10 kg hjørner.

Entr. BERTEL NIELSEN, Vejle


Indehaver: 

19??-19??  Bertel Nielsen, Vejle


Medindehaver af Bertel Nielsen & Haahr, Vejle (Brændselsfirma)

 

Sporvidde 600 mm.


Motorlokomotiver 600 mm

(1)  ?  B bmg  PM  15145/416  1945  Ford  40  type FD


(1)  Ny. 3,5 tons. Leveret med Ford AA benzinmotor samt med

       Bur-Wain generator nr. L-4303.

(*)  Marts 1942 søges til købs/leje 2-3 tons motorlokomotiv med

       gengas.

(*)  Mindst 5 lok?. 


Anvendelse


1940-1966  Brunkulsgravning, leje 114 + 437, Søby (A/S Nørre

                      Søbygaard) (57.09) 

1941             Tørvegravning, Stakroge og Fovslet (Svanemosen) 

1942-1951   Tørvegravning, Kliplev mose

1946             Anlæg af skydebaner?, Mølholmlejren ved Vejle 


- - - -


3-2-1942 - JYLLANDSPOSTEN
Til købs ønskes tørvepresser, Esbjerg eller Vejen model, trolje- og bomvogne, tørveæltevogne samt motor, 12-14 hk. Bertel Nielsen, tlf. Vejle 1826.


20-4-1946, 23-4-1946 - VEJLE AMTS FOLKEBLAD
Til salg. 10 og 12 kg spor med jernfælder samt tipvogne (særlig velegnet til tørvemose) kan købes. Henv. til Bertel Nielsen, Mølholm, Vejle. Tlf. 1826. Træffes bedst før 8 og efter 19.


24-4-1946, 26-4-1946 - JYLLANDSPOSTEN
Til salg. 10 a 12 kg spor med jernsveller, samt tipvogne (særlig velegnet til tørvemose), kan købes. Henvendelse til Berthel Nielsen, Mølholm, Vejle. Telf. 1826. Træffes bedst før kl. 8 og efter kl. 19.


24-4-1946, 25-4-1946 - HORSENS SOCIAL-DEMOKRAT
Til salg. 10 og 12 kg's spor med jernsveller samt tipvogne (særlig velegnede til tørvemoser) kan købes. Henvendelse til Bertel Nielsen, Mølholm, Vejle, tlf. 1826. Træffes bedst før kl. 8 og efter kl. 19.


27-3-1949, 29-3-1949, 31-3-1949 - JYLLANDSPOSTEN
1 stk. Pedershaab tørvepresse, 2 stk. formbrændselspresser fabr. 'Rimas', 2 stk. skiftespor er til salg. - Henvendelse Bertel Nielsen, Svømmehallen, Vejle, tlf. 1826.


4-1-1955 - SILKEBORG AVIS
Notits: Millionbranden ikke opklaret.
Efter at man nu har foretaget en opgørelse over ødelæggelserne ved den store brand i lagerbygningen til Sellerup Savværk, viser det sig, at den anrettede skade er dobbelt så stor som først antaget, idet den kommer til at ligge på 1 mill. kr. Der var alene nye trævarer i bygningen for 250,000 kr., hvortil kommer en del opmagasinerede møbler og radiogrammofoner foruden en mængde entreprenørmateriale, herunder flere tipvognslokomotiver og vogne samt reservedele til gravemaskiner. Brandårsagen er stadig ikke fundet.


- - - - 


Marts 1947:

Købt 12 stk. defekte tipvogne fra Afviklingsudvalget i Vejle

(fra A/S Johannes Andersens tørvemose ved Give) 

Entr. K. N. ØSTERGAARD, Vejle

Entr.fa. K. N. & A. ØSTERGAARD, Vejle


Indehaver: 

192?-1937  Kristen Nielsen Østergaard

1938-1974  Kristen Nielsen Østergaard og Anders Østergaard

1974-19??  Anders Østergaard


Tidligere medindehaver af Fa. Bodilsen & Østergaard, Brande (?)


Sporvidde 785 og 600 mm.


Damplokomotiv 785 mm

(11) ?  B t  O&K  9479  1922  70 hk


(11)  Leveret nyt. Udlejes/sælges 1943-1944. Ophugget 195?


Motorlokomotiver 785 mm

(1)  ?  ?  ?  ?  192?  ?  ? 

(2)  ?  ?  Mont ?  ?  ?  ? 

(3)  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 

(4)  ?  ?  Mont  ?  ?  ?  ?


(1)  9 tons. Til salg august 1922.

(2)  9 tons. ønskes maj 1940 byttet med 4 tons lokomotiv.

       Sporvidde ukendt.

(3)  8 tons benzollokomotiv. Til salg marts 1941.

(4)  Ca. 9 tons benzollokomotiv.

       Til salg oktober 1942 eller evt. bytte med tipvogne.

(*)  44 hk motorlokomotiv ønskes byttet 1926.


Motorlokomotiv 600 mm

(11)  ?  B dm  Jung ?  ?  ?  ? 


(11)  Ophugget 196? hos Petersen & Albeck, Vejle.

(*)    December 1945 købtes muligvis et motorlokomotiv fra Oddesund

          Nord, hvor det havde været anvendt af C. Carlsen - Gebr. van der

          Wettern.

(*)     December 1945 købtes muligvis et motorlokomotiv fra

          Afviklingsudvalget i Thisted.


Anvendelse

1921-1922  Mergelgravning, Arnborg Mergelleje (57.38)

1924            Jordarbejde, Baså

1925-192?  Underbygning, Tørring-Thyregod (HV)

1930-193?  Vejanlæg, Havnegade-tunnel, Vejle

1935-1937  Havnearbejde, Klaksvig

1939            Viaduktanlæg, Brovad (DSB) 

1939-1940  Viaduktanlæg, Humlum (DSB) 

1940-1941  Vejanlæg, Fredericia-Gauerslund (Ryttergrøftvejen) 

1941             Viaduktanlæg, Tinglev (DSB) 

1941             Udgravning, Jellinghøjene (Nationalmuseet) 

1942-1943  Vejanlæg, Nordre Strandvej, Vejle

1943-1945  Afvanding, Nørkær enge, Aggersund


- - - -


11-6-1921 - JYLLANDSPOSTEN
Sveller. Der ønskes tilbud på 2000 sveller, 1,5 m lange, 16 cm i diam., at levere banefrit Fasterholt st. Entreprenør Østergaard, Skovsgård.


28-6-1921 - JYLLANDSPOSTEN
Spor. 2 km 17,5 kg spor med lasker og bolte samt et parti skinnespiger søges, såfremt der kan byttes med en gravemaskine el. med normalsporede grusvogne. K. N. Østergaard, Skovsgård.


31-8-1921, 1-9-1921 - JYLLANDSPOSTEN

12 stk. m³ tipvogne, 785 mm spor, ønskes til købs. K. N. Østergaard, Mølholm, Vejle.


7-9-1921, 8-9-1921, 9-9-1921 - JYLLANDSPOSTEN 

12 stk. 1,5 m³ tipvogne, 785 mm spor, ønskes til købs. K. N. Østergaard, Mølholm, Vejle.


22-3-1922, 23-3-1922, 24-3-1922 - JYLLANDSPOSTEN

10 à 15 stkr. 1½ kbm. tipvogne, 785 mm sporvidde, ønskes til leje. Østergaard, Mølholm, Vejle.


4-8-1922, 5-8-1922 - JYLLANDSPOSTEN

Et omtrent nyt 9 tons motorlokomotiv, 785 mm sporv., samt en god mindre gravemaskine, mrkt. Taatz, Halle, 1915, er til salg. Begge kan ses i virksomhed i Arnborg mergelleje pr. Herning. K.N. Østergaard.


10-7-1923, 11-7-1923 - JYLLANDSPOSTEN

12 stk. 2 m³ træ-tipvogne, 785 mm sporv., ønskes byttet med et lign. antal 1½ m³ do. med jernkasser af samme sporv. entreprenører Østergaard, Vejle.


3-7-1924, 4-7-1924 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. 6 à 10 stk., ¾ m³, 600 mm sporvidde, købes. Østergaard, Mølholm, Vejle.


17-10-1925 - JYLLANDSPOSTEN
Notits: Tørring-Thyregod-banen. Horsens, 16. oktober. Arbejdet på underbygningen af Tørring-Thyregod-Jærnbanen er overdraget entreprenør Østergaard af Mølholm ved Vejle for 218.000 kr.


1-2-1926 - VEJLE AMTS FOLKEBLAD
Notits: Han styrtede ned fra stilladset.
Den 28. oktober 1924 kom arbmd. Hans Peter Nielsen, Rugbjerg pr. Hovslund, til skade under arbejde hos entr. K. N. Østergaard, Mølholm.
Under transport af jord med tipvogn ud i en slugt ved Baså styrtede en tipvogn ned fra et stillads, hvorved Peter Nielsen slyngedes ud over stilladset ned i en grøft, hvorved han kvæstede det højre lår. Han er nu af Arbejderforsikringsrådet blevet tilkendt 600 kr., beregnet efter 5 pct. invaliditet.


10-3-1926, 11-3-1926 - JYLLANDSPOSTEN

Et 44 hk motorlokomotiv, 785 mm sporv., ønskes byttet med et 6 à 9 hk do. Entreprenør Østergaard, Vejle.


4-6-1930 - JYLLANDSPOSTEN
Notits. Havnegade-Tunnelen i Vejle. * Vejle, 3 juni. I forbindelse med højbaneanlæget i Vejle skal der ved Havnegade anlægges en tunnel. Jord- og betonarbejdet ved denne har Statsbanerne haft udbudt i licitation, hvorefter arbejdet er overdraget den lavestbydende, entreprenør Østergaard af Mølholm ved Vejle, for 347,000 kr. Arbejdet vil snarest blive påbegyndt.


17-11-1933 - VEJLE AMTS FOLKEBLAD
Tipvogne eftersøges. Fra plads i Thyregod er forsvundet 4 tipvogne. For oplysninger, der fører til tilvejebringelse, udloves en dusør. Entreprenør Østergaard, Mølholm, Vejle.


223-6-1935 - JYLLANDSPOSTEN
Notits: Bygningen af havnen i Klaksvig. * Vejle, 22. juni. Entreprenør Østergaard, Mølholm, har sammen med firmaerne Styrup & Prosch Jensen, København, samt Kjær & Trillingsgaard, Lemvig, underskrevet kontrakt med Vandbygningsdirektøren om udførelse af et havneanlæg i Klaksvig på Færøerne til en anlægssum på 589.000 kr. Arbejdet påbegyndes straks og vil vare 2½ år.


6-3-1939 - FREDERICIA DAGBLAD
Notits: Det store viadukt-anlæg ved Brovad.
Underføringen af Vejlevejen ved jernbaneoverskæringen i Mølskov er nu så vidt fremskredet, at støbningen af fundamenterne til viadukten påbegyndes i en nær fremtid og skal stå færdig til 1. maj samt tages i brug 15. juni af Statsbanerne. Indtil den tid må sidesporet endnu benyttes. Hidtil har man her måttet nedsætte hastigheden til 60 km, men fra mandag sættes den op til 80 km. Der er dog en stadig arbejdsstyrke her i gang til at påse sporets soliditet, da det ligger på den nyopfyldte jord.
Arbejdet ved udgravningen og opførelsen af viadukten er overdraget entreprenør Østergaard, der oplyser, at foreløbig er der flyttet ca. 500 m³ jord.
Fylden fra den vestlige side af jernbanelegemet bliver på tipvognsspor kørt ud i et dalstrøg på gårdejerske, fru Margrethe Knudsens mark i Mølskov, medens fylden fra den østlige side skal køres til Fuglsang for at hindre en udskridning af jernbanedæmningen, som stadig foregår her.
Fylden består af rent ler eller mergel, og da terrænet tillige er en del vandrig, er det, selvom det ingen vanskeligheder volder, ikke uden ubehageligheder at arbejde med. Der skal ialt fjernes 32,000 m ³, og der er i almindelighed en arbejdsstyrke på 40 mand beskæftiget hos entreprenøren.
Foruden udgravningen er der et interessant arbejde i gang ved nedlægningen af en drænsledning fra viadukten over slagter Aage Hansens og fru Knudsens marker ned til dalstrøget.
Arbejdet foregår på den måde, at der graves en skakt ned i 7 meters dybde, hvorfra man med luftspade graver en tunnel 1 m høj og 80 cm bred 20 m frem under jorden til den næste skakt og sådan fremdeles.
Hele arbejdet sal være færdig 15. august.


24-6-1939 - FREDERICIA DAGBLAD
Notits: Jordarbejdet ved den nye bro over underføringen ved Brovad på Vejle–Snoghøj-landevejen er på grund af regnen blevet meget forsinket, men der vil antagelig nu blive sat dobbelt drift i gang med tipvognene, så arbejdet snart kan blive endeligt afsluttet. Det ene af sporene er taget i brug, idet de sydgående tog kører over.


15-12-1939 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Notits: Viadukten på hovedvejen.
Arbejdet ved viaduktanlægget på hovedvejen nord for Humlum begynder nu at tage omfattende dimensioner, idet en tredjedel af de ca. 50.000 kubikfod jord, der vil medgå til opfyldningen, er udkørte. Jorden hertil tages oppe i bakken ved Gottrup og køres ud med lokomotiv og tipvogne. Inden jordarbejdet blev påbegyndt, blev den gamle bro over Kirstens bæk bortsprængt, og dette vandløb forlagt nogle meter mod nord til en underføring under vejen.
Fundamenterne til selve viadukten er færdigstøbt, og hvis ikke frosten sætter ind, vil viadukten snart begynde at skyde i vejret. Det er selvsagt, at det store arbejde, der er på ca. 150,000 kr., skaber arbejde til mange ledige hænder. For tiden er 50 mand i arbejde ved viadukten, og bortset fra specialarbejdere og enkelte andre er de alle fra Resen og Humlum, så der praktisk talt ingen arbejdsløshed er i kommunen.
Medens det store arbejde står på, er færdslen henvist til en interimistisk vej nord for vogterhuset; den er belagt med sveller, så omkørselsforholdene må siges at være gode.
Anlægget er overdraget ingeniørfirmaet K. N. A. Østergaard, Vejle, og skal, hvis frosten ikke lægger hindringer i vejen, stå færdigt til 1. april 1940.


11-5-1940, 14-5-1940 - JYLLANDSPOSTEN

Motorlokomotiv ‘Montania’, 9 t.s samt 28 stk. 1½ m³ tipvogne ønskes byttet med et ca. 4 t.s. lokomotiv og 30 à 40 ¾ m³ tipvogne. Østergaard, Vejle.


12-5-1940 - JYLLANDSPOSTEN
Notits: Den nye landevej Vejle-Fredericia. .... Ryttergrøftvejen, der skal forbinde Vejle og Fredericia .... Arbejdet er nu blevet overdraget entreprenør Østergaard, Vejle, og vil blive påbegyndt lige efter pinse. Den vejstrækning, der nu skal fuldføres, er 6½ km lang, og der skal her i alt flyttes 50.000 kubikmeter jord. Det vil give arbejde til 50 mand i 1 år. Hele arbejdet vil koste 415.000 kr., idet broen over Rands fjord samtidig skal udvides betydeligt. .... 


20-5-1940 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Notits: Jernbaneviadukten ved Humlum.
Der er nu indtrådt en lille pause i jordarbejdet ved viadukten, idet man er færdig med opfyldningen af den høje dæmning nord for jernbanesporene, og derfor venter man på, at støbearbejdet skal nå så vidt, at der kan lægges tipvognsspor over, da jorden til opfyldningen på sydsiden skal tages samme sted oppe i bakken ved Gottrop, hvor et anseligt stykke af bakken er udkørt.
Pillerne, der skal bære hele viadukten, er færdigstøbt, og 7 tømrersvende er beskæftiget med at lave støbekasser til selve dækslet. Når dette er færdigstøbt, vil det blive afstivet og klodset op med sveller, således at der kan køres over med tipvognstoget. Dette vil antagelig vare en måneds tid, og medens dette står på, vil der blive fyret henved 20 arbejdere. Resten af arbejdsstyrken er begyndt reguleringen af de høje skråninger på opfyldningen, der skal belægges med muldjord og besås med græs.
Der vil sikkert medgå halvtredje måned, inden anlægget står færdigt.


2-7-1940 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Notits: Humlum. Viaduktarbejdet.
Efter at arbejdet med udkørslen af jord til dæmningen ved viaduktanlægget har været standset i en god måneds tid, er det i dag blevet genoptaget. Grunden til, at det var standset, var den, at pillerne skulle tørre, inden der kunne lægges tipvognsspor og køres over med jorden til den søndre side.
På nordsiden er jordarbejdet færdigt og skråningen besået med græs. Om et par måneder ventes viaduktanlægget at være fuldført.


7-3-1941 - JYLLANDSPOSTEN

Ca. 400 m 13,5 kg skinner ønskes byttet med en ca. 300 l blandemaskine .... Entreprenør Østergaard, Vejle.


26-3-1941, 27-3-1941 - JYLLANDSPOSTEN

8 tons benzollokomotiv, 785 mm sporvidde, så godt som nyt. .... Entreprenør Østergaard, Mølholm.


17-7-1941 - JYLLANDSPOSTEN
2 formænd henholdsvis til jordarbjde og broarbejde, antages. Entreprenørerne Østergaard, Vejle.


21-7-1941 - VEJLE AMTS FOLKEBLAD
Notits: Man venter på startsignalet i Jelling.
– Vi er nu parat til at begynde på udgravningen i Jelling, siger entreprenør Østergaard i dag til os. Vi venter blot på besked fra Nationalmuseet, så tager vi fat.
Entreprenørfirmaet har i lørdags transporteret sveller, tipvognsskinner og andre materialer til højen, der i øjeblikket er tæt besat med mærkepinde, rammet ned under Geodætisk Indtituts opmålinger.


30-10-1942, 31-10-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Et ca. 9 tons motorlokomotiv ‘Montania’, 785 mm sporvidde, til salg, evt. bytte med små tipvogne.  Entreprenør Østergaard, Vejle.


2-10-1943, 3-10-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Damplokomotiv og 32 stk. 1½ m³ tipvogne, 785 mm sporvidde, til udleje evt. leje/bytte med Pedershaab gravemaskine. Entreprenørfirmaet K.N. & A. Østergaard, Vejle.


26-10-1944

Damplokomotiv, 70 hk, 785 mm til salg. K.N. & A. Østergaard, Vejle.


13-4-1953 - JYLLANDSPOSTEN

50 stk. 1,5 m³ tipvogne, 785 mm sporv. og ca. 1000 m 22 kg skinner, til salg. K. N. og A. Østergaard, Vejle.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1929-32:

30-7-1930: Bremsetøj til 4 2¼ m³ vogne.

1931: Vogndele, div. (785 mm)


Spøer - Hovedbog 1941-47:

1943: Vogndele, div.

Entr. H. R. AAGAARD, Vejle


Indehaver:

19??-19?? H. R. Aagaard


Sporvidde 600 mm.


Motorlokomotiv

(1)  ?  B d  Junker?  ?  ?  MAN  60  type JL


(1)  Lejet fra Ing.fa. Trigon, Frederikshavn, i 1950'erne iflg. oplysning

       fra dette firma.

       H. R. Aagaard benægter selv, at man har anvendt lokomotiv!?


Anvendelse

?

Entr. H. PETERSEN, Vejle


Indehaver:

1919  H. Petersen, Vissingsgade 11, Vejle


Folketælling 1921 på adressen siger Entr. Hans Petersen, født 2-3-1883 i Vollerup?, tilflyttet Vejle 1916 fra Fåborg? 


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


31-10-1919 - BERLINGSKE TIDENDE

Der søges straks 400 lbd. 4, 5 eller 6 kg tipvognsspor med 8 tipvogne tilleje i ca. 3 måneder. Tilbud bedes snarest indsendt til H. Petersen, Vejle, Vissingsgade 11.

Entr. NIELS PETERSEN, Vejle


Indehaver:

1944  Entr.  Niels Petersen, Grand Hotel, Vejle 


Formål ukendt. Muligvis hjemmehørende i Randers.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


- - - -


18-1-1944, 19-1-1944 - JYLLANDSPOSTEN

En gravemaskine med ½-¾ m³ skovl og 1 stk. vejtromle, 10-15 tons, 600 mm 4 tons diesellokomotiv, alle maskiner skal drives ved dieselmotorer, ønskes til købs eller leje. Entreprenør Niels Petersen, Grand Hotel, Vejle.

Entr. ANDERSEN & BECHGAARD, Vejle


Indehaver: 

1946  ? Andersen og ? Bechgaard, Vejle


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


1946:   Købt 1 stk. lokomotiv og 1000 m spor m.m. af Afviklingsudvalget i Vejle fra Vandel Flyveplads. 

Siden er sidst

rettet


3-2-2015 

29-7-2019 

Entr. ANDERSEN, Vejle


Indehaver: 

1946  ? Andersen, Vejle


Sporvidde ukendt.


- - - -


Oktober 1946:

Købt 1 stk. defekt tipvogn af Afviklingsudvalget i Vejle fra Vandel Flyveplads. 

Entr. BERNHARDT LARSEN, Jerlev


Indehaver: 

1948  Benhardt Larsen, Jerlev


Muligvis grusgrav.


Sporvidde ukendt.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1947-53:

1948: Vogndele